Anda di halaman 1dari 3

Drutvo za turizam, trgovinu i usluge TRAVELLINO d.o.

o Beograd
11000 Beograd, SEDITE Gunduliev venac 22,
OGRANAK Balkanska 28 Tel + 381 11 2645 624
Fax + 381 11 3629 171
LICENCA OTP 26/2010
e-mail: office@travellino.info www.travellino.rs
MB 17408844 PIB 101823592
iro raun Vojvoanska banka 355 1016341 09
IBAN RS35 3550 0000 0200 3072 62 VBUBRS22
lanica ANTAS-a

ZAKINTOS
Program putovanja za putnike koji joriste organizovan autobuski prevoz:

1. dan sastanak grupe je u Beogradu na parkingu u Bloku 42, preko puta "Buvlje pijace" (Novi Beograd - ugao ulica Jurija Gagarina i Antifaistike borbe), dan ranije od datuma iz
cenovnika publikovanih u katalogu i na web sajtu Organizatora putovanja www.turisttrade.com, 30 minuta pre vremena polaska autobusa. Polazak autobusa iz Beograda je u 11:00.
Orijentaciona vremena eventualnih usputnih ulazaka putnika: Kolari 11:30 (pumpa Jugopetrol); Poarevac 11:40 (pumpa Lukoil); Velika Plana 12:00 (motel Velika Plana);
Svilajnac, Topola 12:15 (motel Stari hrast); Batoina 12:30 (motel Kouta); Jagodina 13:00 (pumpa Lukoil); uprija 13:15 (motel Ravanica); Parain 13:20 (restoran Tito);
Pojate 13:30 (restoran Evropa); Aleksinac 13:45 (pumpa Jugopetrol); Ni 14:00 (preko puta motela Nais/pumpa Jugopetrol); Leskovac 15:00 (motel Atina); Vranje 16:30
(pumpa Jugopetrol). Nona vonja sa kraim pauzama radi odmora. Orijentaciona vremena pauza su: uprija (Eko pumpa) 13:00 (u trajanju od oko 15 minuta) i motel Predejane
15:20 (u trajanju od oko 40 minuta). Nastavak putovanja ka Grkoj, sa kraim zaustavljanjima radi graninih formalnosti.
2. dan dolazak u Kilini (mesto ukrcavanja u trajekt) je predvien oko 8 asova po lokalnom vremenu. Plovidba trajektom u trajanju od oko 1 sat i 35 minuta i dolazak u Zante,
administrativni centar Zakintosa. Transfer gostiju autobusom i smetaj u odabrane objekte (posle 15 asova).
Od 2. dana do poslednjeg dana ugovorenog boravka boravak na bazi izabrane usluge i ugovorenog broja dana.
Poslednji dan ugovorenog boravka naputanje objekta do 9 asova po lokalnom vremenu. Polazak autobusa oko 15 asova po lokalnom vremenu (navedena satnica je podlona
promeni i preporuujemo da je proverite u lokalnom predstavnitvu agencije Turisttrade). Plovidba trajektom oko 1 sat i 35 minuta i nastavak vonje ka Srbiji sa kraim pauzama radi
odmora i graninih formalnosti. Dolazak na mesto polaska je narednog dana u jutarnjim asovima. Kraj svih usluga.

Program putovanja za putnike koji koriste sopstveni prevoz:

1. dan dolazak u mesto boravka i smetaj u odabrane objekte (posle 15 asova).


*Od 2. dana do poslednjeg dana ugovorenog boravka boravak na bazi izabrane usluge smetaja i ugovorenog broja dana.
*Poslednji dan ugovorenog boravka naputanje objekta do 9 asova po lokalnom vremenu.

PAKET ARANMANI - 10 NOI SA PREVOZOM


CENA ARANMANA PO OSOBI I SMENI: DEVIZNI DEO IZ TABELE + DINARSKI DEO 3.990,00
VILA
DINOS
STATIS
STATIS 1
MARI

24.05. 03.06 13.06 23.06. 03.07 13.07 23.07 02.08. 12.08 22.08 01.09. 11.09. 21.09.
*
.*
.*
03.07
.
.
.
12.08
.
.
*
*
11.09.
03.06. 13.06. 23.06.
.
13.07 23.07 02.08
.
22.08 01.09.
21.09. 01.10.
1/2 STD
62
85
113
153
203
243
233
213
163
126
86
61
1/2 STD
62
85
113
153
203
243
233
213
163
126
86
61
pom. leaj
39
59
79
89
119
139
139
129
99
89
59
39
1/2 STD
63
86
114
155
205
245
235
215
165
127
87
62
1/3 STD
54
75
99
131
177
209
204
189
144
114
77
54
1/2 STD
64
87
115
157
207
247
237
217
167
128
88
63
1/2 STD
65
88
116
159
209
249
239
219
169
129
89
64
TIP

9900 din

TERMINI

FENIX

1/3 STD
55
77
99
133
179
212
206
191
146
116
79
56
1/2 STD
65
88
116
159
209
249
239
219
169
129
89
64
Cena obuhvata smetaj u studijima sa ukljuenim prevozom. U sluaju sopstvenog prevoza, dinarski deo se ne plaa.

