Anda di halaman 1dari 13

Norwatie Ahmad

Masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja masa kini semakin


meruncing. Malah saban hari hari fenomena ini dipaparkan oleh pelbagai
media cetak dan elektronik. Keadaan ini amat membimbangkan semua
pihak.

Pengenalan.
Mengikut Kamus Dewan, akhlak bermaksud budi pekerti, kelakuan, watak,
pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada
baik atau jahat. Menurut Islam pula ia bererti satu sifat atau sikap keperibadian yang
melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan
yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh
Allah.
Akhlak juga boleh ditafsirkan sebagai budi pekerti dan sifat-sifat mulia. Setiap orang
hendaklah mempunyai akhlak atau sifat-sifat yang baik dan mulia kerana dengan
mempunyai budi pekerti tersebut manusia akan dapat hidup dengan aman dan
bahagia .Rangkaian di antara iman, ilmu, akhlak dan amal mestilah ada pada semua
manusia kerana keempat-empat perkara tersebut saling berkaitan di antara satu
sama lain.
Remaja adalah golongan utama yang sering diutarakan bagi menilai tahap sosial
masyarakat di mana golongan ini menjadi fokus utama kerana golongan inilah yang
bakal memacu pembangunan negara pada masa akan datang. Remaja sering kali
dilibatkan dengan masalah sosial dan juga sering diperkatakan serta diulas.
Hakikatnya para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kemelut sosial
dan kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial, ekonomi dan politik
yang pesat di negara ini. Antara masalah sosial yang dikenalpasti membabitkan
golongan remaja hari ini ialah seperti seks bebas yang bermula daripada pergaulan
bebas, lari dari rumah, penagihan dadah dan meminum minuman keras, lepak,
lumba haram dan penglibatan remaja dalam jenayah seperti mencuri, merompak,
merogol dan membunuh. Keadaan ini amatlah mendukacitakan kerana ia
menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di tahap membimbangkan.

Norwatie Ahmad

Menganalisis lima punca keruntuhan akhlak remaja masa kini .


Faktor-Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja
1.

Kurangnya didikan agama

2.

Faktor Institusi Kekeluargaan

3.

Perasaan Ingin Tahu dan Ingin Mencuba

4.

Faktor Pengaruh Rakan Sebaya

5.

Faktor Pengaruh Media Massa

Faktor kurang didikan agama


Kurang didikan agama juga terutamanya dari ibubapa menjadi salah satu faktor
punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja hari ini. Kurang pegetahuan agama,
antaranya tidak kuat iman akan menyebabkan segelintir remaja tersebut akan
mudah terpengaruh dengan budaya dan cara kehidupan sosial kini. Terutamanya
gaya hidup dari barat, yang mana remaja di sana menganggap dadah merupakan
perkara biasa bagi mereka. Golongan remaja yang cetek agama juga akan keliru
dalam mengenal pasti sama ada perkara tersebut baik atau buruk, halal atau haram.
Remaja harus dibimbing mengikut dasar keagamaan yang mendalam dan teratur
serta efektif dengan pengawasan yang intensif. Ia adalah kerana agama merupakan
ubat yang sangat mujarab untuk mengubati penyakit rohani dan juga sebagai ubat
pencegah kenakalan remaja. Pendidikan yang diberi oleh ibu bapa dan ajaran asas
agama yang kukuh amat penting untuk menghindari gejala yang tidak diingini. Jiwa
remaja adalah kosong dan sekiranya dibiarkan begitu saja maka iblis akan
berperanan mengisinya dengan cara tersendiri. Andainya terjadi sebegini maka
pengisian nilai murni akan menjadi semakin sulit.

