Anda di halaman 1dari 7

NOTULA EVALUASI PANITIA AGENDA BADAG LSS ITB 2015

Dinten, Kaping
Waktos
Tempat
Agenda

: Minggu, 14 Juni 2015


: 16.30-19.30 WIB
: LSS
: Kesekretariatan

(JABATAN)
(WASTA)
Moderator

: Anggariano Mandhany

PATAROSAN SESI 1
Kang Harry
Teh Laudita
Teh Rina

Di proker 1 tingkat keberhasilan bobotna 50:50, apakah emang flow eta emang kedah 50:50 timana
pertimbanganna?
Kunaon notulensina tiasa kapisah-pisah siga kitu?
Tadi aya di proker, anu keberhasilanna 50% mung teu aya evaluasi, kunaon?

WALERAN PATAROSAN SESI 1


Patarosan 1
Kang Bayu
Kang Harry
Kang Bayu
Kang Harry
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu

Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu

Kumargi saling mempengaruhi, teu aya nu langkung ageung, porsina sami.


Nu paling pertama berarti flow atau agendana?
Duanana, flow langkung awal didamel.
Dua-dua-na penting?
Ya.
Caritakeun proker kahiji.
Janten, atos disusun pas presprok, tapi teu sesuai sareng rencana, awal-awal datar-datar wae. Padahal
seueur gawean sapertos nganter undangan sareng proposal, kurang ti 20 jalmi. Sareng logistikan teu acan
mulai janten sepi. Sareng aya danus tim anu mendongkrak tapi tacan dugi ka nu dipikaharep. Sareng
turun, naek deui satacan dinten D.
Urang henteu ngartos sareng grafikna.
Titik 1, 9 Maret. Titik 2, 16 Maret. Titik 3, 23 Maret. Titik 4, 30 Maret. Heuleut saminggu.
Tadi nu kang bayu caritakeun urang teu ngartos, kunaon ieu bisa teu sesuai, dan karek akur di tanggal 17
mei
Ti awal kurang analisis, memperkirakan tina gawean. Dan ternyata kirang.
Kirang naon?
Di plotkan di masing masing. Ternyata henteu pas sareng gaweanana.
Kieu, kan anjeun ngadamel flow, kedahna kan nurutkeun flow. Tapi henteu?
Keberjalanana henteu sakitu.
Menyalahkan kerjaan?
Analisis di awalna kang, kana gawean.
Ngajieun flow di awal jiga kumaha?
Kurang dipikirkan di awal.
Kurang dipikir atawa kurang ngudag? Atau maneh hanya melihat?
Henteu sering, jeung sababaraha kali minta pubdok kanggo mensuasanakan.
Tindakan naon nu dilakukeun pas henteu sesuai?
Tindakan pasif via grup jiga ngadamel meme sareng hawar-hawar.
Hawar-hawar karena disuruh atau emang pubdokna aya
Abdi nyuruh.
Pubdokna apal
Apal.
Wargi apal?
Henteu.
Teu dipasihan terang?
Henteu.
23-30 Maret maneh teu naek, telat naek, maneh nanaonan?
Teu nanaonan kan, selain meme sareng hawa-hawar.
Minggu salajengna naek tina danus tim. Eta langkah maneh atau emang ti danusna?
Ti awal penyusunan danus, ngobrol sareng Divi.
Eta plan ti awal?
Iya.
13-20 April, kumaha?
Saatos minggu danus tim, dinten sabtu aya latgab sareng aya tambihan danus tim 1 dinten janten pasti
bakal cape massa teh.
Maneh nurunkeun kumaha?
Plan di awal mah diturunkeun di 2.
Jadina kan 1?
Emang gaweanna diturunkeun, ngan saukur logistik siang.

Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu

Kang Aceng

Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng

Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng

Minggu salajengna ngan flow 1, naha?


