Anda di halaman 1dari 1

Selain itu ada juga batasan pengertian atau definisi geologi menurut beberapa

ahli seperti :
1. Holmes (1965)
Geologi merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang evolusi
bumi secara menyeluruh beserta penghuninya, sejak awal pembentukannya hingga
sekarang, yang dapat dikenali dalam batuan.

2. Katili (1970)
Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan
yang ada di dalam kerak bumi.

3. Written & Brooks (1972)


Geologi adalah ilmu pengetahuan bumi mengenai asal, struktur, komposisi dan
sejarahnya (termasuk perkembangan kehidupan) serta proses-proses yang telah
menyebabkan keadaan bumi seperti sekarang ini.