Norwatie Ahmad

Faktor Institusi Kekeluargaan


Tidak dapat dinafikan keluarga memainkan peranan penting dalam mendidik anakanak. Keluarga juga ada kalanya menjadi pendorong bertambahnya gejala sosial
dalam kalangan remaja. Walau pun tidak berlaku pada semua keluarga, tetapi
keluarga yang mengamalkan sikap terlalu mengongkong atau terlalu memberikan
kebebasan kepada para remaja, boleh menjadi penyumbang kepada wujudnya
masalah ini. Keluarga yang terlalu mengongkong akan menyebabkan jiwa remaja
memberontak dan jika berpeluang keluar dari keadaan itu mereka akan melakukan
apa sahaja yang terlintas di fikiran tanpa berfikir panjang. Manakala keluarga yang
terlalu memberikan kebebasan pula menyebabkan

tiada suatu peraturan atau

ketetapan khusus yang diamalkan. Keadaan ini akan mengakibatkan remaja bebas
melakukan apa saja tanpa ada sekatan dari ibu bapa..
Selain daripada itu, seorang remaja apabila hidup dalam satu keluarga yang tidak
harmoni, ibubapanya yang sering bergaduh di hadapan anak-anak. Maka mereka
akan keluar mancari kedamaian dan akan bersama kawan-kawan. Jika sekiranya
kawan-kawan yang jahat maka mereka juga akan terlibat dalam jenayah. Keluarga
yang porak peranda serta bercerai berai pula akan menyebabkan anak-anak
menjadi mangsa. Apabila tidak ada tangan ibu yang membelai dan bapa yang
menguruskan urusan nafkah maka anak-anak akan terdedah kepada kerosakkan
dan jenayah.

Perasaan Ingin Tahu dan Ingin Mencuba


Remaja ialah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Pada peringkat usia ini,
mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Justeru apa-apa sahaja
perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin
tahu dalam kalangan remaja.Secara tidak langsung membuatkan mereka terdorong
untuk mencuba dan melakukan perkara-perkara yang yang tidak sepatutnya.
Contohnya mereka ingin mencuba bagaimana rasanya merokok. Dari merokok lama
kelamaan mereka akan terjerumus pula kepada pengambilan dadah jika tiada
pengawalannya. Begitu juga dalam berpasangan, perasaan ingin tahu serta ingin
3

Norwatie Ahmad

mencuba menyebabkan berlaku hubungan sex luar nikah yang boleh menyebabkan
berlakunya kehamilan luar nikah seterusnya membawa kepada pembuangan bayi.
Perasaan ingin tahu sebegitu sebenarnya adalah baik untuk remaja, namun yang
menimbulkan masalah apabila mereka tiada garis panduan dari orang-orang yang
sepatutnya, umpamanya para ibu bapa, keluarga, jiran dan sebagainya. Jadi
perasaan ingin tahu remaja akan mendorong mereka melakukan apa ingin dilakukan
tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara perkara tersebut.

Faktor Pengaruh Persekitaran


Semakin pesat arus pembangunan dan berkembangnya sesebuah negara dengan
pelbagai ciptaan sains dan teknologi, semakin meluas pula keruntuhan akhlak,
gejala sosial, jenayah dan keganasan. Hakikatnya para remaja di Malaysia pada hari
ini sedang melalui satu kemelut sosial dan kekeliruan hidup akibat daripada
perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. Banyak pihak
memperkatakan tentang permasalahan sosial golongan remaja. Antara masalah
sosial yang dikenalpasti membabitkan golongan remaja hari ini ialah seperti seks
bebas yang bermula daripada pergaulan bebas, lari dari rumah, penagihan dadah
dan meminum minuman keras, lepak, lumba haram dan penglibatan remaja dalam
jenayah seperti mencuri, merompak, merogol dan membunuh. Keadaan ini amatlah
mendukacitakan kerana ia menunjukkan peningkatan berterusan dan berada di
tahap membimbangkan.
Sistem pendidikan sekular yang bersifat memisahkan agama dengan kehidupan
manusia pada masa kini dilihat gagal mendidik rohani para pelajar di sekolah.
Sistem pendidikan sekular dianggap gagal kerana tidak mampu membentuk insan
yang utuh dan teguh dari segi moral dan akhlaknya, tidak dapat menerapkan
pandangan hidup yang tepat, nilai-nilai yang tetap mutlak dan ilmu yang bersepadu.
Jelas di sini, persekitaran kehidupan yang begitu kompleks pada hari ini memerlukan
ibu bapa yang mahir dalam menanganinya.