Ti abdi sareng panitia bingung nyiapkeun uji kelayakan janten loss di dinya.
Minggu salajengna naek karena uji kelayakan?
Muhun.
Salajengna? Kumaha usaha maneh?
Salami ieu mung eta pas minggu ujian sesah kangge naekkeun flow.
Ti tadi, bisa disimpulkan prosesna kurang alus, flow nu geus dijieun teu diudag ku maneh, panitia ge teu
arapaleun. Maneh carita?
Lieur sorangan kang.
Urang teh teu apal kudu nanaonan. Jadi dicicingkeun wae, terasa satos uji kelayakan carita di panitia inti
yen flow-na kieu. Urang leuwih fokus ka gawean divisi daripada flow.
Maneh teu jadi sekum lamun kieu carana. Maneh teu apal cara menaikkan flow LSS. Ketelatan mungkin
terjadi seminggu. Tapi kejadianna maneh cuma ningali secara global. Fungsi sekum eweuh nu megang
sabenerna. Imbasna diakhir di buru-buru pisan. Kualitasna diturunkeun. Massa na teu sesuai plan. Salah
analisis pasti ada, masalah di tengah teu aya cara keur ngudag. Salah analisis wajar, nu fatal teh teu aya
tindakan sekumna. Sekumna tidak ada.
Ari ceuk maneh naon nu kurang ti sekumna?
Kehadiran di LSS-na.
Kenapa?
Kurang selalu ada di sini. Aya na pas peuting wungkul.
Maneh pas didieu nanaonan?
Ikut mengerjakan teknis.
Kurangna eta hungkul?
Karena itu imbasna kamana-mana.
Ieu teh kesalahan utama sekum, tak ada pengontrolan waktu. Teu mere contoh maneh mengontrol waktu.
Draft maneh ge can aya. Ti awal, ti presprok. Jadi nu lainna. Maneh ge teu jadi sekum. Teu ngontrol waktu.
Imbasna, LSS nu beunang, forum telat, nyalahkeun forum, pergerakan divisi telat, soalna sekumna telat,
teu mere contoh. Kuduna kumaha?
Kuduna, janten suri tauladan
Maneh naha bisa kitu?
Gara gara pusing,
Maneh ngomong kalo maneh pusing? Nyari solusi?
Henteu, tak terbiasa curhat.
Apal dampakna?
Apal, jadi divisina telat, flow teu naek.
Aya nu leuwih badag teu?
LSS-na janten teu aya conto nu alus.
Tingal bungor nu cape, LSS nu cape di akhir. Ngontrol waktu teh lain saukur deadline. Penambahan
jumlah forum. Dan teu aya nu focus, jadi emang katingalna jiga nu emang cape, lain karena salah waktu.

Patarosan 2
Teh Ulya
Teh Laudita
Teh Ulya

Teh Laudita
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya

Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya

Nu kapisah teh nu mana?


Nu tadi dijelaskeun.
Tugas sekretaris ngadamel notulensi, tapi teu kedah sekretaris wungkul nu ngerjakeun notulens, jadi
kadang di-handle ku nu sanes teras jadina kahambat nyusun notulensina. Kumargi eta ngerjakeunana di
laptop nu terpisah-pisah.
Sok aya deadline na henteu?
Aya, notulensi maksimal H+3.
SOP resmi lamun teu aya notula?
Saleresna teu aya SOP, mung janten kebiasaan, lamun digentos, dipasihan form-na, diedit, dikirim ka
abdi.
Notulensi teh aya dina proker 3. Prokerna aya 5 atanapi 6?
5.
Notulensi di proker 3 kan? 5/15 berhasil 10 telat. Kunaon?
Maksimal 3 minggu telat. Masalahna aya forum anu ngadereded kitu. Sanes abdi hungkul nu notulensi.
Janten rada lami pas kedah ngeditna. Kadang abdina teu damang, janten telat. Teras hilap ngemutan
rerencanganna oge. Abdi mikirna lamun tos telat, janten bade digabung notulensina, teras janten telat
sadayana.
Henteu aya SOP khusus kangge penggantian, sae henteu?
Henteu.
Kedahna?
Kedahna didamel SOP, upami sekertaris teu tiasa notulensi, anu ngagentos kedah ngartos kedah
nanaonan wae saatos notulensi.
Bayu sareng opal ngabantosan?
Muhun.
Teteh rada ragu ieu dibantuan. Apal dampakna?
Wargi jadi rada teu apal langsung, ieu teh salah sahiji cara oge kanggo ngabantosan mensuasanakan
massa perkawis AB ieu.
Sok calon sekretaris. Lamun notulensi telat, dampakna seueur kana proker, flow. Didieu ge janten mung
saukur menyumbang 5 % ti 15%.
Mugia kepanitiaan salajengna tiasa tepat waktu. Teu aneh lamun divisi sanes telat, da contohna kitu.

