Anda di halaman 1dari 9

Mata Pelajaran dan

Kelas

Dunia Muzik
2 Bestari

Tajuk/Tema

Tempo / Mulanya Di sini

Masa

30 minit

Standard Pembelajaran

1.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Menyanyi Lagu Mari Bergerak mengikut tempo.

Aktiviti Pengajaran dan1. Murid mendengar lagu Mari Bergerak. CD1 Track 01.
Pembelajaran
2. Menyebut lirik lagu Mari Bergerak dengan sebutan yang
betul dengan bimbingan guru.
3. Menyanyi lagu Mari Bergerak mengikut tempo dengan
bimbingan guru. CD 1 Track 01
4. Menyanyi lagu Mari Bergerak mengikut tempo. CD 1
Track 02
5. Menyanyi dan membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu
Mari Bergerak
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti
Nilai murni : Bekerjasama, hormat-menghormati

Bahan Bantu Belajar CD 1 Track 01 dan 02


Penilaian pengajaran
dan pembelajaran
Refleksi

Pemerhatian & senarai semak


Tidak perlu diisi jika tiada pentaksiran di dalam p&p ini.
1. 80% murid dapat menyanyikan lagu mengikut tempo.
2. 20% murid masih perlu di beri latihan menyanyi mengikut
tempo
Tindakan Susulan
Pengukuhan aspek tempo menerusi aktiviti gerakan dan
permainan alat muzik dalam pengajaran dan pembelajaran
akan datang

Mata Pelajaran
dan Kelas

Dunia Muzik ( 1 Arif )

Tajuk/Tema

Aku dan Muzik

Masa

30 minit

Standard
Pembelajaran

1.1.4

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


Menyanyi Lagu Selamat Pagi mengikut
tempo.

Aktiviti
Pengajaran dan
Pembelajaran

1.

Murid mendengar lagu Selamat Pagi

sambil menepuk detik dengan bimbingan


guru.

2.

Menyebut lirik lagu Selamat Pagi dengan


sebutan yang betul dengan
bimbingan guru.

3.

Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut


tempo dengan bimbingan guru.

4.

Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut


tempo.

5.

Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut


tempo sambil menepuk detik lagu.

Elemen
Merentas
Kurikulum
(EMK)
Bahan Bantu
Belajar

Penilaian

Kreativiti

CD 1 Track 01 dan 02

pengajaran
dan
pembelajaran

Refleksi

Menyanyi mengikut tempo

1.

90% murid dapat menyanyikan lagu


mengikut tempo.

2. 10% murid masih perlu di beri latihan


menyanyi mengikut tempo.

Tindakan Susulan
Pengukuhan aspek tempo menerusi aktiviti gerakan dan
permainan alat muzik dalam pengajaran dan
pembelajaran akan datang

Contoh RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tarikh : 28 Mac 2012 (Rabu)
Masa : 8.15-8.45 Pagi
Kelas : 2 Amanah
Bil.Pelajar
: 20 Orang
Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik
Tajuk
: Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan
: 1.1 Menyannyi pelbagai repertoir secara solo atau
Berkumpula Standard
Pembelajaran
: a) Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat
b) Memainkan perkusi badan mengikut detik lagu
Kemahiran
:1.1.5 Menyanyi mengikut tempo
1.2.2 Memainkan detik dalam lagu.
Objektif
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid-murid dalam kumpulan dapat

menyanyikan repertoire mengikut tempo dan menunjukkan detik lagu tersebut


dalam
pelbagai cara dengan baik dan dalam suasana yang riang ceria.
Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah menyanyi dan menepuk tangan

Konsep
: Tempo detik lagu
Bahan
: CD (bahan sumber Pendidikan Muzik KSSR Tahun 2),alat-alat
perkusi,senikata lagu/skor
Lagu,lembaran tugasan kerja kumpulan,kerja rumah
Nilai
: Kerjasama,berdisiplin,mendengar arahan,kreatif.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK


Mata Pelajaran

: Pendidikan Muzik

Kelas

: 3 Bestari

Masa

: 9.20 -10.20

Bil. Murid
Aspek
Item

: 20 orang
: Persepsi Estetik
: 1.2.3 Warna Ton

Kemahiran : 1.1 Memberi perbezaan bunyi empat alat perkusi dengan respon
yang sesuai.
1.2 Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang telah dipelajari
mengikut detik lagu.
Objektif

: Di akhir pelajaran ini, murid dapat :


1. Mengecam dan mengenalpasti bunyi alat perkusi.
2. Memainkan alat perkusi mengiringi lagu mengikut detik.

Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid-murid sudah mengenali alat-alat perkusi.


2. Murid-murid sudah belajar menyanyikan lagu Sungai.
KBKK

: 1. Membanding Beza
2. Mengecam

Penerapan Nilai :

i) Berkerjasama
ii) Mengikut peraturan
iii) Berdisiplin

Bahan Bantu Mengajar :

Langkah
Set induksi
(5 minit)

Kastenet, Loceng, Kayu Tik tok, Kerincing.

Isi Pelajaran
1. Meneka bunyi
alat alat perkusi.

Aktiviti P&P
1. Guru meminta
semua murid
menutup mata.
2. Guru
membunyikan
alat-alat perkusi
tersebut.
3. Murid mendengar
dan cuba meneka
bunyi alat-alat
tersebut.

Catatan/Bahan
BBM:
Kastanet
Loceng
Kayu Tik-Tok
Kerincing
KBKK:
Mengecam

Langkah 1
(15 minit)

1. Mengecam dan
mengenal pasti
bunyi alat perkusi.
( Warna Ton )

1. Guru
memainkan alatalat perkusi
mengikut detik
lagu.
2. Guru meminta
murid mengajuk
bunyi alat-alat
tersebut sambil
menepuk detik.
3. Murid-murid
mengikut arahan
guru.

4. Guru
membahagikan
murid kepada 4
kumpulan.
Kump.1-Kastanet
Kump.2- Kayu Tik-Tok
Kump.3 -Loceng
Kump.4-Kerincing
5. Guru membimbing
murid
bermain alat perkusi
mengikut detik lagu
dalam
kumpulan masingmasing.
6. Murid bermain alat
mengikut detik
dengan
bimbingan guru.

Kontekstual :
- Meneroka
- Menemui
Kecerdasan Pelbagai :
- Muzikal
- Kinestetik

BBM:
Kastanet
Loceng
Kayu Tik-Tok
Kerincing
KBKK
Membanding beza