Anda di halaman 1dari 37

Rear-projection TV

with HD Input

Petunjuk untuk
Menggunakan TV
46PP9527
55PP9527

KANDUNGAN
Terima kasih kerana membeli TV set ini. Anda patut berbangga kerana menjadi pemilik sebuah TV Philips yang memberi anda nilai
sepenuhnya pembelian anda. Sila baca buku panduan ini dengan teliti dan menyeluruh untuk membantu anda berhubung soal
pemasangan dan operasi.

Setup dan Pemasangan

Demo ...................................................................................... 16
Menggunakan PIP (Gambar dalam Gambar) ...................... 17
Menggunakan Teleteks (jika disediakan) ........................ 18-19

Ciri Istimewa Produk ................................................................ 3


Memasang TV .............................................................................. 4
Menggunakan butang TV ........................................................... 5
Menggunakan butang Alat Kawalan Jauh ........................... 6-7

Peralatan Sampingan
Menyambung Peralatan Sampingan ................................. 20-27
Memilih Peralatan Yang Disambung untuk Tontonan ....... 28

Operasi
Menggunakan Menu
Gambaran Keseluruhan ........................................................ 8
Pemasangan ....................................................................... 9-10
Gambar ................................................................................... 11
Bunyi ....................................................................................... 12
Ciri .......................................................................................... 13
Umum ..................................................................................... 14
Sumber dan Pertembungan ............................................... 15

Maklumat Umum
Menjaga, Membersih dan Petua ............................................. 29
Sebelum Memanggil Khidmat Senggaraan ........................... 30
Indeks .......................................................................................... 31
Butir-Butir Terperinci ............................................................... 32
Syarikat Jaminan Antarabangsa .............................................. 33
Pusat Maklumat Pengguna ................................................ 34-37

MAKLUMAT KESELAMATAN
Cabut palam kuasa apabila:
lampu merah di bawah kaca TV berkelip-kelip terus menerus.
satu garisan putih yang terang terpapar merentasi kaca TV.
anda membesihkan kaca TV (jagan gunakan bahan cuci penghakis; gunakan kain lap yang lembut).
hujan ribut petir sedang berlaku.
TV set terbiar tidak dijaga beberapa lama.
Jangan cuba memperbaiki sendiri TV yang rosak. Sentiasa panggil seorang pekerja perbaikan yang berkemahiran.
Amaran mengenai Penggunaan Bateri
Untuk mengelakkan kebocoran bateri yang mungkin menyebabkan kecederaan tubuh atau kerosakan kepada alat kawalan jauh:
Pasang SEMUA bateri dengan betul, + dan - ditandakan pada alat kawalan jauh.
Jangan campur bateri: (BARU dan LAMA atau KARBON dan ALKALIN)
Keluarkan bateri apabila alat kawalan jauh tidak digunakan buat satu jangka masa yang panjang.

CIRI ISTIMEWA PRODUK


Sistem optik Philips HD Pix merupakan jawapan kepada permintaan bagi kejelasan tinggi (HD)dengan prosesan dan teknologi
paparan yang tiada tara, termasuk microphospor CRT, lensa projeksi kacukan, cermin lapisan pertama, skrin cembung dengan pitch
halus, selain amplifier jalur lebar Philips.
Auto IntelliSense Focus Secara automatik melaras pertembungan gambar (picture convergence) dengan menekan butang. Selepas
menyemak satu pola ujian khusus, sensor optikal akan menghantar maklumat kedudukan kepada pengawal (controller), yang
kemudian akan membetulkan ganbar. Auto IntelliSense* Focus memberi gerak balas kepada medan daya asli dan buatan manusia.
100Hz Digital Scan menghapuskan kelipan gambar dan kejutan garisan, lantas menampilkan gambar yang mantap bagi tontonan
santai (tanpa memenatkan mata). Pilihan 100Hz digital scan boleh dipilih dalam menu atas skrin.
Progressive Scan menggandakan bilangan garisan gambar yang tampak per lapisan dengan memaparkan semua garisan bingkai
gambar (picture frame lines) sekali gus. Pilihan progressive scan boleh dipilih pada menu atas skrin.
Input Kejelasan Tinggi (High-definition Inputs) membolehkan anda menyambung peralatan dengan isyarat 1080i dan 480p bagi 60Hz
dan isyarat 576p bagi 50Hz. Soket AV3 adalah untuk sambungan YPbPr atau RGB+HV sync, dengan audio. Soket AV4 adalah untuk
sambungan RGB (atau YpbPr dengan adaptor) DB15, dengan audio.
Input Video Komponen (Component Video Inputs) menampung input video canggih - seperti video DVD - bagi persembahan warna
yang benar-benar bagus.
Active Control secara terus menerus mengukur dan membetulkan semua isyarat yang masuk dengan pengurangan bunyi bising
digital secara automatik, dan ketajaman auto untuk menghasilkan gambar terbaik mungkin.
Automatic Phospor Aging Compensation (APAC) berfungsi seakan sebuah penyelamat skrin (screen saver) bagi TV anda. Imej
tidak bergerak boleh jadi tidak baik bagi TV anda. Jika sesuatu imej video terus berkeadaan diam, ia akhirnya akan meninggalkan
satu bekas imej (after-image) yang kekal. Permainan video dan jalur hitam yang tidak bergerak pada sesetengah filem adalah contoh
sumber yang dikhuatiri. Teknologi APAC Philips mengatasi masalah ini. Dari waktu ke waktu, APAC secara automatik menganjak
gambar TV secara kecil-kecilan dan berperingkat tetapi cukup besar untuk mengaburkan penahanan imej yang boleh membawa
kepada pembakaran skrin (screen burn). Bersekali dengan ciri Format Skrin Auto Philips (Philips Auto Screen Format), APAC
membantu menyediakan perlindungan buat anda daripada kebakaran skrin yang ditakuti ini.
Turas Perlindungan Skrin (Protective Screen Filter) [jika disediakan] memberikan gambar terbaik mungkin, sambil melindungi
pelaburan anda. Filter perlindungan skrin, yang dirumuskan khusus oleh Philips bagi paparan kejelasan tinggi (HD), membantu
mencegah kerosakan yang tidak disengajakan kepada skrin depan berbentuk cembung yang begitu halus.
Dolby* Virtual Surround menggunakan dua speaker untuk menjelmakan kesan surround yang dihasilkan satu sistem multisaluran.
Turas Sikat Digital (Digital Comb Filter) menjadikan butir-butir warna yang halus lebih tulen dan tajam. Ia menghapuskan gangguan
kesan rentas warna (Moir) di antara warna yang berlainan yang sering anda lihat pada pakaian berjalur yang disorot kamera. Turas
sikat digital bekerja dengan memisahkan komponen kroma (warna) dan luminance (hitam dan putih) pada isyarat TV, lantas
mencegah gangguan rentas warna.
Jendela Kembar, Gambar dalam Gambar (PIP) dwitalaan (Dual-window, Two-tuner Picture in Picture (PIP)) membolehkan anda
menonton dua tayangan, secara serentak. Tiada perakam video diperlukan untuk menayangkan gambar PIP. Dua penala (tuner)
berasingan pada TV anda membolehkan anda memilih dua tayangan dan memaparkan kedua-duanya dalam jendela yang sama
kadarnya.
Ciri-ciri Sokongan
Perelokan Sementara Warna Digital (CTI)
Digital Histogram
Kakuan Gambar (Picture Freeze)
Adaptasi Nisbah Aspek Auto (Auto Aspect Ratio Adaptation) (dan 4:3, Kembangkan 4:3, Panorama, Skrin Lebar)
Incredible Surround
Pengimbang Kelantangan Automatik atau AVL (Automatic Volume Leveller)
Kawalan Bebas Kelantangan Fon Kepala
Easy Tune (Carian Automatik, Talaan Automatik, dan Pemasangan Automatik)
Menggilir Saluran
Lungsuran Bijak (Smart Surf)
Berjaga Kuasa Rendah (Low-power standby) [<1 W]
Active Control, APAC, Easy Tune, dan Incredible Surround adalah jenama Philips Consumer Electronics Amerika Utara. IntelliSense
adalah jenama berdaftar Philips Consumer Electronics, Amerika Utara. Hakcipta 2002 Philips Consumer Electronics.
*Diperbuat di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D-kembar adalah jenama Dolby Laboratories.
3

MEMASANG TV

Manfaat utama televisyen projeksi ini ialah


skrin tayangan yang besar. Untuk mendapat
tayangan terbaik, uji beberapa lokasi dalam
bilik bagi mendapatkan kedudukan paling bagus
untuk tontonan.

15 cm

Pastikan anda mengadakan ruang minima kirakira 15 cm pada setiap sisi TV.

15 cm

15 cm
Jangan letak TV di
panahan cahaya
matahari atau dekat
alat pendiang

Bagi mengelakkan geledingan kabinet, kabinet


berubah warna, dan berlaku kerosakan TV,
jangan letak TV di tempat yang suhunya boleh
menjadi terlalu panas, misalnya di tempat ia
boleh terkena panahan cahaya matahari atau
dekat alat pendiang.
Medan daya magnet, misalnya pada speaker
luaran, boleh menyebabkan gambar menjadi
herot jika diletak terlalu dekat dengan peti
televisyen. Alihkan sumber medan daya magnet
jauh dari TV sehingga tidak ada lagi gangguan
gambar.

2
3

Pasang palam aerial dengan kemas ke soket


ANTENNA IN 75 di belakang TV.

Buka penutup ruang bateri alat kawalan jauh.


Masukkan dua butir bateri yang dibekalkan
(Jenis R6-1.5V)

Soket ANTENNA IN
75 di belakang TV

Pasang palam utama dalam soket kuasa di


dinding. Sila rujuk keterangan di belakang TV
bagi voltage operasi yang betul. Minta nasihat
pengedar TV jika sumber bekalan elektrik anda
berlainan. Untuk mengelakkan kerosakan
kepada kawat bekalan kuasa (AC), yang boleh
menyebabkan kecelakaan, jangan tindih TV di
atas kawat.

Bateri yang dibekalkan tidak mengandungi


logam berat raksa dan kadmium.
Bagaimanapun, di kebanyakan negara bateri
terpakai tidak boleh dibuang bersama sampahsarap anda. Sila rujuk cara membuang bateri
terpakai mengikut peraturan setempat.
Sila rujuk kenyataan mengenai amaran
penggunaan bateri pada halaman 2.
Perhatian: Alat kawalan jauh ini berfungsi
dengan TV yang menggunakan piawaian isyarat
RC6.

Butang
berjaga

VOLUME

Menghidupkan TV: Tekan suis kuasa di depan


TV anda. Jika butang berjaga (standby) menyala,
tekan butang CH+/-, butang angka, atau
butang Berjaga (standby) pada alat kawalan
jauh. Atau tekan butang Berjaga (standby) atau
CH di depan TV.

CHANNEL
INTELLISENSE
MENU

POWER

Suis bekalan
kuasa
4

MENGGUNAKAN BUTANG TV

VOLUME
CHANNEL
INTELLISEN

SE

MENU

POWER

BUTANG BEKALAN KUASA


Menghidupkan atau mematikan bekalan kuasa.

BERJAGA
Menghidupkan TV atau
mengaktifkan mode
berjaga (standby mode).

SUARA wv
Butang w merendahkan suara. Butang v
meninggikan suara. Apabila menggunakan
menu atas skrin, tekan Volume w atau v
untuk menguatkan atau merendahkan
suara.

SENSOR KAWALAN JAUH


Menerima arahan inframerah bagi
mengaktifkan kawalan apabila alat
kawalan jauh diacukan kepadanya dan
butang kawalan jauh ditekan.
MENU
Tekan butang ini untuk mengaktifkan
menu atas skrin. Pilih menu dengan
menekan butang Suara atau Saluran.

SALURAN vw
Butang w memilih saluran dalam urutan
menurun. Butang v memilih saluran
dalam urutan naik. Apabila menggunakan
menu atas skrin, tekan Saluran w atau v
beralih ke atas atau ke bawah.

IntelliSense
Apabila ditekan, ia secara automatik
melaraskan pertembungan gambar (picture
convergence) peti TV menggunakan ciri fokus
Auto IntelliSense*.

