Anda di halaman 1dari 86

No

Nama
1 uki
2 ridwan
3 isti
4 norah
5 silah
6 muzakir
7 dedi
8 roh
9 mela
10 wati
11 her
12 dudi
13 husni
14 jaelani
15 minto
16 ridzi
17 ahman
18 hmis
19 adena
20 sina
21 rudi
22 frida
23 joni
24 selma
25 sekfi
26 roni
27 dina
28 joidi
29 utar
30 dinda
31 solfi
32 ana
33 amrah
34 mahnep
35 shnim
36 ismi
37 dikon
38 jeski
39 ruri
40 ahmin
41 suriah
42 densi
43 ronik
44 mimin

JK
Umur
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan

Pengetahu Scabies
12 kurang
tidak
12 kurang
tidak
2 kurang
tidak
2 kurang
tidak
30 cukup
ya
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
12 cukup
tidak
12 cukup
tidak
2 cukup
tidak
12 cukup
tidak
12 cukup
ya
2 cukup
ya
12 cukup
tidak
2 cukup
ya
12 cukup
tidak
12 cukup
tidak
12 cukup
ya
2 cukup
tidak
30 cukup
ya
30 cukup
ya
17 cukup
tidak
30 cukup
tidak
17 cukup
ya
17 cukup
tidak
17 cukup
tidak
2 cukup
tidak
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
30 cukup
ya
12 cukup
tidak
2 cukup
tidak
6 cukup
ya
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
30 cukup
tidak
17 cukup
tidak
30 cukup
ya
17 cukup
tidak
17 cukup
tidak
12 cukup
tidak
12 cukup
tidak

bulan

tahun

45 sinap
46 jundi
47 soleh
48 mirna
49 suriah
50 ahdi
51 risa
52 sinmu
53 dunri
54 ahmin
55 murni
56 jaelani
57 minna
58 imam
59 saroh
60 mina
61 rusni
62 jodi
63 irma
64 budi
65 kina
66 kaman
67 mina
68 sahrep
69 mahnip
70 monar
71 monde
72 silman
73 misrah
74 kamal
75 nuni
76 isman
77 saerah
78 minka
79 mirna
80 ahmad
81 sukir
82 junia
83 milsa
84 anhirma
85 firdauz
86 gatot
87 sulaiman
88 firdauz
89 mina

perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan

61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
1 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
6 cukup
1 cukup

tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak

90 sahni
perempuan
91 minmar
perempuan
92 kosri
laki-laki
93 tohri
laki-laki
94 maesah
perempuan
95 anto
laki-laki
96 saman
laki-laki
97 surip
laki-laki
98 dinda
perempuan
99 sari
perempuan
100 sahmin
laki-laki
101 maesaroh perempuan
102 indun
laki-laki
103 suhni
perempuan
104 ilsani
perempuan
105 marki
laki-laki
106 serih
perempuan
107 dudi
laki-laki
108 kimni
perempuan
109 husni
laki-laki
110 komariah perempuan
111 serna
perempuan
112 ilham
laki-laki
113 silman
perempuan
114 duhrim
laki-laki
115 asman
laki-laki
116 suriah
perempuan
117 norman
laki-laki
118 suriah
perempuan
119 mirna
perempuan
120 muis
laki-laki
121 murni
perempuan
122 lutfi
laki-laki
123 latifa
perempuan
124 azam
laki-laki
125 Jamhari
laki-laki
126 Mahni
perempuan
127 Solihan
laki-laki
128 Amelia
perempuan
129 Rafinah
perempuan
130 Sarif H
laki-laki
131 Faturrahman
laki-laki
132 Rizki Amelia
perempuan
133 Abdul Rasyid
laki-laki
134 Humaidi S laki-laki

2 cukup
61 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
6 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
61 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
2 cukup
61 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak

135 Rizkiansyahlaki-laki
136 Haidar H laki-laki
137 Mahsun
laki-laki
138 Febriana perempuan
139 Fhuzan
laki-laki
140 Munawar laki-laki
141 Maliah
perempuan
142 Nuzula
perempuan
143 Putra
laki-laki
144 Yuli
perempuan
145 Sely
perempuan
146 Hikmah
perempuan
147 Eka Susila perempuan
148 Ana Febriana
perempuan
149 Kiki
perempuan
150 Aurel
perempuan
151 Manis
perempuan
152 Ani
perempuan
153 Nuraini
perempuan
154 Alawi
laki-laki
155 Irmayanti perempuan
156 Sahdan
laki-laki
157 Hamdi
laki-laki
158 Herman laki-laki
159 Markunah perempuan
160 Fahrezi
laki-laki
161 Hera
laki-laki
162 Humaydi laki-laki
163 Hilwatun perempuan
164 Mahrap
laki-laki
165 Mahdun laki-laki
166 Hasnia
perempuan
167 Sarifa
perempuan
168 Jibrani
perempuan
169 Izzani Z
perempuan
170 Khaerani Rperempuan
171 Alimunisa perempuan
172 Fairan S perempuan
173 Annisa
perempuan
174 Salwiah
perempuan
175 Rina
perempuan
176 Ibnatin
perempuan
177 Maulida Rizki
perempuan
178 Dinda Apriyanti
perempuan
179 Zihannanda
perempuan

12 cukup
12 cukup
30 kurang
17 kurang
12 kurang
30 cukup
30 cukup
12 cukup
30 kurang
17 kurang
1 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
6 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
2 cukup
6 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
61 cukup
2 cukup
2 cukup
2 kurang
2 cukup
2 cukup
12 cukup
2 cukup
12 baik
12 baik
12 baik
2 baik
2 cukup
12 baik
12 baik

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

180 Nadya Aulaperempuan


181 Intan
perempuan
182 Ardin
perempuan
183 Feni
perempuan
184 Rena
perempuan
185 Ria
perempuan
186 Rita
perempuan
187 Ani
perempuan
188 Arumi
perempuan
189 Arisah
perempuan
190 Mukrohim laki-laki
191 Sukron A laki-laki
192 Andika A laki-laki
193 Azzam
laki-laki
194 Susilawati perempuan
195 Juriatun
perempuan
196 Kurniawati perempuan
197 Haerudin laki-laki
198 Ahmad Rifai
laki-laki
199 M. Samsul laki-laki
200 Ramlah
perempuan
201 Yulianti
perempuan
202 Masratun perempuan
203 Safarudin laki-laki
204 Antoni F laki-laki
205 Rauhun R perempuan
206 Sapudin laki-laki
207 Asih
perempuan
208 Nuraini
perempuan
209 Rudi H
laki-laki
210 Rizal
laki-laki
211 Roni, SH laki-laki
212 Ahyar R
laki-laki
213 Hasri H
perempuan
214 Aryanda A laki-laki
215 Uswatun H perempuan
216 Yasir A
perempuan
217 Asri N
perempuan
218 H. M. Aminlaki-laki
219 Rafiah
perempuan
220 M. Fazri
laki-laki
221 Muntihan perempuan
222 Haerani
perempuan
223 Abizar
laki-laki
224 Saripudin laki-laki

12 baik
12 baik
30 cukup
17 cukup
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
6 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
2 baik
30 baik
17 baik
12 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
6 cukup
17 cukup
30 cukup
12 cukup
30 kurang
30 kurang
2 kurang
12 kurang
30 kurang
2 kurang
30 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya

225 Supiani
perempuan
226 Susan
perempuan
227 Ratnisah perempuan
228 Ridwan
laki-laki
229 Hudrat Samsu
perempuan
230 Fikram Yusuf
laki-laki
231 Sabarudin laki-laki
232 Ria
perempuan
233 Husnul
perempuan
234 Aziz
laki-laki
235 Tegar
laki-laki
236 Salmah
perempuan
237 Supardan laki-laki
238 Hendra
perempuan
239 M. Zaki
laki-laki
240 Raehani perempuan
241 Raisah
perempuan
242 Zaenudin laki-laki
243 Ahmad Z laki-laki
244 Muslim
laki-laki
245 Alif K
laki-laki
246 Kurnia L laki-laki
247 Raehanah perempuan
248 Mursin
laki-laki
249 Haekal
laki-laki
250 Fikri
laki-laki
251 Rizki
laki-laki
252 Raehan
laki-laki
253 Miin
perempuan
254 H. Rahmadlaki-laki
255 Muhammadlaki-laki
256 Suherman laki-laki
257 Risna
perempuan
258 Riski
perempuan
259 Erna
perempuan
260 Tia
perempuan
261 Hariyah
perempuan
262 Muhsin
laki-laki
263 Dimas
laki-laki
264 Ina
perempuan
265 Mutiah
perempuan
266 Musian
laki-laki
267 Kusmiadi laki-laki
268 Latif
laki-laki
269 Zaeran
laki-laki

