Anda di halaman 1dari 7

Sekilas Biografi Al-Imam Abdullah Al-Hadad (Shohibur Ratib)

Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Hadad, lahir hari Rabu, Malam
Kamis tanggal 5 Bulan Syafar 1044 H di Desa Sabir di Kota Tarim, wilayah
Hadhromaut, Negeri Yaman.
Nasab
Beliau adalah seorang Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Hadad bin
Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwy bin Ahmad bin Abu
Bakar AlThowil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin
Abdurrohman bin Alwy bin Muhammad Shhib Mirbath bin Ali Khli Qosam bin
Alwi bin Muhammad Shhib Shoumaah bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhjir
Ilallh Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqb bin Ali Al-Uraidhi bin Imam Jakfar
Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam As-Sibth AlHusein bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib suami Az-Zahro Fathimah
Al-Batul binti Rosulullah Muhammad SAW.
Orang-tuanya
Sayyid Alwy bin Muhammad Al-Haddad, Ayah Syaikh Abdullah Al-Haddad
dikenal sebagai seorang yang saleh. Lahir dan tumbuh di kota Tarim, Sayyid Alwy,
sejak kecil berada di bawah asuhan ibunya Syarifah Salwa, yang dikenal sebagai
wanita ahli marifah dan wilayah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Haddad
sendiri banyak meriwayatkan kekeramatannya. Kakek Al-Haddad dari sisi ibunya
ialah Syaikh Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba Alawy yang termasuk ulama yang
mencapai derajat marifah sempurna.
Suatu hari Sayyid Alwy bin Muhammad Al-Haddad mendatangi rumah Al-Arif Billah
Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Habsy, pada waktu itu ia belum berkeluarga, lalu ia
meminta Syaikh Ahmad Al-Habsy mendoakannya, lalu Syaikh Ahmad berkata
kepadanya, Anakmu adalah anakku, di antara mereka ada keberkahan. Kemudian
ia menikah dengan cucu Syaikh Ahmad Al-Habsy, Salma binti Idrus bin Ahmad bin
Muhammad Al-Habsy. Al-Habib Idrus adalah saudara dari Al-Habib Husein bin
Ahmad bin Muhammad Al-Habsy. Yang mana Al-Habib Husein ini adalah kakek dari
Al-Arifbillah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husein bin Ahmad bin Muhammad
Al-Habsy (Mualif Simtud Durror). Maka lahirlah dari pernikahan itu Al-Habib
Abdullah bin Alwy Al-Haddad. Ketika Syaikh Al-Hadad lahir ayahnya berujar,
Aku sebelumnya tidak mengerti makna tersirat yang ducapkan Syaikh Ahmad AlHabsy terdahulu, setelah lahirnya Abdullah, aku baru mengerti, aku melihat pada
dirinya tanda-tanda sinar Al-wilayah (kewalian).
Masa Kecil
Dari semenjak kecil begitu banyak perhatian yang beliau dapatkan dari Allah. Allah
menjaga pandangan beliau dari segala apa yang diharomkan. Penglihatan lahiriah
Beliau diambil oleh Allah dan diganti oleh penglihatan batin yang jauh yang lebih
kuat dan berharga. Yang mana hal itu merupakan salah satu pendorong beliau lebih
giat dan tekun dalam mencari cahaya Allah menuntut ilmu agama.

