Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
Mata Pelajaran

: Pendidikan Muzik

Tahun

: 4 Iman

Tarikh

: 2.2.2015

Masa

: 10.45 pagi 11.15 pagi

Modul

: Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan

: 1.1 Menyanyi lagu daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

: 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so

Objektif Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid


boleh:
-

Menyanyikan solfa do, re, mi dengan pic yang


betul

Penerapan Nilai

: Kerjasama & Tolak Ansur

Alat Bantu Mengajar

: Kibod, Kad Manila, Lembaran Kerja

Langkah/Masa
Set Induksi
( 5 minit )

Isi Pelajaran

Aktiviti PdP

Catatan

- Menyanyi
lagu

1. Murid duduk mengikut kumpulan


masing-masing.

Penerapan
Nilai :

(Oh Ibu)

2. Guru memastikan pakaian & kesihatan


murid dalam keadaan baik.

- Kerjasama
BBM :

3. Guru memastikan kehadiran murid yang


hadir di dalam kelas.

- Kad Manila

4. Guru menyanyi lagu Oh Ibu Kepada


Murid-murid.

Kemahiran :

5. Murid-murid menyanyi lagu Oh Ibu


dengan tempo yang betul.
6. Guru menerangkan pic solfa kepada
murid dan mengaitkan dalam PdP hari ini.

- tingkah laku
memberi
perhatian
- membina
hubungan
- kemahiran
menyoal
- kemahiran
mendengar

Langkah 1
( 10 minit )

- Mengajuk
dan
Mengecam
solfa dalam
nada G Major

1. Guru menyuruh murid mengajuk pic


solfa iaitu do, re, mi dengan baik.

Penerapan
Nilai :
- Tolak Ansur

2. Murid Mengajuk pic solfa yang


dimainkan oleh guru dengan pic yang
tepat.

BBM :
- Kibod

3. Guru menyuruh murid mengecam pic


solfa yang dimainkan.
4. Murid mengecam solfa yang dimainkan
oleh guru mengikut kumpulan.

Kemahiran :
- kemahiran
mendengar
- kemahiran
refleksi idea

Langkah 2
(10minit)

- Menyanyi
1. Guru menunjukkan keratan skor yang
solfa dengan mengandungi solfa kepada murid.
pic yang betul
2. Guru menyanyi solfa kepada murid
mengikut keratan skor menggunakan
kibod.
3. Murid menyanyi solfa mengikut tempo
dengan pic yang baik.
4. Guru mengiringi murid menyanyi solfa
menggunakan kibod.

BBM :
- Kibod
- Kad Manila
Kemahiran :
- kemahiran
memahami
- kemahiran
interprestasi
- kemahiran
ketika ini

5. Murid membuat latihan nyanyian solfa


dengan mengulangi beberapa kali.
Penutup
(5 minit)

- Lembaran
1. Guru mengagihkan lembaran kerja
kerja
kepada semua murid.
- Rumusan &
ringkasan
2. Guru meminta murid mengenal pasti
dan mewarnakan hanya pic solfa yang
terdapat dalam lagu yang dinyanyikan.
3. Murid menampal lembaran kerja itu di
dalam buku latihan.
4. Guru membuat rumusan dan ringkasan
mengenai isi pelajaran pada hari ini.

Kemahiran :
- membuat
rumusan
- refleksi
perasaan