Anda di halaman 1dari 1

Tarikh:17 Disember 2013

Daripada:Alvis Anak Donny


Kepada:Pengurus Pasaraya Songmart Sdn BHD
Tuan,
PER:PERMOHONAN BERHENTI KERJA
Adalah dengan ini saya Alvis Anak Donny 961101-13-5901 ingin berhenti
kerja sebagai Cashier di Pasaraya Songmart.
2.
Permohonan berhenti kerja ini adalah kerana saya terpaksa menghantar
adik-beradik saya ke Sekolah pada Awal 2014.Hal ini kerana,ibu bapa saya
pulang ke Kampung di Sarawak pada awalbulan Januari 2014 sehingga
akhirbulan Februari2014.Walaubagaimanapun,saya berterima kasih diatas
semua kemudahan dan keperihatinan Tuan/Puan selama saya bekerja di
Pasaraya Songmart.
3.
Oleh yang demikian disini saya memberikan notis berhenti kerja saya
selama minggu bermula 20 Disember hingga 26 Disember 2013.
Saya berharap pihak Tuan/Puan dapat meluluskan permohonan saya ini
Sekian terima kasih,
Yang Benar,

........................................
(Alvis Anak Donny)
I/C NO:961101-13-5901

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

DELLIYA ANAK

ADVINSEN ANAK

ADVINSEN ANAK

ADVINSEN ANAK

ADVINSEN ANAK

ADVINSEN ANAK
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSEN ANAK
ANAK
ANAK

ADVINSEN ANAK
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSENANAK
ANAK
ANAK
ANAK

ADVINSEN ANAK
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSENANAK
ANAK
ANAK
ANAK

ADVINSEN ANAK
ADVINSEN
ADVINSEN
ADVINSENANAK
ANAK
ANAK

DELLIYA ANAK