Anda di halaman 1dari 2

BIANTARA BASA SUNDA

Assalamualaikum.wr.wb
Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta,
sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa,
anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna
urang tiasa ngumpul di tempat ieu.
Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/
ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji
biantara anu judulna Pangaruh Internet Ka Rumaja
Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong
medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh
internet tina segi positif sareng tina segi negative.
Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana
wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal
duit sabaraha rebu perak, ayeuna mah ampir di unggal juru jalan, rek di kota
atanapi di desa, ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu
mana sok disebut warnet.
Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. Sagala informasi
naon wae anu aya di internet, informasi eta bisa dicandak kalayan gampang
sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. Terus
naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di
jaman kiwari jeung siswa, sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi
sareng elmu. Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses
dimana wae jeung kusaha wae. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan
ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. seueur pisan
fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila
Rea pisan hal-hal negatif tina internet, salah sahiji contona nyaeta :
Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs situs,
gambar gambar, atawa video video anu teu sawajarna
Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala
Bisa katipu tina iklan iklan di internet
Tapi aya oge segi positifna :
Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing
ngaregepkeun guru nerangkeun
Bisa nambah rerencangan dina jejaring social, jsb
Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. Rumaja
biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Mangka ti eta alusna
lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi
urang sorangan.
Sakitu wae biantara ti simkuring, hatur nuhun atos merhatikeun, akhirul kecap.

FANDI ACHMAD (15) X TKJ 1

BIANTARA BASA SUNDA


Wassalamualaikum wr.wb

FANDI ACHMAD (15) X TKJ 1