Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Isyarat Komunikasi Tahun 3

Minggu

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Objektif

12 / 4 -

2.3 Ucapan bertatasusila

Menguasai dan memberi

1.3 Meniru pergerakan

Murid dapat:

respon

tangan yang dilakukan oleh

menggunakan ucapan

guru atau rakan.

13 / 4

bertatasusila
yang sesuai.

1. Mengisyaratkan
ucapan

1.4 Membentuk isyarat dan


kod dengan tepat.

bertatasusila.
2. Mengucap dan
membentuk

- Sila masuk
- Sila duduk

2.3 Membentuk frasa asas

- Selamat sejahtera

bahasa melayu dari isyarat

- Takziah

atau kod.

- Salam Satu Malaysia


2.4 Memperkembangkan
kemahiran membentuk
frasa dan klausa.
3.2 Berkomunikasi dengan
menggunakan pola ayat

isyarat.
3. Memadankan
isyarat dengan
gambar.
4. Membuat kad
ucapan

yang mudah dan betul.


3.5 Bercerita dengan
menggunakan ayat-ayat
kompleks secara lisan atau
isyarat.

19/4 20/4

2.4 Keluarga asas dan

Mengenal pasti dan

1.2 Membezakan apa yang

keluarga kembangan

menyatakan

dilihat atau dirangsang.

1. Mengenal ahli

perhubungan dalam keluarga

1.3 Meniru pergerakan

asas

tangan yang dilakukan oleh

keluarga
2. Membentuk

dan kembangan.

guru atau rakan.


2.1 Menyatakan dan

- sepupu

melakukan apa yang

- anak

diisyarat.

- cucu

2.3 Membentuk frasa asas


bahasa melayu dari isyarat

Murid dapat :

isyarat berkaitan
dengan ahli
keluarga
3. Memadankan
isyarat dengan
gambar.
4. Membaca

atau kod.

perkataan dan

3.3 Mengisyarat/ mengkod

ayat mudah

secara kreatif.

dengan kad

3.4 Bercerita dengan

isyarat

menggunakan ayat mudah


secara isyarat atau lisan.

26/4- 27/4

2.7 Pekerjaan

Mengenal pasti dan

1.3 Meniru pergerakan

menamakan jenis-

tangan yang dilakukan oleh

jenis pekerjaan :

guru atau rakan.


1.4 Membentuk isyarat dan

Murid dapat :
1) Membentuk
isyarat dengan
betul.
2) Memperluaskan

- buruh

kod dengan tepat.

- angkasawan

2.2 Memperluaskan

- juruterbang

perbendaharaan kata

- Pembantu Am Pejabat

secara umum.

- pramugara

2.3 Membentuk frasa asas

mudah.
4) Menggunakan

- pramugari

bahasa melayu dari isyarat

isyarat dengan

atau kod.
3.4 Bercerita dengan
menggunakan ayat mudah
secara isyarat atau lisan.
3.5 Bercerita dengan
menggunakan ayat-ayat

perbendaharaan
kata.
3) Membaca ayat

betul.
5) Membentuk frasa
asas bahasa
melayu dari
isyarat.
6) Bercerita dengan

kompleks secara lisan atau

menggunakan

isyarat.

ayat kompleks
secara isyarat.

3/5 4/5

2.8 Persekitaran Sekolah

Mengenal pasti dan

1.1 Melihat dan mengecam

1) Membuat isyarat

menyatakan perbezaan

apa yang dilihat.

persekitaran sekolah.

1.4 Membentuk isyarat dan

perkataan.
2) Mengeja

kod dengan tepat.


-

Bengkel
Dinding
Lantai
Tiang bendera
Longkang
Makmal sains
Taman permainan
Kamus
Peta
Stor sukan
Garaj
LCD Projektor
Skrin
Komputer

2.1 Menyatakan dan


melakukan apa yang
diisyarat.
2.2 Memperluaskan

perkataan.
3) Membentuk frasa
asas bahasa
melayu dari
isyarat.
4) Bercerita secara

perbendaharaan kata

berisyarat dengan

secara umum.

ayat kompleks.

2.3 Membentuk frasa asas


bahasa melayu dari isyarat
atau kod.
3.5 Bercerita dengan
menggunakan ayat
kompleks secara lisan atau
isyarat.

Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Isyarat Komunikasi Tahun 4

Minggu

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Objektif

16 / 4

2.3 Ucapan bertatasusila

Menguasai dan memberi

1.3 Meniru pergerakan

Murid dapat:

respon

tangan yang dilakukan oleh

menggunakan ucapan

guru atau rakan.

1. Mengisyaratkan

bertatasusila
yang sesuai.

ucapan
1.4 Membentuk isyarat dan
kod dengan tepat.

bertatasusila.
2. Mengucap dan
membentuk

- Selamat Bersara
- Selamat Hari Ulang Tahun

2.3 Membentuk frasa asas

Kelahiran.

bahasa melayu dari isyarat


atau kod.
2.4 Memperkembangkan

isyarat.
3. Memadankan
isyarat dengan
gambar.
4. Membuat kad
ucapan

kemahiran membentuk
frasa dan klausa.
3.2 Berkomunikasi dengan
menggunakan pola ayat
yang mudah dan betul.
3.5 Bercerita dengan
menggunakan ayat-ayat
kompleks secara lisan atau
isyarat.

23/4

Persekitaran Sekolah

-Mengenalpasti dan

1.1 Melihat dan mengecam

menyatakan perbezaaan

apa yang dilihat.

1) Membuat isyarat
perkataan.

persekitaran sekolah.

1.4 Membentuk isyarat dan

2) Mengeja

-Dapat membentuk frasa

kod dengan tepat.

daripada perkataan yang

2.1 Menyatakan dan

perkataan.
3) Membentuk frasa

diberi.

melakukan apa yang

-Bercerita menggunakan ayat

diisyarat.

kompleks.

2.2 Memperluaskan
perbendaharaan kata

pasu bunga, pondok

secara umum.

pengawal, tiang gol,

2.3 Membentuk frasa asas

bendera, pentas dewan,

bahasa melayu dari isyarat

perpustakaan sekolah, kolam

atau kod.

ikan, Kebun Sains, tingkap

3.5 Bercerita dengan

kaca, mesin perakam waktu.

menggunakan ayat-ayat

asas bahasa
melayu dari
isyarat.
4) Bercerita secara
berisyarat dengan
ayat kompleks.

kompleks secara lisan atau


isyarat.

30/4

Persekitaran Rumah

-Mengenal pasti dan

1.1 Melihat dan mengecam

1) Membuat isyarat

menyatakan perbezaan

apa yang dilihat.

persekitaran

1.4 Membentuk isyarat dan

perkataan.
2) Mengeja

rumah.

kod dengan tepat.

- Berkomunikasi menggunakan

2.3 Membentuk frasa asas

ayat yang mudah.

bahasa melayu dari isyarat


atau kod.

perkataan.
3) Membentuk frasa
asas bahasa
melayu dari
isyarat.

taman, pondok, surau,

2.4 Memperkembangkan

4) Bercerita secara

akuarium,

kemahiran membentuk

berisyarat dengan

garaj, padang, pagar, penapis

frasa dan klausa.

ayat kompleks

air.

3.2 Berkomunikasi dengan


menggunakan pola ayat
yang mudah dan betul.
3.3 Mengisyarat atau
mengekod secara kreatif

7/4

Kata Kerja

- Memahami dan

1.2 Membezakan apa yang

mengaplikasikan kata kerja

dilihat atau dirangsang.

1) Membuat isyarat

dalam

1.3 Meniru pergerakan

komunikasi harian.

tangan yang dilakukan oleh

perkataan.
2) Mengeja

- Berinteraksi dengan

guru atau rakan.

menggunakan ayat mudah.

1.4 Membentuk isyarat dan


kod dengan tepat.

perkataan.
3) Membentuk frasa
asas bahasa
melayu dari

beri, dukung, lupus, runtuh,

2.1 Menyatakan dan

pamer,

melakukan apa yang

terkam, siram, ludah, minta,

diisyarat.

berisyarat dengan

pelihara,

2.2 Memperluaskan

ayat kompleks

perah, sampai, sambar,

perbendaharaan kata

tanak, tanam .

secara umum.
3.2 Berkomunikasi dengan

isyarat.
4) Bercerita secara

menggunakan pola ayat


yang mudah dan betul.