Anda di halaman 1dari 1

Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang untuk mengatasi gangguan emosi

murid-murid disebabkan oleh integrasi nasional ialah


Pertama, Guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran
murid tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan kaum
masing-masing dengan cara tidak membezakan mereka di antara satu sama lain.
Contohnya,

guru

akan

memastikan

murid

dari

pelbagai

latar

belakang

ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama semasa melakukan aktiviti


berkumpulan. Hal ini boleh dilakukan dengan pembahagian kumpulan secara
hetergenous semasa pengajaran dan pembelajaran iaitu mencampurkan muridmurid yang berlainan budaya, agama, sosioekonomi dan jantina. Pembahagian
kumpulan secara heterogeneous, memberi peluang kepada murid untuk
berinteraksi sesama sendiri secara terbuka seterusnya mewujudkan pergaulan
yang tidak berkelompok dan tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Suasana
pembelajaran yang menyeronokkan akan terbentuk dan ini dapat membantu
guru untuk mengawal persekitaran bilik darjah dengan berkesan. Malah muridmurid juga

berpeluang untuk berinteraksi antara satu sama lain melalui

pengalaman

sendiri.

Pengetahuan

dapat

dikongsi

bersama

selain

dapat

memupuk nilai murni iaitu nilai bekerjasama, displin diri dan sikap percaya pada
ahli kumpulan. Konsep ini juga sedikit sebanyak dapat memupuk semangat setia
kawan dan semangat bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat
yang sama.

Selain daripada itu,


guru bertanggungjawab untuk membina persefahaman di antara setiap murid
yang berlainan latar belakang. Langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan
bagi menghalang mana-mana aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan
antara kaum, mengejek dan menghina di antara satu sama lain dan sebagainya.
Guru perlu menerangkan kepada murid mengenai perlunya menghormati
kepercayaan setiap kaum dan isu-isu sensitif yang tidak harus dipertikaikan.
Oleh itu, aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan
agama perlu dirancang dengan teliti bagi menaburkan persefahaman di antara
setiap murid.

Anda mungkin juga menyukai