Anda di halaman 1dari 24

KHB TINGKATAN 1

ELEKTRIK : ALATAN TANGAN


disediakan oleh : liza mohamed kasah

PENA UJIAN
Fungsi :
Mengesan kebocoran
arus elektrik

Fungsi :
Mengetat dan
menanggalkan
skru
2

PENA UJIAN
Fungsi : Mengesan
kebocoran arus
elektrik

ALATAN TANGAN
1. Playar Gabung

2. Pemotong Sisi
3. Playar
Muncung
Tirus
4

PEMOTONG SISI

Fungsi : Memotong wayar elektrik


5

PLAYAR MUNCUNG TIRUS


Mata Pemotong
Hujung tirus
Memegang benda
kecil

Membentuk

BAHAGIAN PLAYAR GABUNG


Untuk memotong
Untuk
mencengkam
benda bulat

Untuk memotong
7

PENJALUR WAYAR

PENJALUR WAYAR
Spring

PENJALUR WAYAR
Mudah
8

PENJALUR WAYAR SPRING


Fungsi : Untuk menjalur wayar

Fungsi : Untuk memotong


9

PENJALUR WAYAR MUDAH


Untuk
memotong

Untuk
menjalur
wayar

10

PENJALUR WAYAR MUDAH

menjalur wayar
11

CUBA JAWAB .
Apakah nama alatan yang ditunjukkan

12

CUBA JAWAB ....


Apakah nama alatan yang ditunjukkan

13

CUBA JAWAB ....


Apakah nama alatan
yang ditunjukkan

14

CUBA JAWAB ....


PENA
UJIAN
Apakah
nama
alatan
yang ditunjukkan

4
15

CUBA JAWAB ....


Nyatakan apakah nama alatan yang
ditunjukkan

16

CUBA JAWAB ....


Apakah nama alatan yang ditunjukkan

8
7
17

CUBA JAWAB ....


Apakah nama alatan yang ditunjukkan

11

10
18

CUBA JAWAB ....


Nyatakan kegunaan
playar muncung tirus

19

CUBA JAWAB ....


Nyatakan kegunaan playar gabung

20

CUBA JAWAB ....


Nyatakan kegunaan
playar muncung tirus

21

CUBA JAWAB ....


Nyatakan kegunaan pena ujian

22

CUBA JAWAB ....


Nyatakan kegunaan pemotong sisi

23

TERIMA KASIH
disediakan oleh : liza mohamed kasah
lizmoka@gmail.com

24