Anda di halaman 1dari 17

Tajuk:

Tujuan:
Arahan:

School Programme Check Tool (sPeCt)


Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan
1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)

Alat Semakan Program Sekolah


Eliminate (Hapuskan)

Raise (Tambah)

Reduce (Kurangkan)

Create (Wujudkan)

Sustain (Kekalkan)

Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Dilaksanakan
(Berdasarkan Isu /
Cabaran)

Tajuk:

One Page Project Manager (OPPM)

Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun


Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua:

Nama Projek:

Tarikh:

Objektif Program:
Matlamat

Tugasan Utama

Status/Pencapaian Projek

Tanggungjawab

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bil
1

Matlamat

Kos 3
Objektif Khusus & Harapan
1
2
3
4

4
5
6

Program/Aktiviti

Kos

Catatan

Pegawai A

Disember

November

Oktober

Ogos

Julai

Jun

Mei

April

Sasaran

September

Tarikh

Mach

Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Februari

Januari

11

Simbol
Belum Siap
Siap

A
B
C

Orang Pertama dipertanggungjawabkan


Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Orang Ketiga dipertanggungjawabkan

SEKOLAH MENENG AH

SHAN TAO

Ketua

Tarikh

Nama Projek

Objektif Program
Matlamat

Tugasan Utama

Status/Pencapaian Projek

Tanggungjawab

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bil

Matlamat

1
2

Kos 3
Objektif Khusus & Harapan
1
2
3

4
5
6

Program/Aktiviti

Kos

Catatan

Pegawai A

Disember

November

Oktober

Ogos

Julai

Jun

Mei

April

Sasaran

September

Tarikh

Mach

Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)

Februari

Januari

11

Tajuk:

Graf Analisis Jurang (Aspek SKPM)

Tujuan:

Membuat analisis jurang bagi setiap aspek

Arahan:

1. Plot kedudukan purata skor berdasarkan aspek bagi setiap standard yang telah dikenalpasti
2. Plot unjuran yang hendak dicapai
3. Kenal pasti jurang yang paling besar

SKOR
STANDARD ______

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

A___

ASPEK

Tajuk:

PERATUS
100

90

80

70

60

50

Graf Analisis Jurang (Standard 3)

S3.1

S3.2

S3.3

STANDARD

Tajuk:

Graf Analisis Jurang (Standard SKPM)

Tujuan:
Arahan:

Membuat analisis jurang bagi standard SKPM


1. Plotkan kedudukan peratus pencapaian berdasarkan SKPM (markah JNJK perlu diambil jika pernah dinilai)
2. Plot unjuran yang hendak dicapai
3. Kenal pasti jurang yang paling besar

PERATUS
100

90

80

70

60

50

S1

S2

S3

S4
STANDARD