Perlembagaan malaysia

Disediakan oleh: ABDUL TAIB TAJUDIN HUSNUL MUASSYARAH BOLLHASSAN MUHAMMAD NA’IM OTHMAN YUSNIFAH SAPIEE

1

SKOP PENBENTANGAN
1.PENGENALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA  Proses pengubalan  Penentangan orang melayu terhadap penjajah  Penubuhan malayan union 1946  Perlembagaan persekutuan tanah melayu 1948  Rundingan London dan pembentukan Suruhanjaya Reid 1956  Perlembagaan Malaysia 1963
2

SKOP PEMBENTANGAN

2.

Perlembagaan Malaysia sebagai kontrak sosial

Peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan
Perkara 3(1) : Agama Islam Perkara 10 Perkara 11 : Hak Asasi : Kebebasan Beragama

Perkara 8 : Persamaan dan Hak Sama Rata Perkara 38 : Pemerintahan Beraja
3

Perkara 152 : Bahasa Melayu Perkara 153 : Hak keistimewaan Orang

Pengenalan perlembagaan
 Perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dan bumiputera diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi kelebihan kepada bukan Melayu seperti perkara di bawah:  Islam agama persekutuan tetapi agama lain bebas diamalkan  Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain dibenarkan  Kedudukan Istimewa orang Melayu dan bumiputera diperuntukkan tetapi hak etnik lain tidak boleh dilucutkan

4

Definisi Perlembagaan

Satu set peraturan atau undangundang,samada bertulis atau tidak bertulis yang menentukan:
 Pembahagian

kuasa antara pelbagai badan

kerajaan
 Bagaimana

kuasa-kuasa tersebut

dilaksanakan

 

Adalah undang-undang asas negara Berperanan sebagai panduan bagi

5

Jenis perlembagaan
 Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu Bertulis - merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen

Tidak bertulis - merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undangundang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah
6

Ciri-ciri perlembagaan Malaysia

Perlembagaan Malaysia adalah
 Bertulis  Mengandungi

15 Bab, 183 Perkara dan 13

Jadual
 Menyentuh

bidang kuasa Badan perundangan,

kehakiman dan eksekutif.
 Peruntukan

utama perlembagaan seperti,

bahasa, agama, kewarganegaraan,hak asasi, hak istimewa orang melayu dan bumiputera.
7

Proses Penggubalan

8

Penentangan orang melayu terhadap penjajah
  

Bermula sejak awal abad ke-19 Dikenali sebagai gerakan nasionalisme Gerakan Nasionalisme ini di lakukan secara menyeluruh pada awal abad ke-20 sehingga perang dunia kedua.

Gerakan Nasionalisme pada awal abad ke-19 menyaksikan penentangan orang melayu terhadap British
9

Penentangan orang melayu terhadap penjajah

Diantara sebeb-sebab penentangan tersebut adalah kerana:
 Dasar

penaklukan British  Ekploitasi ekonomi tempatan  Perlaksanaan pentadbiran baran terhadap masyarakat melayu  Kesulitan penduduk tempatanpembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh  Campur tangan british terhadap adat resam tempatan

10

Penentangan orang melayu terhadap penjajah

Diantara pemimpin tempatan yang mengetuai pentangan tersebut ialah:
 Penghulu

Dol Said di Naning, 1831-1833 dan Syarif Masahor

 Linggir,1849,Rentap,1853

bersama Datu Patinggi Abd Ghapur,1857 di Sarawak
 Mat

Salleh,1897 di Sabah Maharaja Lela,1874-1877 di Perak Bahaman,1888 di Pahang
11

 Dato  Dato  Haji

Abdul Rahman Limbong,1922 di

Penentangan orang melayu terhadap penjajah

Walaupun berbagai tentangan dibuat British tetap berjaya menjajah Tanah Melayu, namun ini tidak mematahkan semangat orang Melayu.

Bangkitnya Gerakan Nasionalisme secara menyeluruh pada awal abad ke-20

12

Gerakan Nasionalisme secara menyeluruh

Diantara faktor pemangkin Gerakan Nasionalisme secara menyeluruh ini ialah:
 Perkembangan  Dasar

sistem pendidikan

British  Pendudukan Jepun  Penguasaan Parti Komunis Melaya  Kemunculan mesin cetak  Gerakan Pan-islamisme sedunia  Kesedaran politik serantau

13

MALAYAN UNION ( MU )
 

DITUBUHKAN PADA TAHUN 1946

DITUBUHKAN UNTUK MENGHAPUSKAN NEGARA DAN BANGSA YANG TELAH DIBINA SEJAK ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA.