30 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
12 cukup
30 baik
30 baik
30 baik
30 baik
17 baik
30 baik
12 baik
12 baik
30 baik
30 baik
17 baik
30 baik
61 baik
30 baik
17 baik
6 baik
17 baik
12 baik
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
30 cukup
61 baik
61 baik
30 baik
30 baik
17 baik

ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak

270 Hikmawati perempuan


271 Rosa
perempuan
272 Siti Maemunah
perempuan
273 Masrah
perempuan
274 Ali
laki-laki
275 Yasir A
laki-laki
276 Maemunahperempuan
277 Dedi
laki-laki
278 Haerati
perempuan
279 Selbiah
perempuan
280 Samudin laki-laki
281 Suharni
perempuan
282 M. Sofyan laki-laki
283 Anita
perempuan
284 Husnah
perempuan
285 Jamadi Alwan
laki-laki
286 Masratun Aini
perempuan
287 Yani Sari perempuan
288 Ismail Karim
laki-laki
289 Salmah
perempuan
290 Novia Handayani
perempuan
291 M. David A laki-laki
292 Tahrim
laki-laki
293 Rukiyah perempuan
294 Didi R
laki-laki
295 Tarmizi
laki-laki
296 Munawir laki-laki
297 Rizwan
laki-laki
298 Ilhamudin laki-laki
299 Abizar
laki-laki
300 Mariani
perempuan
301 Anisa
perempuan
302 Habibah perempuan
303 Salwa s
perempuan
304 Suaebah perempuan
305 Juaen
laki-laki
306 Nuriah
perempuan
307 Ahmad Radawi
laki-laki
308 Muhaidi
laki-laki
309 MAemunahperempuan
310 Dewi Anjaniperempuan
311 Mustanul Arifin
laki-laki
312 Istiani
perempuan
313 Azmi
laki-laki
314 Hizkil
laki-laki

12 baik
2 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
6 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
1 cukup
61 baik
61 baik
12 baik
17 baik
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
61 kurang
17 kurang
61 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
12 kurang
12 kurang

tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

315 Ramdhani laki-laki


316 Hijatul Islam
laki-laki
317 Sairah
perempuan
318 Mahyudin laki-laki
319 Taufiqurahman
laki-laki
320 Yudi
laki-laki
321 Oktaviani perempuan
322 Ahmad
laki-laki
323 Habibah perempuan
324 Ahmad Robi
laki-laki
325 Dendi A
laki-laki
326 Chandra laki-laki
327 Bambang laki-laki
328 Nurbaiti perempuan
329 Ardiansyahlaki-laki
330 M. Iman laki-laki
331 Huriah Zuhri
perempuan
332 Hj. Zahra perempuan
333 Adi Suhaerilaki-laki
334 Raehanah Zuhri
perempuan
335 Imam Hunaefi
laki-laki
336 Dilena Cinta
perempuan
337 Kayla Dinata
perempuan
338 Kaesa Dinata
perempuan
339 Amrullah laki-laki
340 Abdaludin laki-laki
341 Sadiah
perempuan
342 Hairil Anwar
laki-laki
343 M. Sanusi laki-laki
344 Musiah
laki-laki
345 Mustiah
perempuan
346 Kusmayadilaki-laki
347 Hilyaman laki-laki
348 Zaza
laki-laki
349 Nada
perempuan
350 Marwan
laki-laki
351 Haeril
laki-laki
352 Saripah
perempuan
353 Sayati
laki-laki
354 Siti Aminahperempuan
355 Firda
perempuan
356 Suherman laki-laki
357 Titin
perempuan
358 Elfira YS perempuan
359 Ahmad Y laki-laki

12 kurang
12 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
30 baik
30 baik
6 baik
2 baik
12 cukup
30 cukup
30 cukup
2 cukup
30 baik
30 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
6 cukup
2 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
17 cukup
17 cukup
2 cukup
30 kurang
6 kurang
61 kurang
30 kurang
30 kurang
1 kurang
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup

tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya

360 Samsul H laki-laki


361 Munir
laki-laki
362 Haerati
perempuan
363 Haerun N perempuan
364 Ulfa
perempuan
365 Fauzan
laki-laki
366 Kikmah
perempuan
367 M. Zihari laki-laki
368 Devina
laki-laki
369 IKHWAN laki-laki
370 NAJIYAH perempuan
371 YUMNAH perempuan
372 FIKRI
laki-laki
373 HABIBURRAHMN
laki-laki
374 RINDY
perempuan
375 SOFYAN
laki-laki
376 FAIZAH
perempuan
377 SUSILAWATIperempuan
378 LIDYA
perempuan
379 BAHRI
laki-laki
380 YUSUF
laki-laki
381 HJ JUMISAHperempuan
382 MUH. IKHULlaki-laki
383 KHAERANI perempuan
384 NURUL FITRIANI
perempuan
385 RITZAN
laki-laki
386 RUSIATI
perempuan
387 FITRI INDRIperempuan
388 SENAH
perempuan
389 ZAENAL ABIDIN
laki-laki
390 APRIANA perempuan
391 MUH ZAKKIlaki-laki
392 HIKMAH perempuan
393 IQBAL
laki-laki
394 HELMIATI perempuan
395 HENRI
laki-laki
396 ZULFAKAR laki-laki
397 HJ ASIAH perempuan
398 AJAUDIN laki-laki
399 SANTRI
perempuan
400 SAMSUL RIJAL
laki-laki
401 SAFWAN HADI
laki-laki
402 RISMA HAKIKI
perempuan
403 SALAHIAH perempuan
404 TAMZIL
laki-laki

1 cukup
30 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
12 kurang
2 kurang
12 cukup
12 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
61 baik
30 baik
12 baik
12 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
30 baik
12 baik
30 cukup
30 cukup
12 cukup
61 cukup
61 cukup
17 cukup
12 cukup
30 baik
2 baik
12 baik
17 baik
61 kurang
61 kurang
12 kurang
12 kurang
30 cukup
17 cukup
17 cukup
30 kurang
17 kurang

ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak

405 HAZBULLAH
laki-laki
406 ARJUANA laki-laki
407 AGUS SATRIADI
laki-laki
408 HAENIAH perempuan
409 AISAH FARHAN
perempuan
410 AISAH ALIFAH
perempuan
411 RAMDI
laki-laki
412 RISWAN laki-laki
413 SAHRIL
laki-laki
414 M. ZIDAN laki-laki
415 MAHREP laki-laki
416 MISLAH
perempuan
417 UMMAR HATTAB
laki-laki
418 NISWATUN perempuan
419 HABIBAH perempuan
420 MUHRIM laki-laki
421 ARFI
laki-laki
422 M.RIAN
laki-laki
423 ANA FITRIAperempuan
424 ALAMSYAH laki-laki
425 SOPIANA perempuan
426 WILDAN laki-laki
427 ISNA ZURAIDA
perempuan
428 IBRAHIM laki-laki
429 H. MARZUKKI
laki-laki
430 MUKNAH laki-laki
431 AHYAR
laki-laki
432 SIAH
perempuan
433 SAFA AINA perempuan
434 HNURHALIMAH
perempuan
435 ALWI
laki-laki
436 ROSITA
perempuan
437 MELATI
perempuan
438 M.FAHRI laki-laki
439 RODAH
perempuan
440 ZOHRI
laki-laki
441 EMI
perempuan
442 ZANI
laki-laki
443 HASAN BASRI
laki-laki
444 YETI ASNI perempuan
445 TAKDIR ILAHI
laki-laki
446 SUHAEDI laki-laki
447 MISRAH
perempuan
448 SUKRI
laki-laki
449 SAPRI
laki-laki

