Anda di halaman 1dari 1

Yang berhormat Pensyarah kanan, , yang berusaha Encik,ketua

penyelaras persatuan. Yang dihormati ketua jabatan bahasa, , ketua bidang


pengajian cina, dan ketua unit psv pensyarah-pensyarah serta rakanrakan yang dikasihi sekalian.
Selamat sejahtera dan salam 1 malaysia.
Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada semua yang
terlibat dalam menjayakan pameran proses 5 ini. Selain daripada itu, saya
juga ingin mengucapkan terima kasih kepada , pensyarah-pensyarah serta
para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri majlis perasmian
pameran proses ini.
Hadirin sekalian ,
Pameran ini dianjurkan untuk memberi peluang kpd pelajar untuk
lebih memahami dan menghayati hasil karya psv. Selain daripada itu,
pameran ini diadakan untuk memeprkembangkan seni visual dalam kalangan
warga IPGKTB.
Untuk pengetahuan anda semua, pameran ini mempunyai 2 sesi.
Bagi sesi 1 terdapat pelbagai jenis hasil karya dipamerkan seperti buku cerita,
painting,abm. Bagi sesi 2, kami telah mengadakan satu bengkel yang
berkaitan dengan 4 bidang dalam sukatan psv. Kami akan membuat
demonstrasi bagi bidang tertentu.
Melalui aktiviti pameran, haraplah semua warga ipg atau pelawat
dapat mewujudkan penghayatan & penghargaan terhadap seni. Akhir sekali,
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lagi kepada semua pihak yang
menyumbang dalam pameran proses 5 ini. Kerjasama anda amat dihargai.
Sekian terima kasih.