Anda di halaman 1dari 4

SASARAN KERJA DAN LAPORAN PENCAPAIAN

Bahagian I Pencapaian Sasaran Kerja


(PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian : 1 Januari 2015 31 Disember
2015). Laporan ini bolehlah disediakan dalam beberapa helaian bersesuaian mengikut keperluan.
NAMA
NO. KPT
JAWATAN
SEKOLAH
BIDANG :

Bil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:
:
:
:

SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR

Kurikulum : Ketua Panitia Sejarah


Kurikulum : Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5
HEM : Guru Tingkatan 3B
HEM :Guru Bertugas Harian / Mingguan
Kokurikulum :Guru Rumah Persona
Kokuriklum : Guru Penasihat Hoki
Kokurikulum : Guru Penasihat Persatuan Pandu Puteri
Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : Setiausaha LDP
Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : JK Kewangan Sekolah

Ringkasan Aktiviti / Projek

Ketua Panitia Sejarah


Merancang, melaksana, memantau, menilai
dan melaporkan tugasan sebagai Ketua
Panitia Sejarah.

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti /
Masa / Kos)

Kuantiti:
9 fail
Kualiti:
Mengikut Prosedur
SPSK
Masa:
Januari November
2015

Sasaran Kerja
(untuk tempoh
penilaian)

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh
penilaian)

Ulasan
(oleh PYD sekiranya
berkaitan)

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Bil

Ringkasan Aktiviti / Projek

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti /
Masa / Kos)

Sasaran Kerja
(untuk tempoh
penilaian)

Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh
penilaian)

Ulasan
(oleh PYD sekiranya
berkaitan)

Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4


dan 5
Merancang, menulis buku rekod mengajar,
mengajar, memantau, menilai dan melaporkan
untuk mata pelajaran Sejarah tingkatan 4 dan
5

Kuantiti:
5 kelas (nyatakan
kelas tersebut)
Kualiti:
Mengikut HSP
Masa:
Januari November
2015

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Guru Tingkatan 3B
Merancang, melaksana, memantau, menilai
dan melaporkan tugasan sebagai guru
tingkatan 3B

Kuantiti:
1 kelas
Kualiti:
Mengikut spesifikasi
tugas guru tingkatan
Masa:
Januari November
2015

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Guru Bertugas Harian / Mingguan


Merancang, melaksana, memantau, menilai
dan melaporkan tugasan sebagai guru
bertugas harian mingguan

Kuantiti:
1940
Kualiti:
Semua murid dapat
mengikuti peraturan
sekolah
Masa:
Januari November
2015

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Bil

Ringkasan Aktiviti / Projek

Setiausaha LDP
Merancang, melaksana, memantau, menilai
dan melaporkan tugasan sebagai Setiausaha
LDP

Tandatangan PYD

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti /
Masa / Kos)

Kuantiti:
117 guru dan 13 AKS
Kualiti:
Semua guru dan
AKS dapat mengikuti
latihan selama 7 hari
seminggu
Masa :
Januari November
2015

Sasaran Kerja
(untuk tempoh
penilaian)

Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh
penilaian)

Ulasan
(oleh PYD sekiranya
berkaitan)

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

Tandatangan PPP

Tarikh : ......

Tarikh : .........