17 kurang
17 kurang
30 baik
30 baik
1 baik
1 baik
30 kurang
17 kurang
30 kurang
2 kurang
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
30 baik
61 baik
6 baik
6 baik
30 baik
30 baik
2 baik
30 kurang
30 kurang
6 kurang
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
2 cukup
30 baik
30 baik
30 kurang
17 kurang
6 kurang
17 cukup
17 cukup
2 cukup
6 cukup
30 kurang
17 kurang
12 kurang
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup

tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak

450 SAKDAH perempuan


451 LUKMAH laki-laki
452 SAHDI
laki-laki
453 SURYATI perempuan
454 ATI
perempuan
455 SAKUR
laki-laki
456 MAEMUNAHperempuan
457 KANAH
perempuan
458 SALWA
perempuan
459 HAERIL
laki-laki
460 LUPUS
perempuan
461 MUSTAAN laki-laki
462 FATMAWATIperempuan
463 ZALFA
perempuan
464 M HUDAEHlaki-laki
465 RUMINAH perempuan
466 SALBIAN perempuan
467 SUPARDANlaki-laki
468 HIKMAH perempuan
469 RAMADHANlaki-laki
PUTRA
470 PUTRI HANDAYANI
perempuan
471 LISNA H perempuan
472 INDAH P perempuan
473 LILIANA SARI
perempuan
474 FIZA HALIALA
laki-laki
475 SALMAH perempuan
476 WIDYA
perempuan
477 M.KURDI laki-laki
478 RIKA
perempuan
479 ZIRKA AULIA
laki-laki
480 MAESAROHperempuan
481 JAWARIAH perempuan
482 IRWAN
laki-laki
483 ROSI
perempuan
484 ASAHDI
laki-laki
485 DINA
perempuan
486 HJ RAHMAHperempuan
487 RANDI
laki-laki
488 siti
perempuan
489 FAJRI
laki-laki
490 M GIBRAN laki-laki
491 DESI HAYATI
perempuan
492 LIRA FIRA perempuan
493 FAHRI M laki-laki
494 M FADIL
laki-laki

30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
30 baik
2 cukup
17 cukup
17 cukup
6 cukup
17 cukup
61 baik
17 baik
17 baik
17 baik
17 baik
61 baik
17 baik
2 baik
17 baik
2 baik
30 baik
1 kurang
12 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak

495 ZIDNA ILMAN


laki-laki
496 NOVAL M laki-laki
497 L MUNGGAH
laki-laki
498 BQ NURUL perempuan
A
499 L WIRANTANUS
laki-laki
500 L ABDUL S laki-laki
501 BQ LUTPIANAH
perempuan
502 BQ YASMINperempuan
503 MARDIANA perempuan
504 HAEKAL S laki-laki
505 M AKMAL laki-laki
506 H EKI HAMADI
laki-laki
507 PUTRI MINAperempuan
508 FADIL A
laki-laki
509 BUSRATUN perempuan
510 ANIS N
perempuan
511 ITA AMRUNperempuan
512 ROAINI
perempuan
513 SUBANDI laki-laki
514 EVA SEPTIANI
perempuan
515 NALA ANDINI
perempuan
516 MAHYUN perempuan
517 LAHAMUDIN
laki-laki
518 NURLAELA perempuan
519 MOLINGGAperempuan
520 ARI JUWANA
laki-laki
521 MUH SULHIlaki-laki
522 SITI JUMNAH
perempuan
523 AHMAD ZULKARNAI
laki-laki
524 WARDAH perempuan
525 JUNAEDI laki-laki
526 HALIMAH 2perempuan
527 SAKINAH perempuan
528 AZWAR HAMID
laki-laki
529 SRI S
perempuan
530 NUR HALIMAH
perempuan
531 AGUS SANJAYA
perempuan
532 ADITYA M laki-laki
533 M ARYA ALGI
laki-laki
534 NURKOMALA
perempuan
535 SAHNUL AKBAR
laki-laki
536 SULHAN laki-laki
537 SULMIATI perempuan
538 MUZAKAR laki-laki
539 NURHASANAH
perempuan

12 cukup
2 cukup
61 baik
12 baik
30 baik
12 baik
12 baik
30 baik
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 baik
17 baik
30 baik
30 baik
30 baik
12 baik
30 baik
30 baik
12 baik
6 baik
30 baik
30 kurang
30 kurang
12 kurang
2 kurang
30 cukup
30 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
6 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup

ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

540 ZAKIR
laki-laki
541 MELINDA perempuan
542 ALGIFARI laki-laki
543 DWI ANJANIperempuan
544 AHMD
laki-laki
545 MAEMUNAHperempuan
546 RIDHO ILAHI
laki-laki
547 KHAIRUNNISA
perempuan
548 M FAUZI laki-laki
549 SAHNI
perempuan
550 M SAUKI laki-laki
551 M FAUZAN laki-laki
552 MAEMUNAHperempuan
553 SOFIAN HADI
laki-laki
554 ROHANI
perempuan
555 DEDE SUPAR
laki-laki
556 JUMUHUR perempuan
557 HASANAH perempuan
558 ILHAM n laki-laki
559 RAHMATULLOH
laki-laki
560 SULHAN laki-laki
561 RAFIAH
laki-laki
562 ROHAINAH perempuan
563 HAMRI
laki-laki
564 MAESARAHperempuan
565 HAERANI perempuan
566 AGUS
laki-laki
567 MANIAH perempuan
568 RAHMAT laki-laki
569 IRA
laki-laki
570 YENI
perempuan
571 HAMIDANI perempuan
572 ADI
laki-laki
573 HAYADIN laki-laki
574 HADMAWATI
perempuan
575 IMAWATUN perempuan
576 ABDUL MALIK
laki-laki
577 BURHANUDIN
laki-laki
578 SIAISYAH perempuan
579 M. SULTON laki-laki
580 ULFA
perempuan
581 SUHERMANlaki-laki
582 MISAH
perempuan
583 MISWANDAN
perempuan
584 SANI
perempuan

12 cukup
12 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
61 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
17 kurang
1 cukup
2 cukup
2 cukup
6 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

585 AGNIA
perempuan
586 TINA
perempuan
587 RABI
perempuan
588 YUYUN
perempuan
589 TALIN
laki-laki
590 HILMAH
perempuan
591 DEDI
laki-laki
592 RIRIN FEBRIAN
perempuan
593 WATI
perempuan
594 H.MUNAWIR
laki-laki
595 SURYANI perempuan
596 ZULIOHADIlaki-laki
597 GILANG COlaki-laki
598 MELISA
perempuan
599 H.ASRUL laki-laki
600 H.NURMAWADAH
perempuan
601 H.SUKANDIlaki-laki
602 RIASIH
perempuan
603 FAZIAH
laki-laki
604 HILWATI
perempuan
605 HASAN T laki-laki
606 LELA RISKAWATI
perempuan
607 DINDA P perempuan
608 BRIAN I
laki-laki
609 AUNDRI
perempuan
610 H.SUWANAH
perempuan
611 IWAN R
laki-laki
612 ZULIWAN laki-laki
613 SAKTUN laki-laki
614 SAPURAH perempuan
615 TARA AJIZ laki-laki
616 RAHMATULLAH
laki-laki
617 MIRNATI perempuan
618 RAHMAWANlaki-laki
619 ZULKIPLI laki-laki
620 JUMINAK perempuan
621 EMALIZA Mperempuan
622 LULU R.M perempuan
623 FAHRUL H laki-laki
624 VAZNA H perempuan
625 ronny
laki-laki
626 AHYAR
laki-laki
627 SITI
perempuan
628 INDRAYSNI perempuan
629 INTAN
perempuan

