Anda di halaman 1dari 2

Nama : __________________________________________Kelas :

_______________________
4.4 Mendarab dua nombor.
(i) Mendarab sebarang dua nombor, dua digit dan satu digit:
(b) dengan mengumpul semula.
Selesaikan dalam bentuk lazim:

18 x 3 =

26 x 5 =

39 x 7 =

43 x 6 =

70 x 5 =

55 x 9 =

82 x 6 =

94 x 8 =