Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Tahun 4

Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tempat

: Gimnasium IPGKTB

Tarikh

: 27 Ogos 2014

Tahun

: 4 Warisan

Masa

: 7.45 Pagi 8.15 Pagi (30 minit)

Bil. Murid

: 22 Orang (L= 5, P= 17 )

Tajuk

: Olahraga Asas ( Kemahiran Asas Balingan)

Sub-tajuk

: Kemahiran Membaling

Standard Kandungan : 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang baik.
2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan.
5.1 - Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

7 | Page

Standard Pembelajaran: 1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk.
1.11.2 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan semasa membaling, melontar, melempar dan
merejam dengan jarak.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:


Psikomotor
Kognitif
Afektif

: Melakukan 6 kali daripada 8 percubaan kemahiran membaling, melempar dan merejam dengan teknik yang betul pada
jarak 5 meter.
: Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek sekurang-kurangnya 3 daripada 5 dengan betul.
: Mematuhi arahan dan keselamatan yang telah digariskan serta bekerjasama dalam melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Berfikir : Menghubungkait.


Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah bermain bola baling di tahun 3.
Penerapan Nilai : Peka pada situasi dan patuh pada arahan.
Penggabungjalinan : Sains, Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral.
Bahan Bantu Mengajar : Bola baling (11), Skitel (6), bakul (2), dadu besar (1), wisel (1)
Elemen Merentas Kurimulum (EMK) : Kreativiti.

8 | Page

Bahagian/Masa
Permulaan
(5 minit)

Aktiviti
1. Memanaskan badan
a. Permainan simulasi Anak
Monyet.

Fokus Pembelajaran/Butir Mengajar

yang

tengah digelar Anak Monyet"


mengambil
orang

bola

murid

daripada

yang

bola.

kemahiran

diajarkan
Permainan

iaitu
ini

dinamakan Anak Monyet.


Meningkatkan
kadar
degupan

jantung
mewujudkan keseronokan

berada

bertentangan. Dua orang murid

akan

membaling

akan berusaha merebut dan

kepada

Alatan/Catatan
wisel (1)
bola (6)

Permainan simulasi ini merupakan


pengenalan

Seorang murid akan berada di

Pengelolaan/Strategi P&P

Petunjuk
- Guru
- Murid

ini akan membaling bola antara

- monyet
Murid yang bertindak sebagai

satu sama lain untuk mengelak

monyet

daripada ditangkap oleh anak

berusaha mendapatkan bola

monyet.

daripada dua orang rakan

di

perlu

yang menghantar bola.


Pertukaran berlaku sekiranya
anak

monyet

menangkap

tengah

bola

dapat
yang

dibaling.
Ulang selama 2 minit.

Lakukan regangan dengan kiraan


2.

Regangan spesifik.

(Regangan spesifik adalah regangan

8:

.Regangan otot pada bahgian otot-

Gerakkan bahu ke atas dan


9 | Page

yang memberi fokus kepada gerakkan


memanaskan bahagian badan yang
banyak

digunakan

pengajaran

dalam

kemahiran.

otot bahu dan tangan.


Meningkatkan julat pergerakan.

bawah.
Gerakkan bahagian tangan
ikut putaran jam dan lawan

sesuatu
Misalnya,

regangan pengajaran ini lebih kepada


otot-otot bahu dan tangan).

jam.
Tangan di belakang, rapatkan

dan tolak ke atas.


Lari anak setempat
dengan

Perkembangan

1. Pengenalan isi pelajaran

(10 minit)

(Pengenalan

isi

pelajaran

diajarkan

iaitu

Guru memberi penerangan tentang

kemahiran membaling.
Membaling, melempar dan merejam

ialah

penerangan kepada kemahiran yang


hendak

bola

kemahiran

adalah

balingan

membaling bola)

ke

suatu

kemahiran

tempat

sasaran

arahan

guru,

dan
lari

pecut setempat.
Semasa guru memberi
penerangan.

bola baling (11)


kon (6)
wisel (1)

dengan menggunakan teknik dan


pergerakan tangan yang betul.

