Anda di halaman 1dari 5

A)

Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.


Khairi peniaga yang berjaya. Walaupun kedainya kecil, perniagaannya

berkembang maju. Banyak pelanggan suka membeli-belah di kedainya kerana


harga barangan di kedainya berpatutan. Dia sentiasa melayan kerenak
pelanggannya dengan mesra. Dia tidak pernah berkasar apatah lagi memarahi
mereka. Dia sentiasa mengutamakan kepuasan pelanggan yang berurusan
dengannya.
Setiap pagi, dia akan mengelap barangan di kedainya sebelum membuka
kedai supaya tidak berhabuk. Barang-barang yang terdapat di kedainya juga
disusun dengan kemas dan teratur untuk memudahkan pelanggan mengambil
barangan yang dikehendaki. Dia juga sentiasa memastikan barangan yang
dijualnya tidak luput tarikh.

1. Siapakah peniaga yang berjaya?


_______________________________________________________
2. Bilakah Khairi mengelap barangan di dalam kedainya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Apakah yang sentiasa diutamakan oleh Khairi?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Bagaimanakah Khairi melayan pelanggannya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Mengapakah pelanggan suka membeli-belah di kedai Khairi?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(10markah)

B)

Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.


memberitahu

memakan

mengurus

mengambil

mengajak

membawa

mengikut

mengupah

melihat

memasukkan

Pak Jamal, bapa saudara saya, ____________________ saya ke


dusunnya.

Dusun

Pak

Jamal

____________________

sangat
dusun

besar.
itu

Pak

Jamal

dengan

tidak

dapat

sendiri.

Dia

____________________ beberapa orang pekerja.


Pak Jamal ____________________ saya tentang jenis-jenis buah yang
ada di dusun itu. Saya ____________________ Pak Jamal ke tempat pekerjapekerja sedang memetik buah. Pak Jamal ____________________ beberapa
jenis buah untuk saya. Saya ____________________ buah-buah itu. Wah,
sedap dan manisnya!
Saya ____________________ pekerja-pekerja memetik buah-buahan.
Mereka mengasingkan buah yang baik daripada buah yang rosak. Mereka
____________________ buah-buahan yang baik ke dalam bakul. Kemudian,
mereka meletakkan bakul-bakul berisi buah itu ke dalam lori. Lori itu
____________________ buah-buahan ke bandar untuk dipasarkan.

(10markah)
2

C)

Lengkapkan lagu Negaraku. Kemudian, lengkapkan ayat dengan jawapan


yang betul.

NEGARAKU
Negaraku
Tanah ____________________ darahku
Rakyat hidup ____________________ dan ____________________
Rahmat ____________________ Tuhan kurniakan
Raja kita selamat ____________________

1. Lagu Negaraku __________________________________________.


2. Lagu Negaraku membangkitkan ______________________________
______________________________________________________.
3. Lagu Negaraku dimainkan __________________________________
______________________________________________________.
4. Di sekolah, murid-murid menyanyikan lagu Negaraku ______________
______________________________________________________.
5. Apabila lagu Negaraku dimainkan, ____________________________
______________________________________________________.

semua orang yang hadir hendaklah berdiri tegak


lagu kebangsaan Malaysia

semangat patriotik terhadap Negara

semasa perhimpunan sekolah

dalam upacara rasmi kerajaan

(10 markah)

D)

Sambung ayat dengan kata hubung yang diberikan.


1.

Kedai itu menjual barang tembikar.

dan

Kedai itu menjual barang anyaman.

______________________________________________________
______________________________________________________

2.

Hamidah suka akan gelang kristal.


Hamizah suka akan gelang manik-manik.

tetapi

______________________________________________________
______________________________________________________

3.

Anas membeli permainan robot itu.


Permainan robot itu murah harganya.

kerana

______________________________________________________
______________________________________________________

4.

Puan Kalsom melihat barang-barang kristal itu.

sambil

Puan Kalsom mencatat harga barang-barang kristal itu.

______________________________________________________
______________________________________________________

5.

Khadijah membeli kain songket.


Khadijah melawat ke kilang songket.

apabila

______________________________________________________
______________________________________________________
(10 markah)
E)

Susun perkataan menjadi ayat. Kemudian, tulis ayat yang betul.


4

pentas.

sedang

Guru besar

di

berucap

atas

1. ____________________________________________________
____________________________________________________

mengunjungi

Murid-murid

pameran

itu

cipta.

reka

2. ____________________________________________________
____________________________________________________

menggunakan

nanas.

pengupas

mesin

Ibu

3. ____________________________________________________
____________________________________________________

Kerusi roda

berfungsi

baik.

dengan

itu

automatik

4. ____________________________________________________
____________________________________________________

pemenang

sijil.

hadiah

Para

menerima

dan

5. ____________________________________________________
____________________________________________________
(10 markah)