Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
Nama guru pelatih : .
Tarikh

: .

Masa : ..

Unit

: . Sem

Matapelajaran

: .

BAIK

CEMERLANG

PERANCANGAN & PERLAKSANAAN P&P


Objektif P & P dinyatakan secara eksplisit
Melaksanakan set induksi

MEMUASKAN

MEMUASKANKURANG

ASPEK PEMANTAUAN

Topik : .

MEMUASKANTIDAK

BIL

: .

Pemilihan dan penggabungjalinan kemahiran

P & P berpusatkan murid / pelajar


Penerapan nilai murni
Penyepaduan kemahiran KBKK
Penggunaan dan kesesuaian BBM
Penggunaan Bahasa
Suara
Kemahiran Menyoal
Pengurusan Masa
Berjaya ujudkan suasana pembelajaran kondusif
Kesesuaian dan keberkesanan akt
pengukuhan/pengajayaan
Pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan
Pencapaian objektif pengajaran

BI
L
B

ASPEK PEMANTAUAN
BUKU NOTA/LATIHAN MURID/PELAJAR
Latihan (1) sesuai/mencukupi
(2) sesuai dengan kebolehan
murid/pelajar

(3) sesuai dengan isi pelajaran


& objektif
Penyemakan kerja murid/pelajar oleh
guru
(1) Ketelitian
(2) Kesegeraan
Ulasan guru spesifik dan membina
Pembetulan dibuat& disemak dengan segera dan
tiliti

PROFESIONALISME GURU
Pengetahuan tentang isi kandunan

CATATAN

m/pelajaran

Kesediaan membimbing , membantu,&memberi


tunjuk ajar
Menggalakkan pembelajaran murid secara aktif
Kawalan kelas
Menggalakkan interaksi 4 hala ( Gu-Mu-Mu-Bhn)
Penggunaan Pendekatan klinikal bagi mengatasi
kelemahan
Penggunaan sumber pembelajaran secara
berkesan
Kepelbagaian sumber ilmu guru
SIKAP DAN SAHSIAH GURU
Berpakaian kemas dan bersesuaian
Bersoapan santun dan berbudi bahasa
Berkeyakinan terhadap diri sendiri
Bersikap positif
Sabar
Keperihatinan terhadap murid/pelajara
Bertanggungjawab

Tandatangan Guru Pelatih : ..


Nama :
Tarikh : .