Anda di halaman 1dari 23

Selamat Datang Ke

KUIZ MAULIDUR RASUL

Disediakan oleh:
Panitia Pend. Islam SKSV
1 2 3 4 5 6

1 1 1
7 8 9 0 1 2

1 1 1 1 1 1
3 4 5 6 7 8
Soalan
Soalan 11

 Di desa manakah Nabi Muhammad


dibesarkan?

A.
A. Desa
Desa Bani
Bani Saad
Saad

B.
B. Desa
Desa Bani
Bani Nadhir
Nadhir
Soalan
Soalan 22

 Bilakah Nabi Muhammad dilahirkan?

A.
A. Hari
Hari Isnin
Isnin 12
12 Ramadhan
Ramadhan

B.
B. Hari
Hari Isnin
Isnin 12
12 Rabiul
Rabiul Awal
Awal
Soalan
Soalan 33

 Sebutkan nama tempat bonda Nabi


Muhammad meninggal dunia?

A.
A. Abwak
Abwak

B.
B. Ta’if
Ta’if
Soalan
Soalan 44

 Lengkapkan:

Muhammad Bin …..

A.
A. Abdullah
Abdullah

B.
B. Abu
Abu Talib
Talib
Soalan
Soalan 55

 Datuk Nabi Muhammad meninggal


dunia ketika nabi berusia …. tahun.

A.
A. 66 tahun
tahun

B.
B. 88 tahun
tahun
Soalan
Soalan 66

 Nama bonda Nabi Muhammad :

… Binti Wahab

A.
A. Aminah
Aminah

B.
B. Aisyah
Aisyah
Soalan
Soalan 77

 Semasa tahun kelahiran nabi, Mekah


telah diserang oleh ...

A.
A. Tentera
Tentera Bergajah
Bergajah

B.
B. Burung
Burung Ababil
Ababil
Soalan
Soalan 88

 Ketua Tentera Bergajah bernama ….

A.
A. Ibrahim
Ibrahim

B.
B. Abrahah
Abrahah
Soalan
Soalan 99

 Berapa lamakah Nabi dipelihara oleh


datuknya?

A.
A. 44 Tahun
Tahun

B.
B. 22 Tahun
Tahun
Soalan
Soalan 10
10

 Suwaibatul Islamiyah pernah


menyusukan nabi… Sebutkan tempoh
susuan

A.
A. 33 hari
hari

B.
B. 77 hari
hari
Soalan
Soalan 11
11

 Abu Talib ialah …………. kepada


Nabi Muhammad

A.
A. bapa
bapa

B.
B. bapa
bapa saudara
saudara
Soalan
Soalan 12
12

 Berapa lamakah Halimatus Saadiah


menyusui Nabi ?

A.
A. 22 tahun
tahun

B.
B. 22 bulan
bulan
Soalan
Soalan 13
13

 Sebutkan dua perkara yang diajar


oleh Abu Talib kepada Nabi
Muhammad

A.
A. Menggembala
Menggembala dan
dan berniaga
berniaga

B.
B. Menipu
Menipu dan
dan mencuri
mencuri
Soalan
Soalan 14
14

 Hubungan antara Nabi Muhammad


dengan Abdul Mutalib

A.
A. Cucu
Cucu dengan
dengan datuk
datuk

B.
B. Anak
Anak dengan
dengan bapa
bapa
Soalan
Soalan 15
15

 Hubungan antara Nabi Muhammad


dengan Aminah

A.
A. Suami
Suami dengan
dengan isteri
isteri

B.
B. Anak
Anak dengan
dengan Ibu
Ibu
Soalan
Soalan 16
16

 Nabi Muhammad dilahirkan di

A.
A. Makkah
Makkah

B.
B. Madinah
Madinah
Soalan
Soalan 17
17

 Semasa Nabi Muhammad dilahirkan,

A.
A. Ayahnya
Ayahnya telah
telah meninggal
meninggal dunia
dunia

B.
B. Ayahnya
Ayahnya masih
masih hidup
hidup
Soalan
Soalan 18
18

 Nabi Muhammad merupakan nabi


yang terakhir

A.
A. Betul
Betul

B.
B. Salah
Salah
Soalan
Soalan
pemutus
pemutus seri
seri

 Sebutkan tarikh lahir Nabi


Muhamad…
Jawapan
Jawapan anda…
anda…

Syabas!
Jawapan
Jawapan anda…
anda…

Anda mungkin juga menyukai