MENGGUNAKAN BUTANG ALAT KAWALAN JAUH


PILIH AKSESORI
Tekan butang ini untuk memilih input AV bagi peralatan yang hendak anda
gunakan: AV1, AV2, AV3, AV4, atau Sisi (Side).

GAMBAR DALAM GAMBAR (PIP)


Membolehkan anda masuk ke ciri PIP dan Jendela Kembar (Dual-window).
KAKU (Freeze)
Tekan untuk mengkakukan gambar utama apabila PIP dimatikan. Dalam mode
teleteks, tekan butang ini untuk menahan sesuatu halaman.
BUTANG VCR
Gunakan butang ini untuk alat perakam video (VCR). Tekan 0 untuk merakam,
5 dan 6 untuk mencari, 9 untuk berhenti dan 2 untuk tayangan.
PIXEL PLUS
Tekan butang ini untuk menyaksikan demontrasi Pixel Plus. Sebelah kiri skrin
menayangkan Pixel Plus dan Digital Natural Motion sedang sebelah kanan skrin
pula Pixel Plus dan Digital Natural Motion dimatikan. Tekan butang itu sekali lagi
untuk mematikan demonstrasi.

MODE AKSESORI
Tekan butang ini untuk mengawal sesuatu peralatan aksesori dengan alat kawalan
jauh. Anda boleh mengawal sebuah alat perakam video, DVD, amplifier atau
peralatan sampingan yang lain (CD atau SAT). Lampu tanda hijau akan bernyala.
Untuk kembali ke mode TV tekan butang itu sekali lagi, atau tunggu sehingga
lampu mati sendiri.

VCR

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

OK

MENU

CH

KURSOR KIRI
Tekan butang ini untuk mengimbas menu dan melaraskan ketetapan.
OK
Tekan butang ini untuk mengaktifkan atau memilih pilihan menu.
VOLUME +/Meninggikan atau merendahkan suara.
BUTANG ANGKA (0-9)
Tekan butang ini untuk memilih satu saluran. Bagi saluran mempunyai dua angka,
anda mesti tekan nombor kedua dalam masa 2 saat.
i+ (STATUS/KELAUR)
Tekan butang ini untuk memaparkan maklumat mengenai saluran dan
rancangan sekarang, atau apabila mengimbas menu Paparan atas Skrin (On
Screen Display), maklumat mengenai butir-butir yang dipilih.

ZOOM

PAPARAN WAKTU
Tekan butang ini untuk memaparkan waktu.

MODE SURROUND
Tekan butang ini untuk memilih mode suara surround.
Dolby* Virtual
Dolby Virtual menggunakan dua speaker untuk meniru kesan surround yang
dihasilkan satu sistem multisaluran.
Incredible Surround
Ciri Incredible Surround* membangkitkan suasana seolah-olah speaker berada
berjauhan untuk meningkatkan kesan pawagam di rumah.

ACTIVE
SMART CONTROL

SMART

SUARA BIJAK (Smart Sound)


Tekan butang ini untuk memilih ketetapan suara yang sudah disediakan.
KAWALAN AKTIF
Tekan butang ini untuk memilih paras Kawalan Aktif (Off, Minimum, Medium,
Maksimum). Kawalan Aktif akan memantau dan semua isyarat dan cahaya
sekitaran yang datang untuk menghasilkan mutu gambar terbaik dengan
melaraskan ketetapan, kontras, kontras dinamik, kecerahan, warna dan gambar.

*Diperbuat di bawah lesen daripada Dolby


Laboratories. Dolby dan simbol D-kembar
adalah jenama Dolby Laboratories.
Pixel Plus, Incredible Surround dan Active
Control jenama Philips Consumer Electronics.
Hakcipta 2003 Philips Consumer Electronics.
Semua hak cipta terpelihara.

MENGGUNAKAN BUTANG ALAT KAWALAN JAUH

BERJAGA (Standby)
Menghidupkan dan mematikan TV dari mode berjaga. (Lampu merah
penanda akan menyala apabila TV berada dalam mode berjaga
(standby)).
Tidak Berfungsi (No Function)

VCR

DVD

AMP

AUX

KURSOR NAIK
Tekan untuk mengimbas menu dan melaraskan ketetapan.

PIXEL
PLUS

TELETEKS ON/OFF
Tekan butang ini untuk masuk ke Maklumat Teleteks (jika disediakan).
KURSOR KANAN
Tekan butang ini untuk mengimbas menu dan melaraskan ketetapan.
KURSOR TURUN
Tekan butang ini untuk mengimbas menu dan melaraskan ketetapan.

MENU

OK

CH

MENU ON/OFF
Tekan butang ini untuk menghidupkan atau mematikan menu atas skrin.
MUTE
Tekan butang ini untuk membisukan suara. Untuk memulihkan suara,
tekan butang ini sekali lagi.
SALURAN +/Tekan butang ini untuk memilih saluran dalam urutan naik atau turun.

ZOOM

LUNGSUR BIJAK (Smart Surf)


Tekan butang ini untuk menggunakan ciri Lungsur Bijak. Jika anda
menetapkan Lungsur Bijak kepada dua saluran, ia akan kembali kepada
saluran yang sebelum ini anda tonton. Jika Lungsur Bijak ditetapkan
kepada 9 saluran, satu menu akan muncul menyenaraikan 9 saluran yang
sebelum ini anda tonton.
BESARKAN TELETEKS (Teletext Enlarge)
Tekan butang ini untuk membesarkan halaman teleteks.
FORMAT GAMBAR
Tekan butang ini untuk memilih satu format gambar. Satu menu akan
muncul dengan pilihan berikut: Automatik, Super Zoom, 4:3, Besarkan
Tayangan (Movie Expand) 14:9, Besarkan Tayangan 16:9; Sarikata 16:9,
dan Skrin Lebar (Wide Screen). Tekan butang ini untuk mengskrol
pilihan.
Tidak Berfungsi (No Function)

ACTIVE
SMART CONTROL

SMART

KAWALAN AKTIF (Active Control)


Tekan butang ini untuk menghidupkan atau mematikan ciri Active
Control**. Apabila Active Control** dihidupkan, ia mengukur dan
membetulkan semua isyarat yang masuk bagi menghasilkan ketetapan
mutu gambar terbaik, mengawal Ketajaman (Sharpness) dan
Pengurangan Bunyi Bising (Noise Reduction) secara automatik dan
berterusan. Butir-butir paparan Active Control** atas skrin tidak boleh
dipilih. Sila lihat halaman 22.
GAMBAR BIJAK (Smart Picture)
Tekan butang ini untuk memilih satu senarai gambar yang sudah
disediakan.

MENGGUNAKAN MENU: GAMBARAN KESELURUHAN

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.
Perhatian: Sekiranya alat kawalan jauh anda hilang atau rosak,
anda masih boleh menggunakan kekunci di depan TV. Sila lihat
halaman 5.

VCR

Tekan kursor naik atau turun untuk memilih menu TV,


Ketetapan, Pemasangan atau Demo.
Perhatian: Kadangkala bukan semua butiran menu kelihatan pada
skrin. Tekan kursor turun untuk menampilkan semua butiran.

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

3
4
5

Gunakan butang kursor kiri atau kanan untuk memilih butiran


menu.

Gunakan butang kursor naik atau turun untuk memilih kawalan


yang anda kehendaki untuk memilih atau melaras. Sebagai
contoh, lihat menu Gambar.
Tekan butang MENU untuk mematikan menu.

OK

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

Sistem Menu
Paip, bebola dan puck
Susun lapis menu dan kawalan ditunjukkan oleh satu mekanisme
animasi visual paip, bebola dan puck. Mekanisme animasi itu secara
berterusan menunjukkan kedudukan semasa dalam susunan menu.

puck

Puck yang mengelilingi bebola menandakan posisi pengguna sekarang


dalam susun lapis menu. Puck sentiasa hadir apabila sistem menu
dipaparkan.

paip
bebola

Puck dibahagikan kepada empat bahagian. Mereka sepadan dengan


kawalan berhaluan (naik/turun, kiri/kanan) pada alat kawalan jauh. Anak
panah pada kursor menandakan haluan yang dipilih.
Apabila butir menu tidak muat pada paparan TV, hanya sebahagian saja
yang akan dipaparkan. Apa-apa yang ditiadakan akan ditunjukkan oleh
satu kelompok.
Pemilihan dan kawalan secara langsung
Butiran menu dikawal sebaik saja ia dipilih. Hanya beberapa butiran
memerlukan maklumat dengan butang OK.
Kawalan Senarai
Kawalan senarai (list control) digunakan untuk memilih satu atau lebih
butiran dari satu senarai pilihan. Tekan butang yang betul untuk
mengalihkan puck ke dalam senarai. Sekurang-kurangnya satu butiran
adalah nilai sekarang dan ia diserlah.
Menggerakkan puck ke atas dan ke bawah dengan butang naik/turun
menyebabkan senarai bergerak naik atau turun.

TV

Gambar

Piliha digital

Suara

100 Hz Dig.can
Pixel Plus
Double lines

Ciri

MENGGUNAKAN MENU: PEMASANGAN

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh.


Apabila anda menghidupkan peti TV buat pertama kali dan belum
ada saluran disimpan sejauh ini, menu Bahasa (Language) akan
secara automatik muncul di atas skrin. Menu ini mempunyai satu
butiran tambahan Keluar (Exit) yang dengannya menu itu boleh
dilenyapkan. Penjelasan muncul dalam bahasa yang berlainan pada
satu-satu masa. Pilih bahasa yang anda kehendaki dan tekan
butang OK pada alat kawalan jauh. Kemudian teruskan dengan
menu Pemasangan (Install).

VCR

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

MENU

OK

2
3
4
5

Gunakan kursor turun untuk memilih Pemasangan.


V

Gunakan kursor kanan untuk memilih Bahasa. Ikut arahan


pada skrin.
Gunakan kursor naik/turun untuk memilih bahasa yang anda
sukai dan tekan butang OK untuk mengesahkan pilihan anda.
Teruskan dengan menu Pemasangan.

CH

SMART

SMART

Bahasa

Pemasangan
Inggeris
......
......

Pemasangan Saluran Secara Automatik

Pilih Pemasangan Automatik (Automatic Installation) dalam


menu Pemasangan (Install).
Perhatian: Semua saluran mesti dibuka kuncinya untuk
membolehkan pengaturcaraan secara automatik (autoprogram).
Jika diminta, masukkan nombor PIN anda untuk membuka kunci
semua saluran. (Sila lihat TV, menu Ciri, Pengunci pada halaman
13).

2
3
4

Pemasangan Automatik
Pemasangan
Pemasangan

Tekan kursor turun. Label pilihan Mula (Start) bagi


pengaturcaraan secara automatik akan muncul.

Mula

Sekarang anda boleh mencari dan menyimpan saluran


TV dengan dua cara: menggunakan Pemasangan
Automatik atau Pemasangan Manual (menala saluran
demi saluran). Buat pilihan anda dengan kursor kanan.

Tekan kursor kanan.


Pesanan Mencari (Searching) muncul dan tahap
pengaturcaraan dipaparkan.

Perhatian: Nombor dan nama saluran akan sentiasa ditulis


dalam aksara Rumi, meskipun apabila satu bahasa lain
yang menggunakan aksara lain telah dipilih.

Apabila Pemasangan Automatik selesai, puck akan beralih


semula ke Pemasangan (Install) sekali lagi.
Senarai rancangan secara automatik dilengkapkan dengan
nombor semua rancangan saluran TV yang dipancarkan.

Pemasangan Manual

Pemasangan Saluran Secara Manual

Pemasangan

1
2

Pilih Pemasangan Manual (Manual Installation) dalam menu


Pemasangan (Install).

Ulang langkah di atas untuk mencari saluran TV yang lain.

Tekan kursor turun. Ikut arahan pada skrin.


Perhatian: Cari atau pilih secara langsung satu saluran TV. Jika anda
tahu frekuensinya, masukkan 3 angka frekuensi itu secara langsung
dengan menekan butang angka 0 hingga 9 (misalnya 048). Tekan
kursor turun untuk meneruskan.

