Selamat Datang Ke

KUIZ MAULIDUR RASUL

Disediakan oleh:

Panitia Pend. Islam
SKSV

Pilihan Anda
1

2

3

4

5

6

1
1

1
2

1
7

1
8

7

8

9

1
0

1
3

1
4

1
5

1
6

Soalan
Soalan 11
Apakah

pekerjaan Nabi
Muhammad semasa kecil ?

A. Menggembala kambing
B. Menoreh getah

Soalan
Soalan 22
Ke

manakah Nabi Muhammad
pergi seorang diri dengan
tujuan untuk beribadat?

A. Gua Tursina
B. Gua Hira’

Soalan
Soalan 33
Dimanakah

Nabi Muhammad
dan bapa saudaranya
berniaga ?

A. Syam
B. Palestin

Soalan
Soalan 44
Dimanakah

Hira’ ?

A. Mekah
B. Madinah

terletaknya

Gua

Soalan
Soalan 55
Bersama

siapakah Nabi
Muhammad pergi berniaga?

A. Bapa saudaranya
B. Ibu saudaranya

Soalan
Soalan 66
Berikan

nama Malaikat yang
memeluk Nabi supaya dapat
membaca Al-Quran.

Soalan
Soalan 77
Sebutkan

DUA sifat terpuji Nabi
Muhammad ketika berniaga.

Soalan
Soalan 88
Siapakah

yang digelar sebagai
SINGA ALLAH?

Soalan
Soalan 99
Pada

usia berapakah Nabi
Muhammad berniaga di Syam
bersama bapa saudaranya?

A. 10 tahun
B. 12 tahun

Soalan
Soalan 10
10
“Beliau

memeluk Islam kerana
tidak rela melihat Nabi dihina
dan dicaci.” … Siapakah

beliau?

A. Hamzah B. Abdul Mutalib
B. Abu Talib B. Abdul Mutalib

Soalan
Soalan 11
11
Nabi

Muhammad banyak
menghabiskan masanya
semasa kecil dengan pekerjaan
yang … ?

A. berfaedah
B. sia-sia

Soalan
Soalan 12
12
Kita

perlu mencontohi sifat
______ dan ketabahan Nabi
Muhammad semasa kecil.

A. kesabaran
B. tamak

Soalan
Soalan 13
13
Siapakah

pembesar Quraisy
yang terpegun dengan
keindahan Al-Quran dan terus
memeluk Islam?

A. Umar Al-Khattab
B. Usman Affan

Soalan
Soalan 14
14
Surah pertama diturunkan di Gua
Hira’ ?

A. Surah Al-Fatihah
B. Surah Al-Alaq

Soalan
Soalan 15
15
Umur Nabi Muhammad semasa
menerima wahyu pertama?

A. 25 Tahun
B. 40 Tahun

Soalan
Soalan 16
16
Berapakan bilangan ayat Surah
Al-Alaq yang turun buat kali
pertama?
A. 10 ayat
B. 5 ayat

Soalan
Soalan 17
17
Siapakah Waraqah Bin Nawfal?

Soalan
Soalan 18
18
Berikan

nama isteri Nabi
Muhammad semasa peristiwa
turun wahyu pertama.

Soalan
Soalan
Pemutus
Pemutus Seri
Seri
Namakan

anak-anak Nabi
Muhammad… sekurangkurangnya empat orang

Jawapan
Jawapan anda…
anda…

Syabas!

Jawapan
Jawapan anda…
anda…