Petunjuk :
- Guru
- Murid

2. Demonstrasi membaling, melempar

Guru membuat demonstrasi tentang

dan merejam bola menggunakan

cara-cara

sebelah tangan sejauh 3 meter.

dan

(Demonstrasi adalah tunjuk cara guru


bagaimana membaling bola ke arah

membaling,

merejam

bola

melempar

Semasa

guru

membuat

demonstrasi.

dengan

menggunakan teknik yang betul.


Guru memilih seorang murid untuk
10 | P a g e

rakan sejauh 3 meter menggunakan


sebelah tangan.

membantu

guru

membuat

demonstrasi.
Murid-murid

akan

perhatikan

kaedah balingan yang ditunjukkan


oleh guru.

3. Latih tubi membaling bola secara


berpasangan.
(Latih tubi merupakan latihan murid
selepas

tunjuk

cara

membuat

sendiri

kemahiran

yang

guru.

Murid

pelakuan

atau

diajarkan

secara

berpasangan).

Murid akan membuat kemahiran

balingan secara pasangan.


Baling bola ke arah hadapan atau

ke arah rakan.
Lihat kedudukan rakan, kemudian

baling bola ke arah rakan.


Siku dibengkokkan dan digerakkan

ke belakang.
Luruskan

membaling bola.
Baling ikut lajak.
Lakukan kaedah yang sama untuk

tangan

semasa

Petunjuk :
- Guru

melempar dan merejam (gerakkan

- Murid

kaki ikut kesesuaian)


Kemuncak
minit)

(10

Permainan kecil.
(Permainan

kecil

merupakan

permainan

yang

dimainkan

kumpulan

kecil

dan

dalam

merupakan

permainan mirip permainan sebenar.

Guru akan memberi penerangan


tentang cara-cara bermain bola
baling mini.
Kawasan
dibahagikan

permainan
kepada

Latih tubi secara


berpasangan.

ini

Permainan Bola Baling Mini

Dadu besar (1)


Kon (6)
Bakul (2)
wisel (1)

dua
11 | P a g e

Bola baling mini merupakan salah satu


permainan

yang

menggunakan

kemahiran balingan di mana muridmurid akan mengaplikasikan kemahiran


balingan di dalam permainan ini)

bahagian iaitu Zon A dan Zon B.


Permainan ini dimainkan oleh
dua

pasukan

dan

setiap

pasukan mempunyai 5 orang


pemain.
3 orang pemain pasukan A dan
2 orang pemain pasukan B
berada di kawasan Zon A.
Manakala

orang

pemain

pasukan A dan 3 orang pasukan


B berada di kawasan Zon B.
Permainan dimulakan dengan
melambung dadu di bahagian
tengah

gelanggang

Pasukan

yang

(center).
dapat

menyambut dadu tersebut akan


memulakan permainan.
Pemain
perlu
membaling,

Peraturan dan syarat permainan.


Setiap pasukan terdiri

menggunakan teknik balingan

melempar atau merejam dadu

(membaling, melempar dan

untuk menjaringkan gol.


Pasukan yang menjaringkan gol
akan

mendapat

berdasarkan

nombor

tertera pada dadu.

merejam) semasa
penghantaran dadu kepada

mata
yang

daripada 5 orang.
Pemain hanya boleh

rakan sepasukan.
Jika mana-mana pasukan
berjaya menjaringkan gol,
permainan akan dimulakan
12 | P a g e

semula di tengah gelanggang

(center).
Setiap gol yang dijaringkan
akan diberi mata berdasarkan
jumlah yang tertera.

Penutup (5 minit)

1. Menyejukkan Badan

Secara berpasangan, tepuk otot-

otot rakan perlahan-lahan.


Tarik nafas tiga kali perlahan dan

Sesi penutup :

hembus panjang yang terakhir.

2. Rumusan Pelajaran
a. Rumusan

kognitif

&

Psikomotor

Semasa membaling, pastikan siku


dibengkokkan dan digerakkan ke

belakang.
Semakin kuat bola dibaling semakin
laju bola bergerak.

b. Rumusan Afektif
- Penerapan Nilai
- Pujian / Teguran

Kita perlu bekerjasama semasa

melakukan aktiviti.
Faktor kejayaan dan kegagalan
adalah

3. Kerja Susulan

berpunca

daripada

semangat berpasukan.

13 | P a g e

Murid

dikehendaki

youtube

untuk

mengakses
menonton

permainan bola baling.


:

14 | P a g e