Pada umur 4 tahun beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkannya buta.
Cacat yang beliau derita telah membawa hikmah, beliau tidak bermain sebagaimana
anak kecil sebayanya, beliau habiskan waktunya dengan menghapal Al-Quran,
mujahaddah al-nafs (beribadah dengan tekun melawan hawa nafsu) dan mencari ilmu.
Sungguh sangat mengherankan seakan-akan anak kecil ini tahu bahwa ia tidak
dilahirkan untuk yang lain, tetapi untuk mengabdi kepada Allah SWT.
Dakwahnya
Berkat ketekunan dan akhlakul karimah yang beliau miliki pada saat usia yang sangat
dini, beliau dinobatkan oleh Allah dan guru-guru beliau sebagai dai, yang
menjadikan nama beliau harum di seluruh penjuru wilayah Hadhromaut dan
mengundang datangnya para murid yang berminat besar dalam mencari ilmu. Mereka
ini tidak datang hanya dari Hadhromaut tetapi juga datang dari luar Hadhromaut.
Mereka datang dengan tujuan menimba ilmu, mendengar nasihat dan wejangan serta
tabarukan (mencari berkah), memohon doa dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di
antara murid-murid senior Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah putranya, Al-Habib
Hasan bin Abdullah bin Alwy Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zein bin Alwy bin
Ahmad bin Muhammad Al-Habsy, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Ba-Faqih, Al-Habib
Abdurrohman bin Abdullah Bilfaqih, dll.
Selain mengkader pakar-pakar ilmu agama, mencetak generasi unggulan yang
diharapkan mampu melanjutkan perjuangan kakek beliau, Rosullullah SAW, beliau
juga aktif merangkum dan menyusun buku-buku nasihat dan wejangan baik dalam
bentuk kitab, koresponden (surat-menyurat) atau dalam bentuk syair sehingga banyak
buku-buku beliau yang terbit dan dicetak, dipelajari dan diajarkan, dibaca dan
dialihbahasakan, sehingga ilmu beliau benar-benar ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa
beliau juga menyusun wirid-wirid yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada
Allah dan bermanfaat untuk agama, dunia dan akhirat, salah satunya yang agung dan
terkenal adalah Rotib ini. Rotib ini disusun oleh beliau dimalam Lailatul Qodar tahun
1071 H.
Akhlaq dan Budi Pekerti
Al-Imam Al-Haddad (rahimahullah) memiliki perwatakan badan yang tinggi, berdada
bidang, tidak terlalu gempal, berkulit putih, sangat berhaibah dan tidak pula di
wajahnya kesan mahupun parut cacar.
Wajahnya sentiasa manis dan menggembirakan orang lain di dalam majlisnya.
Ketawanya sekadar senyuman manis; apabila beliau gembira dan girang, wajahnya
bercahaya bagaikan bulan. Majlis kendalian beliau sentiasa tenang dan penuh
kehormatan sehinggakan tidak terdapat hadhirin berbicara mahupun bergerak
keterlaluan bagaikan terletak seekor burung di atas kepala mereka.
Mereka yang menghadhiri ke majlis Al-Habib bagaikan terlupa kehidupan dunia
bahkan terkadang Si-lapar lupa hal kelaparannya; Si-sakit hilang sakitnya; Si-demam
sembuh dari demamnya. Ini dibuktikan apabila tiada seorang pun yang yang sanggup
meninggalkan majlisnya.

Al-Imam sentiasa berbicara dengan orang lain menurut kadar akal mereka dan
sentiasa memberi hak yang sesuai dengan taraf kedudukan masing-masing.
Sehinggakan apabila dikunjungi pembesar, beliau memberi haknya sebagai pembesar;
kiranya didatangi orang lemah, dilayani dengan penuh mulia dan dijaga hatinya.
Apatah lagi kepada Si-miskin.
Beliau amat mencintai para penuntut ilmu dan mereka yang gemar kepada alam
akhirat. Al-Habib tidak pernah jemu terhadap ahli-ahli majlisnya bahkan sentiasa
diutamakan mereka dengan kaseh sayang serta penuh rahmah; tanpa melalaikan
beliau dari mengingati Allah walau sedetik. Beliau pernah menegaskan Tiada
seorang pun yang berada dimajlisku mengganguku dari mengingati Allah.
Majlis Al-Imam sentiasa dipenuhi dengan pembacaan kitab-kitab yang bermanfaat,
perbincangan dalam soal keagamaan sehingga para hadhirin sama ada yang alim
ataupun jahil tidak akan berbicara perkara yang mengakibatkan dosa seperti
mengumpat ataupun mencaci. Bahkan tidak terdapat juga perbicaraan kosong yang
tidak menghasilkan faedah. Apa yang ditutur hanyalah zikir, diskusi keagamaan,
nasihat untuk muslimin, serta rayuan kepada mereka dan selainnya supaya beramal
soleh. Inilah yang ditegaskan oleh beliau Tiada seorang pun yang patut menyoal hal
keduniaan atau menyebut tentangnya kerana yang demikian adalah tidak wajar;
sewajibnya masa diperuntuk sepenuhnya untuk akhirat sahaja. Silalah bincang
perihal keduniaan dengan selain dariku.
Al-Habib (rahimahullah) adalah contoh bagi insan dalam soal perbicaraan mahupun
amalan; mencerminkan akhlak junjungan mulia dan tabiat Al-Muhammadiah yang
mengalir dalam hidup beliau. Beliau memiliki semangat yang tinggi dan azam yang
kuat dalam hal keagamaan. Al-Imam juga sentiasa menangani sebarang urusan
dengan penuh keadilan dengan menghindari pujian atau keutamaan dari oramg lain;
bahkan beliau sentiasa mempercepatkan segala tugasnya tanpa membuang masa.
Beliau bersifat mulia dan pemurah lebih-lebih lagi di bulan Ramadhan. Ciri inilah
menyebabkan ramai orang dari pelusuk kampung sering berbuka puasa bersama
beliau di rumahnya dengan hidangan yang tidak pernah putus semata mata mencari
barakah Al-Imam.
Al-Imam menyatakan Sesuap makanan yang dihadiahkan atau disedekahkan
mampu menolak kesengsaraan. Katanya lagi Kiranya ditangan kita ada
kemampuan, nescaya segala keperluan fakir miskin dipenuhi, sesungguhnya
permulaan agama ini tidak akan terdiri melainkan dengan kelemahan Muslimin.
Beliau adalah seorang yang memiliki hati yang amat suci, sentiasa sabar terhadap
sikap buruk dari yang selainnya serta tidak pernah merasa marah. Kalaupun ia
memarahi, bukan kerana peribadi seseorang tetapi sebab amalan mungkarnya yang
telah membuat Al-Imam benar-benar marah. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Habib
Adapun segala kesalahan berkait dengan hak aku, aku telah maafkan; tetapi hak
Allah sesungguhnya tidak akan dimaafkan.
Al-Imam amatlah menegah dari mendoa agar keburukan dilanda orang yang
menzalimi mereka. Sehingga bersama beliau terdapat seorang pembantu yang
terkadangkala melakukan kesilapan yang boleh menyebabkan kemarahan Al-Imam.
Namun beliau menahan marahnya; bahkan kepada si-Pembantu itu diberi hadiah oleh