Norwatie Ahmad

Faktor Pengaruh Rakan Sebaya


Kawan-kawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. Kawan yang baik, boleh
membimbing mereka kepada kebaikan, namun jika tersilap memilih kawan, akan
mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Selain itu sikap remaja
turut menyumbang kepada gejala sosial, kadangkala mereka ini terlalu mudah
mempercayai orang lain. Umpamanya, jika mereka merasakan rakan-rakan mereka
lebih rapat dan lebih memahami, dengan mudah mereka akan mengikut apa yang
dilakukan oleh rakan-rakan. Mereka lupa bahawa kawan juga kadangkala boleh
makan kawan. Dalam keadaan ini ramai para remaja terjerumus ke dalam gejala
sosial.Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja.
Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa
diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani
masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan
mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan
yang kurang sihat.

Faktor Pengaruh Media Massa


Media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam
kalangan para remaja hari ini. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media
massa itu memberikan kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program
dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja,
program-program realiti televisyen, serta rancangan-rancangan yang bersifat
hiburan semata-mata mempengaruhi para remaja dengan perkara yang tidak baik.
Umpamanya corak pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran, cara
berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat
juga unsur-unsur lucah dan mengghairahkan terdapat dengan mudah dipasaran
sama ada dalam bentuk bercetak, CD, atau lain-lain selain dari itu bahan media ini
mudah diperolehi. Dengan teknologi terkini, dunia tanpa sempadan segala maklumat
berada dihujung jari. Remaja cenderung mendapatkan maklumat yang salah seperti
melayari cerita-cerita lucah dan ini tidak langsung menjerumuskan mereka kearah
pergaulan bebas dan membawa kepada hubungan sex terlarang.

Norwatie Ahmad

Mengulas tiga kes yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak.


Samseng Jalanan
Masalah kebejatan sosial seperti aktiviti pelumbaan motosikal haram oleh
penunggang motosikal yang tidak bertanggungjawab atau lebih dikenali sebagai
mat rempit bukanlah merupakan satu isu yang baru memandangkan gejala sebegini
telah wujud sekian lama di jalan-jalan raya di negara ini. Mat Rempit merupakan
istilah kepada penunggang motosikal yang terlibat dalam perlumbaan haram. Ia
merupakan satu gejala sosial remaja di Malaysia sekarang. Ada juga Mat Rempit
yang tidak mempunyai lesen sah, tidak membayar cukai jalan dan menaiki motosikal
curi. Aksi menunggang motosikal di jalanraya dengan pelbagai bentuk gaya oleh
remaja dan belia khususnya sehingga mendatangkan kecelakaan perlu dikawal dan
dihapuskan segera secara menyeluruh kerana ia akan menjadi gejala sosial yang
sukar dirawat. Ia bukan sahaja berleluasa di kawasan bandar, malah di kampung,
aksi mat rempit sentiasa mendapat perhatian murid sekolah rendah yang kemudian
mencuba aksi berbahaya dengan basikalnya.
Kebanyakan remaja merempit adalah untuk mencari keseronokan, kepuasan,
kemasyhuran,

wang

dan

perempuan.

Kepuasan

dan

keseronokan

untuk

melepaskan diri sementara dari tekanan hidup. IAda yang mendapat habuan
lumayan berupa wang dan perempuan. Bukan semua berani mati begitu tapi wang
taruhan dikumpul dalam kalangan mereka, menyuburkan lagi gejala ini. Namun
hakikatnya ramai diantara mat rempit ini yang terkorban di jalanraya hanya sekadar
untuk mencari keseronokan bagi mereka.