Patarosan 3
Teh Ulya

Kang Harry
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya

Teh Ulya
Teh Maya
PATAROSAN SESI 2
Kang Cakti
Kang Harry
Kang Opay

Tiasa ditingali, ieu kedahna proker 5 pengarsipan. Sementara soft file kaarsip sadaya janten parameter
kanggo nu soft file 100%, 50% kumargi teu acan aya hard copy na. Sareng teu aya kendala, matakna
henteu aya evaluasi.
Penyimpanan soft file dimana?
Janten kangge soft file aya di Hard Disk sareng Dropbox.
Soft file tos sadaya di-upload?
Nembe aya draft, notula, anak file ti divisi teu acan di-upload. Tapi aya di Hard Disk abdi.
Kangge nu diupload, sadaya handout. Anu dimiliki nu di ulya, upload wae sadayana, bilih aya nanaon.
Iraha bade di-upload?
2 dinten deui upload, 16 Juni.
Pengarsipan, iraha?
Kaping 28.
Kunaon?
Kumargi kedah dibaca, dirapihkeun, supados raoseun.
Saapal abdi, divisi acara masih hutang sertifikat, aya keneh divisi nu perlu revisi di draft terakhir. Atur wae
nya. Ulah aya tulisan nu rapet kieu. Eta warisan nu meureun jadi contoh ku angkatan handapna. Anu
dibundel naon wae?
Rencana na, sadaya draft proker, sareng evaluasi. Sadaya notulensi, contoh surat, sertifikat bade
dilampirkeun.
Lampirkeun database peserta prs. Contoh MoU di bundelkan.

Naha tiasa Upami tidak memenuhi sop? Bakal dibuat apa henteu? Kalau surat tanpa pengetahuan
sekertaris? Gimana buatnya? Nomernya?
Keberjalanan forum kumaha?
Draft kanggo forum dikumpulkeunna iraha? Telatna kunaon?

WALERAN PATAROSAN SESI 2


Patarosan 1
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya

Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Kang Cakti
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Kang Ican
Teh Maya
Teh Ulya

Teh Maya

Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya

Janten mendadak suratna teh, padahal tos di pasih terang SOP-na. Nu teu memenuhi SOP teh, angger
dikerjakeun kumargi suratna penting.
Kan tetep dibuatin , sampe akhir apa awal hungkul nu teu memenuhi SOP?
Sesungguhnhya nepi ka ahir oge loba pisan nu teu memenuhi SOP.
Janten hukuman ti teteh efektif teu?
Saleresna sanes kumaha hukumanana tapi emang dina keberjalanana sok aya surat nu diminta
mendadak kumargi emang kebutuhanana mendakak. Hukuman teh atos efektif jeung atos dijalanan oge.
Berarti SOP-na kurang cocok?
Cocok salerena mah ngan salajengna kedah leuwih mensosialisasikan deui. Teras perkawis surat nu
tanpa sepengetahuan sekretaris mah, terjadi akhir pas LSS nuju hektik pisan tapi teu aya nu minta surat
surat, padahal tos aya formatna.
Jadi surat ilegal?
Tiasa disebat kitu.
SOP-na kumaha?
Saleresna sadaya kadiv tos terang, tapi teteh ge teu pati terang naha. Padahal tos dicarioskeun. Janten
ujug-ujug aya weh eta suratna.
Janten salah saha?
Eta mah kumaha nya, panginten ti miskom oge sih. Salah saha teteh masih bingung oge. Atos karakter ti
kadivna kitu jigana mah.
Perasaan teteh kumaha?
Reuwas pisan, ieu teh aya sekertaris, kesel mah aya. Janten pelajaran kapayuna oge.
Saur Teh Ulya seueur nu memenuhi SOP atau henteu?
Seueur nu memenuhi. Tapi aya sebagian nu henteu memenuhi.
Saha eta teh?
Divisi humas.
Kumaha kajantenana?
Abdi nembe inget LSS kedah aya izin 24 jam, abdi sareng Teh Ulya teu nuju kontakan. Janten ngotak
ngatiknya eusina wungkul. Luhur-luhurnamah henteu.
Koordinasina kumha Teh Ulya sareng Kang Ican?
Ulya ngaraosna baik baik aja, hiji dua kali mah sok di maafkeun. Abdi teh tos terang Kang Ican kumaha.
Janten abdi mah leuwih sering naros ka sekretris humas, Teh Hellen. Jeung nu kamari mah sapertos aya
miskon kitu.
Berarti mun aya miskom teu sae atuh. Janten mun aya nu ngalengkahan Teh Ulya berarti aya nu
ngalengkahan pangurus oge. Kanggo 2014 tong sampe aya nu ngalengkahan. Missed koordinasi. SOP nu
di damel tos efektif teu?
Atos, tinggal kasadaran anu memenuhi.
SOP nu efektif, tapi aya missed, kumaha eta teh?
Eta mah ti abdi nyalira panginten.

Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya
Teh Ulya
Teh Maya

Janten SOP kanggo kapayuna kumaha?


Janten salian tos di damel di ingetan deui eta teh penting oge.
Koordinasi sareng pangurus?
Misalna aya nu teu terang naros ka Teh Pipip. Saling memberitahu nomor surat atos oge. Upami bade
nyieun surat sok tataros oge ka Teh Pipip-na.
Pernah sampe pakejar-kejar? Misalna saling sulit dihubungi teras janten kendala?
Teu pernah sih teh, paling sok masalah dina delay ngabalesna.
Mempengaruhi teu?
Teu pati teh.
Janten saling ngabarin no surat , pengontrolan Teh Pipip atos efektif?
Atos efektif , panginten kanggo ngobrol-ngobrol eta leuwih di intenskan deui.
Janten sekertaris di LSS mah benten. Janten Ulya teh perpanjangan tangan Teh Pipip. Ulya teh membawa
nami LSS. Pan di surat sanes surat kapanitiaankan tapi nami LSS. Jeung besar saleresna tanggung jawab
kanggo surat ieu. Terlebih surat teh mangrupi alat komunikasi oge ti LSS ka pihak luar.

Patarosan 2&3
Kang Opal
Kang Opal

Kang Harry
Kang Opal

Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Opal
Kang Taujih
Kang Opal
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Aceng

Kang Opal
Kang Aceng

PATAROSAN SESI 3
Kang Taujih
Kang Cakti
Kang Aceng

Janten aya sok nambih , di lebet forumna sapertos kumaha? Mung terjalin dua komunikasi wungkul
antara presentator sareng anu naros. Janten membosankan teras efek ka forum salajengna.
Sakantena ngajawab nu kang jekdum H-2 . upami telat eta teh kasiapan presentator. Naha nyiapkeun
wungkul telat? Soalna aya persiapan nyiapkeun, kan aya komunikasi oge sateuacan nyiapkeun. Kedah
ngartos heula.
Forum jantenna membosankan? Aya teu solusina ambeh fokus?
Tos dicarioskeun , nu kahiji janten moderator menengahi antara presentator sareng panaros. Solusiana
nyaeta kategasan sareng diulik ku ayana sosialisasi. Teras aya TFT kanggo moderator ameh
ngeunaheun forumna.
Tos terang kualitas forum buruk wae. Tindakana naon anu dilakukeun kasekretariatan? Tapi hoyong ku
Kang Bayu di walerna.
Tidak tahu berbuat apa.
Coba list masalahna, telat, moderator goreng, forum dua arah. Basa eta kapikiran teu selesaikan hiji-hiji?
Janten eta teu ditingali per poin-poin tapi global.
Nu nganyiapkeun forum Kang Bayu mantuan teu?
Mantuan.
Naon?
Janten Kang Bayu mantuan, ngontrol ka divisi-divisi oge.
Eta wungkul? Naha forum LSS ayeuna nepi wengi terus? Nyalahkeun swasta, da sekum na ge teu nyaho
kudu nanaonan.
Tos ngausahakeun, misalna ngajakan budak ngora sareng nu sanesna, arurang teh bingung apakah
tidak tersuasanakankah atau tidak ada rasa memiliki forum eta.
Angger urang ningalina. Forum teh proker sekum, tapi siga nu ieu teh lain siga nu proker aranjeun. Ti
kabeh forum maneh teu aya nu tepat waktu. Aya nu tepat waktu tapi teu kuorum. Urang tidak melihat
panitia anu megang forum teh. Siga nu biasa wae. Urang teu sapagodos aya TFT moderator. Maneh
pernah nanya teu ka budak ngora mun forum LSS kurangna kumaha?
Membosankan, teu ngarti naon wae anu tos dicarioskeun.
Kumaha rek ngarti mun nu boga na ge teu ngarti. Evaluasina nu ieu kudu di ganti nu leuwih inovatif. Mun
teu bisanya tong dijieun tiawal. Panitiana oge teu disiplin.
Saapal naon kadivisi-divisi?
Rakor nu poin tilu. Ketauan melencengna ti iraha? Respon kumaha kesekretariatan?
Hoyong naros bagaimana sekum mengganti posisi pupuhu kamari?