Popusti i doplate za dodatne usluge


prva dodatna osoba do 10 godina starosti ostvaruje popust od 50% na cenu aranmana i koristi zajedniki leaj;
dodatna osoba
dva deteta ukupne starosti do 15 godina tretiraju se kao jedna odrasla osoba
jedna osoba u
doplata 50% na cenu aranmana
1/2 STD
doplata 5 dnevno u vili Dinos; doplata 6 dnevno u vilama Statis, Statis 1 i Mari; doplata 7 dnevno u vilama
klima-ureaj
i Fenix
trajekt i transfer Albatros
doplata 20
po osobi
autobuski
prevoz:
za svaku dodatnu smenu, cena po osobi se umanjuje za 40 (umanjenje za smene* iznosi
spajanje smena
20)
specijalna
za smenu u terminu 24.05-03.06, ne doplauje se navedeni dinarski deo aranmana (3990 dinara)
ponuda

AUTOBUSKI PREVOZ

ODRASLI

DECA DO 12 GODINA

POVRATNA KARTA

89

75

JEDAN PRAVAC

55

46

- Polazak autobusa je dan ranije od datuma iz tabele u cenovniku. Putnik je u obavezi da se informie o tanom vremenu polaska autobusa najkasnije 2 dana pred
polazak.
- Povratak je poslednjeg dana boravka po datumu iz tabele u cenovniku (vreme polaska i povratka obavezno proveriti u agenciji).
- Minimalan broj osoba za realizaciju navedenih aranmana je 35 putnika.
- Cena karte za trajekt za Zakintos nije uraunata i nije poznata u vreme izrade cenovnika.
- Cene iz tabele su aktuelne u vreme izrade cenovnika i podlone su promenama.
- Organizator putovanja odreuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu duinu. Stajanja na svim usputnim mestima su mogua.
- Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajui u obzir starost, bolest ili fizike nedostatke putnika, i nije u obavezi da ispuni zahteve putnika vezane za
raspored sedenja.
- Jednom putniku je dozvoljeno da ponese najvie 2 komada prtljaga.
- Za zaboravljene stvari u autobusu agencija nije odgovorna.
U cenu aranmana je ukljueno:
- Prevoz autobusom turistike klase (visokopodni ili dabldeker klima, audio i video oprema) na ugovorenoj destinaciji sa pratiocem grupe.
- Smetaj i ishrana na bazi izabrane usluge u izabranom objektu i smetajnoj jedinici u okviru ugovorenog broja dana.
- Usluge predstavnika agencije ili inopartnera na destinaciji.
- Trokovi transfera.
- Trokovi organizacije puta.
U cenu aranmana nije ukljueno:
- Meunarodno putno zdravstveno osiguranje
- Cena karte za trajekt za Zakintos
- Trokovi fakultativnih izleta.

- Individualni trokovi.
Uslovi plaanja:
- Cene izraene u eurima se plaaju iskljuivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke.
- Rezervacijom se smatra izvrena uplata u celosti ili akontacija u iznosu od 40% cene aranmana (izuzev kod korienja popusta na rane uplate, gde je neophodna
uplata u celosti prilikom rezervacije), a ostatak najkasnije 20 dana pred putovanje. Rok za potvrdu rezervacije je 48 sati od dana zakljuenja ugovora.
- Uplate se mogu izvriti: platnim karticama (VISA, DINA) na tekui raun, ekovima graana i gotovinski na blagajni.
Putna isprava:
- Putnici dravljani Republike Srbije mogu putovati iskljuivo sa novim, biometrijskim pasoima. Putnik u potpunosti odgovara za validnost svoje putne isprave.
Putnici koji putuju sa pasoima drugih drava u obavezi su da se samostalno upoznaju sa viznim reimom zemlje u koju putuju i obave sve potrebne aktivnosti
vezane za viziranje sopstvenih pasoa, ukoliko je to potrebno. U sluaju da putnici ne dobiju vizu za boravak u izabranoj zemlji, agencija ne snosi nikakvu
odgovornost i takav otkaz se smatra otkazom od strane putnika, uz primenu skale otkaza utvrene Optim uslovima putovanja Organizatora putovanja.
Cene po izabranom terminu i destinaciji su publikovane u katalogu LETO 2015, kao i na web sajtu Organizatora putovanja www.turisttrade.com.
Opisi smetajnih jedinica sadrani su u katalogu LETO 2015, kao i na web sajtu Organizatora putovanja www.turisttrade.com, i sastavni su deo Programa
putovanja.
Minimalan broj potreban za realizaciju aranmana je 35 putnika. U sluaju nedovoljnog broja putnika Organizator putovanja ima pravo da otkae putovanje
najkasnije 5 dana pred polazak.
Uz ove programe vae Opti uslovi putovanja Organizatora Turisttrade, Beograd, licenca OTP 015/2010, usaglaeni sa standardima Optih uslova putovanja Yute.
POSREDNIK PRODAJE TA TRAVELLINO OTP 26/2010