Seks bebas dan jenayah seksual


Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan
membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota . Apa yang
menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun
ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua.. Peningkatan pembabitan
remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa
keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Jenayah seksual di
kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala Lumpur semakin meningkat sejak
6

Norwatie Ahmad

kebelakangan ini. Di antara jenayah seksual yang mereka lakukan seperti mencabul
kehormatan ,merogol dan juga pelacuran . Selain jenayah seksual, terdapat juga
masalah seks rambang yang menyebabkan hamil luar nikah dan pelacuran
dikalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT).
Ada diantara remaja yang terikut-ikut dengan apa yang ditontonnya melalui filem
lucah. Lebih menyedihkan lagi bila ada segelintir remaja yang menonton filem ini
bersama-sama dengan ibu bapanya.. Sikap ibu bapa itu sendiri yang sanggup
mendedahkan anaknya kearah gejala sosial dengan menonton video lucah adalah
sangat tidak berakhlak. Sedangkan sepatutnya Ibu bapa hendaklah menjadi
pemangkin dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Selain daripada itu
kerana pengaruhmedia massa pada zaman ledakan maklumat dan lambakan
bahan-bahan lucah seperti majalah dan VCD lucah amat mudah mempengaruhi
tingkah laku anak-anak dan para pelajar. Disamping itu penyalahgunaan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan

remaja menyebabkan anak-anak

bebas melayari halaman lucah .Semua ini adalah punca kepada berlakunya
masalah sek bebas dan jenayah seksual yang boleh membawa kepada kehamilan
luar nikah dan pembuangan bayi.

Ponteng Sekolah
Senario ponteng sekolah pula bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di
kalangan pelajar sekolah di negara kita. Perangkaan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak
membimbangkan . Pelajar sekolah menengah, terutamadi peringkat usia antara 14
hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala
ponteng. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah
ponteng,kira-kira 97 peratus adalah dari kalangan pelajar lelaki dan baki 3 peratus
adalah pelajar perempuan . Masalah ponteng lebih ketara berlaku di kalangan
pelajar peringkat menengah iaitu tingkatan dua dan tiga terutama mereka yang
bersekolah di kawasan bandar dan sekolah di pinggir bandar.Di antara faktor-faktor
yang menyumbang kearah berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar sekolah
ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah, tiada kesedaran betapa
pentingnya ilmu pengetahuan ,pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat
7

Norwatie Ahmad

hiburan, pusat membelibelah, melayari internet di kafe siber dan terikut-ikut atau
terpengaruhdengan rakan sebaya.Sesungguhnya gejala ponteng sekolah adalah
masalah

serius

yang

perludiberi

perhatian.dengan

mengambil

pendekatan

bersepadu denganmengesan punca pelajar terbabit dengan gejala itu dan kaedah
yang berkesan untuk menanganinya.

5 cadangan bagi menangani fenomena keruntuhan akhlak


Cara Mengatasi Masalah
Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar
remaja. Justeru, strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan
remaja ini. Berikut beberapa saranan:

1. Peranan ibu bapa


Peranan Ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius
terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memerhatikan setiap gerak-geri atau
pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan
mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup
meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya
mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka
berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang
baik. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa
seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian,
serta mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu
tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi,
melatih

anak

cara

bersopan,

prinsip-prinsip

akauntabiliti,

tepati

janji,

berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup


menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi
role model kepada anak.