30 cukup
30 cukup
30 baik
17 baik
2 baik
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
30 baik
30 baik
17 baik
12 baik
6 baik
61 baik
30 baik
30 baik
30 baik
2 baik
30 baik
30 baik
17 baik
12 baik
1 baik
2 baik
61 cukup
17 cukup
12 cukup
61 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
30 cukup
17 cukup
12 kurang
12 kurang

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

630 DEA
perempuan
631 PUTRI
perempuan
632 SARTINI
perempuan
633 MUSTAMIN laki-laki
634 RIFANA
laki-laki
635 RAHMAN perempuan
636 A.G.AULI laki-laki
637 I.Q.SAUN perempuan
638 RUSLI
laki-laki
639 SARIPAH perempuan
640 DEVIANA perempuan
641 FAISAL
laki-laki
642 KEYSIA
perempuan
643 ZULKIFLI laki-laki
644 JOHARIL perempuan
645 ZULMA
perempuan
646 SILVIA
perempuan
647 ZUHERU laki-laki
648 AYU
perempuan
649 NALE
laki-laki
650 RUKMAN laki-laki
651 SITI A
perempuan
652 ROSIDAH perempuan
653 A.ALI
laki-laki
654 SAUFU
laki-laki
655 SEILU
laki-laki
656 MUSTIMAH perempuan
657 SAYUTI
laki-laki
658 YANTI
perempuan
659 FADLI
laki-laki
660 ISLAMIYAN perempuan
661 USMAN
laki-laki
662 ALI
laki-laki
663 AHMAD K laki-laki
664 MARLINA perempuan
665 RIMBU
perempuan
666 K.NUFUS perempuan
667 LINAH
perempuan
668 MUNAWARAH
perempuan
669 MUNAWIR laki-laki
670 SAEHUDIN laki-laki
671 RAHMI
perempuan
672 IBNU J
laki-laki
673 M.ZAKY
laki-laki
674 M.HOLIDI laki-laki

2 kurang
2 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
2 cukup
30 baik
30 baik
12 baik
17 baik
2 baik
12 baik
30 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
30 kurang
30 kurang
2 kurang
2 kurang
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak

675 WINDANI Slaki-laki


676 MASIAH
perempuan
677 MAHYUN laki-laki
678 ILHAM
laki-laki
679 WAHYU I laki-laki
680 mustalim laki-laki
681 halimah perempuan
682 safira
perempuan
683 samiah
perempuan
684 salman
laki-laki
685 mumun
perempuan
686 bursan
laki-laki
687 nisa
perempuan
688 karimin
laki-laki
689 salman
perempuan
690 saidah
perempuan
691 rohadi
laki-laki
692 rumakyah perempuan
693 rosirn
perempuan
694 aliya
perempuan
695 m. Arsyad laki-laki
696 fauzul
laki-laki
697 andika
laki-laki
698 astri
perempuan
699 islamudin perempuan
700 alwi
laki-laki
701 sopyan
laki-laki
702 faiza
perempuan
703 muzaki
laki-laki
704 dika
laki-laki
705 amina
perempuan
706 lini
perempuan
707 fini
perempuan
708 isna
perempuan
709 fikri
laki-laki
710 dini
perempuan
711 ria
perempuan
712 ahmad
laki-laki
713 misrah
perempuan
714 nisa
perempuan
715 amran
laki-laki
716 nurimim perempuan
717 indri
perempuan
718 ismi
perempuan
719 rudi
laki-laki

12 cukup
30 baik
30 baik
12 baik
12 baik
6 cukup
6 cukup
1 cukup
17 cukup
30 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
6 cukup
61 cukup
61 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
30 cukup
2 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
2 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup

tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

720 siti
721 soeh
722 fuad
723 runi
724 mahmun
725 ahyar
726 ramdan
727 usman
728 lisna
729 siti
730 alfin
731 sinta
732 musdi
733 fina
734 ririn
735 mimin
736 khikal
737 nobi
738 jummah
739 sani
740 huda
741 rosan
742 isti
743 mina
744 lina
745 usman
746 deri
747 rusdi
748 asrin
749 nazima
750 usman
751 misna
752 judin
753 rodan
754 isman
755 andi
756 juni
757 ridan
758 masni
759 misna
760 kasim
761 mina
762 sahni
763 akmal
764 danu

perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki

30 kurang
30 kurang
1 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
17 kurang
17 kurang
30 kurang
2 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
61 kurang
12 kurang
6 kurang
17 kurang
30 baik
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
6 cukup
12 cukup
61 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

765 rudian
766 sinta
767 jamal
768 nurimim
769 ahmad
770 rusmini
771 rosi
772 sista
773 lisa
774 sani
775 bujri
776 munare
777 sumare
778 suharmi
779 sriyani
780 ani
781 faisol
782 mukhtar
783 sulki
784 nurul
785 sulfan
786 siti
787 rima
788 ahmad
789 difa
790 nunu
791 tauhid
792 hilya
793 april
794 romi
795 bsri
796 lili
797 riyu
798 riki
799 nifa
800 seni
801 junia
802 jumnah
803 rikti
804 ismi
805 ruslan
806 yuris
807 asdi
808 rifa
809 mirza

perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki

17 kurang
12 kurang
12 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
6 kurang
6 kurang
61 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
2 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
6 kurang
17 cukup
30 cukup
2 cukup
30 cukup
2 cukup
30 baik
61 baik
12 baik
30 baik
30 baik
2 baik

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

810 indra
laki-laki
811 fatna
perempuan
812 indi
perempuan
813 hamka
laki-laki
814 zulka
perempuan
815 habibi
laki-laki
816 muhid
laki-laki
817 amena
perempuan
818 slamet
laki-laki
819 hasbi
laki-laki
820 faizah
laki-laki
821 sumi
perempuan
822 nita
perempuan
823 sumer
laki-laki
824 ahdu
laki-laki
825 sena
perempuan
826 Sukti
perempuan
827 Fitriah
perempuan
828 Zahwa
perempuan
829 Nurul Azmiperempuan
830 Junaidi
laki-laki
831 M.Haekal laki-laki
832 Rusnah
perempuan
833 Mugni
laki-laki
834 Muzakir
laki-laki
835 Ayunazi
perempuan
836 Razak
laki-laki
837 Fauziah
perempuan
838 Ahmad Jufrilaki-laki
839 Ahmad Usman
laki-laki
840 Marianti perempuan
841 Arifin
laki-laki
842 Maya Listina
perempuan
843 M.Adam I laki-laki
844 Prah
perempuan
845 Hendra
laki-laki
846 Mawarni perempuan
847 Asi Sukma laki-laki
A
848 Suhaini
perempuan
849 Mawardi laki-laki
850 Firdaus N laki-laki
851 Rizki
laki-laki
852 Ziudah
perempuan
853 Zulhakim laki-laki
854 Riazul J
perempuan

12 kurang
12 kurang
12 kurang
30 cukup
17 cukup
2 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
30 cukup
1 cukup
2 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
1 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
6 cukup
17 baik
2 baik
30 baik
30 baik
12 baik
12 baik
6 baik
30 baik
17 baik
12 baik
17 baik
17 baik
30 baik
12 baik
12 baik
30 cukup
30 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

855 Deni Irawan


laki-laki
856 Putri Yayunperempuan
857 Sriani
perempuan
858 Ahmad
laki-laki
859 M.Juan Fahri
laki-laki
860 Halifah
laki-laki
861 Nuraini
perempuan
862 Halimah perempuan
863 Siti Aisyah perempuan
864 Marhamah perempuan
865 Omizar
laki-laki
866 Rodi Azma laki-laki
867 Yudi Rahman
laki-laki
868 Raehan Alya
perempuan
869 Siti Aluyah perempuan
870 Suhaeni perempuan
871 Siti Halimatus
perempuan
872 Era Fajira perempuan
873 Hendri
laki-laki
874 Nur Azlin perempuan
875 Saharudin laki-laki
876 Siti Aisyah perempuan
877 Hamdi
laki-laki
878 Muslihar laki-laki
879 Efendi
laki-laki
880 Handy
laki-laki
881 Haerunnisaperempuan
882 Herwandi laki-laki
883 Wawan
laki-laki
884 Nikimah perempuan
885 Nurhaeni perempuan
886 Murniati perempuan
887 Haekal
laki-laki
888 Adila
perempuan
889 Rifki
laki-laki
890 Mustafirun laki-laki
891 Misnah
perempuan
892 Mustiawati perempuan
893 Suciati
perempuan
894 Rabiah
laki-laki
895 Iq.Imah
perempuan
896 Rudi
laki-laki
897 Saiful
laki-laki
898 Rini
perempuan
899 M.Alzian laki-laki