Al-Habib untuk meredakan rasa marah beliau sehinggakan pembantunya berkata:


alangkah baiknya jika Al-Imam sentiasa memarahiku.
Segala pengurusan hidupnya berlandaskan sunnah; kehidupannya penuh dengan
keilmuan ditambah pula dengan sifat wara. Apabila beliau memberi upah dan sewa
sentiasa dengan jumlah yang lebih dari asal tanpa diminta. Kesenangannya adalah
membina dan mengimarahkan masjid. Di Nuwaidarah dibinanya masjid bernama AlAwwabin begitu juga, Masjid Ba-Alawi di Seiyoun, Masjid Al-Abrar di As-Sabir,
Masjid Al-Fatah di Al-Hawi, Masjid Al-Abdal di Shibam, Masjid Al-Asrar di
Madudah dan banyak lagi.
Diantara sifat Al-Imam termasuk tawaadu (merendah diri). Ini terselah pada katakatanya, syair-syairnya dan tulisannya. Al-Imam pernah mengutusi Al-Habib Ali bin
Abdullah Al-Aidarus. Doailah untuk saudaramu ini yang lemah semoga diampuni
Allah
Wafatnya
Beliau wafat hari Senin, malam Selasa, tanggal 7 Dhul-Qodah 1132 H, dalam usia 98
tahun. Beliau disemayamkan di pemakaman Zambal, di Kota Tarim, Hadhromaut,
Yaman. Semoga Allah melimpahkan rohmat-Nya kepada beliau juga kita yang
ditinggalkannya.
Habib Abdullah Al Haddad dimata Para Ulama
Al-Arifbillah Quthbil Anfas Al-Imam Habib Umar bin Abdurrohman Al-Athos ra.
mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ibarat pakaian yang dilipat dan baru
dibuka di zaman ini, sebab beliau termasuk orang terdahulu, hanya saja ditunda
kehidupan beliau demi kebahagiaan umat di zaman ini (abad 12 H).
Al-Imam Arifbillah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus ra. mengatakan, Sayyid
Abdullah bin Alwy Al-Haddad adalah Sultan seluruh golongan Ba Alawy.
Al-Imam Arifbillah Muhammad bin Abdurrohman Madehej ra. mengatakan,
Mutiara ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad merupakan obat bagi mereka yang
mempunyai hati cemerlang sebab mutiara beliau segar dan baru, langsung dari Allah
SWT. Di zaman sekarang ini kamu jangan tertipu dengan siapapun, walaupun kamu
sudah melihat dia sudah memperlihatkan banyak melakukan amal ibadah dan
menampakkan karomah, sesungguhnya orang zaman sekarang tidak mampu berbuat
apa-apa jika mereka tidak berhubungan (kontak hati) dengan Al-Habib Abdullah AlHaddad sebab Allah SWT telah menghibahkan kepada beliau banyak hal yang tidak
mungkin dapat diukur.
Al-Imam Abdullah bin Ahmad Bafaqih ra. mengatakan, Sejak kecil Al-Habib
Abdullah Al-Haddad bila matahari mulai menyising, mencari beberapa masjid yang
ada di kota Tarim untuk sholat sunnah 100 hingga 200 rakaat kemudian berdoa dan
sering membaca Yasin sambil menangis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah
mendapat anugrah (fath) dari Allah sejak masa kecilnya.

