Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4
Mata pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Kelas

: 4 Kemboja

Bil. Murid

: /20 orang

Tajuk

: Gimnastik Asas (Putaran roda)

Tarikh

: 15 Ogos 2015

Masa

: 7.30 8.00 pagi

Standard kandungan: Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan


yang betul
Standard Pembelajaran :
1.4.1 Melakukan putaran roda.
2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran
roda.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif pembelajaran
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini,murid dapat:

1) Psikomotor :
Melakukan putaran roda sekurang-kurangnya 2 kali putaran
2) Kognitif
:
Menyatakan

dengan

ringkas

perubahan

pusat

graviti

semasa

melakukan putaran roda.

3) Afektif

:
Mendisiplinkan diri dalam melakukan aktiviti berisiko bersama dengan
ahli kumpulan
1

Bil

Apa yang perlu

.
1

dilakukan oleh murid


Melakukan putaran roda

Situasi perlakuan

Syarat menandakan

tersebut
Ke arah kanan atau kiri

murid berjaya
Sekurang-kurangnya 2

Menyatakan dengan

Perubahan pusat graviti

kali
Semasa

ringkas

semasa melakukan

berputar

berdiri

dan

putaran roda

Bil.

Nilai / sikap yang

Tingkah laku yang

Situasi yang

hendak dipupuk

mencerminkan nilai /

menunjukkan tingkah

sikap tersebut
Melakukan putaran roda

laku itu boleh wujud


Aktiviti dalam kumpulan

Mendisiplinkan diri

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan : Berani tanggung risiko, nilai


murni
Pengalaman Sedia Ada Murid: Berputar semasa berdiri
Bahan Bantu Mengajar :
Bil

Alatan

Spesifikasi

Jumlah

.
1

Wisel

2.

Bola keranjang

3.

Gelung rotan

10

4.

Bangku panjang

Bahagian/
masa
1. Permulaan
(3 -5 minit)

Aktiviti
1. Memanaskan
badan
a) Melakukan

Fokus
pembelajaran
- Meningkatkan
suhu
2

badan

Pengelolaan/

Alatan/

Strategi PdP
- Dalam

Catatan
Wisel,

kawasan yang gelung

aktiviti saya

untuk

burung

regangan
Meningkatkan

ditetapkan
rotan, bola
Gelung rotan
keranjang
serta
bola

kesediaan

keranjang

dan

diletak

kadar

degupan

bertaburan

jantung
Mewujudkan

dan

keseronokan

tidak

bersentuhan
Guru memberi
arahan
terbang, murid
melakonkan
burung
terbang dalam
kawasan

ditetapkan
Guru
menyebut
perkataan
sarang, murid
mesuk

dalm

gelung rotan
Guru
menyebut
telur,

murid

perempuan
memegang
bola keranjang
dan

murid

lelaki
mengelilingi
mereka

2. Regangan otot:
3

a) Kepala
b) Tangan
c) Pinggang/

Regangan
otot

untuk

mengelakkan

badan
d) kaki

kecederaan
-

Meningkatkan
-

julat
pergerakan
2. Perkembangan
(8 12 minit)

demonstrasi
putaran

roda

kepada murid.
2. Guru
menjadikan
seorang murid
sebagai
model,

guru

menunjukkan
cara
melakukan

seluas bahu.
4. Depakan
belah tangan.
5. Letakkan
tangan kiri di
kaki kiri
luas

yang selesa.
6. Berputar
ke
kiri

sama saiz dan


jantina.
3. Buat

dua

dan

dibunyika
n

bila

perlu
(ambil
murid)

hadapan buat

dan

putaran

setelah

roda

terlebih dahulu

aktiviti

dan diikuti oleh

tamat

belakang.
5. Guru
mengawasi
memberi

bimbingan
semasa murid
membuat
putaran roda.
6. Ulang aktiviti 4
sehingga
semua

murid

Berjaya

letakkan

membuat

tangan kanan

putaran roda.

-Wisel

perhatian

barisan.
4. Barisan

dan

kedua-dua

dengan

berpasangan.
2. Pilih
rakan

barisan

putaran roda.
3. Buka
kaki

tepi

kinestetik dan
kontekstual
- Secara kelas
1. Murid

Aktiviti 1: Putaran 1. Guru


roda sehala

Kaedah

di

sebelah

tangan

kiri

ketika

badan

hamper tegak.
7. Kaki mendarat

- Wisel

didahului
dengan

kaki

kiri

Kaedah
kinestetik,
kontekstual,
interpersonal

1. Murid
Aktiviti 2: Melintas
bonggol

berdiri

menghadap

mengambil

bangku

giliran

panjang.
2. Tapak sebelah
diletakkan

di

bangku

panjang.
3. Lakukan
putaran

melintas
bonggol.
2. Guru berada di
tepi bangku

roda

panjang untuk
persediaan

sambil
meletakkan
tangan lain di
atas

membuat
putaran roda

tangan
atas

1. Murid berbaris

bangku

panjang.

sekiranya
terdapat
kemalangan.
3. Ulang
sehingga
semua murid
selesai.
4. Ulang sekali
lagi kepada
murid yang

-Bangku
panjang

kurang
Berjaya.

Kaedah
interpersonal

3. Kemuncak

Permainan

(8 10 minit)

Kereta bergerak

dan masteri
1. Bahagikan

kecil: 1. Aplikasi
kemahiran
putaran

-Bangku

murid kepada
roda

dalam
pergerakan

dua kumpulan.
2. Kumpulan A di
depan bangku
panjang

dan

kumpulan
tiada

bangku

panjang.
3. Murid pertama
melakukan
putaran

roda

setelah

wisel

dibunyikan
dan diikuti ahli
yang lain.
- Kumpulan
A melintasi
bangku
panjang
6

panjang,
wisel

Kumpulan
B

tanpa

alatan
4. Tukar
kawasan
kumpulan
setelah
selesai aktiviti
3

dan

aktiviti

buat
yang

sama.
- Kumpulan
A
-

tanpa

alatan
Kumpulan
B melintasi
bangku
panjang

4. Penutup

Aktiviti gerak

(3 5 minit)

kendur:

dan

1. Jalan rabot di

memulihkan

kawasan

1. Merehatkan

degupan
7

Pendekatan
TGFU

permainan
sambil menarik
nafas.
2. Membuat

jantung.
2. Mengendurka
n

otot

yang

telah diregang

regangan pada

secara

otot yang

semasa

banyak

membuat

digunakan

aktiviti.

aktif

semasa
membuat
aktiviti
3. Buat refleksi
dan soal jawab
mengenai
kemahiran
yang dipelajari

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:


a)

Lembaran kerja -

Menjelaskan perubahan pusat graviti semasa melakukan


putaran roda.

Refleksi :
i.
ii.

__ daripada 20 orang murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.


Tindakan susulan :
a. Pemulihan : Melakukan aktiviti dengan bantuan tunjukcara.
b. Pengukuhan : Murid diberi peluang melakukan aktiviti putaran roda
dengan menggunakan alatan lain seperti peti lombol.
c. Pengayaan : Murid diminta melakukan persembahan putaran roda di
atas peti lombol

UJI MINDA
Nama:.

Tarikh:..

Kelas:.

Putaran Roda
1. Nyatakan perubahan pusat graviti semasa berdiri.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Nyatakan perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran
roda.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
9

10