Sistem
Rancangan
Cari
Talaan Halus
Paras Antena
Simpan
Mencari dan menyimpan saluran TV dijalankan secara
saluran demi saluran. Anda mesti melakukan satu
persatu setiap langkah dalam menu Pemasangan
Manual.

MENGGUNAKAN MENU: PEMASANGAN


Beri Nama

1
2
3

4
5

Pilih Beri Nama (Give Name) dalam menu Pemasangan dan


tekan kursor turun.
Pilih nombor rancangan.
Perhatian: Tekan dan tahan kursor naik/turun untuk mengskrol
(meninjau) senarai rancangan dengan pantas.
Tekan kursor kanan. Satu papan kekunci (keyboard) akan
muncul di atas skrin. Hanya aksara Rumi sahaja yang akan
dipaparkan.
Perhatian:
Bergantung kepada bahasa yang dipilih dalam menu bahasa,
butang Khas (Special) mungkin disediakan dan mungkin tidak.
Apabila anda memilih bahasa Arab, anda boleh menggodeh
kekunci Khas (Special) untuk memaparkan aksara Arab atau
Inggeris. Kekunci Anjak (Shift) ditukar kepada Lagi (More). Tekan
kekunci Lagi (More) untuk beranjak di antara bahagian 1, 2 atau
3 set aksara Arab.
Tekan kursor kanan untuk masuk ke papan kekunci
(keyboard).
Tekanan kursor kanan naik/turun, kiri/kanan untuk memilih
aksara pertama dan tekan OK. Ulang bagi setiap aksara yang
hendak anda masukkan.
Pilih Ruang (Space) untuk memasukkan satu ruang; Padam
(Delete) untuk memadamkan aksara yang diserlah dalam nama
yang dimasukkan; Anjak (Shift) untuk memaparkan aksara huruf
besar dan huruf kecil pada papan kekunci; Khas (Special) untuk
memaparkan aksara khas pada papan kekunci. Tekan OK untuk
mengesahkan.

A
H
O
V

BCD
IJK
PQR
WXY

EFG
LMN
STU
Z

0 Anjak

1
4
7
0

23
56
89

(0 Khas)

Anda boleh menukar nama yang tersimpan dalam


memori atau memberi nama baru kepada sesuatu
saluran TV yang namanya belum lagi dimasukkan. Satu
nama terdiri daripada 5 huruf atau nombor boleh
diberikan kepada rancangan dari nombor 0 hingga 99.
Sebagai contoh SUPER, BBC1, Sebelum nombor
0 anda boleh juga memasukkan nama sumber
sampingan yang disambungkan kepada satu input
luaran.

Pilih nombor rancangan lain dan ulang langkah 3 hingga 5.


Rombak

Anda boleh mengubah susunan saluran TV yang disimpan mengikut


kegemaran anda.
Pilih Rombak (Reshuffle) dalam menu Pemasangan dan tekan
butang OK.
Ikut arahan pada skrin.

Pilih Saluran TV Kegemaran Anda

1
2
3
4

0 Padam

102

Tekan kursor kir berulang kali apabila anda sudah selesai


memberi nama kepada saluran atau sumber sampingan.

Rombak Senarai Rancangan

1
2

0 Ruang

VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
2......

3
02
4

Saluran kegemaran

VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
2......

Rombak

Saluran kegemaran

Pilih Rancangan Kegemaran dalam menu Pemasangan.


Saluran kegemaran

Pilih nombor rancangan anda dengan kursor naik/turun.


Pilih Ya atau Tidak dengan kursor kanan.
Ulang langkah 2 dan 3 bagi setiap saluran TV atau sumber
luaran yang hendak anda jadikan kegemaran atau saluran TV
atau sumber luaran yang bukan kegemaran anda.

10

VCR1
BBC1
BBC2
CNN
TVE
2

3
02
4

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

MENGGUNAKAN MENU: GAMBAR


Menu Gambar
Gunakan menu Gambar (Picture) untuk melaraskan ketetapan gambar.
Gunakan Info-Menu (Menu-Info) i atas skrin untuk mendapatkan
maklumat lanjut mengenai butiran menu.

1
2
3
4
5

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.
Tekan kursor kanan untuk memilih Gambar.
Pilih butiran menu dalam menu Gambar dengan kursor naik/
turun.
Laraskan ketetapan dengan menggunakan kursor kiri/kanan
atau masuk ke senarai butiran submenu dengan kursor kanan.

Gambar
TV
Gambar Bijak
Kontras
Kecerahan
Warna
Ketajaman
Tint
Pilihan Digital
Kontras Dinamik
DNR
Peningkatan Warna
(Hue)
Format Gambar

Suara Ciri

Pilih satu butiran submenu dengan kursor naik/turun.


Pelarasan yang diubahsuai bagi Kontras, Kecerahan,Warna,
Ketajaman, Tint, pilihan Digital dan Kontras Dinamik akan
disimpan secara automatik.
Pilih Ketetapan Kilang dalam menu Ketetapan, Umum untuk
memulihkan kembali ketetapan yang sudah disediakan oleh
kilang pengeluar. Sila lihat halaman 14.

Pilihan Digital dengan isyarat PAL


Meskipun Pixel Plus merupakan ketetapan paling ideal, tetapi
bergantung kepada citarasa anda, anda mungkin lebih suka memilih
Double Lines, atau 100 Hz Digital Scan.
100 Hz Dig. Scan 100 Hz + Dig. Scan (Mengurangkan kelipan
medan dan garisan) tanpa menjejas gerakan.
Pixel Plus mewujudkan persembahan menghampiri Kejelasan Tinggi
berdasarkan isyarat input biasa. Bilangan gairsan ditambahkan dan
bilangan pixel pada garisan digandakan sebagai kombinasi dengan
Digital Natural Motion. Dengan demikian, Pixel Plus meningkatkan
kedua-dua isyarat penyiaran biasa dan input DVD atau TV Digital ke
arah ketajaman dan kedalaman yang tiada tara, menghampiri Kejelasan
Tinggi dan butiran natural.
Garisan Kembar menghasilkan penggandaan kejelasan menegak dan
mendatar yang akan menambahkan ketajaman yang menakjubkan dan
tidak wujud langsung garisan gambar yang tampak. Imbangan gerakan
akan mengurangkan kejutan dan menampilkan tayangan gerak yang
begitu tajam.
Pilihan Digital dengan isyarat NTSC
Penggandaaan garisan oleh Progressive Scan akan menghapuskan
kelipan garisan.
Pixel Plus
Perhatian:
Pixel Plus tidak aktif apabila Multipip, Teleteks (kecuali apabila Sarikata
diaktifkan) atau skrin Teleteks Kembar dipilih.
Selepas memilih PixelPlus, saiz menu atas skrin akan dikurangkan. Ini
adalah satu perkara biasa.
Gangguan, yang disebabkan lampu fluorescent yang terletak di atas TV,
mungkin berlaku apabila anda memilih Pixel Plus.

11

VCR

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

MENGGUNAKAN MENU: BUNYI


Menu Suara
Gunakan Menu Suara (Sound menu) untuk melaraskan ketetapan suara.
Gunakan Info-Menu (Menu-Info) i atas skrin untuk mendapatkan
maklumat lanjut mengenai butiran menu.

1
2
3

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.
Tekan kursor kanan untuk memilih Suara.
Pilih butiran menu dalam menu Suara dengan kursor naik/turun
dan laraskan ketetapan dengan kursor kiri/kanan.
Harap diingat, ketetapan kawalan berada di paras pertengahan
normal (normal mid-range level) apabila skala bar (bar scale)
dipusatkan.

Perhatian:
- Suara Bijak (Smart Sound) membolehkan anda membuat pilihan dari satu
senarai ketetapan suara yang sudah disediakan.
- Dual X hanya diperolehi dengan pemancaran suara kembar (dual
sound).
- Mono/Stereo hanya boleh dipilih jika ada pemancaran analogue stereo.
-Nicam/Analogue hanya boleh dipilih jika ada pemancaran Nicam.
- AVL (Automatic Volume Leveller) mengawal secara automatik paras
kelantangan suara bagi mengelakkan perbezaan berlebihan paras
kelantangan, terutama apabila anda beralih dari satu saluran ke saluran
lain atau semasa tayangan iklan.
- Mode surround tidak boleh diubahsuai apabila fon kepala (headphone)
sudah disambungkan.

Suara
TV
Suara Bijak
Equalizer
Volume
Imbangan
Kenyaringan
Volume Fon Kepala
Mode Surround
Dual X
Mono/Stereo
Nicam/Monologue
AVL
Delta volume

VCR

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

Mode Surround
Bergantung kepada isyarat suara yang disiarkan, ia memilih satu
daripada mode Surround.

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

Incredible Surround* meningkatkan


rancangan stereo dengan menjadikan suara lebih
merata dan mendalam.

Dolby* Virtual menghasilkan suasana suara


surround dari dua speaker. Dolby Virtual
mengekalkan semua maklumat audio
multisaluran dan menyajikan untuk pendengar
satu sensasi seolah-olah mereka dikelilingi
beberapa speaker tambahan.

12

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

MENGGUNAKAN MENU: CIRI


Menu Ciri
Gunakan menu Ciri untuk melaraskan ketetapan suara. Gunakan Info-Menu
atas skrin untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai butiran menu.

1
2
3

Ciri
TV
Senarai saluran
Sarikata
Pemasa lena
Pengunci
Hidupkan Pemasa
Zoom

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk memanggil


menu utama.
Tekan kursor kanan untuk memilih Ciri.
Pilih butiran menu dalam menu Ciri dengan kursor naik/turun dan
laraskan ketetapan dengan kursor kiri/kanan.

Senarai Saluran (Channel List)


Tekan butang OK untuk beralih ke saluran TV atau sumber
luaran yang dipilih.
Pilih Sarikata (Select Subtitles)
Hidupkan teleteks dan pilih halaman sarikata dari indeks.
Matikan teleteks. Sekarang halaman sarikata sudah disimpan bagi
saluran TV yang anda pilih.
Sebaik saja sarikata disimpan dan Sarikata Dihidupkan sudah
dipilih, mereka akan secara automatik dipaparkan pada saluran TV
yang dipilih, jika sarikata memang dipancarkan.
Satu simbol akan menunjukkan bahawa mode berkenaan sedang
berlangsung.
Pilih Hidup semasa Bisu apabila anda mahu sarikata dipaparkan
secara automatik apabila suara sudah dibisukan (muted) dengan
menekan butang pada alat kawalan jauh.
Pengunci (Child Lock)
Perhatian: Sebelum mengguna Pengunci, anda mesti
menetapkan satu kod peribadi 4 angka dengan menggunakkan
Tukar Kod dalam Menu Umum.

1
2

VCR

DVD

AUX

PIXEL
PLUS

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

Tekan kursor kanan untuk masuk ke menu Pengunci. Masukkan


kod akses.
Perhatian: Anda terpaksa memasukkan semula kod anda setiap kali
anda masuk ke menu Pengunci.

Ciri
TV
Senarai saluran
Sarikata
Pemasa lena
Kunci
Pengunci Kunci Peribadi Kunci Rancangan
Hidupkan Pemasa
Buka Kunci

Pilih satu daripada butiran menu dalam menu Pengunci.


Pilih Kunci jika anda mahu mengunci semua saluran dan
sumber luaran.
Pilih Kunci Peribadi dan tekan kursor kanan. Pilih Kunci
Rancangan jika anda mahu mengunci rancangan dari saluran
TVatau sumber luaran tertentu.
Pilih Buka Kunci untuk membuka secara serentak semua
saluran dan sumber luaran yang sudah dikunci.
13

46/55P9527/Malay

AMP

Pilih Pengunci dengan kursor turun.

Mustahak: Jika anda terlupa kod anda:


Pilih Batalkan dengan kursor turun.
Pilih Tukar Kod pada menu Ketetapan. Lihat menu Umum
pada halaman 14.
Tekan OK.
Tekan kursor kanan dan masukkan kod pembatal 8-8-8-8.
Tekan kursor sekali lagi dan masukkan satu kod peribadi baru
terdiri daripada 4 angka. Kod sebelumnya akan dipadam dan
kod baru akan disimpan.
Perhatian: Kod pembatal hanya berlaku dalam menu Tukar Kod.

