Selamat Datang Ke KUIZ MAULIDUR RASUL

Disediakan oleh:

Panitia Pend. Islam SKSV

Pilihan Anda
1 7
1 3

2 8
1 4

3 9
1 5

4
1 0 1 6

5
1 1 1 7

6
1 2 1 8

Soalan 1 Soalan 1
Bilakah

tarikh Rasulullah dilahirkan?
A. 11 Rabiulawal Tahun Gajah B. 12 Rabiulawal Tahun Gajah C. 12 Rabiulawal Tahun Unta

Soalan 2 Soalan 2
Piagam

Madinah juga dikenali sebagai ...
A. Sohifah Makkah B. Perjanjian Hudaibiyyah C. Sohifah Madinah

Soalan 3 Soalan 3
Apakah

yang dimaksudkan dengan Isra’ ?

Soalan 4 Soalan 4
3

Puak yang terlibat dalam Piagam Madinah ialah ORANG ISLAM, MUSYRIKIN A. Yahudi dan ? ARAB Madinah
B. Quraisy Yaman C. Yahudi Makkah

Soalan 5 Soalan 5
Kepada

siapakah Kitab Injil diturunkan?
A. Nabi Musa B. Nabi Idris C. Nabi Isa

Soalan 6 Soalan 6
Piagam

Madinah ditandatangani di...
A. Makkah B. Taif C. Madinah

Soalan 7 Soalan 7
Siapakah

yang menemani Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Miraj ?
A. Malaikat Jibril B. Isterinya (Siti Khadijah) C. Malaikat Izrail

Soalan 8 Soalan 8
Yang

manakah BUKAN pengajaran Piagam Madinah?
A. Wujud negara berperaturan

B. Islam tersebar, negara Islam terbentuk C. Ekonomi semakin merudum

Soalan 9 Soalan 9
Sebutkan

nama Surah yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad...
A. Surah Al-Fatihah B. Surah Al-Falaq C. Surah Al-Alaq

Soalan 10 Soalan 10
Antara

ialah: Rasulullah dilantik A. Ketua Negara sebagai
B. Sultan C. Ketua Kampung

isi Piagam Madinah

Soalan 11 Soalan 11
Rasulullah

menunggang unta semasa dalam perjalanan Isra’ dan Mi’raj
A. BETUL B. SALAH

Soalan 12 Soalan 12
Kiblat

Pertama bagi umat Islam ialah Kaabah
A. BETUL B. SALAH

Soalan 13 Soalan 13
Semasa

Isra’ dan Mikraj, Nabi Muhammad bersolat bersama para nabi dan rasul
A. BETUL B. SALAH

Soalan 14 Soalan 14
Rasulullah

menerima perintah untuk mengerjakan solat semasa di:

A. Sidratul Muntaha B. Masjid Al-Aqsa C. Masjidil Haram

Soalan 15 Soalan 15
Allah

memperlihatkan gambaran syurga dan neraka ketika peristiwa Isra’ dan Mi’raj
A. BETUL B. SALAH

Soalan 16 Soalan 16
Isra

dan Mi’raj berlaku pada...

A. Malam 27 Rejab Tahun 11 kerasulan B. Malam 27 Rejab Tahun 11 Hijrah C. Malam 12 Rabiulawal Tahun Gajah

Soalan 17 Soalan 17
Yang

manakah berlaku sebelum peristiwa Isra’ ?
A. Kewafatan Nabi Muhammad

B. Kewafatan Bapa Saudara (Abu Talib) C. Pembukaan Kota Mekah

Soalan 18 Soalan 18
Asalnya,

waktu solat yang ditetapkan sebanyak ..... waktu sebelum dikurangkan.
A. 15 B. 35 C. 50

Soalan Pemutus Seri Soalan Pemutus Seri
Namakan

4 Kitab Suci yang Allah turunkan dan kepada Siapa ianya diturunkan

Jawapan anda… Jawapan anda…

Syabas!

Jawapan anda… Jawapan anda…