Anda di halaman 1dari 1

SENARAI ASET BERNILAI RENDAH

Kod Sekolah:_________________________
Nama Sekolah:__________________________________________
Bil

No Siri

No Siri Pendaftaran

Disediakan Oleh:

Disahkan Oleh:

....................................................
Nama :

....................................................
Nama :

Butiran