13

8/15/03, 13:54

MENGGUNAKAN MENU: UMUM


Menu Umum
Gunakan Menu Umum untuk melaraskan ketetapan yang tidak selalu
diubah. Gunakan Info-Menu i atas skrin untuk mendapatkan
maklumat lanjut megenai butiran menu.

1
2
3
4

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.
Tekan kursor turun untuk memilih Ketetapan.
Tekan kursor kanan untuk memilih Umum.

Umum
Ketetapan
Latar belakang Menu
Lungsur Bijak
Format Skrin Kembar
Format Kaku
Ketetapan Kilang
OSD
Tajuk Rancangan
Paras Teleteks 2.5
Tukar Kod
Warna

Pilih butiran menu dalam Menu Umum dengan kursor naik/


turun dan laraskan ketetapan dengan kursor kiri/kanan.

Perhatian:
Latarbelakang Menu akan meletakkan satu latar belakang di belakang
menu untuk memudahkan ia dibaca.
Lungsur Bijak akan menetapkan butang lungsur bijak bagi satu senarai
lungsur 9 saluran atau satu saluran yang digodeh sebelumnya.
Format Skrin Kembar akan menetapkan butang b PIP agar memaparkan
satu skrin kembar, atau beberapa jendela PIP (gambar dalam gambar).
Format Kaku akan menetapkan jenis pilihan Kakuan yang akan muncul
apabila anda menekan butang Kaku S.
Ketetapan Kilang memulihkan kembali ketetapan gambar dan suara
mengikut yang sudah disiapkan kilang pengeluar.
OSD menetapkan saiz suara dan saluran yang dipaparkan.
Tajuk Rancangan menetapkan TV agar memaparkan tajuk rancangan
menurut maklumat teleteks.
Paras Teleteks 2.5 menetapkan TV agar menggunakan Paras Teleteks 2.5
yang menampung lebih banyak warna dan latar belakang.
Tukar Kod digunakan untuk menetapkan satu kod peribadi baru 4 angka.
Perhatian: Sebelum mengguna Pengunci, anda mesti menetapkan satu kod
peribadi 4 angka.
Warna menetapkan sistem warna yang betul.

VCR

DVD

AMP

PIXEL
PLUS

14

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

CH

14
46/55P9527/Malay

AUX

8/15/03, 10:38

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

MENGGUNAKAN MENU: SUMBER DAN PERTEMBUNGAN


Sumber (Source)
Gunakan menu ini untuk memilih peralatan sampingan yang telah anda
sambungkan kepada salah satu input luaran. Gunakan Info-Menu i
atas skrin untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai butiran menu.

1
2
3
4
5
6

AV1
AV2
AV3
AV4
Sisi

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.
Tekan kursor turun untuk memilih Ketetapan.
Tekan kursor kanan untuk memilih Sumber.
B

Tekan kursor turun untuk memilih satu daripada input luaran.

VCR

Tekan kursor kanan untuk masuk ke senarai peralatan


sampingan yang dihubungkan kepada input yang dipilih.

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

Pilih peralatan sampingan dengan kursor naik/turun.

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

Sebaik saja anda memilih satu sumber, misalnya VCR, input-AV ini akan
secara automatik dipilih apabila alat kawalan jauh anda berada dalam
mode VCR dan apabila anda menekan butang VCR pada alat kawalan
jauh. Sila lihat halaman 23.

Pertembungan (Converge)
Dengan sebuah TV projeksi, gambar dihasilkan dengan memancarkan
cahaya dari sejumlah sumber ke atas skrin. Sejauh mana sumber cahaya
ini sejajar dipanggil Pertembungan. Pertembungan boleh menjadi tidak
sejajar. Anda boleh mengetahuinya dengan kemunculan halo di sekitar
objek dalam gambar. Anda boleh tetapkan pertembungan secara manual
atau membiarkan TV melakukannya secara automatik.

1
2
3
4

Sumber
Ketetapan

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

Pertembungan
Ketetapan
IntelliSense
Pertembungan Manual

Pertembungan Merah
Pertembungan Biru
Multipoint Merah
Multipoint Biru
Simpan Multipoint
Batalkan Multipoint
Pulihkan Ketetapan Kilang

Tekan kursor turun untuk memilih Ketetapan.


Tekan kursor kanan untuk memilih Pertembungan.
Tekan kursor turun untuk memilih IntelliSense atau
Pertembungan Manual.
Untuk menggunakan IntelliSense, tekan OK. TV akan
melakukan perkara selanjutnya.
Untuk menggunakan Pertembungan Manual, pilih ketetapan
yang anda perlukan untuk melaras dan gunakan Kursor untuk
menjajarkan simbol palang.
VOLUME

+
MENU

Jika anda memilih Pertembungan Manual, pilih jenis


pertembungan yang hendak ditetapkan.

Peringatan: Gunakan Info-Menu atas skrin i bagi mendapatkan


maklumat lanjut mengenai butiran menu.

Mengaktifkan Auto IntelliSense* dengan


Menggunakan butang TV
Dengan TV dihidupkan, tekan butang IntelliSense di depan TV. Pertembungan
gambar akan dilaraskan secara automatik dalam masa 20 saat.
15

CHANNEL

>

Intelli
Sense

Tekan untuk
memulakan
pertembungan
gambar secara
automatik

MENGGUNAKAN MENU: DEMO


Menu Demo membolehkan demontrasi ciri TV dilakukan secara
berasingan atau dalam satu pusingan berterusan.

1
2
3

Tekan butang MENU pada alat kawalan jauh untuk


memanggil menu utama.

TV
Ketetapan
Demo
Pemasangan

Pilih Demo dalam Menu Utama dengan kursor turun.

Auto Demo
Skrin Kembar
Zoom
Teleteks
Pemasangan
Menu Utama
Gambar
Speaker
Kawalan Aktif
Demo Pengeluar Pilihan Digital
Sensor Cahaya
Comb Filter

Pilih Auto Demo atau satu daripada ciri dengan kursor kanan
dan tekan butang OK pada alat kawalan jauh.
Jika Auto Demo sudah dipilih, demo akan secara automatik
menampilkan semua ciri secara berurutan dalam satu
pusingan.
Tekan satu daripada butang kursor untuk menghentikan Auto
Demo.
Jika satu daripada ciri sudah dipilih, demo ciri berkenaan
akan berlangsung sekali sahaja, sehingga ia diaktifkan semula,
dan menu Demo akan muncul sekali lagi.

Pilih Demo Pengeluar (Dealer Demo)


Pilih buka atau tutup dari Pilihan Digital (Digital Options), Sensor
Cahaya (Light Sensor) dan Comb Filter untuk menyaksikan
perbezaan dalam mutu gambar. Dalam mode Demo Pengeluar anda
boleh menukar saluran dengan -CH+ dan melaraskan kelantangan
suara.
Perhatian: Demo Pengeluar (Dealer Demo) bukan sebahagian daripada
urutan automatik dan hanya boleh diaktifkan secara berasingan.

VCR

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

kembali atau menghidup/


mematikan menu utama

MENU

OK

16

CH

kursor untuk memilih


pelarasan
butang OK untuk
mengaktifkan

MENGGUNAKAN GAMBAR DALAM GAMBAR (PIP)


Ciri Gambar dalam Gambar (PIP) membolehkan anda memanggil satu
skrin kecil dalam skrin utama untuk menonton dua saluran atau satu
saluran dan satu sampingan pada masa yang sama.
Ciri Jendela Kembar (Dual Window) membolehkan anda membahagi
skrin utama kepada dua skrin kecil supaya anda dapat menonton secara
serentak dua saluran atau satu saluran dan satu sumber luaran.

1
2

Tekan butang b pada alat kawalan jauh anda untuk


menghidupkan PIP. Anda boleh menetapkan saiz PIP yang sudah
disediakan dalam Menu Umum, di bawah Format Skrin Kembar,
seperti pada halaman 14.

SOURCE
SELECT

Tekan dan tahan butang b untuk memilih saiz PIP yang lain.

POWER

TV

CBL

HD

SAT

q
PIXEL
PLUS

VCR

DVD

l
DNR VCR Prog. EXIT

AMP

CD

Q
INFO+

VCR

DVD

b
x
S

Menukar Skrin
Gunakan Kursor untuk memilih jendela PIP. Jendela yang dipilih
akan diberi garis luar berwarna kuning. Tekan butang OK dan
mereka akan bertukar tempat.

MENU

Menukar Saluran PIP


Gunakan kursor untuk memilih jendela PIP dan tukar saluran
secara biasa.

17

OK

CC

CH

PIXEL
PLUS

OK

MENGGUNAKAN TELETEKS (JIKA DISEDIAKAN)


Banyak saluran TV menyiarkan maklumat melalui teleteks. Setiap
saluran yang menyiarkan teleteks memancarkan satu halaman yang
menerangkan bagaimana cara menggunakan sistem teleteks. Sila rujuk
halaman teleteks yang mempunyai indeks utama (biasanya halaman
100).
Bergantung kepada saluran TV, teleteks dipancarkan dalam pelbagai
sistem. Warna yang digunakan dalam baris pilihan sejajar dengan warna
butang pada alat kawalan jauh anda.
Mengenai Teleteks
Teks Mudah (Easy Text) mengurangkan masa menunggu (dengan syarat
penyiaran teleteks sesuatu saluran TV tertentu diterima selama
sekurang-kurangnya setengah minit) dengan:
satu pilihan secara langsung halaman sebelumnya dan selanjutnya yang
ada dalam pemancaran dan halaman yang dirujuk dalam barisan
pilihan di sebelah bawah skrin teleteks.
satu senarai tontonan lazim: halaman yang sering digunakan akan
secara automatik diletakkan dalam satu senarai halaman kegemaran
supaya ia dapat diperolehi dengan serta merta.
mendapatkan terlebih dahulu nombor halaman yang dirujuk pada
halaman yang dipaparkan.
mendapatkan terlebih dahulu semua halaman kecil.
Menghidupkan dan mematikan Teleteks

1
2
3

VCR

DVD

Tekan butang b sekali lagi untuk menindih halaman teleteks


di atas rancangan TV.

AUX

PIXEL
PLUS

OK

MENU

Tekan butang b untuk menghidupkan teleteks.


Halaman indeks utama akan muncul di skrin bersama dengan
dua baris maklumat di sebelah atas, dan satu baris pilihan di
sebelah bawah skrin.

AMP

CH

Tekan butang b sekali lagi untuk mematikan teleteks.


U

ZOOM

Memilih satu halaman Teleteks

Dengan butang angka


Masukkan nombor halaman yang dikehendaki dengan menekan
butang angka.
Pembilang halaman (page counter) akan mencari halaman
tersebut, atau halaman tersebut akan muncul serta merta
apabila nombor halaman sudah disimpan dalam memori.
Satu pesanan akan muncul apabila anda menekan nombor yang
tidak wujud atau nombor halaman yang salah. Nombor halaman
yang bermula dengan 0 dan 9 tidak wujud. Pilih nombor lain.
Dengan baris pilihan (option line)
Gunakan butang warna yang sepadan dengan pilihan
berwarna di sebelah bawah skrin utnuk memilih subjek yang
dikehendaki.
Jika baris pilihan tidak ada pada skrin, tekan butang berwarna
yang dipilih DUA KALI.
Bersambung ke halaman sebelah

18

ACTIVE
SMART CONTROL

SMART

MENGGUNAKAN TELETEKS (JIKA DISEDIAKAN)


Mengimbas Halaman Teleteks Dengan Pantas
Tekan kursor naik/turun atau butang CH +/- untuk mengimbas
halaman terdahulu atau selanjutnya.

Memilih Halaman Indeks Teleteks


Tekan butang i untuk kembali ke indeks utama (biasanya halaman
100).

VCR

DVD

Anak panah di depan nombor halaman menunjukkan bahawa halaman


kecil yang lain boleh diperolehi.