WALERAN PATAROSAN SESI 3


Patarosan 1
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Taujih
Kang Aceng

Hanya pekerjaan divisina sareng rentang waktu pengerjaanna.


Bikin timeline-na kamari kumaha?
Nyarios sareng kadivna.
Pertimbangan analisisnya apa aja?
Ditingali apakah ditanggal eta pekerjaan numpuk, teras dianalisis tanggalna.
Kamari proses pembuatan timeline teh kumaha?
Pertama nyuhunkeun ka para kadiv, teras dianalisis.
Setelah melakukan proses membuat timeline eta, progresna kumaha?
Abdi naros progresna.
Maneh apal detailna henteu? Maneh kumaha ngontrolna, nanya ke kadiv hungkul?
Muhun kang.
Efektif henteu?
Kirang
Ketika Kang Bayu turun teknis, nambah sabaraha efektif?
Atau ngan ngejar deadline?
Ngejar deadline kang.
Eta te aya effort-na? Atawa mun deadlinen-na geus deket?
Anu ngabreakdone kudu ngagawekeun ieu-ieu te ti maneh ta ti si eta?

Kang Bayu
Kang Aceng

Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng

Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng

Ti urang.
Belum taktis kerjanya, belum bisa ngeliat prioritas gawean. Mengontrolna oge lamun sebatas kitu ma
maneh teu ngarti pagawean kadiv, matakna kadivna oge teu pati ngadengekeun maneh. Ceuk maneh
maneh geus semaksimal mungkin atawa ti manehna?
Ti kaduana kang.
Ti maneh naon?
Ti metode ngobrolna kang.
Ti kadivna?
Teu ngadangukeun.
Jadi maneh nerima wae lamun kadiv ngomong udah?
Henteu kang, nanya ka PJ-na oge, soalnya pernah kata kadivna udah, kata PJ-nya belum.
Ceuk maneh cara ngontrol maneh udah bener belum? Kurang naon?
Kurang bisa memastikan kadivna kerja.
Maneh kurang bisa memastikan kerjaanna beres. Misal loba pagawean anu can beres, kudu ningali mana
prioritasna, mana heula anu kudu digawekeun.
Kepercayaan diri maneh eta te berdampak ke mereka nyari Ocim, atau tetep nyari maneh sih?
Jadi pada takut kang, pada takut ditagih gawean.
Maneh nagih gawean hungkul atawa nawarkeun solusi oge?
Solusi oge kang.
Coba contohna.
Misalna baligo acan, suratna tos aya can, yaudah nanti maneh minta ke ulya, nanti urang cari bambunya,
nanti urang bantu ngurusin izinnya.
Oke, berarti aya solusina nya, walaupun tidak selalu. Tadi kan maneh ngomong tidak percaya diri, aya teu
sih, anu ngadorong maneh meh bisa leuwih percaya diri?
Henteu kang.
Maneh pernah teu sampe teu wani ngomong?
Sering sih kang.
Urang tidak bisa membenarkan anu maneh lakukannya, soalnya nu kitu bisa dilakukan dengan will power.

Patarosan 3
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu

Sejauh ieu hanya menggantikan tanda tangan surat izin.


Eta hungkul bay? Ketika Ocim teu aya, mikir kudu ngontrol kualitas henteu?
Henteu, mikirna, kudu beres aja.
Tapi maneh apal teu, bahwa maneh te kudu ngajaga kualitas?
Apal.
Pernah henteu, aya kondisi kudu ngambil keputusan.
Henteu kang.
Terus lamun nyari keputusan kumaha?
Dibahas dina rakor kang.