Norwatie Ahmad

2. Pendekatan akademik dan kaunseling di sekolah.


Pendekatan ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan
akademik dan separa akademik seperti kegiatanko-kurikulum di sekolah. Begitu juga
dengan

perubahan-perubahan

teknik-teknik

pengajaran

seperti

penggunaan

komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.
Manakala strategi kedua ialah pihak sekolah harus mampu memberikan
perkhidmatan kaunseling kepada mana-mana remaja yang bermasalah dengan
efektif. Perkhidmatan kaunseling ini hendaklah dilakukan dengan sistematik dan
diseliakan oleh guru-guru yang berpengalaman serta memiliki kemahiran yang
cukup dalam aspek memberi nasihat yang positif kepada remaja kelak. Guru
kaunseling bakal menjadi barisan awal untuk mengesan remaja yang bermasalah
lalu segera membuat perubahan yang mampu membawa remaja terbabit ke pangkal
jalan dengan segera. Sesungguhnya, khidmat kaunseling oleh pihak sekolah
menjadi satu senjata pelindung yang paling praktikal dalam menangani cabaran
hidup remaja kerana mereka menghabiskan masa yang lama di sekolah.

3. Penguatkuasaan Undang-Undang bermula di sekolah.


Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di
peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di
samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu
bapa dalam pengawasan disiplin.Penguatkuasaan undang-undang oleh pihak
berkuasa seperti polis amatlah berkesan sekiranya pemantauan dilakukan secara
berterusan. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir
sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil
kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Langkahlangkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di
peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu
remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya
kaunselor-kaunselor yang

berkelayakan

dan

berpengalaman

memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut.

dilantik dalam

Norwatie Ahmad

4. Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru ( PIBG )


Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting.
Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan
khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima
teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Persatuan Ibu Bapa dan
Guru boleh digerakkan untuk bersama-sama menangani masalah kehidupan yang
melanda golongan remaja itu. Kelebihan persatuan ini ialah gabungan idea dan
kerjasama ibu bapa serta guru mampu menjadikan mereka lebih peka akan cabaran
hidup yang dilalui oleh remaja itu. Perkongsian maklumat dan pengalaman antara
dua pihak yang penting dalam merencanakan kehidupan remaja ini pasti berupaya
untuk mencetuskan satu pendekatan yang bukan sahaja bersifat psikologi tetapi
juga praktikal dalam menyelesaikan kemelut hidup remaja tersebut. Lantaran itu,
persatuan ini perlu lebih proaktif dalam merangka pelan atau aktiviti yang turut
mampu menjadikan kehidupan remaja lebih riang dan selesa diharungi bersamasama.

5. Peranan Individu
Peranan individu itu sendiri adalah amat penting dalam menangani keruntuhan
akhlak ini seperti mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencuba untuk mengelakkan
diri dari terlibat dengan sebarang gejala negative atau masalah disiplin. Selain
daripada itu individu hendaklah sentiasa meminta dorongan daripada keluarga,
rakan-rakan dan pihak kaunseling. Mereka tidak perlu malu untuk berkongsi
masalah yang dihadapi. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah atau
beban yang ditanggung.
Selain itu, remaja yang sedang menghadapi cabaran hidup mampu menanganinya
dengan kembali kepada ajaran keagamaan mereka.

Benteng agama menjadi

kriteria penting yang harus dimiliki dalam jiwa remaja terutama yang bermasalah
kerana agama memberikan seseorang itu satu pegangan atau kepercayaan bahawa
diri mereka mampu mengharungi badai kehidupan yang sedang melanda mereka
itu. Jelaslah, semakin tebal kefahaman agama dalam diri remaja semakin besarlah

10

Norwatie Ahmad

peluang remaja itu untuk mampu menangkis sebarang cabaran kehidupan yang
timbul dalam hidup mereka.

Rumusan
Melihat kepada permasalahan dan gejala sosial yang melanda para pelajar dan
remaja kita pada hari ini, ianya amatlah mencemaskan. Tindakan untuk
mengawalnya sudah sampai ke tahap yang dianggap terdesak. Pertaruhannya
adalah masa depan negara dan generasi Malaysia. Oleh itu ibu bapa, guru-guru,
dan masyarakat perlulah berganding

bahu dan bekerjasama dalam memikul

tanggungjawab mendidik anak-anak dan para pelajar. Disamping itu kerajaan juga
perlu melancarkan satu kempen yang menyeluruh untuk menyedarkan remaja dan
pelajar supaya menghindarkan diri dalam apa jua bentuk gejala buruk yang boleh
merosakkan diri dan nama baik keluarga mereka. Golongan ini juga perlu
didedahkan dengan pengetahuan undang-undang agar mereka gementar dengan
hukuman.

Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal

mencorakkan masa depan negara.. Mereka adalah aset kekayaan semulajadi yang
bakal memegang peranan penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di
negara ini. Namun demikian, masalah akhlak dikalangan remaja adalah salah satu
daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara
dalam jangka masa panjang.Oleh itu segala masalah sosial yang dihadapi oleh para
remaja haruslah dibendung dan di atasi segera supaya ia tidak terus mewujudkan
satu ancaman besar yang boleh merugikan Negara.

11

Norwatie Ahmad

Rujukan
1.

Samsudin A. Rahim (1994). Tingkah Laku Lepak Di Kalangan Remaja.

2.

Kuala Lumpur. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.


https://mforum.cari.com.my/viewthread.php?tid=526838

3.

https://berita-harian-online.com/minda-cabaran-pembinaan-sahsiahremaja

4.

https://melayucyber.blogspot.com/2005/10/asas-pembentukan-keluargabahagia.html

5.

https://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?
y=2012&dt=0403&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_03.
htm&arc=hive

Refleksi
Bagi menyiapkan tugasan ini, saya perlu mencari seberapa banyak
maklumat yang boleh tentang keruntuhan akhlak remaja masa kini serta
cuba mencari punca dan jalan penyelesaiannya.. Saya akui sebelum ini ,
saya rasakan isu keruntuhan akhlak ini suatu perkara biasa yang tetapi
apabila membuat tugasan ini baru saya tahu bahawa keruntuhan akhlak
remaja ini adalah suatu isu yang tidak boleh dipandang ringan dan harus

12

Norwatie Ahmad

ditangani dengan segera dan sebaik mungkin sebab remaja adalah


harapan Negara dan bakal pewaris Negara suatu hari nanti.
Sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah rendah saya rasa saya
juga perlu memainkan peranan penting dalam mengawal keruntuhan
akhlak ini. Ini adalah kerana melentur buluh biarlah dari rebung.. Kanakkanak ini perlu sentiasa diterapkan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia
serta perlu diawasi dan dinasihati sentiasa.. Mereka juga perlu didedahkan
dengan keburukan-keburukan yang akan terjadi andaikata mereka ini
terjerumus dalam keruntuhan akhlak dan andaikata mereka tidak
mengawal diri serta memelihara diri mereka dari gejala-gejala sosial yang
tidak bermoral.. Dengan adanya aplikasi secara on-line tentang Sistem
Salahlaku dan Disiplin Murid ( SSDM ) Pihak Pejabat Pendidikan Daerah
dan Jabatan Pelajaran Negeri tidak ketinggalan dalam memantau masalah
disiplin murid ini. Disamping itu dengan adanya rekod kesalahan murid ini,
ianya akan memudahkan guru-guru yang mengajar Sekolah Menengah
untuk memantau displin murid-murid ini apabila mereka memasuki
sekolah menengah nanti.
Akhir sekali saya ingin berterima kasih kepada pensyarah kami Dr. Mihat
bin Dolah kerana telah banyak member input akan masalah moral dalam
kalangan remaja masa kini. Terima kasih juga kerana memberi tajuk
Masalah Keruntuhan Akhlak Remaja masa kini kerana secara tidak
lansung ianya mengingatkan serta menyedarkan saya tentang peranan
saya sebagai guru sekolah rendah dalam membendung gejala yang tidak
bermoral ini di peringkat sekolah rendah agar masalah keruntuhan akhlak
remaja ini dapat dibendung dan seterusnya dapat menyediakan remaja ini
menjadi remaja yang sentiasa
pewaris Negara suatu hari nanti.

13

boleh diharapkan dan dapat menjadi