Dengan kursor kiri/kanan


Nombor halaman kecil yang lain akan muncul dengan warna putih,
sebaik saja pemancaran menjumpainya. Ia disimpan dalam memori,
supaya ia boleh didapatkan ketika halaman teleteks masih berada atas
skrin.

PIXEL
PLUS

MENU

CH

Gunakan kursor kiri/kanan untuk memilih halaman kecil sebelumnya


atau selanjutnya.
U

ZOOM

Menggunakan Fungsi Istimewa Teleteks


Membesarkan
Tekan butang h berulang kali untuk memaparkan bahagian atas,
bahagian bawah dan kemudian kembali ke saiz halaman yang biasa.
Apabila bahagian atas dipaparkan, anda boleh mengskrol teks, baris
demi baris dengan menggunakan kursor naik/turun.

19

Kursor untuk
memilih halaman

OK

Halaman kecil yang lain boleh diperolehi dengan dua cara:

AUX

Memilih Halaman Kecil (Subpages)


Apabila sesuatu halaman teleteks mengandungi beberapa halaman kecil
yang berlainan, satu daripada halaman kecil itu akan muncul di skrin.

AMP

ACTIVE
SMART CONTROL

SMART

Untuk memilih
halaman

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Anda boleh menyambungkan sejumlah peralatan video dan audio
kepada TV anda dengan beberapa cara. Halaman ini dan berikutnya
memberi satu gambaran menyeluruh mengenai kesepadanan isyarat
(signal compatibilities) dan jenis peralatan yang boleh anda sambungkan
ke soket. Contoh sambungan akan menyusul pada halaman-halaman
seterusnya. Apabila perlu, sila rujuk juga buku panduan bagi peralatan
sampingan.

Gambaran Menyeluruh: Input/Output Standard

Soket ANTENNA IN 75 dapat digunakan dengan


standard penyiaran di kawasan anda. Gunakan ia untuk
menyambung isyarat frekuensi radio (RF) dari antena VHF/UHF
atau satu sistem kabel.

YPbPr (soket input video komponen [CVI]) dapat


digunakan dengan isyarat 480p dan 576p. Gunakan ia untuk
menyambung peralatan yang mempunyai output video
komponen, seperti alat pemain DVD, alat pemain cakera laser,
alat pemain video-game, alat penerima satelit, atau peralatan
lain. Gunakan soket AUDIO INPUT-AV1 L (kiri) dan R (kanan)
bagi sambungan suara.

Soket S-VIDEO (super video) dapat digunakan dengan


isyarat 480p dan 576p. Gunakan ia untuk menyambung
peralatan sampingan yang mempunyai output Super VHS
(S-VHS), seperti VCR, alat pemain DVD, alat pemain cakera
laser, alat pemain video-game, alat penerima satelit atau
peralatan lain.

Soket VIDEO (komposit)


(INPUT-AV1, INPUT-AV2, dan panel soket sisi TV
[AV3]) dapat digunakan dengan isyarat 480p dan 576p.
Gunakan ia untuk menyambung peralatan sampingan yang
mempunyai output video komposit, seperti VCR, alat pemain
video-game atau peralatan lain.

Input AUDIO (INPUT-AV1, INPUT-AV2 dan panel


soket sisi TV [AV3]) gunakan ia untuk menyambung dari
soket output audio pada VCR, DVD atau alat sampingan yang
lain.

MONITOR OUT (VIDEO/AUDIO) gunakan ia untuk


menyambung ke VCR untuk merakam rancangan dari TV. Atau
gunakan output VIDEO untuk menyambung ke satu sistem
audio hi-fi.

SUIS AMP, CENTER CHANNEL, AM INPUT, dan


Output SUBWOOFER gunakan ia untuk membuat
sambungan optional suara surround.

Soket Fon Kepala L (stereo, 3.5mm) gunakan ia untuk


menyambung fon kepala untuk pendengaran secara peribadi.
Impedance fon kepala mestilah antara 8 dan 4000 Ohm.

20

BELAKANG
TV
REAR OF TV

4 6

4
7

3 5

2 5 3

SIDE
SISIOF
TV TV

5
8
Perhatian:
Panel sisi ialah
AV3

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Soket AV3 dan AV4 membolehkan anda menyambung peralatan digital
dengan output isyarat 1080i/480p (60Hz) atau 57p (50Hz).
BELAKANG TV

Gambaran Menyeluruh: Input Kejelasan Tinggi

AV3 gunakan ini untuk menyambung peralatan yang


mempunyai output isyarat 1080i/480p (60Hz) atau 576p
(50Hz), seperti digital set-top box atau alat pemain DVD
dengan keupayaan progressive-scan. Anda boleh
menyambungkan peralatan yang mempunyai video komponen
YPbPr atau output RGB ke soket AV3. Sambungan H dan V
Sync mungkin diperlukan atau mungkin tidak diperlukan bagi
sambungan RGB. Gunakan soket AUDIO AV3 L (kiri) dan R
(kanan) bagi sambungan suara.

Sila rujuk buku panduan bagi peralatan yang hendak anda


sambungkan.

AV4 gunakan ini untuk menyambung peralatan yang


mempunyai output isyarat 1080i/480p (60Hz) atau 576p
(50Hz), seperti digital set-top box atau alat pemain DVD. Soket
AV4 menerima penyambung (connector) DB15. Bagaimanapun,
perhatikan bahawa adaptor juga boleh digunakan untuk
menyambung dari output video komponen ke soket DB15 ini.
Gunakan soket AV4 L (kiri) dan R (kanan) bagi sambungan
suara.
Sila rujuk buku panduan bagi peralatan yang hendak anda
sambungkan.

21

Input Kejelasan Tinggi-Panduan Penyelarasan video


Input
AV3, AV4

Keterangan Video
480p (60Hz)
1080i (60Hz)
576p (50Hz)

Menerima Peyelarasan
Video menurut kepada:
EIA/CEA-770.2-C
EIA/CEA-770.3-C
ITU-R BT.1358

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Alat Perakam Video: Main Semula

1
2
3

Sambungkan kabel RF ke soket RF pada alat perakam video


anda.
Sambungkan satu lagi kabel RF dari output alat perakam video
anda ke soket ANTENNA IN 75 pada TV anda.
Mutu main semula yang bagus boleh diperolehi jika anda
menyambung kabel Video, Audio Kiri dan Kanan (hanya pada
peralatan stereo) ke input VIDEO dan AUDIO L (mono) dan R
pada INPUT-AV2.

ANTENNA IN 75

AMP SWITCH
EXT

INT

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

CENTER CHANNEL AMP INPUT

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

KABEL
CABLE

R/Pr
INPUT-AV 1

MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

Y
VIDEO

B/Pb
VIDEO
S-VIDEO

S-VIDEO

SUBWOOFER

Pb

V
L

SYNC
AUDIO
R

Pr

AUDIO

AUDIO

AUDIO

H
R

Perhatian: Dalam kes peralatan mono, hanya loudspeaker kiri


yang menghasilkan suara. Gunakan adaptor mono ke stereo
(tidak dibekalkan) bagi menghasilkan suara menerusi semua
loudspeaker dalaman.
Penyambung (connector) MONITOR OUT boleh digunakan
untuk melakukan daisy chaining dan merakam rancangan dari
TV. Sila lihat halaman 23.
Mutu Video S-VHS dengan alat perakam video S-VHS diperoehi
dengan menyambung kabel Video S-VHS dengan input SVIDEO, dan bukan menyambung alat perakam video kepada
input VIDEO. Sila lihat buku panduan bagi alat perakam video.

Jika Anda Tidak Membuat Sambungan


Video dan Audio pada Langkah 3 di Atas:
Cari dan simpan isyarat ujian bagi alat perakam video.

1
2

Cabut kabel RF dari soket RF pada alat perakam video anda.

Cari isyarat ujian pada alat perakam video dengan cara yang
sama seperti anda menyimpan isyarat TV. Sila rujuk halaman 9
dan 10.

4
5

Simpan isyarat ujian di bawah nombor rancangan 0 atau antara


90 dan 99.

Hidupkan TV dan letak alat perakam video di isyarat ujian atau


mainkan pita yang sudah dirakam lebih dahulu. Sila lihat
halaman 9 dan 10.

Gantikan kabel RF pada soket RF yang terdapat pada alat


perakam video anda, selepas anda sudah masukkan isyarat
ujian.

22

BELAKANG TV

A/V OUT
RF OUT

ALAT PERAKAM VIDEO

RF IN

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Perakam Video: Merakam
Untuk merakam mutu S-VHS, sambungkan sebuah alat sampingan SVHS secara langsung kepada perakam video.
Merakam satu Rancangan TV

1
2

Pilih nombor saluran pada perakam video anda.


Set perakam video anda ke rakam (record).
Sila semak buku panduan perakam video anda.
Menukar nombor saluran pada TV anda tidak akan mengganggu
kerja merakam.

Merakam satu Rancangan pada Perakam Video anda yang


disambungkan kepada MONITOR OUT dari peralatan Audio/
Video yang disambungkan ke AV1, AV2 atau ke Soket pada
Sisi TV (AV3).

1
2
3

Hidupkan peralatan.
Pilih sumber luaran yang betul pada TV dan pada perakam
video anda.
Set perakam video anda ke rakam (record).
Anda akan merakam apa yang sedang anda tonton di kaca TV.
Jangan tukar nombor saluran dan jangan matikan TV semasa anda
membuat rakaman.

23

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Alat Perakam Video dan Peralatan A/V
Sampingan Yang Lain

1
2

Sambungkan kabel RF ke soket RF pada peralatan A/V


sampingan.
Bagi mendapatkan mutu gambar yang bagus, sambungkan juga
kabel Video dan Audio kiri dan Audio kanan (hanya pada
peralatan stereo) ke input VIDEO dan AUDIO L (mono) dan
AUDIO R pada soket INPUT-AV2.

ANTENNA IN 75

3
4

Apabila alat perakam video tidak disambungkan ke MONITOR


OUT televisyen anda, anda hanya boleh merakam sesuatu
rancangan dari aerial atau dari sistem kabel.

INT

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

R/Pr
MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

CABLE
KABEL

SUBWOOFER

B/Pb

VIDEO
S-VIDEO
L

VIDEO
S-VIDEO
L

Pb

V
L

SYNC
AUDIO

AUDIO

Pr

AUDIO

AUDIO

REAR
OF TV
BELAKANG
TV

Perhatian: Bagi kes peralatan mono, hanya speaker kiri yang


mengeluarkan suara. Gunakan adaptor mono-ke-stereo (tidak
dibekalkan) bagi penghasilan suara menerusi loudspeaker
dalaman.
Sambungkan output RF bagi peralatan sampingan A/V ke input
R pada alat perakam video.

AMP SWITCH
EXT

CENTER CHANNEL AMP INPUT

INPUT-AV 1

A/V IN
RF OUT

A/V OUT
RF OUT

RF IN

RF IN

3
A/V PERIPHERAL
SAMPINGAN
A/V

Hanya apabila sebuah alat perakam video disambungkan ke


MONITOR OUT baru kita boleh merakam satu rancangan dari
peralatan lain yang disambungkan ke TV. Sila lihat halaman 23.

ALAT PERAKAM VIDEO

Sambungkan kabel Video dan Audio kiri (mono) dan Audio


kanan dari input A/V alat perakam video ke soket VIDEO dan
AUDIO L (mono) dan AUDIO R di MONITOR OUT pada TV
anda.

Sambungkan dari output RF di atas alat perakam video ke


soket ANTENNA IN 75 pada TV anda.

Alat Pemain DVD


Perhatian: Alat pemain DVD Progressive-scan boleh disambungkan ke
input AV3 atau AV4 sahaja.

1
2

Sambungkan kabel pemain DVD anda yang mempunyai output


video komponen ke soket Y-Pb-Pr INPUT-AV1 pada TV anda.
ANTENNA IN 75

AMP SWITCH
EXT

INT

Sambungkan kabel dari output Video dan Audio (L dan R) pada


alat pemain DVD ke INPUT-AV1 VIDEO dan AUDIO L (mono)
dan R pada TV anda.