12 cukup
2 cukup
17 baik
30 baik
2 baik
61 baik
6 baik
17 baik
30 baik
12 baik
17 baik
12 baik
61 baik
2 baik
30 baik
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
30 cukup
12 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
30 kurang
61 kurang
12 kurang
30 cukup
17 cukup
2 cukup

tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

900 Salikin
laki-laki
901 Masitah
perempuan
902 Zubadah perempuan
903 Sahri
laki-laki
904 Sukri
laki-laki
905 Lutfiah
perempuan
906 Hayla
perempuan
907 Suriah
laki-laki
908 Iq.Nah
perempuan
909 Ramzi
laki-laki
910 Rini
perempuan
911 Ninin
perempuan
912 Aditama laki-laki
913 Fahmah
perempuan
914 Ahmad
laki-laki
915 Fatir
laki-laki
916 Sarilah
perempuan
917 Ayuri
perempuan
918 Kamisah perempuan
919 Hardi
laki-laki
920 Latifatul perempuan
921 Sanhar
laki-laki
922 Siti Aisyah perempuan
923 Nurul
perempuan
924 Heli
laki-laki
925 Dunen
perempuan
926 Numun
perempuan
927 Miun
laki-laki
928 Arnun
perempuan
929 Salman
laki-laki
930 Roy
perempuan
931 Jelita
perempuan
932 Mahnim perempuan
933 Jii
laki-laki
934 Jokari
laki-laki
935 Jeremi
laki-laki
936 Muhdi
perempuan
937 Murni
laki-laki
938 Anaye
perempuan
939 Dini
perempuan
940 Mursi
perempuan
941 Ruslan
laki-laki
942 Muri
laki-laki
943 Iyan
laki-laki
944 Warbi
laki-laki

30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
30 kurang
30 kurang
2 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
2 kurang
1 kurang
30 baik
30 baik
17 baik
61 baik
30 baik
30 baik
30 baik
12 baik
30 baik
30 baik
30 baik
30 baik
61 baik
61 baik
30 baik
30 baik
30 baik
2 baik
12 baik
30 cukup
30 cukup
17 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
12 kurang
2 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
2 baik
61 cukup

ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

945 Tin
perempuan
946 yaya
perempuan
947 Naumi
perempuan
948 Zulfi
perempuan
949 Haerani
perempuan
950 Yulia Febriani
perempuan
951 Rizkia Apriani
perempuan
952 Irma Rahmani
perempuan
953 Safiyah
perempuan
954 Wina Amelia
perempuan
955 Risky Malikperempuan
956 Musleh
laki-laki
957 Fahrurrozi laki-laki
958 Mahmud laki-laki
959 Murtiani perempuan
960 Humairo perempuan
961 Haeniah perempuan
962 Marni
perempuan
963 Indah
perempuan
964 Putri
perempuan
965 Darmawan laki-laki
966 Sitiyah
perempuan
967 Andi
laki-laki
968 Faturrahim laki-laki
969 Hernawati perempuan
970 Nurhasanah
perempuan
971 Syakur
laki-laki
972 Sulwa
perempuan
973 Amirah
perempuan
974 Syaiful
laki-laki
975 Siti Roh
perempuan
976 Khairul
laki-laki
977 Agil
laki-laki
978 Lutfiah
perempuan
979 Safii
laki-laki
980 Ismani
perempuan
981 Rizki
laki-laki
982 Ilman
laki-laki
983 Juniansyahlaki-laki
984 Jamuin
laki-laki
985 Pidiatun perempuan
986 Audi
perempuan
987 M.attalaya laki-laki
988 Iq.ahsan laki-laki
989 Jamhyi
laki-laki

30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 kurang
12 baik
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
30 cukup
17 kurang
17 kurang
17 kurang
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
30 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
61 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
6 baik
30 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
12 kurang
6 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
12 baik
61 baik
30 baik

tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

990 Burhanudinlaki-laki
991 Halimah perempuan
992 Rudiansyahlaki-laki
993 Fahrur Rozilaki-laki
994 Alpi
laki-laki
995 Sri Wulandari
perempuan
996 Syaifulah laki-laki
997 Heni P
perempuan
998 Syaful Adriyan
laki-laki
999 Laura S
perempuan
1000 Masnun
laki-laki
1001 Nurhasaanah
perempuan
1002 M.Hakiki laki-laki
1003 Abdul Hamid
laki-laki
1004 Purnawati perempuan
1005 Izzam
laki-laki
1006 Rahmat
laki-laki
1007 Hamidah perempuan
1008 Miftahul Jannah
perempuan
1009 Ainun Sakila
perempuan
1010 Tahmil
laki-laki
1011 Fauziah
perempuan
1012 Aditya Kurniawa
laki-laki
1013 Rifki
laki-laki
1014 Supriyadi laki-laki
1015 Nisa
perempuan
1016 M.Zikril
laki-laki
1017 Shaodah perempuan
1018 Sapiah
laki-laki
1019 Fatmah
perempuan
1020 Fazil
laki-laki
1021 Bq.Sulyantiperempuan
1022 M.Izwan Apriyad
laki-laki
1023 M.Izfari
laki-laki
1024 ILHAM n laki-laki
1025 RAHMATULLOH
laki-laki
1026 SULHAN laki-laki
1027 Mahrep
laki-laki
1028 usman
laki-laki
1029 dahlan
laki-laki
1030 azizurahman
laki-laki
1031 kardi
laki-laki
1032 suhaimin laki-laki
1033 abdul kadirlaki-laki
1034 muhaini perempuan

30 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
12 kurang
2 kurang
30 cukup
30 cukup
6 cukup
1 cukup
30 kurang
30 kurang
2 kurang
30 kurang
30 kurang
2 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
6 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
30 kurang
30 kurang
1 kurang
61 kurang
61 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
2 kurang
1 cukup
1 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup
2 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak

1035 suhaili
perempuan
1036 ilyas
perempuan
1037 iskandar laki-laki
1038 herman
laki-laki
1039 husein
laki-laki
1040 syarifudin laki-laki
1041 ahmad ilham
laki-laki
1042 muslim
laki-laki
1043 setiadi
laki-laki
1044 kamarudin laki-laki
1045 muhammad
laki-laki
zakari
1046 mahrip
laki-laki
1047 sumardi laki-laki
1048 ramadan laki-laki
1049 anwar ibrahim
laki-laki
1050 solihin
laki-laki
1051 azhari
laki-laki
1052 rohadi
laki-laki
1053 taufik aminlaki-laki
1054 budi hariadilaki-laki
1055 sholeh usman
laki-laki
1056 teguh wira laki-laki
1057 aminudin laki-laki
1058 alamsyah laki-laki
1059 misbah
laki-laki
1060 umar syariflaki-laki
1061 mustiarep laki-laki
1062 syaifullah laki-laki
1063 m. ayyub laki-laki
1064 zulkarnaenlaki-laki
1065 mimin
laki-laki
1066 abdul kadirlaki-laki
1067 muhamad laki-laki
1068 didik
laki-laki
1069 surya
laki-laki
1070 rusmin
laki-laki
1071 ahmid
laki-laki
1072 junaedi
laki-laki
1073 husni
laki-laki
1074 soleh
laki-laki
1075 amir
laki-laki
1076 hamzah laki-laki
1077 somad
laki-laki
1078 abdi
laki-laki
1079 azis
laki-laki