Sayyid Syaikh Al-Imam Khoir Al-Diin Al-Dzarkali ra. menyebut Al-Habib Abdullah
Al-Haddad sebagai fadhillun min ahli Tarim (orang utama dari Kota Tarim).
Al-Habib Muhammad bin Zein bin Smith ra. berkata, Masa kecil Al-Habib Abdullah
Al-Haddad adalah masa kecil yang unik. Uniknya semasa kecil beliau sudah mampu
mendiskusikan masalah-masalah sufistik yang sulit seperti mengaji dan mengkaji
pemikiran Syaikh Ibnu Al-Faridh, Ibnu Aroby, Ibnu Athoilah dan kitab-kitab AlGhodzali. Beliau tumbuh dari fitroh yang asli dan sempurna dalam kemanusiaannya,
wataknya dan kepribadiannya.
Al-Habib Hasan bin Alwy bin Awudh Bahsin ra. mengatakan, Bahwa Allah telah
mengumpulkan pada diri Al-Habib Al-Haddad syarat-syarat Al-Quthbaniyyah.
Al-Habib Abu Bakar bin Said Al-Jufri ra. berkata tentang majelis Al-Habib Abdullah
Al-Haddad sebagai majelis ilmu tanpa belajar (ilmun billa taalum) dan merupakan
kebaikan secara menyeluruh. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, Aku
telah berkumpul dengan lebih dari 40 Waliyullah, tetapi aku tidak pernah
menyaksikan yang seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan tidak ada pula yang
mengunggulinya, beliau adalah Nafs Rohmani, bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad
adalah asal dan tiada segala sesuatu kecuali dari dirinya.
Seorang guru Masjidil Harom dan Nabawi, Syaikh Syihab Ahmad al-Tanbakati ra.
berkata, Aku dulu sangat ber-taalluq (bergantung) kepada Sayyidi Syaikh Abdul
Qodir Al-Jailani. Kadang-kadang dia tampak di hadapan mataku. Akan tetapi setelah
aku ber-intima (condong) kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka aku tidak
lagi melihatnya. Kejadian ini aku sampaikan kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
Beliau berkata,Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani di sisi kami bagaikan ayah. Bila yang
satu ghoib (tidak terlihat), maka akan diganti dengan yang lainnya. Allah lebih
mengetahui. Maka semenjak itu aku ber-taalluq kepadanya.
Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ra. seorang murid Al-Habib Abdullah AlHaddad yang mendapat mandat besar dari beliau, menyatakan kekagumannya
terhadap gurunya dengan mengatakan, Seandainya aku dan tuanku Al-Habib
Abdullah Al-Haddad ziaroh ke makam, kemudian beliau mengatakan kepada orangorang yang mati untuk bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan bangkit sebagai
orang-orang hidup dengan izin Allah. Karena aku menyaksikan sendiri bagaimana
dia setiap hari telah mampu menghidupkan orang-orang yang bodoh dan lupa
dengan cahaya ilmu dan nasihat. Beliau adalah lauatan ilmu pengetahuan yang tiada
bertepi, yang sampai pada tingkatan Mujtahid dalam ilmu-ilmu Islam, Iman dan
Ihsan. Beliau adalah mujaddid pada ilmu-ilmu tersebut bagi penghuni zaman ini.
Syaikh Abdurrohman Al-Baiti ra. pernah berziaroh bersama Al-Habib Abdullah AlHaddad ke makam Sayidina Al-Faqih Al-Muqoddam Muhammad bin Ali BaAlawy,
dalam hatinya terbetik sebuah pertanyaan ketika sedang berziaroh, Bila dalam
sebuah majelis zikir para sufi hadir Al-Faqih Al-Muqaddam, Syaikh Abdurrohman
Asseqaff, Syaikh Umar al-Mukhdor, Syaikh Abdullah Al-Idrus, Syaikh Abdul Qodir
Al-Jailani, dan yang semisal setara dengan mereka, mana diantara mereka yang akan
berada di baris depan? Pada waktu itu guruku, Al-Habib Abdullah Al-Haddad,
menyingkap apa yang ada dibenakku, kemudian dia mengatakan, Saya adalah jalan
keluar bagi mereka, dan tiada seseorang yang bisa masuk kepada mereka kecuali

