Anda di halaman 1dari 1

Proses pemikiran

: Mengklasifikasi

Tajuk : Cara haiwan melindungi diri


Haiwan melindungi diri

Ciri Khas
Khas

Tingkah laku

MMATA

Duri tajam
sisik keras
menggulungkan diri

Tanduk
Bisa
memutuskan anggota badan

cangkerang

menyamar

memasukkan anggota badan

PETA POKOK

Hidup dalam kumpulan

Soalan KBAT
1. Kijang merupakan haiwan yang diancam kepupusan di Malaysia.
Bagaimanakah cara kijang untuk melindungi diri dari musuh? Bagaimanakah
kamu dapat membantu Negara kita membendung kepupusan kijang?