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

CENTER CHANNEL AMP INPUT

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

R/Pr
INPUT-AV 1

MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

Y
VIDEO

B/Pb
VIDEO
S-VIDEO

S-VIDEO

SUBWOOFER

Pb

V
L

SYNC
AUDIO
R

Pr

AUDIO

AUDIO

AUDIO

H
R

REAR
OF TV
BELAKANG
TV

Sila rujuk buku panduan bagi alat pemain DVD anda.


Perhatian: Nama-nama soket video komponen mungkin
berbeza-beza bergantung kepada alat pemain DVD atau
peralatan sumber digital yang digunakan. Misalnya, selain YPbPr,
anda mungkin melihat R-Y/B-Y/Y atau CrCbY. Meskipun
singkatan dan istilahnya mungkin berlainan, huruf B dan R
bermaksud biru dan merah. Y menandakan isyarat luminance.
Jika perlu, sila rujuk buku panduan bagi peralatan digital untuk
mendapatkan maklumat lanjut.

KOMPONEN

A/V OUT

COMPONENT VIDEO
VIDEO OUT
OUT

ALAT PEMAIN DVD

24

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Peralatan S-Video
Perhatian: Alat pemain DVD yang memilik Progressive-scan boleh
disambungkan hanya kepada input AV3 atau AV4 sahaja.

1
2

Sambungkan satu kabel S-Video ke INPUT-AV2 pada input


S-VIDEO.

ANTENNA IN 75

AMP SWITCH
EXT

INT

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

CENTER CHANNEL AMP INPUT

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

R/Pr
INPUT-AV 1

MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

Y
VIDEO
S-VIDEO
L

Pb

Input Kejelasan Tinggi Digital


(Digital High Definiton) AV3 dan AV4

B/Pb
VIDEO
S-VIDEO
L
V
L

Sambungkan kabel audio ke soket AUDIO L (mono) dan


AUDIO R peralatan dan ke soket INPUT-AV 2 UDIO L
(mono) dan AUDIO R pada TV anda.

SUBWOOFER

SYNC
AUDIO
R

Pr

AUDIO

AUDIO

AUDIO

H
R

REAR
OF TV TV
BELAKANG

Apabila anda mempunyai peralatan digital dengan output isyarat 1080i


atau 480p (60Hz) atau output isyarat 5766p (50Hz), sambungkan ia
kepada input AV3 atau AV4 pada TV anda. Contoh peralatan seperti itu
adalah digital set-top boxes dan alat pemain DVD progressive-scan.
Menyambung ke AV3
Sambungkan peralatan digital yang mempunyai output video komponen
(biasanya diberi label Y-Pb-Pr) atau output RGB (penyambung jenisphono) ke input AV3 bagi video dan audio kiri dan kanan. Juga
sambungkan ke input H dan V SYNC pada TV jika ia diperlukan bagi
peralatan digital anda.

1
AUDIO OUT

S-VIDEO OUT

DVD PLAYER

BELAKANG
TV
REAR OF TV

Perhatian: Soket AV3 adalah sepadan dan boleh digunakan (compatible)


pada sesetengah peralatan digital yang mempunyai output RGB dengan
sync on green atau RGB dengan H dan V sync yang berasingan.
Standard output bagi peralatan digital , bagaimana pun, mungkin
berbeza-beza mengikut pengeluar. Tiada standard perusaan telah
ditetapkan bagi sistem isyarat RGB televisyen berkejelasan tinggi (HD).
Jika peralatan digital yang hendak anda sambungkan kepada TV anda
menawarkan kedua ouput video dan RGB, video komponen adalah
sambungan yang disarankan untuk kegunaan. Sil alihat buku panduan
bagi peralatan digital tersebut.
Menyambung ke AV4
Sambungkan peralatan digital dengan output RGB atau Y-Pb-Pr ke input
AV4 bagi video dan audio kiri dan kanan. Satu kabel DB15 atau kabel
adaptor dengan satu penyambung (connector) DB15 diperlukan.
Perhatian: Input AV4 tidak boleh digunakan untuk menyambungkan
sebuah komputer atau sebarang perkakas VGA lain.
Nota mengenai menyambung sama ada ke AV3 atau AV4:
Sila rujuk buku panduan bagi peralatan berkejelasan tinggi.
Seandainya anda menyaksikan imej berskrol (meluncur naik atau
turun), warna tak betul atau tiada warna langsung, tiada gambar atau
malah gabungan berbagai masalah di skrin anda, periksa dan pastikan
adakah sambungan telah dibuat dengan betul.

25

BELAKANG TV

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Kamera dan Camcorder

SISI TV

Sambungkan kamera atau camcorder anda ke soket di sisi TV anda.

S-VIDEO

or 1

atau

Sambungkan peralatan ke soket VIDEO atau S-VIDEO.

Sambungkan peralatan ke soket AUDIO L bagi mono atau


kepada kedua-dua soket AUDIO L dan R bagi stereo.

TYPICAL

VIDEO

CAMCORDER
CAMCORDER
LAZIM

L
AUDIO

Perhatian: Mutu S-VHS dengan camcorder S-VHS diperolehi


dengan menyambungkan kawat S-VIDEO dengan soket
S-VIDEO dan bukan membuat sambungan ke soket VIDEO.

Fon Kepala

1
2

Masukkan palam ke soket fon kepala L di sisi sebelah kanan


TV.

SISI TV
S-VIDEO
G

Tekan pada alat kawalan jauh untuk mematikan


loudspeaker dalaman TV.

VIDEO

L
AUDIO
R

Perhatian:
Impedance fon kepala hendaklah berada antara 8 dan 4000 Ohm.
Soket fon kepala mempunyai soket 3.5 mm.
Pada menu BUNYI pilih FONKEPALA untuk melaraskan kelantangan
dan imbangan fon kepala.

Sambungan Audio Tambahan: Hi-fi Luaran


Jika anda hendak mendengar rancangan TV menerusi sistem audio hi-fi,
TV anda menawarkan keupayaan ini.

1
2
3

Sambungkan kabel audio ke soket input AUDIO L dan R pada


amplifier anda dan ke soket MONITOR OUT di AUDIO L
(mono) dan R pada TV anda.
ANTENNA IN 75

AMP SWITCH
EXT

INT

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

Hidupkan TV dan sistem audio.

CENTER CHANNEL AMP INPUT

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

R/Pr
INPUT-AV 1

MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

SUBWOOFER

Y
VIDEO
S-VIDEO
L

Pb

B/Pb
VIDEO
S-VIDEO
L
V
L

SYNC
AUDIO
R

Kawal kelantangan (volume) sistem hif-fi pada amplifier sistem


hi-fi.

Pr

AUDIO

AUDIO
R

REAR
OF TV TV
BELAKANG

Pelarasan yang dibuat pada TV tidak akan menjejas kelantangan


pada sistem hi-fi.

HI-FI AMPLIFIER

26

AUDIO

H
R

MENYAMBUNG PERALATAN SAMPINGAN


Sambungan Audio Tambahan: Suara Surround
TV anda mempunyai soket tambahan yang membolehkan anda
membuat sambungan ke satu sistem amplifier luaran dan subwoofer
yang kuat. Sambungan ini akan membolehkan anda menikmati
keseronokan suara surround serupa dengan di pawagam atau dewan
konsert.

ANTENNA IN 75

AMP SWITCH
EXT

INT

AV5-RGB, 480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz

CENTER CHANNEL AMP INPUT

AV4-480p/1080i-60Hz, 576p-50Hz
G/Y

R/Pr
INPUT-AV 1

MONITOR
OUT

INPUT-AV 2

Y
VIDEO
S-VIDEO
L

Pb

SUBWOOFER

B/Pb
VIDEO
S-VIDEO
L
V
L

SYNC
AUDIO

Pr

Sambungkan dawai speaker dari Output Speaker Tengah pada


Amplifier Suara Surround ke soket (+,-) CENTER
CHANNEL AMP INPUT pada TV.

Sambungkan kabel audio dari AUDIO L dan R soket


MONITOR OUT pada TV ke soket input AUDIO L dan R
pada amplifier suara surround.

Sambungkan dawai speaker dari depan amplifier suara


surround dan soket speaker suara surround ke speaker depan
dan speaker suara surround.

4
5

Sambungkan satu kabel audio dari output SUBWOOFER pada


TV ke soket Input Low Level pada subwoofer.

AUDIO

AUDIO

AUDIO

H
R

REAR OF TV TV
BELAKANG

1
2
4
3

3
POWERED
SUBWOOFER

AMPLIFIER

Laraskan kelantangan suara (volume) amplifier suara surround


dan subwoofer pada peralatan berkenaan.

Perhatian: Bulatan kelabu menunjukkan kawasan tontonan utama

TV (Speaker Tengah)

Front
Speaker
Depan
Speaker

Front
Speaker
Speaker
Depan

Powered
Subwoofer

Speaker
Rear
Belakang

Speaker

27

Speaker
Rear
Belakang
Speaker

MEMILIH PERALATAN YANG DISAMBUNG UNTUK TONTONAN


Peralatan yang Disambung dengan Kabel Aerial Sahaja
Pilih nombor saluran yang di dalamnya anda telah simpan isyarat
terakhir dengan butang angka.

v
B

Butang
aksesori

Peralatan yang Disambung ke belakang atau sisi TV

1
2

VCR

Tekan w untuk memilih input AV bagi peralatan yang hendak


anda gunakan: AV1, AV2, AV3, AV4 atau Sisi.
Tekan butang Aksesori untuk mengawal satu peralatan aksesori
dengan alat kawalan jauh. Anda boleh mengawal sebuah alat
perakam video, DVD, amplifier atau peralatan sampingan yang
lain (CD atau SAT). Satu lampu penanda hijau akan menyala.
Untuk kembali ke mode TV, tekan butang sekali lagi atau
tunggu sehingga lampu itu padam sendiri.

Saluran TV
Masukkan nombor saluran TV yang hendak anda tonton dengan butang
angka.

