Anda di halaman 1dari 2

Nama

: Putro Giri Artha

Kelas

: IX.3

Pelajaran : Bahasa Sunda


Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebudayaan
Ngeunaan Kabudayaan Sunda Nu Ku Urang Kedah Dimumule
Assalamualaikum wr. wb.
Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkungrerencangan sadayana. Langkung
ti payun, mangga urangsami-sami muji syukur ka Gusti Nu Maha agung, margimung barokah
sareng rohmat mantenna urang tiasa ruingmumpulung dina kasempatan ieu.Hadirin sadayana,
dina danget ieu sim kuring badenepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Ari sundateh
asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaanunsur kana kasaean. Watek sunda anu ku
simkuringdipimaksad nyaeta cageur, bageur, singer, jeung pinter.Harti kecap sunda teh
luhur pisan nyaeta gumilang. Hartikecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan , tapiaya
dina manah urang sunda sadayana. Dina kahirupanurang sunda seueur pisan kabeungharan seni
jeung budayana. Salah sahijina nyaeta Tarling. Tarling singketantina gitar suling, mimiti
munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa barat jaman Balanda, taun 1935-an.Tarling
pepek ku sarupaning kamonesan. Aya seni sarimpi, jeung tari topeng minangka bubuka acara.
Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota, masarakat rea nunanggap tarling. Harita
tarling kaitung anu pangpayunadiogan ku nu boga hajat. Mung pangaruh dangdut
anudiwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarlingdireformasi jadi Tarling dangdut. Beuki
dieu tarling klasikkadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede.Beuki dieu kasenian
tarling beuki kadesek ku kasenianmodern pangaruh tina globalisasi, jiga music pop jeungrock.
Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsidopikaresep kiwari ukur waasna . lagu-lagu
taling ngan ukur kadenge dina kaset . komo sangeus ditinggalkeun kumaestro-maestrona.Para
hadirin sadayana, urang teh keudah ngiringngamumule kasenian urang. Kasenian anu
jadikabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luaranu ngajadikeun urang poho kana

kasenian jeung kakayaan budaya sorangan.Sakitu wae ti simkuring , pamungkasna mugi-mugi


taopeksareng hidayah gubrag ka urang sadaya.
Wassalamualaikum wr. wb.

Anda mungkin juga menyukai