14

SEBAB-SEBAB PENGENALAN MALAYAN UNION

15

CIRI-CIRI PERJANJIAN MU 1946
1. SEMUA NEGERI MELAYU BERSEKUTU DAN NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU SERTA DUA NEGERI SELAT DISATUKAN. 2. SEORANG GABENOR BRITISH AKAN DILANTIK OLEH RATU ENGLAND UNTUK MENGETUAI MU. 3. PEMBENTUKAN MAJLIS EKSEKUTIF & MAJLIS UNDANGAN MU. 4. SINGAPURA DIASINGKAN KERANA KEPENTINGANNYA SEBAGAI PERLABUHAN BEBAS. 5. KEWARGANAAN MENERUSI PRINSIP “JUS SOLI” SEBAGAI ASAS KERAKYATAN. 6. RAJA-RAJA MELAYU MENJADI AHLI MAJLIS RAJA-RAJA MELAYU YANG HANYA MEMBINCANGKAN SOAL AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU. 7. SEORANG PESURUHJAYA NEGERI DILANTIK BAGI SETIAP NEGERI SEBAGAI KETUA PENTADBIR. 16 8.

9.

SEBAB-SEBAB PENENTANGAN TERHADAP MU

17

TINDAKAN ORANG MELAYU

18

SEBAB-SEBAB PENUBUHAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TM 1948

19

CIRI-CIRI UTAMA PERJANJIAN PERSEKUTUAN TM 1948
1.SEBUAH PERSEKUTUAN DIBENTUK DENGAN GABUNGAN SEBELAS BUAH NEGERI 2.PERSEKUTUAN TANAH MELAYU DIKETUAI OLEH PESURUHJAYA TINGGI BRITISH 3.KONSEP RAJA BERPELEMBAGAAN DIWUJUDKAN 4.SENARAI PERSEKUTUAN DAN SENARAI NEGERI DIBENTUK. 5.PESURUHJAYA TINGGI BRITISH MENJAGA KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU.
20

PERKARA-PERKARA YANG DIJELASKAN DALAM PERJANJIAN

21

SURUHANJAYA REID
DIBENTUK PADA BULAN MAC 1956 BAGI MEMBINCANGKAN DAN MERANGKA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU YANG MERDEKA.  MENERIMA 131 MEMORANDUM DARIPADA PELBAGAI PIHAK.( RAJA-RAJA MELAYU, ORANG PERSEORANGAN DAN PERTUBUHAN POLITIK.

22

ISI-ISI PENTING PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957
1. PEMBENTUKAN SEBUAH KERAJAAN PERSEKUTUAN. 2. INSTITUSI RAJA DIJADIKAN RAJA BERPELEMBAGAAN PADA PERINGKAT NEGERI & NEGARA. 3. TIGA JENIS KERAKYATAN DIWUJUDKAN.PRINSIP JUS SOLI DITERIMA. 4. KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG MELAYU DIKEKALKAN. 5. AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA RASMI PERSEKUTUAN. 6. TANAH SIMPANAN MELAYU DIKEKALKAN 7. BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGSAAN. 8. YANG DI-PERTUAN AGONGN MENJADI KETUA NEGARA. 9. PENTADBIRAN NEGARA BERSIFAT DEMOKRASI PARLIMEN. 10.PERMISAHAN KUASA PERSEKUTUAN DENGAN KUASA NEGERI 11.MENTERI BESAR MENJDAI PELAKSANA PENTADBIRAN DAN DIBANTU OLEH DUN DAN EXCO PADA PERINGKAT NEGERI.

23

PERJANJIAN MALAYSIA 1963

24

INTI PATI PERJANJIAN

25

Perlembagaan Malaysia Sebagai kontrak Sosial

Sistem sosial merangkumi aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan, agama dan hukum. Kesan daripada peristiwa13 Mei telah menunjukan betapa pentingnya perpaduan kaum Antara amalan yang dapat dilihat dengan jelas berkenaan dengan isu perpaduan adalah kontrak sosial.