28

DVD

AMP

AUX

PIXEL
PLUS

OK

MENU

CH

PENJAGAAN, PEMBERSIHAN DAN PETUA


AMARAN Mengenai Imej Tidak Bergerak pada Skrin TV:
Jangan biarkan imej tidak bergerak atau peti surat pada skrin bagi satu tempoh masa yang panjang. Ini boleh
menyebabkan penuaan tiub gambar yang tidak sekata.
Penggunaan normal TV melibatkan tayangan gambar yang mengandungi imej yang sentiasa bergerak dan berubah, dan memenuhi
skrin. Awas, jangan biarkan imej tidak bergerak terlalu lama di atas skrin atau memaparkan imej yang sama pada skrin terlalu kerap,
kerana imej hantu akan ditinggalkan dalam tiub gambar. Elakkan daripada menayangkan imej tidak bergerak yang sama lebih
daripada 15 peratus jumlah tayangan anda bagi satu-satu minggu. Sumber-sumber imej tak bergerak mungkin cakera DVD, cakera
laser, video gam, cakera CD-i, pita video, digital television box, saluran penyiaran, saluran kabel, saluran satelit, dan lain-lain. Berikut
adalah beberapa contoh imej tak bergerak (ini bukan senarai menyeluruh; anda mungkin menemui yang lain lagi
semasa menonton);
menu DVD yang menyenaraikan kandungan DVD.
Jidal hitam peti surat jalur hitam yang dipaparkan di sepanjang pinggir gambar apaibla filem skrin lebar (16:9) ditayangkan
atas TV.
Imej video-game dan papan keputusan (scoreboard).
Logo stesen televisyen menimbulkan masalah jika ia terang dan tak bergerak. Grafik gerak perlahan atau berkontras rendah,
besar kemungkinan tidak menyebabkan penuaan tidak sekata tiub gambar.
Panduan pasaran saham yang dipersembahkan di sebelah bawah skrin TV.
Logo saluran membeli belah dan paparan harga yang terang dan sering ditunjukkan berulang kali pada lokasi yang sama
di atas skrin TV.
Semua tiub gambar akan menjadi tua akibat selalu digunakan, dengan output cahayanya akan terus merosot mengikut masa. Tetapi
dengan mengekalkan penggunaan normal - dengan menayangkan campuran beberapa jenis gambar televisyen - anda akan
mewujudkan satu keadaan yang membolekan tiub itu menjadi tua secara sekata. Hasilnya ialah satu gambar TV yang kecerahannya
sekata bagi seluruh skrin TV.
MELETAK TV
Sila lihat halaman 4.
MEMBERSIHKAN
Untuk mengelakkan bahaya kejutan, pastikan palam TV telah dicabut dari soket bekalan kuasa sebelum melakukan pembersihan.
Bersihkan habuk-habuk TV dengan pengelap yang kering dan tidak mencalarkan permukaannya.
Apabila membersihkan TV, pastikan anda tidak mencalar atau merosakkan permukaan skrin. Elakkan daripada memakai barangan
kemas atau sesuatu yang mengikis. Jangan gunakan bahan basuh dapur. Lap skrin depan dengan kain bersih yang dilembabkan
dengan air. Pastikan anda mengelap dengan sapuan merata, bersahaja dan menjalur tegak.
Lap permukaan kabinet dengan perlahan-lahan dengan menggunakan kain atau sepan yang sudah dilembabkan dengan air dingin
yang bersih serta sedikit sabun atau bahan pencuci yang lembaut. Gunakan kain yang bersih dan kering untuk mengelap
permukaan.
Sekali sekala bersihkan lubang dan ruang pengudaraan di penutup belakang TV set dengan alat penyedut habuk.
Jangan sekali-kali menggunakan pencair (thinner), semburan racun serangga, atau bahan kimia lain pada atau dekat kabinet, kerana
ia mungkin menyebabkan kecacatan kepada kemasan kabinet.
PETUA
Jangan biarkan TV set anda berada dalam mode berjaga buat satu tempoh masa yang panjang. Matikan TV set untuk
membolehkan ia dinyah magnet (demagnetised). TV set yang dinyah magnet akan menampilkan mutu gambar yang bagus.
Jangan alih atau gerakkan TV set ke sana sini semasa ia sedang dihidupkan. Warna yang tidak sekata di beberapa tempat pada
skrin mungkin terjadi.
MEMBUANG TV YANG TAMAT HAYAT
Philips memberi perhatian besar terhadap pengunaan kaedah pengeluaran yang ramah terhadap sekitaran. TV baru anda
mengandungi bahan-bahan yang boleh dikitar dan diguna semula. Syarikat tertentu boleh merombak TV yang anda buang pada akhir
hayatnya, dan memberi perhatian kepada bahan-bahan yang boleh diguna semula dan mengurangkan jumlah bahan yang perlu
dibuang. Pastikan anda membuang peti TV usang anda mengikut peraturan setempat.
MEMBUANG BATERI TERPAKAI
Bateri yang dibekalkan tidak mengandungi logam berat raksa dan kadmium. Bagaimanapun di kebanyakan negara, bateri terpakai
tidak boleh dibuang bersama sampah-sarap anda. Sila rujuk cara membuang bateri terpakai mengikut peraturan setempat.
29

SEBELUM MEMANGGIL KHIDMAT SELENGGARAAN


Tanda-tanda

Apa harus dibuat

Alat kawalan jauh TV


tidak berfungsi

Periksa sama ada bateri telah dipasang dengan betul.


Tukar bateri jika perlu.
Bersihkan alat kawalan jauh dan jendela sensor alat kawalan jauh pada TV.
Jangan berada lebih jauh dari 6 meter dari TV apabila menggunakan alat kawalan jauh dan acu alat
kawalan jauh ke jendela sensornya di TV.
Jika alat kawalan jauh masih tidak berfungsi, gunakan butang-butang pada TV.

Tiada bekalan kuasa

Periksa adakah kawat kuasa AC pada TV anda sudah dimasukkan palamnya ke soket bekalan kuasa.
Jika masih tiada bekalan kuasa, cabut palam. Tunggu kira-kira 60 saat, kemudian masukkan semula
palam ke soket bekalan kuasa dan hidupkan TV sekali lagi.
Periksa sama ada bekalan kuasa dikawal oleh suis dinding.
Jika anda menggunakan jalur kuasa AC, pastikan fius pada jalur kuasa tidak rosak.

Tiada gambar

Periksa sambungan antena di belakang peti TV untuk memastikan apakah ia disambung dengan betul
ke terminal input televisyen.
Mungkin ada masalah stesen pemancar TV. Cuba saluran lain.
Laraskan ketetpan kontras dan kecerahan atau pilih satu ketetapan gambar yang lain dengan butang
Gambar Bijak (Smart Picture) pada alat kawalan jauh.
Jika anda menggunakan peralatan sampingan melalui input A/V, pastikan ia disambungkan dengan betul.
Pastikan anda telah memilih isyarat yang betul untuk tontonan.
Jika anda cuba menonton gambar dari sebuah alat pemain DVD progressive-scan-capable yang
disambungkan kepada soket AV3 atau AV4, pastikan anda telah menekan suis alat pemain DVD ke
mode progressive-scan.
Jika anda menggunakan alat penerima berkejelasan tingggi (HD), pastikan output diset dengan betul
(ke HD atau SD), berdasarkan kepada sambungan yang telah anda buat ke TV.

Gambar bagus tetapi tiada suara

Cuba kuatkan SUARA.


Pastikan television tidak disenyapkan (mute). Tekan butang pada alat kawalan jauh.
Apabila tiada isyarat dikesan, televisyen secara automatik mematikan suara. Ini satu operasi biasa dan
bukan menandakan satu kerosakan.
Periksa ketetapan suara sistem pemancaran pada TV anda.

Suara bagus tetapi warna tidak


memuaskan atau tiada gambar

Laraskan ketetapan kontras dan kecerahan atau pilih ketetapan gambar yang lain dengan
menggunakan butang Gambar Bijak (Smart Picture) pada alat kawalan jauh.
Periksa ketetapan warna bagi sistem pemancaran pada TV ini.

Gambar kurang memuaskan

Kadangkala, mutu gambar yang kurang memuaskan berlaku apabila sebuah kamera S-VHS atau
camcorder disambungkan ke panel sisi (AV3) pada TV anda, sewaktu satu lagi alat sampingan
disambungkan ke AV1 atau AV2 secara serentak. Dalam kes ini, matikan salah satu alat sampingan.

Gambar bersalji dan berbunyi bising

Periksa sambungan antena.

Tompok warna (tidak merata)

Matikan TV dengan butang kuasa. Tunggu 20 minit sebelum menghidupkannya semula.


Pastikan anda sudah membuat sambungan yang betul.
Jika anda sudah menyambungkan peralatan digital ke soket AV3 atau AV4, periksa ketetapan ruangwarna pada peralatan atau TV dan tukar ketetapan kedua-dua alat tersebut jika perlu.
Pastikan TV tidak diletakkan terlalu dekat dengan speaker atau benda bermagnet.
Laraskan pertembungan TV.

Garisan mendatar putus-putus

Ini mungkin disebabkan gangguan daripada perkakas elektrik misalnya alat pengering rambut atau
penyedut habuk atau sumber lain seperti lampu neon. Matikan perkakas tersebut atau anjak TV.

Gambar berkembar atau


bayangan hantu

Ini mungkin berpunca daripada bangunan atau bukit yang menghalang penerimaan. Cuba gunakan
antena searah utuk memperelok gambar.

Satu garisan putih melintangi skrin

Matikan televiysen dengan serta merta dan panggil kakitangan perbaikan yang berkelayakan.

Herotan suara NICAM (suara gemersik) Ini mungkin disebabkan kedudukan antena atau isyarat yang dilencongkan.
Beralih ke MONO dengan menekan butang X pada alat kawalan jauh.
Jika masalah anda tidak selesai, matikan TV anda, kemudian hidupkan semula. Jangan cuba membaiki sendiri TV anda yang rosak. Hubungi
pengedar televisyen anda atau panggil seorang juruteknik TV.

30

INDEKS
a

alat perakam video, 22


AV3, 21, 25
AV4, 21, 25

beri name, 10

camcorder, 26

demo, 16
dolby* virtual, 6
DVD, 24

fon kepala, 26

input audio, 20
input kejelasan tinggi, 21
intellisense, 5, 15

kaku, 6
kawalan jauh, 67

maklumat atas skrin (butang i+), 6


membersihkan, 29
menala saluran secara automatik, 9
mengatasi masalah (sebelum memanggil khidmat
selenggaran), 30
menggunakan menu, 8
menu ciri, 13
menu gambar, 11
menu suara, 12
menu sumber, 15
menu umum, 14
menyimpan saluran TV, 9

pengunci, 13
pertembungan, 15
pip, 18

s-video, 20, 25
saluran kegemaran,10
skrin kembar, lihat PIP
suara, 5

teleteks, 1819

ypbpr, 20

*Dibuat di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D-kembar adalah jenama Dolby Laboratories
31

BUTIR-BUTIR TERPERINCI
Jenis Produk
Monitor HDTV projeksi belakang

Sambungan Mudah
Belakang: Monitor OUTPUT CVBS dan audio L/R
INPUT-AV1 CVBS, S-Video dan audio L/R
Input video komponen (CVI) YPbPr dan audio L/R
INPUT-AV2 CVBS, S-Video dan audio L/R
AV3 YPbPr (atau RGB+HV)
menerima 480p/1080i-60Hz (EIA/CEA-770.2(&3)C) dan 576p-50Hz (ITU-R BT.1358); dan audio L/R
AV4 RGB (atau YPbPr dengan adaptor)
menerima 480p/1080i-60Hz (EIA/CEA-770.2(&3)C) dan 576p-50Hz (ITU-R BT.1358); dan audio L/R
ANTENNA IN 75 coaxial
CENTER CHANNEL AMP INPUT dan AMP SWITCH
SUBWOOFER output
Sisi: CVBS, S-Video, dan Audio L/R; stereo headphone out
(soket 3.5 mm)

Gambar
Garispusat skrin gambar:
46PP9527: 117 cm (46 inci)
55PP9527: 140 cm (55 inci)
Saiz skrin tampak :
46PP9527: 117 cm (46 inci)
55PP9527: 140 cm (55 inci)
100Hz digital scan*
Progressive scan*
Turas Sikat Digital (digital comb filter)
Kontras dinamik (dynamic contrast)
Pengayaan warna: bentangan hijau/biru
Perelokan pindahan warna digital (CTI)
Figital histogram
Active Control**
Ketajaman Auto
Pengurangan Bunyi Bising Dinamik Auto
Pengurangan Bunyi Bisiang Digital (DNR)
Kawalan Tint (tiga mode)

Penerimaan (Reception)
Sistem talaan: PLL
Sistem pemancaran warna (off-air):
PAL B/G/I/D/K, SECAM B/G/D/K, NTSC M
Sambungan A/V: NTSC 3.58/4.43, PAL60
Sistem pemancaran suara stereo (off-air):
NIACAM B/G/I/D/K, 2CS B/G/D/K
Pemilihan saluran: VHF, UHF, S-channels, hyperband,

Suara
Prosesan Dolby** Virtual Surround
Incredible Surround**
Speaker: 5cm x 5cm (2 inci x 2 inci) tweeter
5cm x 12.7cm (2 inci x 5 inci) woofer
Suara Bijak (empat mode): Teater, Suara, Muzik, Peribadi
Stereo: digital NICAM
Output Suara: 2 x 15W, 50 Hz-10 kHz pada 5% THD
(gerak balas datar) 8-ohm load
Rangsangan Bes
Input saluran tengah
Subwoofer out

Serbaneka (Miscellaneous)
Suhu sekitaran: +5/+45C
Bekalan kuasa: sila rujuk kepada butir-butir di belakang set TV
Penggunaan kuasa: sila rujuk butir-butir di belakang set TV

Kegunaan Mudah
Gambar Bijak (lima mode)
Suara Bijak (lima mode)
Paparan atas skrin pelbagai bahasa dan kawalan menu
Pemasa lena dan pemasa
Pengunci kanak-kanak
100 ketetapan sedia ada
Senarai Rancangan Kegemaran
Alat kawalan jauh

Butir-butir teknikal ini tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan.


