Anda di halaman 1dari 8

ELEMEN MESIN

 Definnisi:
 sebagai bagian-bagian dari suatu
mesin yang mempunyai fungsi tertentu
tetapi secara bersama-sama bertugas
menghasilkan fungsi suatu alat atau
mesin.
Menyambung
 Menyambung menggabungkan dua
bentuk atau lebih.
Sambungan mati
• sambungan rivet
• sambungan las
Jenis
sambungan
Sambungan dapat dilepas
• sambungan pasak
• sambungan baut & mur
Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 2
Sambungan rivet (keling)
biasanya digunakan untuk sambungan permanen pada plat, seperti
pada konstruksi kapal, tangki dan boiler.
Sambungan lap
• single lap joint
• double lap joint chaint & zig zag rivet
• Triple rivet lap joint chain & zig-zag
sambungan • dll

rivet Sambungan butt


• single butt joint
• double butt joint chaint / zig-zag rivet
• Triple rivet butt joint chaint / zig-zag
• dll
Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 3

1,6 d

0,6 d
Bahan rivet (keling)
kepala Biasanya terbuat dari:
• baja
body • aluminium
• tembaga
• kuningan
1,5 d

Ekor

Gb1. Paku keling dan dimensinya

Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 4


Istilah teknik pada sambungan rivet
(keling)

1. Pitch (p): jarak antara pusat rivet pertama dan rivet berikutnya diukur secara paralel.

2. Diagonal pitch (pd): jarak antara pusat rivet pertama dengan pusat rivet berikutnya
pada baris yang berdekatan (zig-zag rivet joint)

3. Back pitch (Pb): jarak tegak lurus antara dua rivet yang berdekatan

4. Margine (m): jarak pusat lobang rivet dengan tepi plat terdekat

Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 5


 Suatu sambungan rivet akan dapat mengalami
kegagalan dengan cara-cara sebabagai berikut:

1. terdapat retak pada pinggir plat

2. terdapat/timbul retak diantara dua rivet

3. rivet bergeser

4. rivetnya hancur

Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 6


Sobek pinggir plat Rivet bergeser

Rivet hancur

Sobek plat diantara


rivet
Kekuatan sambungan rivet
 Kekuatan sambungan rivet dinyatakan sebagai
kemampuan sambungan menahan beban
tampa mengalami kegagalan.
 Dalam perencanaan harus ditinjau semua
kemungkinan gagal yang akan dialami oleh
sambungan rivet ( tinjau Pt,Ps,dan Pc).
 Untuk keamanan maka ambil nilai terkecil sbg
patokan harga kekutan sambungan.
 Dengan demikian efisiensi sambungan dapat
ditetapkan.

Jurusan Teknik Mesin FT UNJ 8