Volum

3
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

i-NILAM: Panduan Mengemaskini Maklumat Sekolah Dan Kelas

ManualPengguna Guru Data

I-NILAM

Panduan Mengemaskini Maklumat Sekolah Dan Kelas

© Bios One Sdn Bhd http://www.tarantula.my mailto:rosni@biosone.tarantula.my

Kandungan
1. KEMASKINI MAKLUMAT SEKOLAH DAN KELAS .............................................................................................. 2 Untuk Kemaskini Maklumat Kelas Di Sekolah anda, ...................................................................................................... 7

Bab

1
1. Kemaskini Maklumat Sekolah Dan Kelas
Layari laman web i-NILAM dan login ke system i-NILAM (rujuk manual panduan login).

RAJAH 1.0 skrin utama i-NILAM

1. Klik Tab i-NILAM. Skrin seperti Rajah 1.1 dipaparkan.

RAJAH 1.1 skrin menu i-NILAM

2. Klik butang

. Skrin pilih sekolah seperti Rajah 1.2 dipaparkan.

3

RAJAH 1.2 skrin Pilih Sekolah.

3. Klik nama sekolah anda. Skrin Profil Sekolah anda Rajah 1.3 dipaparkan.

4

RAJAH 1.3 skrin profil sekolah anda.

4. Klik butang Kemaskini maklumat asas sekolah. Skrin kemaskini profil sekolah anda seperti Rajah 1.4 dipaparkan.

5

RAJAH 1.4 skrin kemaskini profil sekolah.

5. Kemaskini maklumat sekolah yang berkaitan seperti kod sekolah, nama sekolah dan lain-lain maklumat. Muatnaik logo sekolah anda. 6. Tekan butang Simpan maklumat asas sekolah.

6

Untuk Kemaskini Maklumat Kelas Di Sekolah anda,

RAJAH 1.5 skrin profil sekolah.

7. Klik butang

Penetapan Kelas.

8. Skrin seperti Rajah 1.6 dipaparkan 9. Sekiranya sekolah anda adalah sekolah menengah, mulakan pendaftaran dengan Tingkatan5, Tingkatan 4, ..., Tingkatan 1. 10. Sekiranya sekolah anda adalah sekolah rendah, mulakan pendaftaran dengan Darjah 6, Darjah 5, …, Darjah 1.

7

RAJAH 1.6 skrin Penetapan Kelas bagi sekolah anda.

11. Klik butang

Daftar Kelas Baru.

12. Skrin seperti rajah 1.7 dipaparkan.

8

RAJAH 1.7 skrin Pendaftaran Nama Kelas di sekolah anda.

13. Masukkan Kod Kelas (Cth: 4U). 14. Masukkan Nama Kelas (Cth: 4 USAHA) 15. Pilih Peringkat berdasarkan drop down menu. 16. Pilih Kelas Tahun Hadapan (Cth: 5U. Ini bermakna pada tahun 2011 semua pelajar 4U akan dipindahkan secara ‘default’ ke kelas 5U). 17. Setelah semua data dimasukkan, tekan butang Simpan Maklumat Kelas.

18. Ulang langkah 11 hingga 17 untuk mendaftar semua kelas yang terdapat di sekolah anda. 19. Klik butang untuk tutup skrin.

9