Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Masa

: 8.00 8.30

Modul / Aspek

: 1 kemahiran pergerakan

Kelas

: 3 Cermerlang

Bil. Murid

: 30 Orang.

Standart Kandungan : 1.5 - Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.
Tajuk

:Pergerakan Berirama

Fokus

: murid boleh melakukan 3 pergerakan berirama.

Standart Pembelajaran :
1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine.
2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif : 1) Psikomotor murid dapat melakukan pergerakan step-close, schottische, polka, dan grapevine.
2) Kognitif murid dapat melakukan pergerakan step-close, schottische, polka, dan grapevine. mengikut tempo.
3) Afektif murid berasa seronok melalukan pergerakan berirama.
Elemen Merentas Kurikulum : keusahawanan : berani mengambil risiko.
Bahan Bantu Mengajar : Sketel, wisel (1), Speaker (1), Telefon bimbit (1), Gelung rotan (6) , Pundi kacang(6), Bola (6), Tali, Belantan(6) dan
Reben (6).

FASA/MASA
Permulaan
(3 minit)

AKTIVITI

FOKUS

1. Memanaskan
badan.
a) Melakukan
senamaerobik.
2. Regangangan otot.
a) Kepala
b) Badan
c) kaki

PEMBELAJARAN

MENGAJAR
Memanaskan

BUTIR

PENGELOLAAN

/ ALATAN / CATATAN

STRATERGI P&P
badan

BBM :

dengan

Speaker
Telefon bimbit
wisel

Senamaerobik.
Guru berada dikedudukan hadapan
murid-murid

dan

pergerakan

kemudian

menunjukkan
diikuti

oleh

murid-murid dengan iringan muzik.


KPS

Kaedah kinestatik dan

muzik
Dilakukan beramai-ramai.
Guru
meminta
murid
mengambil jarak masingmasing untuk memudahkan
pergerakan.

Memerhati
Berkomunikasi

Perkemban

3) Guru bertanya tentang aktiviti yang Guru meminta murid berada BBM

1) Guru

gan

memperkenalkan topik

(3 minit)

pembelajaran

pada

hari itu.
2) Mengajar pergerakan

baru:
Schottische
Step-close
Grapevine

baru sahaja mereka selesai lakukan


(senamaerobik).
4) Guru
memperkenalkan
pembelajaran

mereka

Pergerakan Berirama.
5) Guru meransang murid
mengaitkan

pergerakan

dalam

berirama

dalam
yang

jenis gerakan yang boleh

untuk

diaplikasikan

yang

dalam

pergerakan berirama.
Pergerakan berirama

pergeraakan

mereka

masing-

masing. 1 kumpulan 5 orang.


topik Selepas
itu,
guru
iaitu
memperkenalkan beberapa

meraka lakukan dalam kehidupan


seharian

kumpulan

yang guru ajar:


1) Schottische
2) Step-close
3) Grapevine

lakukan.

Modul Teras Tema


Tahun 3
Speaker
Telefon bimbit

BBM
-

Contoh:
KPS
Berjalan
Melompat
Manipulasi
alatan
dalam
Silang kaki
pergerakan.
Step close
6) Murid akan lebih bersemangat untuk Guru melakukan pergerakan
sambil diperhati dan diikuti
belajar pergerakan berirama kerana
mereka

belajar

pergerakan

lokomotor dengan iringan muzik.

oleh semua murid.


Setiap
murid
melakukan
pergerakan yang ditunjukkan
oleh

guru

muzik.

Polka

tanpa

iringan

Gelung rotan
Pundi kacang
Bola
Tali
Belantan
Reben
Memerhati
Berkomunikasi

Step Close

(5 minit)

Menjana idea murid untuk Pergerakan boleh dimulakan dengan kaki

Grapevine

BBM

menghasilkan pergerakan
dengan

posisi

yang pelbagai.
Aplikasi
alatan
pergerakan
menjadikan

kiri atau kaki kanan


menggalakkan
murid
untuk
tangan Guru
mempelbagai posisi tangan sewaktu
dalam

membuat pergerakan berirama


berirama Ransangkan pergerakan dengan pelbagai
alat muzik, suara atau alat reka ganti
setiap

pergerakan lebih menarik.

yang menghasilkan bunyi.


KPS
-

(3 minit)

Keselamatan

Guru bertanya murid mengenai langkah-

mengendalikan peralatan

langkah

yang digunakan semasa

dipertimbangkan oleh murid semasa

membuat

melakukan pergerakan berirama dan

pergerakan.

sebarang

keselamatan

manipulasi alatan.

Aspek keselamatan yang Soalan :


dipertimbangan :

Gelung rotan
Pundi kacang
Bola
Tali
Belantan
Reben
Speaker
Telefon Bimbit

yang

harus

Memerhati
Berkomunikasi

BBM
-

Gelung rotan
Pundi kacang
Bola
Tali
Belantan
Reben

KPS
-

Memerhati

1) Alatan tidak tajam

1) Apakah langkah keselamatan yang


perlu kita ambil semasa melakukan

2) Tidak mendatangkan

digunakan

kemudaratan
kepada

murid

tersebut dan murid


yang lain.
Pergerakan yang dilakukan
mestilah sesuai dengan
tempoh
dimainkan

muzik

pergerakan-pergerakan ini.
2) Teknik dan strategi yang

yang
bagi

mendapatkan pergerakan
yang menarik dan sesuai.

untuk

boleh

melakukan

pergerakan diiringi oleh irama muzik.

Berkomunikasi

Kemuncak
(8 minit)

Murid

akan

Murid-murid

melakukan

mempersembahkan

berirama

pergerakan

mereka dengan menarik

iringan muzik pilihan mereka sendiri.


Guru meminta setiap kumpulan

dan penuh semangat di

memersembahkan

hadapan

berirama meraka dihadapan guru dan

berirama

murid-murid

yang lain.
Murid

akan

dalam

pergerakan

kumpulan

dengan

pergerakan

murid-murid yang lain.


Murid mengaplikasikan

dan

Gelung rotan
Pundi kacang
Bola
Tali
Belantan
Reben
Speaker
Telefon Bimbit

KPS
-

penggunaan alatan yang


menarik

penggunaan

alatan

mengaplikasikan

BBM

Memerhati
Berkomunikasi

sesuai

dengan pergerakan yang


mereka lakukan.
Penutup
(2 minit)

Murid

gembira

dan

KPS

peneguhan daripada guru

peneguhan kepada semua murid.


Murid di minta untuk menyatakan

mereka.

pergerakan-perherakan

berasa

dengan

pujian

dan

Guru

memberikan

mereka lakukan.
Guru
meminta
memulangkan

ujian

yang

murid

semula

telah
supaya

alatan-alatan

yang mereka gunakan ke dalam stor


alatan sukan.

Memerhati
Berkomunikasi