2 cukup
2 cukup
6 cukup
6 kurang
6 kurang
6 kurang
6 kurang
6 kurang
6 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 kurang
61 cukup
61 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang

tidak
ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak

1080 muksan
laki-laki
1081 muhnip
laki-laki
1082 surya
laki-laki
1083 arifin
laki-laki
1084 judin
laki-laki
1085 isrami
laki-laki
1086 suryadi
laki-laki
1087 wawan
laki-laki
1088 rusman
laki-laki
1089 rustam
laki-laki
1090 alimudin laki-laki
1091 amransyahlaki-laki
1092 hermanto laki-laki
1093 rustamin laki-laki
1094 rusmani laki-laki
1095 ridwan
laki-laki
1096 sofyan
laki-laki
1097 kadir
laki-laki
1098 hiswandi laki-laki
1099 jii
laki-laki
1100 ririn
perempuan
1101 ina
perempuan
1102 rima
perempuan
1103 soleha
perempuan
1104 rumi
perempuan
1105 lili
perempuan
1106 nisa
perempuan
1107 lisa
perempuan
1108 suryani
perempuan
1109 ima
perempuan
1110 yuli
perempuan
1111 silfi
perempuan
1112 sera
perempuan
1113 sena
perempuan
1114 tuti
perempuan
1115 fifin
perempuan
1116 risa
perempuan
1117 kana
perempuan
1118 mina
perempuan
1119 putri
perempuan
1120 erda
perempuan
1121 puput
perempuan
1122 yulin
perempuan
1123 hilda
perempuan
1124 sani
perempuan

12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang

ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak

1125 jena
perempuan
1126 risma
perempuan
1127 mania
perempuan
1128 sumiati
perempuan
1129 titik
perempuan
1130 komang perempuan
1131 ayu
perempuan
1132 putu
perempuan
1133 jumiah
perempuan
1134 lia
perempuan
1135 mila
perempuan
1136 luluk
perempuan
1137 saerah
perempuan
1138 ita
perempuan
1139 atun
perempuan
1140 endang
perempuan
1141 emil
perempuan
1142 desi
perempuan
1143 febi
perempuan
1144 dewi
perempuan
1145 anni
perempuan
1146 zaenab
perempuan
1147 rusmi
perempuan
1148 indahwati perempuan
1149 halifah
perempuan
1150 mina
perempuan
1151 zuriyatun perempuan
1152 munawarahperempuan
1153 zakariah perempuan
1154 jakiyah
perempuan
1155 tania
perempuan
1156 hana
perempuan
1157 soima
perempuan
1158 suraytun perempuan
1159 dende
perempuan
1160 gina
perempuan
1161 karmila
perempuan
1162 ernawati perempuan
1163 putri
perempuan
1164 santi
perempuan
1165 rodiatun perempuan
1166 maemun perempuan
1167 karomah perempuan
1168 siti aisyah perempuan
1169 solehatun perempuan

30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 baik
30 baik
30 baik
30 cukup
30 cukup
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1170 zuriah
perempuan
1171 julaeha
perempuan
1172 HUSNUL HOTIMAH
perempuan
1173 SUGIANSAHlaki-laki
1174 SEPTIANI perempuan
1175 ALDIMAN laki-laki
1176 NAJWA ANISA
perempuan
1177 MASRAH perempuan
1178 SALAHUDINlaki-laki
1179 AZZAYANI perempuan
1180 ROYAL AINIperempuan
1181 SAHDAN laki-laki
1182 RUSTIADI laki-laki
1183 YENI R
perempuan
1184 NAYLA
perempuan
1185 SITI AISYAHperempuan
1186 HAMDAN laki-laki
1187 NUZMA
perempuan
1188 NABILA
perempuan
1189 IQBAL
laki-laki
1190 RAEHANUNperempuan
1191 SOFYAN
laki-laki
1192 AULA
perempuan
1193 SAFIRA
perempuan
1194 MASNIATI perempuan
1195 MISRAH
laki-laki
1196 M.AKBAR laki-laki
1197 MUHLIS
laki-laki
1198 SITI AISYAHperempuan
1199 RAM'AH
perempuan
1200 NURILAH perempuan
1201 MUSTAFA laki-laki
1202 MUHYI
laki-laki
1203 M. HIBAL laki-laki
1204 ANISA
perempuan
1205 ASTI
perempuan
1206 MUHSIN laki-laki
1207 NURLAILI perempuan
1208 SITAH
perempuan
1209 HASAN
laki-laki
1210 IQBAL
laki-laki
1211 SAEFUL
laki-laki
1212 SITI FATIMAH
perempuan
1213 M BUHORI laki-laki
1214 WARNIAH perempuan

30 cukup
30 cukup
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
1 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
6 cukup
61 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 kurang
17 kurang
2 kurang
6 kurang
12 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
61 kurang
61 kurang
12 kurang
12 kurang
17 kurang
17 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
2 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
2 kurang
12 kurang
12 kurang
30 cukup
30 cukup
30 kurang

tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak

1215 SULHI
laki-laki
1216 LUKMAN laki-laki
1217 MERLIANA perempuan
1218 IWAN
laki-laki
1219 RAODAH perempuan
1220 SULHI
laki-laki
1221 PITA
perempuan
1222 YUSUF
laki-laki
1223 MUZAKKIR laki-laki
1224 HERLINA E.perempuan
1225 FATRIS WIYO
laki-laki
1226 MUSLEH perempuan
1227 SAIFUDIN laki-laki
1228 AL MAHDI laki-laki
1229 FITRI
perempuan
1230 ROHIL
laki-laki
1231 RINA S
perempuan
1232 RUSMAN laki-laki
1233 M.SUBHAN laki-laki
1234 HULNAN N perempuan
1235 RIMA S
perempuan
1236 ROHANI
perempuan
1237 ASRUL K laki-laki
1238 DENI H
perempuan
1239 YENI H
laki-laki
1240 ELIZA A
perempuan
1241 SUKAEDI laki-laki
1242 SUKAENI perempuan
1243 SUHAENI perempuan
1244 SAPMIN
laki-laki
1245 SAPRIADI laki-laki
1246 FATMAH perempuan
1247 SITI A
perempuan
1248 DENY
laki-laki
1249 SUHATIMIL perempuan
1250 M.PANDU laki-laki
1251 ISMAWATI perempuan
1252 MIA ALIE perempuan
1253 ZILFA
perempuan
1254 SUHAELI laki-laki
1255 LAILI
perempuan
1256 AHMAD
laki-laki
1257 M.FIKRI
laki-laki
1258 NELA
perempuan
1259 SAFWAN laki-laki

30 kurang
2 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 baik
30 baik
61 cukup
30 kurang
61 kurang
30 kurang
12 kurang
30 kurang
30 baik
30 baik
12 baik
2 baik
6 baik
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
17 cukup
17 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
30 kurang
17 kurang
1 kurang
12 kurang
12 kurang
6 kurang
30 baik
17 baik
12 baik
12 baik
2 baik
30 baik

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1260 ZOENI
laki-laki
1261 NIA
perempuan
1262 Lukman Hakim
laki-laki
1263 Siti Rumenah
perempuan
1264 Nurlaela perempuan
1265 Komala
perempuan
1266 Putri R
perempuan
1267 Laila K
perempuan
1268 Rahma A perempuan
1269 Shyifa
perempuan
1270 Halimah perempuan
1271 Ahmad
laki-laki
1272 Fauzan
laki-laki
1273 Mariah
perempuan
1274 Suraeman laki-laki
1275 Nurhayati perempuan
1276 Febrian
laki-laki
1277 Indah Putri perempuan
1278 Putra Hanafi
laki-laki
1279 Januar Harapan
laki-laki
1280 Ahmad Indra
laki-laki
1281 Intan Savitri
perempuan
1282 Hisnah
perempuan
1283 Harmaen laki-laki
1284 Husein
laki-laki
1285 Salman
laki-laki
1286 Munggah laki-laki
1287 Raemah perempuan
1288 Putrawan laki-laki
1289 Nining
perempuan
1290 Junisri
perempuan
1291 Kayla
perempuan
1292 Azmi
laki-laki
1293 Sabitah
perempuan
1294 Mahmud laki-laki
1295 Ahmadi
laki-laki
1296 Hamsun Hadi
laki-laki
1297 Mahsun
laki-laki
1298 Salmah
perempuan
1299 Supardan laki-laki
1300 Maesarah perempuan
1301 Maemunahperempuan
1302 Raehan
laki-laki
1303 Jihan
perempuan
1304 Fauzan Hidayat
laki-laki