 

 

26

Perlembagaan Malaysia Sebagai kontrak Sosial (samb.)
Di Malaysia, Kontrak sosial wujud di antara orang Melayu dengan orang Cina sertaIndia yang pada hari ini merangkumi Melayu dan Bumiputera Sabah/Sarawak. Ianya adalah bertujuan untuk:
 

o menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing – masing o  memastikan kepentingan majoriti dan minoriti di ambil kira tanpamenjejaskan hak dan kepentingan masing-masing

27

Perlembagaan Malaysia Sebagai kontrak Sosial (samb.)

memastikan persetujuan yang dicapai kekal dan diwarisi turun-temurun kerana persetujuan dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan memastikan setiap pihak yang bersetuju mematuhi dan menyampaikan kepada generasi seterusnya agar ia tidak bercanggah di masa depan.

 

 

28

Perkara 3(1) : Agama bagi Persekutuan

Agama Islam adalah agama rasmi bagi Persekutuan Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

 

29

Perkara 10 Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan.
Fasal (1)  Tiap-tiap warganegara bebas bercakap mengeluarkan fikiran

 

Berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata Berhak menubuhkan persatuan

 

30

Perkara 10 Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan
Fasal(2) o Parlimen berhak mengenakan sekatan jika perlu atas faktor keselamatan persekutuan dan awam. o o Sekatan penubuhan persatuan boleh dikenakan oleh undang-undang buruh atau pelajaran.

31

Perkara 11 Kebebasan beragama
Fasal (1)  Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya.
 

Fasal (4)  Agama lain tidak boleh mengembangkan agamanya antara orang-orang yang menganuti agama Islam.

32

Perkara 11 Kebebasan beragama
Fasal (3) o Tiap-tiap agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri o o Menubuh yayasan bagi maksud agama o o Memperoleh dan mempunyai harta.

33

PERKARA 8:Persamaan Dan Hak Sama Rata
“Setiap orang adalah berhak kepada pemulihan yang berkesan oleh tribunal-tribunal kebangsaan yang kompeten terhadap tindakantindakan yang melanggar hak-hak asasi yang diberikannya oleh perlembagaan atau oleh undangundang.”
34

Kesamarataan

35

PERKARA 38:Pemerintahan Beraja

“ Memperuntukan peranan Yang di-pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah”
  

36

Tugas Majlis Raja-Raja

37

38

Yang di-Pertuan Agong
Gelaran Yang di-Pertuan Agong merupakan gelaran rasmi ketua negara Malaysia. Peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Di Malaysia, sisitem pemerintahan beraja ini digilirkan setiap lima tahun antara sembilan Pemerintah Negeri Melayu.
  
39

Sembilan Pemerintah Negeri Melayu

40

Faktor Pemilihan
kepada sistem giliran yang telah ditetapkan faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi rahsia

Syarat yang akan diambil kira ialah: 1. Kekananan di kalangan Sultan dan Raja 2. Baginda berkenan untuk menjadi Agong 3. Tidak mengalami kelemahan atau ketidak upayaan mental 4. Merupakan Raja yang berada di kedudukan teratas 5. Mendapat sokongan sekurang-kurangnya lima Raja lain 6. Dan bukan seseorang yang telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama dua penggal berturut-turut.

7.
Faktor lain ialah usia dan tempoh masa pemerintahan

41

PERKARA 152:Bahasa Melayu

“kedudukan bahasa Melayu sebagai

bahasa Kebangsaan tanpa menafikan hakhak bangsa lain menggunakan bahasa mereka”

42

43

Antara Langkah untuk memajukan Bahasa Melayu
Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Pelancaran “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa” Slogan: “Bahasa Jiwa Bangsa” Penubuhan sekolah menegah yang menggunakan bahasa Melayu sbg bahasa pengantar

44

Mengapa Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Kebangsaan?

Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan di rantau ini sejak berabad-abad lamanya. Bahasa Melayu mudah dipelajari berbanding bahasabahasa lain. Bahasa Melayu menggunakan tulisan rumi dan jawi. Bahasa Melayu bersifat lebih tekal dari segi istilah dan sebutan di seluruh negara. Struktur Bahasa Melayu mempunyai sifat fonem yang jelas iaitu bunyi suku kata yang mudah dieja dengan prinsip yang tetap dan tekal

45

PERKARA 153: Hak Keistimewaan Orang Melayu

bagaan M a l ysi a a m e m b e ri n ka ta n g g u n g j w a b a ke p a d a Ya n g d i Pe rtu a n A g o n g m e n j g a h a k ke i m e w a a n o ra n g a sti M e l yu a dan penduduk a sa l M a l ysi , se ca ra ku m p u l n n ya a a a d i j k se b a g a iB u m i u te ra ” ru u p

“ Pe rl m e

46

47