Anda di halaman 1dari 3

Laporan Pelaksanaan Bengkel VLE Frog Sesi - 1 / 2015

SPSK PK 01/2

LAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

BENGKEL VLE-FROG - 1Bestarinet


SESI - 2

HARI PELAKSANAAN

JUMAAT

TARIKH

30.1.2015

MASA

1.00-3.00PETANG

TEMPAT

MAKMAL KOMPUTER

PENCERAMAH

CIK.M.PREMA
PENYELARAS ADMIN 1 VLE FROG 1 BESTARINET

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

02

01 NOVEMBER 2011

00

Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

Page 1 of 3

Laporan Pelaksanaan Bengkel VLE Frog Sesi - 1 / 2015


SPSK PK 01/2

1.0 Kehadiran :
1.1
Guru SJKT RRI SB
1.2

: 22 orang

Guru Pelatih / Praktikal : - orang


Jumlah : 22 orang

2.0 Aktiviti yang dijalankan :


2.1
Login ke akaunVLE Frog
2.2
Menerangkan cara menggunakan 2 browser
secara serentak iaitu Google Chrome , Comodo Dragon
atau Mozila Firefox.
2.3
Meminta para guru membuat Screen Capture dan
emailkan jumlah Assignment yang telah diberikan
kepada murid setakat ini.
2.4
Menerangkan cara menggunakan akaun VLE
Admin untuk memantau murid yang telah dan tidak
login.
2.5
Memperkenalkan cara membuat Kuiz
2.6
Membina 4 jenis soalan berbeza
2.7
Meminta para guru membuat Screen Capture dan
emailkan jumlah Kuiz yang telah dibina hari ini.
3.0 Hasil :
3.1
Dapat dilaksanakan
)

Ya (

Tidak (

3.2
Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)
- jangan jalankan secara pantas atas permintaan beberapa
guru dan perlahan untuk guru yang lain
- hanya jalankan secara perlahan-lahan sahaja secara
serentak dah mencukupi
4.0 Cadangan untuk penambahbaikan :
4.1
Menjalankan sesi yang seterusnya bermula dari
menambah bilangan soalan dalam kuiz
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.........................................
.

..........................................

PN.N.ANUSHIYA
No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

02

01 NOVEMBER 2011

00

Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

Page 2 of 3

Laporan Pelaksanaan Bengkel VLE Frog Sesi - 1 / 2015


SPSK PK 01/2

Penyelaras Admin 2 VLE Frog

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

No. Pindaan

02

01 NOVEMBER 2011

00

Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

Page 3 of 3