Anda di halaman 1dari 2

Kalendar Akademik

2014

KALENDAR AKADEMIK SEMESTER


JUN - NOVEMBER 2014
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPG
KAMPUS RAJA MELEWAR
JUN

JULAI

OGOS

OKTOBER

SEPTEMBER

AHD

SLS

JMU

ISN

ISN

RBU

SBT

SLS

KMS

AHD

RBU

JMU

ISN

KMS

SBT

JMU

AHD

SBT

ISN

AHD

ISN

RBU

SBT

SLS

KMS

AHD

RBU

JMU

ISN

KMS

SBT

Cuti Sabah

SLS

SLS

JMU

AHD

Cuti Hari
Raya Haji

RBU

RBU

SBT

ISN

KMS

KMS

AHD

SLS

JMU

SLS PP Ulangan PPG

JMU

ISN

RBU

SBT

RBU

SBT

SLS

KMS

AHD

10 RBU
11 KMS

10
11

JMU
SBT

10
11

ISN
SLS

Interaksi 1
Kohort 2 dan Amb
Khas Mac 2014
Amali
M3
Tapak Warisan
Dunia

M7

Interaksi 2
Kohort 2 dan Amb
Khas Mac 2014

M11

Interaksi 3
Kohort 2 dan Amb
Khas Mac 2014
Amali

M12

Amali
SLS
RBU

10
11

NOVEMBER

KMS
JMU

KMS

12

SBT

JMU

13

AHD

SBT

14

ISN

AHD

15

ISN

10
11

Cuti P.Pinang

AHD
ISN

M8

M16
Cuti Hari Raya Haji

Markah Kerja
Kursus
Cuti Melaka

12

SLS

12 JMU

13

RBU

13 SBT

14

KMS

14 AHD

SLS Nuzul Al-Quran

15

JMU

15 ISN

16

RBU

16

SBT

16 SLS

SLS

17

KMS

17

AHD

RBU

18

JMU

18

KMS

19

SBT

JMU

20

AHD

SBT

21

ISN

AHD

22

Interaksi 5
Kohort 1 & Amb
Khas Feb 2013

M20

M21
Peperiksaan

10
11

Peperiksaan

12

AHD

Amali

12

RBU

Peperiksaan

12

Interaksi 4
Kohort 2 dan Amb
Khas Mac 2014

13

ISN

M17

13

KMS

Peperiksaan

13

Amali

14

SLS

14

JMU

Peperiksaan

14

15

RBU

15

SBT

15

16

KMS

16

AHD

16

17 RBU

17

JMU

17

ISN

ISN

18 KMS

18

SBT

Interaksi 5
Kohort 2 dan Amb
Khas Mac 2014

18

SLS

19

SLS

19 JMU

19

AHD

Amali

19

RBU

Peperiksaan

19

20

RBU

20 SBT

Interaksi 4
Kohort 1 & Amb
Khas Feb 2013

20

ISN

20

KMS

Peperiksaan

20

21

KMS

21 AHD

Amali

21

SLS

21

JMU

Peperiksaan

21

SLS

22

JMU

22 ISN

M14

22

RBU

22

SBT

Cuti Johor

22

23

RBU

23

SBT

Interaksi 3
Kohort 1 & Amb Khas
Feb 2013

23 SLS

23

KMS

Hari Deepavali

23

AHD

23

SLS

24

KMS

24

AHD

Amali

24 RBU

24

JMU

Cuti Pahang

24

ISN

24

RBU

25

JMU

25

ISN

M10

25 KMS

25

SBT

Awal Muharam

25

SLS

25

M4

M13

Hari Malaysia

M9

ISN

M1

Interaksi 2
Kohort 1 & Amb
Khas Feb 2013
Amali

M5

M22
Peperiksaan

17

Peperiksaan
18

M18

KMS

26

SBT

26

SLS

26 JMU

26

AHD

JMU

27

AHD

27

RBU

27 SBT

27

ISN

28

ISN

28

KMS

28 AHD

28

29

SLS

29

JMU

29 ISN

30

RBU

30

SBT

30 SLS

KMS

31

AHD

SBT

Interaksi 1
Kohort 1 & Amb
Khas Feb 2013
Amali

AHD

Hari Raya Puasa


M6

Hari Raya Puasa

M15

26

RBU

26

27

KMS

27

SLS

28

JMU

28

29

RBU

29

SBT

29

30

KMS

30

AHD

30

JMU

31

M19

Awal Ramadhan
ISN

M2

Semester Jun
Minggu Pep. Ulangan
Minggu Ulangkaji.
Minggu Pep.
Cuti Semester

23 Jun 2014 21 Nov.2014


08 -13 Julai 2014
19 -31 Okt. 2014
09 Nov. 2014 -21Nov. 2014
21 Nov. 2014 4 Jan. 2014

Cuti Hari Merdeka

31

Tarikh peperiksaan/peperiksaan ulangan tertakluk kepada perubahan.

Catatan: 1. Kursus dengan 3 Kredit - 2 jam setiap kali Interaksi


2. Kursus dengan 1 kredit atau 2 kredit - 1 jam setiap kali Interaksi
3. Kursus dengan amali, tambahan jam amali pada hari Ahad mengikut jumlah jam amali seperti yang dinayatkan dalam Panduan Pelaksanaan Amali PPG. (Sains, Reka Bentuk & Teknologi, Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Muzik)

Disediakan oleh
Azlina Ahmad
Penyelaras PPG IPG Kampus Raja Melewar
Seremban.

Jadual ini adalah tertakluk kepada pindaan.Tk