Anda di halaman 1dari 9

3.

0 Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 (KSSR)


Gaya yang digunakan : Gaya Penemuan Terbimbing
Gaya penemuan terbimbing telah saya gunakan dalam rancangan pengajaran yang saya hasilkan. Gaya ini memerlukan
seorang guru memberikan arahan dan tugasan yang memandu kepada jawapan. Maksudnya, guru perlulah membantu murid
melaksanakan aktiviti dan memastikan murid-murid berjaya melaksanakan aktiviti tersebut. Oleh itu, murid akan perasa seronok untuk
melaksanakan aktiviti kerana gaya ini mementingkan perasaan merasai kejayaan dalam diri murid.
Rancangan Pengajaran Harian Tahun 2 (KSSR)
Pendidikan Jasmani

: Tahun 2

Bilangan Murid

: 24 Orang ( 12 Lelaki 12 Perempuan )

Masa

: 8.00 8.30 pagi

Tajuk / Tema

: Manipulasi Alatan ( Melambung, Melantun dan Menyambut )

Standard Kandungan

: Berkebolehan melambung, melantun dan menyambut bola.

Standard Pembelajaran : 1.4.1 Melambung, melantun dan menyambut bola.


2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Objektif Pembelajaran

: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.

Psikomotor

: Melakukan kemahiran melambung, melantun dan menyambut bola dengan cara yang betul.

2.

Kognitif

: Menyatakan anggota yang terlibat semasa aktiviti.

3.

Afektif

: Berkeyakinan untuk melakukan aktiviti secara berpasangan.


10

Elemen Merentas Kurikulum EMK

: Keusahawanan : Berani menanggung risiko

Sumber / BBM

: Bola getah (12) , skital (8) , tiang (2) dan tali ( 1 )

Bahagian / Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran/

Pengelolaan / Strategi

Butir mengajar

Pengajaran dan

1. Berjalan bebas .
1. Memanaskan Badan:
1. Permulaan

Pembelajaran
- Dalam kawasan yang

Alatan / Catatan

Skital (8)

ditetapkan.

Permainan Rebut

2. Wisel dibunyikan,

Rumah

berlari ke skital yang

Wisel (1)

ditetapkan.
( 5 minit )
3. Setiap skital hanya 3
X

orang .
X

X
X

4. Tidak dapat duduk di


xxxxxxxx

skital dikira mati.

Xxxxx

5. Aktiviti diteruskan
dengan mengurangkan

jumlah murid di skital.


X

11

X
X

12

Guru

Murid

Skital

Skital

2. Perkembangan

Manipulasi Alatan
Aktiviti 1:

( 10 minit )

1. Berdiri dengan kaki


dibuka seluas bahu.

Lantunan Bola

Bola (12)
G

2. Bengkokkan lutut,
tangan dihayun dari atas

Skital (4)

ke bawah.

X
3. Lutut dibengkokkan
semasa melantun bola.
X

4. Mata memandang ke
X

arah bola.
X

X
X

5. Berdiri menghadap
X

kawan.
X

X
X

6. Melantun bola aras


X

bahu.
X
7. Menyambut dan
melantun balik.
8. Lakukan aktiviti
sehingga mendapat
arahan berhenti
13

Ulang aktiviti 1 hingga 7

X
X
X

Manipulasi Alatan
Aktiviti 2 :
Bola 3M

1. Bahagikan kepada 5

Skital (4)

kumpulan :
- (4 orang satu

Bola (6)

kumpulan)
2. Berdiri dengan kaki

1 : Lambung bola, gerak ke

dibuka seluas bahu.

belakang 4.
3 : Lantun bola kepada 2,

2. Melambung bola kepada

gerak ke belakang 2.

rakan.
2 : Lambung bola kepada
4, gerak ke belakang 1.

3. Bergerak ke belakang.
4. Rakan sambut bola dan
melantun kepada rakan
lain.
4. Mata mesti tertumpu
pada bola.

14

X X

X X

X X

Guru

Murid

Skital

Bola

Skital (4)
3. Kemuncak

Bola Tali Bersyarat

Cara Bermain
1. Bahagikan kepada 6

( 10 minit )

Tali (1)

kumpulan :
( 4 orang satu kumpulan)

Bola (1)

2. Perlawanan dijalankan

Kayu (2)

antara dua pasukan.


3. Melambung bola ke
gelanggang pihak lawan
melepasi tali.
4. Bola ditangkap selepas
15

satu lantunan.

5. Pemenang ialah
kumpulan yang
mengumpul mata
terbanyak.
X

Peraturan Permainan
1. Bola perlulah melepasi
tali.
X

2. Bola hendaklah
disambut selepas satu
lantunan.
3. Bola yang tidak

Tali

Guru

Murid

Skital

Bola

Kayu

melantun dikira balingan


batal dan markah diberikan
kepada pasukan lawan.
16

4. Bola yang melangkaui


kawasan dikira batal.

4. Penutup

Aktiviti Gerak Kendur :

Skital

1. Berjalan sekeliling
kawasan permainan

( 5 minit )

sambil menarik nafas.


X X X X X X

2. Buat regangan pada


X X X X X X

otot yang banyak


digunakan semasa

X X X X X X

jalankan aktiviti.

X X X X X X

3. Buat refleksi dan soal


jawab berkaitan
kemahiran yang telah
dipelajari.

17

Guru

Penilaian pengajaran dan pembelajaran :


a. Borang Penilaian
b. Lembaran Kerja memadankan aras bola dengan aras lantunan yang sesuai:

Refleksi :

18

Murid

Skital