* Pilihan Auto, Progressive, Digital Scan, atau 100Hz boleh didapati dalam menu Gambar atas skrin menerusi butir Pilihan Digital
(Digital Options).
**Diperbuat dengan lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D-kembar adalah jenama Dolby Laboratories.
32

SYARAT JAMINAN ANTARABANGSA


Produk ini dijamin oleh Philips untuk tempoh satu tahun selepas tarikh pembelian, terhadap sebarang kerosakan akibat kesilapan
ketukangan atau bahan. Jaminan ini meliputi bahagian peralatan dan kerja ketukangan.
Khidmat selenggaran di bawah jaminan ini diberikan hanya apabila ditunjukkan bukti yang munasabah (misalnya kad jaminan yang
lengkap diisi atau resit pembelian) bahawa tarikh tuntutan berada dalam tempoh jaminan.
Jaminan tidak berlaku jika kerosakan itu disebabkan kerosakan yang tidak disengajakan (termasuk dalam kenderaan pengangkutan),
kecuaian dan juga apabila perbaikan atau pengubahsuaian dilakukan orang yang tidak bertauliah.
Jaminan ini mungkin tidak berlaku jika produk memerlukan pengubahsuaian atau penyesuaian yang membolehkan ia beroperasi di
mana-mana negara selain daripada negara yang untuknya ia direka, dibuat, diluluskan dan/atau dibenarkan atau jika kerosakan
berpunca daripada pengubahsuaian tersebut.
Khidmat perbaikan (semasa dan selepas jaminan) boleh didapati di semua negara di mana produk ini diedarkan oleh Philips. Di
negara-negara di mana Philips tidak mengedarkan produk ini, pertubuhan Selenggaraan Philips setempat akan juga menyediakan
khidmat perbaikan meskipun mungkin terdapat kelambatan jika alat ganti dan buku panduan teknikal tidak diperolehi.
Kenyataan ini tidak menjejas hak anda sebagai pengguna.
Jika terdapat sebarang kesulitan, sila hubungi Pusat Maklumat Philips di mana-mana negara (sila rujuk alamat yang dikembarkan).

33

PUSAT MAKLUMAT PENGUNNA


WESTERN EUROPE
AUSTRIA
Philips Kunden Information
Triesterstrasze 64
A-1100 Wien
Phone (01) 0660/6201
Fax (01) 60101 1312

IRELAND
Philips Electronics Ireland Ltd
Newstead
Clonskeagh
Dublin 14
Phone (01) 7640000
Fax (01) 7640175

BELGIUM
Philips Consumer Products
Lon Grosjeanlaan 2
B-1140 Brussel
Phone (02) 702 03 03
Fax (02) 702 02 60

ITALY
Philips S.P.A.
Servicio Consumatori Philips
Piazza IV Novembre, 3
I-20124 Milano
Phone 167 820026 (linea verde)
Fax (02) 67522660

GERMANY
Philips Infocenter
Consumer Electronics
Alexanderstrae 1
D-20099 Hamburg
Phone (0180) 535 6767
Fax (040) 2852 2310
Datex J*32400#

LUXEMBURG
Philips Luxemburg S.A.
19-21, rte. dArlon
L-8001 Strassen
Phone 44 38 38 1
Fax 45 39 88
the NETHERLANDS
Philips Consumenten Belangen
Antwoordnummer 500
NL-5600VB Eindhoven
Phone 06 8406
Fax (040) 2785187

DENMARK
Philips Konsument Elektronik A/S
Philips Kundecenter
Prags Boulevard 80
DK-2300 Kbenhavn. S.
Phone 3288 3200
Fax 3288 3908
FINLAND
Philipsin Asiakaspalvelu
Sinikalliontie 3
P.O. Box 75
SF-02630 Espoo
Phone (90) 61580 230
Fax (90) 61580 910

NORWAY
Norsk A/S Philips
Philips Kundetjenste
Sandstuveien 70
Postboks 1
Manglerud
N-0680 Oslo 6
Phone (022) 748250
Fax (022) 748511

FRANCE
Service Consommateurs Philips
Rue des Vieilles Vignes
Croissy Beaubourg
B.P. 49
F-77423 Marne la Valle, Cedex 2
Phone (01) 64805454
Fax (01) 64613348

PORTUGAL
Centro de Informao aos
Consumidores
Estrada da Outurela 118
P-2795 Carnaxide
Lisboa
Phone (01) 416 30 63 / 416 69 61
Fax (01) 416 30 73

GREECE
Philips S.A. Hellenique
25th March Street 15
P.O. Box 3153
G-10210 Athens
Phone (01) 4894301 880
Fax (01) 4894344

SPAIN
Philips Servicio Atencin al Cliente
Bernardino Obregn, 26
E-28012 Madrid
Phone (91) 5300777
Fax (91) 4678925

34

PUSAT MAKLUMAT PENGUNNA


SWEDEN
Philips Kundtjnst
Kottbygatan 7.Kista
S-16485 Stockholm
Phone (08) 632 2250
Fax (08) 632 2771

LATIN AMERICA
ANTILLES
Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia
P.O. Box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone (09) 612799
Fax (09) 612772

SWITZERLAND
Philips Info Centre
c/o SERLOG Servizio + Logistica S.A.
Fegistrasze 5
CH-8957 Spreitenbach
Phone (056) 4177270
Fax (056) 4177575

ARGENTINA
Philips Argentina S.A.
Centro de Informacin al Usaro
Vedia 3892
1430-Buenos Aires
Phone (01) 5442047
Fax (01) 5452928

UNITED KINGDOM
Philips Consumer Helpdesk
P.O. Box 298
420 London Road
Croydon-Surrey CR9 3QR
Phone (0181) 665 6350
Fax (0181) 6894312

BRASIL
Philips da Amazona Indstria
Electrnica Ltda.
Rua Jacer, 151-Brooklin
04705-000
Sao Paulo-SP.
Phone 800123123
Fax (011- 5315973

EASTERN EUROPE
CZECH REPUBLIC
Philips Service
V Mezihor 2
180 00 Prage
Phone (02) 6831581
Fax (02) 66310852

CHILI
Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. Box 2687
Santiago de Chile
Phone (02) 730 2000
Fax (02)777 6730

HUNGARY
Philips Markaszerviz
Kinizsi U 30-36
Budapest 1092
Phone (01) 2164428
Fax (01) 2187885

COLOMBIA
Industrias Philips de Colombia
S.A. Division de Servicio
Calle 13, No 51-39
Apartado 4282, Bogota
Phone (01) 2600600
9800 18971 (toll free)
Fax (01) 2616308

POLAND
Philips Polska CE
UL. Marszalkowska 45/49
00-648 Warszawa
Phone (02) 6286070
Fax (02) 6288228

MEXICO
Consumer Information Centre
Norte 45 No. 669
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300-Mexico, D.F.
Phone (05) 3687788/9180050462
Fax (05) 7284272

RUSSIA
Philips Representation Office
UI. Usacheva 35A
119048 Moscow
Phone (095) 247 9125
Fax (095) 247 9134
TURKEY
Trk Philips Ticaret A.S.
Talatpasa Caddesi No 5
80640-Gltepe/Istanbul
Phone (0800) 211 40 36
Fax (0212) 281 18 09

PARAGUAY
Philips del Paraguya S.A.
Avenida Artigas 1519
Casilla de Correos 605
Asuncion
Phone (021) 211666
Fax (021) 213007
35

PUSAT MAKLUMAT PENGUNNA


PERU
Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Lima. 18
Phone (014) 479783
Fax (014) 468949

ASIA
BANGLADESH
Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone (02) 812909
Fax (02) 813062

URUGUAY
Ind. Philips del Uruguay S.A.
Avenida Uruguay 1287
Customer Help Desk
11100 Montevideo
Phone (02) 923392
Fax (02) 920752

CHINA
Philips Service Logistic Centre
385 Hong Cao Road
Shanghai 200233
Phone (021) 4726839
Fax (021) 4726843
Philips Authorized Service Centre
801 Dong Feng Road East
Guangzhou 510080
Phone (020) 7766990
Fax (020) 7766990

VENEZUELA
Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone (02) 2377575
Fax (02) 2376420

Philips Authorized Service Centre


Bejing Jing Pu Elec. Service Station
6/F Guo Hu Department Store
Xan Wu Men West Street
Bejing 100053
Phone (01) 3021589
Fax (01) 3021589

NORTH AMERICA
CANADA
Consumer Service Division
4977 Levy Street
Ville St. Laurent
Quebec H4R2N9
Phone (514) 9560120
Fax (514) 9560828

Philips Authorized Service Centre


148 Fu Jian Road M.
Shanghai 200001
Phone (021) 3281005/38275
Fax (021) 3281005

USA
Philips Consumer Electronics
P.O. Box 520890
Miami, FL 33152
Phone : (402) 536-4171

HONG KONG
Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
10/F., Flat A, Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Phone 2619-9663
Fax 2485-3574

PACIFIC
AUSTRALIA
Philips Consumer Service
Customer Information Centre
3 Figtree Drive
Homebush Bay NSW 2140
Phone (02) 131124
Fax (02) 7467970

INDIA
Philips India
Consumer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A. Besant Road
Worli
Bombay 400 025
Phone (022) 4926611
Fax (022) 4941698

NEW ZEALAND
Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place
Mt. Albert
P.O. Box 1041
Auckland
Phone 0800 658 224 (toll free)
Fax (09) 849 7858

Consumer Relation Centre


7 Justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020
Phone (033) 747333
Fax (033) 4753839
36

PUSAT MAKLUMAT PENGUNNA


INDONESIA
P.T. Philips Development Corporation
Consumer Electronics Service
Philips House 5th floor,
JI. HR. Rasuna Said Kav. 3-4
Jakarta 12950
Phone (021) 5201122
Fax (021) 5205190

SINGAPORE
Philips Singapore Private Ltd.
Consumer Service Dept.
Lorong 1, Toa Payoh
P.O. Box 340
Singapore 319762
Phone 68823000
Fax 62508037

JAPAN
Philips Consumer Electronics
1-11-9, Ebisuminami
Shibuya-Ku
Tokyo 150
Phone (03) 3719 2235
Fax (03) 3715 9992

TAIWAN
Philips Taiwan Ltd.
Consumer Products Division
4F-1, 5, Lane 768, Pateh Rd, Sec 4
P.O. Box 22978
Taipei
Phone (02) 7882856
Fax (02) 7882851

KOREA
Philips Korea Ltd. - Philips House
C.P.O. Box 3680
260-199
Itaewon-Dong
Yongsan-Ku
Seoul 140-202
Phone (02) 5961195/1196
(02) 5967632/76325
Fax (02) 5959688

THAILAND
Philips Electronics (Thailand) Ltd.
Philips Service Centre
209/2 Sanpavut Road
Bangna
Bangkok 10260
Phone (02) 3980141/3980790
Fax (02) 3983319
AFRICA
MOROCCO
Philips Electronique Maroc.
304, BD Mohamed V.
Casablanca
Phone (02) 302992
Fax (02) 303446

MALAYSIA
Philips Malaysia Sdn. Berhad
Service Dept.
No.51, sect. 13 Jalan University
4620 Petaling Jaya, Selangor
P.O. Box 12163
50768 Kuala Lumpur
Phone (03) 7562144
Fax (03) 7560761

SOUTH AFRICA
South Africa Philips
S.V. Div. 195 Main R.D.
Martindale
Johannesburg
P.O. Box 58088
Newville 2114
Phone (011) 4705911
Fax (011) 4705250

PAKISTAN
Philips Electr. Ind. of Pakistan Ltd.
Service Centre
Mubarak Manzil
39 Garden Road
Karachi-3
Phone (021) 7737411 16
Fax (021) 7726504

MIDDLE EAST
Philips Export B.V.
P.O. Box 17078
Jebel Ali
Dubai
United Arab Emirates
Phone (04) 313377
Fax (04) 836128

Philips Consumer Service Centre


168-F Adamjee Road
Rawalpindi Cantt.
Phone (051) 580902 3
Fax (051) 584944
PHILIPPINES
Philips Electronics and Lighting Inc.
106 Valero St. Salcedo-Village
Makati, Metro Manilla
Phone (02) 8100161
Fax (02) 8173474
37