Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

SENARAI KANDUNGAN

ii

1.0 PENGENALAN

2.0 PETA GRAFIK BERKAITAN DENGAN INTERVENSI AWAL DAN

KHIDMAT SOKONGAN UNTUK KKBK


3.0 KEPENTINGAN INTERVENSI AWAL KEPADA KKBK

4.0 JENIS KHIDMAT SOKONGAN ATAU BANTUAN YANG DIBERIKAN

12

OLEH NGO TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN INTERVENSI


AWAL MENGIKUT KATEGORI KANAK-KANAK
5.0 CARA UNTUK MEMBANTU KKBK SUPAYA INTERVENSI

23

YANG MEREKA TERIMA DI PUSAT PERUBATAN ADA


KESINAMBUNGAN DENGAN AKTIVITI DI SEKOLAH SUPAYA
IA DAPAT MEMBANTU DARI SEGI PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN MEREKA
6.0 RUMUSAN

27

6.0 RUJUKAN

28