Patarosan 2
Kang Opal

Kang Cakti
Kang Opal
Kang Aceng
Kang Bayu

Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng

Ngeunaan rakor, aya bahasan anu melenceng. Lamun melencengna lolobana gara-gara heureuy, nya
eta tinggal diluruskeun. Tapi sok aya, misal aya kadiv tiba-tiba datang bawa masalah yang harus dibahas,
nah jadinya te bahas masalah itu, jadi melenceng bahasanna.
Upami aya nu melenceng kitu kumaha ngatasinna?
Dibahas di rakor salajengna.
Coba caritakeun keberjalanan rakor.
Di awal rakor sering dilakukan, bahas staffing, keberjalanna sae, tepat waktu, fokus. Menjelang
memasuki massa UTS mulai ga kondusif, fokusnya ke akademik, rakor jadi makin jarang dilakukeun.
Makin kesini rakor paling diadain kalau ada masalah-masalah yang diselesaikan aja, jadi ga pernah
bahas yang non-teknis.
Ai bahas yang teknis teh ngomongkeun naon?
Progres, teras misal aya masalah ruangan, dicari tau solusinya bareng-bareng.
Lamun rakor saha anu sok ngomong?
Ocim, atawa anu wanojanna.
Kadiv?
Jarang.
Jad kadivna diem-diem aja?
Iya kang.
Ai nu ngamoderatoran saha?
Ocim.
Di rakor pernah aya clash teu? Misal aya kadiv saha teu seneng ka kadiv saha.
Teu pernah sampe clash.
Ningali kondisi eta, maneh ngarasana eta emang kadivna nu teu bisa ngomong atawa suasana anu tidak
mendukung jadi tidak memfasilitasi?
Ti suasana na oge sih kang.
Maneh ningali koordinasi kaiv-kadiv maneh alus teu sih? Aya keakraban teu sih diantara kadiv-kadiv
maneh?
Aya tapi tidak semuanya, akrabna te di luar gawean, Cuma individu sama individu aja.
Saur kalian kumaha rakorna?

Teh Ulya

Kang Opal
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Opal
Kang Aceng
Teh Ulya
Kang Aceng
Kang Opal
Kang Aceng
Kang Opal
Kang Aceng
Kang Opal
Kang Jaja
Kang Bayu
Kang Jaja
Kang Bayu
Kang Jaja
Kang Bayu
Kang Jaja
Kang Bayu
Kang Jaja
Teh Ulya

Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Jaja

Kang Taujih
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu

Ti abdi ma, rakor ieu kesalahan fatal ti kesekretariatan. Pernah dicarioskeun rakor teh hoyongna kumaha.
Tapi di keberjalananna bahas teknis wae, teras ngagugulung masalah. Janten eta teh can pernah
kajalankeun. Biasana langsung dipimpin ku Kang Ocim, langsung ngabahas masalah, janten paling Kang
Eca wungkul anu nyarios, atawa Kang Ozil hungkul, anu sanesna teh kadang teu kaburu. Sedangkan
rakor eta te kedahna kanggo memfasilitasi kadiv-kadiv anu jarang nyarios, jalmi-jalmi anu introvert.
Awal rakor te dipimpin ku Ocim, soalna ngajelaskeun konsep. Di keberjalanan sempet dibahas ku Bayu,
dina keberjalananna te langsung ditembak teknis ku si Bayu, ieu kumaha ieu kumaha ieu kumaha.
Pernah aya kondisi ngerasa gawean ieu teh keur ngeunah-ngeunahna teu?
Henteu.
Opal?
Henteu kang.
Ulya?
Duka, bingung kang.
Aya nu pernah ngingeutkeun teu sih kaayaan rakor eta te kitu kitu wae
Aya kang
Terus kumaha?
Aya perubahan, tapi kitu deui
Lamun aya masalah, kabeh panitia inti apal henteu sih?
Apal aya masalah
Fungsi awal rakor naon?
Koordinasi, komunikasi, solusi
Caan pernah aya rakor rutin? Berjalan berapa lama?
Pernah kang, dua bulan pertama.
Aya teu sih kemauan maneh untuk ngerubah keadaan rakor eta anu kurang kondusif?
Aya kang
Terus kumaha?
Teu bisa kang
Kunaon?
Karaosna teh sapertos anu janten kabiasaan, kejadiannya teh gitu wae, janten sapertos sesuatu anu teu
tiasa diubah. Sapertos komunikasi dua arah hungkul antara anu gaduh masalah sareng nu mimpin
forumna, nyaeta Kang Ocimna hungkul. Nu sanesna teh kadang teu ngadangukeun.
Pernah marah-marah ga sih di rakor?
Ga pernah kang, kalau marah urang tarikin kadivna satu-satu.
Lamun masalah kabeh, maneh tarikin satu-satu?
Iya kang.
Aya nu pernah marah-marah ga sih selain maneh?
Aya kang, Ulya sareng Ami.
Terus kumaha? Aya nu membela diri?
Henteu kang, iya-iya aja.
Ceuk maneh kuduna kumaha sih?
Suasana nya dibuat supaya semuanya bisa nyarios. Sebelumnya teh harus ada briefing dari tiga teratas
atau kesekretariatan, supaya tidak spontan seperti itu.
Sigana naon nu maneh lakonan, sebenerna itu bukan tindakan yang salah, tapi treatment yang salah.
Soalnya waktu kadiv maneh salah, maneh tarikan hiji-hiji, sebenernya kabeh punya masalah, tapi ada
keengganan dari maneh buat nyarekan si kadiv itu secara global, padahal ketika diberikan masukan dan
solusi secara global, itu bakal lebih ngefek ke semua kadiv yang lain juga. Jadi we semuanya tidak
sesuhu. Naha koordinasi kadivna beda-beda nya karena treatment dari atasnya berbeda-beda kepada
masing-masing kadiv.
Pernah ga ada ada kadiv yang dateng sendiri ke Kang Bayu, minta butuh massa yang banyak?
Pernah kang pas di awal-awal setelah presentasi proker.
Di keberjalanannya pernah ga? Misal buat logistik malam butuh massa banyak?
Engga kang.
Terkait koordinasi, ieu termasuk parah euy. Karna harusnya biasanya ketika kadivna semangat, nu di
luhur teh semangat. Kondisi tiga teratas teh kumaha?
Upami kumpul, anu dibahas gawean wae, jadi urang pusing. Urang harus kontrol juga, kalau ketemu juga
ngomonginnya gawean. Jadi kadang menghindari kumpul oge.
Langkung cakeut sareng saha?
Teh Ami.
Aya deui?
Teu aya, kirang langkung kitu.
Sabaraha kali kumpul?
Kurang lebih 10.
Pernah gelut sama Ocim ga?
Egga sih, tapi kayaknya Ocim geleuh ka urang.
Kunaon?
Soalna Ocim sering nanya ini udah belum, ini udah belum, jadi kayaknya geleuh.
Ti proker, gawean maneh lamun dinilai kuliah ma lulus, buktina masih aya keneh anu datang wengi ieu.
Kalian bertiga resep teu sih dengan prosesna?
Sejujurnya saya merasa sangat tertekan, tapi cukup sedikit berkurang tekanannya upami abdi di-bully ku
budak ngora, itu sesungguhnya sangat membuat bahagia, walaupun masih tertekan ya.

Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Opal
Teh Ulya
Kang Aceng
Kang Opal
Teh Ulya
Kang Bayu
Kang Aceng
Kang Bayu
Kang Aceng
Teh Ulya

Kang Opal

Kang Bayu
Kang Jaja

Kang Bayu
Opal

Kang Jaja
Kang Aceng
Kang Bayu
Opal
Ulya
Kang Aceng

Kang Femi

Ulya
Opal

Tertekanna teh kumaha? Karna gawean kah atau kumaha?