melaluiku. Setelah itu aku memahami bahwa beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad,
adalah dari abad 2 H, yang diakhirkan kemunculannya oleh Allah SWT pada abad
ini sebagai rohmat bagi penghuninya.
Al-Habib Ahmad bin Umar bin Semith ra. mengatakan, Bahwa Allah memudahkan
bagi pembaca karya-karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk mendapat
pemahaman (futuh), dan berkah membaca karyanya Allah memudahkan segala
urusannya agama, dunia dan akhirat, serta akan diberi Afiat (kesejahteraan) yang
sempurna dan besar kepadanya.
Al-Habib Thohir bin Umar Al-Hadad ra. mengatakan, Semoga Allah mencurahkan
kebahagiaan dan kelapangan, serta rezeki yang halal, banyak dan memudahkannya,
bagi mereka yang hendak membaca karya-karya Al-Quthb Aqthob wal Ghouts AlHabib Abdullah bin Alwy Al-Haddad ra.
Al-Habib Umar bin Zain bin Semith ra. mengatakan bahwa seseorang yang hidup
sezaman dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ra., bermukim di Mekkah, sehari
setelah Al-Habib Abdullah Al-Haddad wafat, ia memberitahukan kepada sejumlah
orang bahwa semalam beliau ra. sudah wafat. Ketika ditanya darimana ia
mengetahuinya, ia menjawab, Tiap hari, siang dan malam, saya melihat beliau
selalu datang berthowaf mengitari Kabah (padahal beliau berada di Tarim,
Hadhromaut). Hari ini saya tidak melihatnya lagi, karena itulah saya mengetahui
bahwa beliau sudah wafat.
Karya-karyanya
Beliau meninggalkan kepada umat Islam khazanah ilmu yang banyak, yang tidak
ternilai, melalui kitab-kitab dan syair-syair karangan beliau. Antaranya ialah:
1. An-Nashaaih Ad-Dinniyah Wal-Washaya Al-Imaniyah.
2. Ad-Dakwah At Tammah.
3. Risalah Al-Mudzakarah Maal-Ikhwan Wal-Muhibbin.
4. Al Fushuul Al-Ilmiyah.
5. Al-Hikam.
6. Risalah Adab Sulukil-Murid.
7. Sabilul Iddikar.
8. Risalah Al-Muawanah.
9. Ittihafus-Sail Bi-Ajwibatil-Masail.
10. Ad-Durrul Manzhum Al-Jamii Lil-Hikam Wal-Ulum.*

* Kitab ini adalah kumpulan syair-syair Al-Imam. Qasidah-qasidah dalam album ini
di ambil dari kitab ini. Mutiara Qasidah Al Imam Al Habib Abdullah bin Alwi Al
Haddad dapat didownload secara cuma-cuma disini :
http://www.alhawi.net/MutiraQasidah.htm

Demikian sekilas dari sejarah beliau. Karya-karyanya sangat masyhur di seluruh


dunia termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah ratib Al Haddad (baca n download
ratibnya disini : http://qomarfauzie.wordpress.com/2007/06/19/ratib-al-haddad/).
Ratib ini sering dibaca di berbagai majlis dan masjid-masjid di kampung kita karena
memiliki banyak faedah bagi yang membacanya. Nah, tunggu apalagi yuk..mari kita
teladani dan amalkan ajaran-ajaran beliau
Sumber :
http://majlismajlas.blogspot.com/2006/08/hikam-al-haddad-3.html
http://www.alhawi.net/riwayat.htm

Anda mungkin juga menyukai