Anda di halaman 1dari 6

MINUMAN

TEH SUSU

PENGENALANPASTIAN MASALAH

Min
um
an
teh
ada
lah
air
yan
g
sud

PENCETUSAN IDEA
PENGUMPULAN DATA
Soal selidik

Membuat soal jawab dengan peniaga minuman di gerai-gerai, restoran serta food
court yang terdapat si sini tentang bahan-bahan yang digunakan semasa membuat
minuman teh yang terdapat di kedai mereka
Membuat soal jawab berkaitan kesegaran teh yang berada di pasaran bersama
kanak-kanak dan berkomunikasi tentang minuman kegemaran mereka

Rujukan ilmiah

Mendapatkan maklumat tentang kandungan nutrien dan kebaikan yang terdapat


dalam bahan sedia ada air teh serta kekurangan yang perlu ditambah dalam
minuman ini untuk menikmati kesegaran bersama.
Merujuk buku ilmiah serta internet berkenaan kandungan nutrien dalam bahan yang
ingin ditambah dalam air teh yang ingin dihasilkan

Sumbangsaran

Perbincangan dengan orang-orang yang berpengalaman tentang resipi yang sedia


ada dan berbincang mengenai resipi inovasi yang ingin dihasilkan.

Lawatan

Mengadakan lawatan di pasar raya, restoran dan lain-lain bagi mendapatkan


maklumat mengenai produk sedia ada serta memantau harga, kualiti dan
sebagainya tentang bahan yang ingin digunakan.

PRODUK SEDIA ADA


Warna

Air teh yang terdapat di pasaran tidak menarik perhatian setiap golongan
yang ada kerana penggunaan warna yang kurang variasi.
Variasi warna yang kurang tidak dapat menarik golongan kanak-kanak
untuk sama menikmati air teh kerana kanak-kanak lebih mengutamakan
warna, kemudian barulah rasanya.

Ketidakpelbagaian bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan teh ini sudah biasa diminum
seperti meminum air teh.
Campuran yang biasa ini boleh menimbulkan rasa jemu di kalangan
penggemar-penggemar teh. Setiap orang mesti mahukan kelainan dalam
setiap minuman yang boleh menyegarkannya.

ANEKA BAHAN YANG DIGUNAKAN

Bagi menarik lagi ramai orang untuk menikmati teh yang seimbang,
terutamanya golongan kanak-kanak, minuman yang ingin dibuat mestilah
bervariasi. Variasi dari segi makanan, warna dan lain-lain yang mampu
menarik minat penggemar teh.
Oleh yang demikian, saya telah mencipta teh yang mencampurkan sedikit
susu peka dan daun pudina yang boleh membekalkan nutrien yang
seimbang kepada segenap masyarakat yang menikmatinya. Contohnya,
teh susu daun pudina yang saya hasilkan mempunyai pelbagai vitamin
yang seimbang.
Teh susu daun pudina yang saya hasilkan ini adalah untuk memberi lebih
kesegaran kepada peminum dengan menikmati pelbagai rasa teh yang
berbeza.

BERKHASIAT

Ba
han
lain
yan
g
dig
una
kan
sel

VARIASI WARNA

Jika produk asalnya hanyalah terdiri daripada warna jingga atau teh sahaja,
dengan asas kordial teh, setelah diinovasi dengan hasil campuran esen susu
air bertukar menjadi warna coklat dengan koktel susu yang terdapat dalam
teh tersebut.

PEREKAAN RESIPI

OBJEKTIF MINUMAN TEH SUSU

Masa menyediakan minuman adalah singkat dan mudah.


Menggunakan bahan yang mudah diperoleh di pasaran serta kosnya yang
berpatutan dapat menggelakkan berlakunya pembaziran.
Menggunakan teh sebagai resipi utama bagi meningkatkan tahap kesegaran
peminum untuk menikmatinya.
Meningkatkan tahap kesukaan kanak-kanak terhadap minuman ini dengan
memasukkan koktel susu.

MATLAMAT TEH SUSU

Meningkatkan tahap kesihatan dan mengurangkan antioksida dalam diri


rakyat Malaysia.
Membantu individu untuk menjaga kesihatan melalui pemakanan sihat.
Memperkenalkan teh susu kepada rakyat.

CARTA ALIR KERJA

Idea terbaik
permulaan

sketsa

Tidak
Sesi kritik

Menulis resipi ciptaan


Tidak
Sesi kritik

Bina prototaip
Tidak
Menguji prototaip

persembahan
Tidak
Menilai prototaip

Prototaip berfungsi