Ya gawean, ya dicari, ditagih massa, ditarik sana sini kayak tambang.
Tapi resep?
Resep mun keur di-bully kang
Baru nyadar resep te di akhir-akhir, ketika di awal ma bingung.
Aya titik dimana teu resep teh teu resep pisan. Pernah aya jalmi anu nyarios ka abdi suatu proses teh
akan kerasa efeknya di akhir dan sekarang menyenangkan.
Menyesal henteu?
Setidaknya urang dapet sesuatu kang.
Alhamdulillah henteu kang, kumargi abdi gaduh rengrengan ieu.
Menyesal kang.
Setidaknya maneh menyesal setelah maneh membantu gawean ya. Dari pada menyesal karna maneh
ga pernah ngabantuan kadiv. Kadiv pang bedegong kanu pang bageurna?
Azhar, Eca, Ican, Ozil, Divi
Ti tiluan kesekretariatan, kumaha koordinasi kalian bertiga, apakah sudah berbaikan atau gimana?
Belum caket pisan awalna, tapi udah bareng di RPKD. Tapi selama keberjalanan beruntung ada di
kesekretariatan apalagi di panitia inti. Bayu teh orang paling bebal yang pernah Ulya kenal. Gabisa
dikasih tau, ga pernah percaya diri, padahal dia teh bisa. Upami Kang opal nembe kenal sekarang,
soalnya waktu di RPKD Opal teh gasuka ngangkutin terus Ulya mikir kalau kerja sama Kang Opal teh ga
akan dibantuin. Tapi ternyata Kang Opal teh orang yang selalu ada, terus ternyata orangnya sangat so
sweet pisan. Wanoja sendiri di esekertariatan, Kang Bayu teh sangat tidak peka, terkadang Ulya teh
merasa kaya ga punya atasan kayak berjalan sendiri. Tapi aku bangga ada disini.
Tapi waktu awal-awal di panti, urang diajakan jadi sekretaris I setelah ngobrol di salman. Tiba-tiba datang
sebuah lin , mau jadi sekertaris urang teu. Kata urang teh sekretaris gimana? Ya kan maneh udah
gondrong tinggal pake rok mini kan sekretaris banget. Nah disitu teh ada perjanjian mau kaya gimana
gimana. Setelah kepilih coba menjalankan sebagai sekertaris 1. Di tiluan ieu ada 1 hal yg urang dapet
yang bener-bener dapet banget teh adalah jika jadi orang coba untuk menerima keadaan. Si bayu suka
ngagogoreng diri sorangan.yang penting bukan apa yang ingin kita capai, Tapi apa yang temen-temen
urang pengen dapetkan. Akhirnya urang tau kepribadian mereka berdua, urang hatur nuhun pisan. Ketika
mereka dipadukan menjadi luar biasa.
Kang Opal teh jalmi na selow-selow. Selalu tidur paling awal. Teh Ulya sangat reaktif dan baper, tapi
akhir-akhir ini sangat terkontrol.
Urang apal proses maraneh adalah proses yang berat. Memang kesekretariatan selalu punya cerita.
Baheula sekum urang pernah ngomong teu kuat. Tapi di keberjalanan dan di akhir, bahkan dia jadi jalma
anu paling memperjuangkeun agenda badag eta.
Selama proses ieu maneh ngarasa aya perobahan henteu?
Jadi tau banyak soal keorganisasian. Jadi apal kunaon kedah ngadamel draft. Lamun ti sifat ma jadi lebih
kalem, tidak terlalu caleuy
Merasakan perbedaan berproses di himpunan dan lss. Janten apal bagaimana cara menghadapi jalmi
kumaha.
Karena terlalu emosi, biasanya kalau melihat sistem yang kurang disuka te langsung meledak, dari
proses ini belajar untuk lebih bersabar, bagaimana berkomunikasi dengan orang, mengontrl emosi dan
memandang masalah dari sudut pandang yang perspektif
Bersyukurlah kalian dapetin sesuatu di proses ieu. Mudah mudahan manfaat kanggo kadipan maneh di
lss atawpun di luar lss, nu pasti tong poho bersyukur dan bahagia.
Kapayunna rencana singkat aranjeun?
Mengikuti sekum kang jaja pupuhu
Insya Allah aya di LSS, menjaga titipan soalna
Insya Allah akan ada di LSS, ga akan pergi
Nu bisa urang hargai di die ngan aya dua
1. Maraneh aya di dieu. Aranjeun te aya sanajan kondisina genting.
2. Urang ningali aya perobahan ketika janten budak ngora jeung ketika ayeuna jadi panitia
Kapayunna bade kumaha, mangga bade kumaha wae. Kalian tetap teman-teman, LSS ma tetap dulur.
Kanggo akang teteh anu tiluan di payun. Kumaha karaosnya prosesna atos rengse. Akang ma bade
ngaapresiasi kumargi aranjeun te atos wantun nyandak amanah eta kanggo 5 sasih kamari. Akang ma
ngarepna, mugia seueur anu dikengingkeun kanggo kapayunna. Mugia aranjeun tiluan te tiasa janten
enzim yang berbeda. Akang miharepna kapayun aranjeun tidak putus silaturrahmi. Aya salam oge ti teh
pipip sareng kang audit. Wilujeng. Hapunten upami ti kesekertariatan mung tiasa ngabantosan sakitu
sakitu hungkul.
Yang sesungguhnya setiap masalah, bukan permasalahanlah yang harus kita cari. Tapi kemampuan
untuk melihat masalah itulah yang kita perlukan....
Sateuacanna nyuhunkeun dihapunteun nya upami ribut wae di grup haha.
Kadang ekspektasi te akan .....
Sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama seluruh LSS, minta maaf kalau cape cape ga jelas gitu.
Terutama sama budak ngora