Anda di halaman 1dari 4

HEADCOUNT CONTOH

SK .
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
Bil

Nama

TAHUN : 6 BESTARI
Kelas

Jant
TOV

###
###
###
###
###
###
###
###
###

Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504
Err:504

UJIAN BULANAN 1
PTGH TAHUN
AKH THN / PERC
Capai
Markah Gred
Gred OTI 1 Capai Gred OTI 2 Capai
(AR)
46
D
48
D
52
C
53
### Err:504
50
53
53
C
50
C
55
C
60
### Err:504
57
62
68
B
75
A71
80
A
74
81
### Err:504
65
B
60
C+
66
B
68
### Err:504
69
73
61
C+
62
C+
65
B
71
### Err:504
65
68
44
E
42
E
45
D
50
### Err:504
48
52
61
C+
58
C
66
B
78
### Err:504
65
69
55
C
54
C
60
C+
70
### Err:504
61
66
59
C
60
C+
65
B
69
### Err:504
63
67

### Err:504

### Err:504

56

55

60

63

C+

65

71

### Err:504
### Err:504

### Err:504
### Err:504

59
56

C
C

58
60

C
C+

65
61

69
62

B
C+

71
65

85
70

### Err:504

### Err:504

50

49

55

52

60

62

### Err:504
### Err:504

### Err:504
### Err:504

50
66

C
B

50
69

C
B

55
70

58
71

C
B+

61
74

68
80

### Err:504

### Err:504

75

A-

72

B+

79

79

A-

83

91

### Err:504
### Err:504

### Err:504
### Err:504

54
54

C
C

59
50

C
C

60
59

63
60

C+
C+

65
65

72
71

Petunjuk :
Murid yang mencapai sasaran

Murid yang hampir mencapai sasaran dalam lingkungan 5 markah


Murid yang tidak mencapai sasaran melebihi 5 markah

KH THN / PERC

Unjuran (ETR)

Gred OTI 3 Markah Gred


C
C+
A
B
B+
C
AB+
B

57
66

NILAI
TAMBAH

LAMPIRAN 2

14

72
71

60
70
80
80
75
60
77
77
75

C+
B+
A
A
AC+
AAA-

17
12
15
14
16
16
22
16
17

B+

69

73

B+

24

A
B+

77
70

83
74

A
B+

18
19

C+

64

69

21

B
A

66
77

71
81

B+
A

15
15

A+

86

90

A+

22

B+
B+

71
70

76
75

AA-

21

77

76
72
56
73