30 baik
17 baik
30 kurang
30 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
12 kurang
2 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
2 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
61 kurang
30 kurang
12 kurang
12 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
6 cukup
6 cukup
1 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1305 nurdin
laki-laki
1306 mahnyo perempuan
1307 rauhani
perempuan
1308 rosadah perempuan
1309 musleh
laki-laki
1310 yuli
perempuan
1311 ramli
laki-laki
1312 mustiah laki-laki
1313 fatoni
laki-laki
1314 wildan
laki-laki
1315 siti hajar perempuan
1316 ahmad
laki-laki
1317 sarifah
perempuan
1318 sri wahyuniperempuan
1319 miin
laki-laki
1320 marjin
laki-laki
1321 farhiya
perempuan
1322 umar
laki-laki
1323 munah
perempuan
1324 usman
laki-laki
1325 hambali perempuan
1326 hamdani laki-laki
1327 judika
laki-laki
1328 himah
perempuan
1329 munawar laki-laki
1330 m.wafiq laki-laki
1331 fitri
perempuan
1332 holis
perempuan
1333 santo
laki-laki
1334 nurdan
perempuan
1335 dika
laki-laki
1336 nurmah
perempuan
1337 ernawati perempuan
1338 rusdi
perempuan
1339 sulistiawatiperempuan
1340 lili
perempuan
1341 numinda perempuan
1342 munisah laki-laki
1343 junaidi
laki-laki
1344 desi syaifahperempuan
1345 jalaludin laki-laki
1346 siti aisyah perempuan
1347 misah
laki-laki
1348 suryani
perempuan
1349 salamudin laki-laki

30 kurang
30 kurang
12 kurang
30 kurang
61 cukup
61 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 kurang
12 kurang
30 kurang
12 kurang
6 kurang
17 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
2 cukup
30 kurang
30 kurang
6 kurang
2 kurang
12 kurang
30 baik
30 baik
1 baik
12 baik
17 baik
30 baik
12 baik
2 baik
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
30 baik
30 baik
30 baik
30 baik
30 kurang

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1350 muslih
laki-laki
1351 suriah
laki-laki
1352 surya
laki-laki
1353 amat
laki-laki
1354 raohan
perempuan
1355 nurdin
laki-laki
1356 rapinah
perempuan
1357 hilarah
perempuan
1358 rosidi
laki-laki
1359 mustiadi laki-laki
1360 sumniah perempuan
1361 sakir
laki-laki
1362 ratu junaidilaki-laki
1363 jamnah
perempuan
1364 hatib
laki-laki
1365 mahnin
perempuan
1366 ahmad
laki-laki
1367 mahani
perempuan
1368 sabidin
laki-laki
1369 miase
perempuan
1370 sahdi
laki-laki
1371 mainiwati perempuan
1372 nurahman laki-laki
1373 suryati
perempuan
1374 hayatun perempuan
1375 sebah
perempuan
1376 mulinah perempuan
1377 sopiah
laki-laki
1378 mariatun laki-laki
1379 fauzi
perempuan
1380 suhnin
perempuan
1381 mawarni perempuan
1382 jinemah perempuan
1383 rehnin
perempuan
1384 rio
laki-laki
1385 hasan
laki-laki
1386 nazwea
perempuan
1387 almah
perempuan
1388 hiwa
perempuan
1389 ali
laki-laki
1390 sofyan hadilaki-laki
1391 anggi
perempuan
1392 dimas
laki-laki
1393 yogi
laki-laki
1394 riana
perempuan

30 kurang
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 baik
30 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 baik
30 baik
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
17 cukup
12 cukup
61 kurang
17 kurang
17 kurang
2 cukup
1 cukup
6 cukup
6 cukup
12 kurang
12 cukup
12 cukup
2 cukup
12 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1395 wahyu
laki-laki
1396 liliswidiani perempuan
1397 afian fikri laki-laki
1398 maulidatunperempuan
1399 yusuf abubabakr
laki-laki
1400 husnul khotimah
perempuan
1401 fatir
laki-laki
1402 rafika
perempuan
1403 iyan
laki-laki
1404 imah
perempuan
1405 zaidu
laki-laki
1406 solehan
perempuan
1407 liliswidiani laki-laki
1408 afian fikri perempuan
1409 maulidatunlaki-laki
1410 yusuf abubabakr
perempuan
1411 husnul khotimah
laki-laki
1412 fatir
perempuan
1413 rafika
laki-laki
1414 iyan
perempuan
1415 imah
laki-laki
1416 zaidu
laki-laki
1417 solehan
laki-laki
1418 liliswidiani perempuan
1419 afian fikri perempuan
1420 maulidatunperempuan
1421 yusuf abubabakr
perempuan
1422 Hurjamin laki-laki
1423 maryun
perempuan
1424 santi
perempuan
1425 hikrun
laki-laki
1426 johan h
perempuan
1427 sahibudin laki-laki
1428 sri rizki
perempuan
1429 suasep
laki-laki
1430 sahdan
laki-laki
1431 marianan perempuan
1432 dewi a
perempuan
1433 rian h
laki-laki
1434 sindi r
perempuan
1435 johan s
laki-laki
1436 roni m
laki-laki
1437 risnawati perempuan
1438 riska haji laki-laki
1439 risma
perempuan

12 cukup
17 cukup
2 cukup
2 cukup
17 cukup
12 cukup
2 cukup
2 cukup
6 cukup
6 cukup
61 cukup
61 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
61 cukup
30 baik
30 baik
17 baik
17 baik
12 baik
6 baik
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1440 zamroni laki-laki


1441 asnawan laki-laki
1442 ansori
laki-laki
1443 m yamin laki-laki
1444 rosiati
perempuan
1445 samiah
laki-laki
1446 sahnah
perempuan
1447 sujudin
laki-laki
1448 huraiyah perempuan
1449 nisfi luthfi perempuan
1450 aditya
laki-laki
1451 kiki h
perempuan
1452 ahmad putra
laki-laki
1453 ros
laki-laki
1454 ayu
perempuan
1455 tohir
laki-laki
1456 laili
perempuan
1457 awan
laki-laki
1458 nila
perempuan
1459 sahman laki-laki
1460 nuraini
perempuan
1461 aditya
laki-laki
1462 dwi febrianiperempuan
1463 fatir
laki-laki
1464 rini asri
perempuan
1465 suci hamdani
perempuan
1466 ismayani perempuan
1467 astri windari
perempuan
1468 rohmayadi laki-laki
1469 ismi atika perempuan
1470 haerudin laki-laki
1471 asmirawatiperempuan
1472 isnawatti perempuan
1473 junaidi
laki-laki
1474 suharmi perempuan
1475 ria irawan perempuan
1476 putri hamdayani
perempuan
1477 ridwan sayuti
laki-laki
1478 marzuki laki-laki
1479 fitriah
perempuan
1480 husnul khotimah
perempuan
1481 akbar
laki-laki
1482 asnawi
laki-laki
1483 ismiati
perempuan
1484 hendra aji laki-laki

12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
17 cukup
2 cukup
2 cukup
30 baik
30 baik
12 baik
12 baik
12 baik
30 kurang
30 kurang
17 kurang
17 kurang
30 cukup
30 cukup
17 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya

1485 irmayati perempuan


1486 tina astuti perempuan
1487 irnawanti perempuan
1488 faisal isti laki-laki
1489 khairul
laki-laki
1490 niawati
perempuan
1491 khanza
perempuan
1492 arifin
laki-laki
1493 imron
laki-laki
1494 fedian
laki-laki
1495 candra h laki-laki
1496 suriana
perempuan
1497 fabian n laki-laki
1498 fatima
perempuan
1499 idah
perempuan
1500 syafrudin laki-laki
1501 siti hayam perempuan
1502 asilam
perempuan
1503 l nurzid
laki-laki
1504 asrulsani laki-laki
1505 nurwadah perempuan
1506 suhardi
laki-laki
1507 rasmin
perempuan
1508 ahmad fazian
laki-laki
1509 ahmad rifailaki-laki
1510 ismaiyah perempuan
1511 suharni
perempuan
1512 hasim
laki-laki
1513 kyadi
laki-laki
1514 rahmat hidayat
laki-laki
1515 toni saputra
laki-laki
1516 anisa
perempuan
1517 fitri oktariniperempuan
1518 darmawan laki-laki
1519 misia
perempuan
1520 ahmad lukman
laki-laki
1521 ahyar
laki-laki
1522 surasih
perempuan
1523 qotunah perempuan
1524 made
perempuan
1525 Mahnep laki-laki
1526 Rahmad laki-laki
1527 Suriah
perempuan
1528 Minah
perempuan
1529 Umkaka perempuan

17 cukup
12 cukup
2 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
61 cukup
30 baik
30 baik
6 baik
17 baik
30 kurang
30 kurang
30 kurang
30 kurang
2 kurang
61 baik
30 baik
30 baik
30 baik
1 baik
61 baik
61 baik
30 baik
30 baik
17 baik
12 baik
12 baik
6 baik
2 baik
30 kurang
2 kurang
1 kurang
30 cukup
30 cukup
2 cukup
2 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1530 Indah
perempuan
1531 Junadi
laki-laki
1532 Ahmad
laki-laki
1533 Lalu Mustofa
laki-laki
1534 Baiq Melinda
perempuan
1535 Abdul Hasan
laki-laki
1536 anisa
perempuan
1537 Samsudin laki-laki
1538 zubaedah perempuan
1539 iqbal
laki-laki
1540 rima melatiperempuan
1541 arina sari perempuan
1542 amir
laki-laki
1543 sumiati
perempuan
1544 nifatih
laki-laki
1545 nayla azla perempuan
1546 abrisa ilmaperempuan
1547 aq alam laki-laki
1548 suteni
perempuan
1549 sabri
laki-laki
1550 haesani
perempuan
1551 misnawati perempuan
1552 santi
perempuan
1553 a. rafiq
laki-laki
1554 mahrep
laki-laki
1555 anisa
perempuan
1556 hilman
laki-laki
1557 maini
laki-laki
1558 haerani
perempuan
1559 sumadi
laki-laki
1560 ainun
perempuan
1561 arsad
laki-laki
1562 sulaeman laki-laki
1563 ahmad jayadi
laki-laki
1564 nurhayati perempuan
1565 putri autaraperempuan
1566 anggun savita
perempuan
1567 rahmat
laki-laki
1568 dian adityalaki-laki
1569 sukarni
perempuan
1570 minwar
perempuan
1571 manianah perempuan
1572 azis
laki-laki
1573 dinda sari perempuan
1574 airina
perempuan

12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
1 cukup
30 kurang
30 kurang
17 kurang
12 kurang
12 kurang
30 cukup
30 cukup
12 cukup
6 cukup
2 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
2 cukup
2 cukup
61 cukup
30 cukup
17 cukup
30 cukup
6 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
2 cukup

tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1575 ahmad
laki-laki
1576 mustiah perempuan
1577 putra auliadi
laki-laki
1578 indah N
perempuan
1579 rahayu
perempuan
1580 wawan
laki-laki
1581 dewi a
perempuan
1582 aziz r
laki-laki
1583 rahmaDI laki-laki
1584 fitri omila laki-laki
1585 Novi Aulia perempuan
1586 Zin
perempuan
1587 Irawati
perempuan
1588 Rozian
perempuan
1589 Haerani
perempuan
1590 Sri Wahyuniperempuan
1591 Mahyudin laki-laki
1592 Serpian
perempuan
1593 Yulia
perempuan
1594 Usman
laki-laki
1595 Supardi
laki-laki
1596 M. Riho
laki-laki
1597 Sabardi
laki-laki
1598 Zulhan
laki-laki
1599 Intan
perempuan
1600 Johar
laki-laki
1601 Sakar
laki-laki
1602 Fauzi
laki-laki
1603 Fariz
laki-laki
1604 Merta
perempuan
1605 Amelia
perempuan
1606 M. Yusri
laki-laki
1607 M. Aditya laki-laki
1608 M. Halil Gibran
laki-laki
1609 Juhana
perempuan
1610 Hj. Rodiati perempuan
1611 M. Zikri
laki-laki
1612 Jumilah
perempuan
1613 Salmah
perempuan
1614 Eslaini
perempuan
1615 Fauzi
laki-laki
1616 Zarkasi
perempuan
1617 Abizar
laki-laki
1618 SAEPUDIN laki-laki
1619 SAPRUDIN laki-laki

30 cukup
30 cukup
17 cukup
2 cukup
12 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 kurang
30 baik
30 baik
12 cukup
12 cukup
30 baik
30 baik
30 baik
17 baik
61 baik
30 baik
2 baik
30 cukup
30 cukup
12 baik
30 baik
30 baik
6 baik
2 baik
30 baik
2 baik
30 baik
12 baik
1 baik
12 cukup
30 cukup
12 baik
30 kurang
61 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
61 cukup
30 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak

1620 MARYAM perempuan


1621 SARINAH perempuan
1622 MASIRAH perempuan
1623 DAHLAN P laki-laki
1624 PURNAMA perempuan
1625 ZIHAN
laki-laki
1626 ELA
perempuan
1627 NIA
perempuan
1628 BAYU
laki-laki
1629 FINA
perempuan
1630 SORAYa
perempuan
1631 SAHDAN laki-laki
1632 MUNAROH perempuan
1633 TOHRI
laki-laki
1634 DIAN
perempuan
1635 FITRI
perempuan
1636 NURAINI perempuan
1637 EKA WAHYUDI
laki-laki
1638 ZULKIPLI laki-laki
1639 AULIA
perempuan
1640 DIMAS
laki-laki
1641 SAFITRI
perempuan
1642 DINA S.
perempuan
1643 SAMSUL laki-laki
1644 SAFRI
laki-laki
1645 DEWI
perempuan
1646 ALDI
laki-laki
1647 SITRAH
perempuan
1648 RIZKY
laki-laki
1649 SAENEP
perempuan
1650 SUHARMANlaki-laki
1651 AZIZ
laki-laki
1652 SUNDUSIAH
perempuan
1653 RAHMAN laki-laki
1654 GUFRAN laki-laki
1655 ATUN
perempuan
1656 ANSORIL laki-laki
1657 DESI
perempuan
1658 DEWINA perempuan
1659 ALI P.
laki-laki
1660 DINA H.
perempuan
1661 ARI P.
laki-laki
1662 RISKA
perempuan
1663 DEWI PURNAMA
perempuan
1664 HALIDA P. perempuan

30 cukup
17 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
2 cukup
6 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup
2 cukup
30 baik
30 baik
17 cukup
12 cukup
12 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
6 cukup
1 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
61 cukup
2 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
12 cukup

ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak

1665 DANANG P.laki-laki


1666 PUTRA L. P.laki-laki
1667 SAHRIMAH perempuan
1668 MAHMUD laki-laki
1669 ISMA
perempuan
1670 LALUNA
laki-laki
1671 BISMA
laki-laki
1672 DINA
perempuan
1673 RISMA
perempuan
1674 MAHNEP laki-laki
1675 SAHNEP perempuan
1676 RUSDI
laki-laki
1677 IMAM
laki-laki
1678 ALIN
laki-laki
1679 ARIFIN
laki-laki
1680 AHIA
perempuan
1681 HASAN P. perempuan
1682 KURNIA h. laki-laki
1683 NISA A.
laki-laki
1684 MAHMUD laki-laki
1685 QIQI
perempuan
1686 SAHRUN laki-laki
1687 DILA
perempuan
1688 M. Helmi laki-laki
1689 Al - Bahir laki-laki
1690 Musdin
perempuan
1691 Agus Salimlaki-laki
1692 Rusmiyadi perempuan
1693 Zanira
perempuan
1694 Ashabil
laki-laki
1695 Andaimul laki-laki
1696 Fandi
laki-laki
1697 Saliha
laki-laki
1698 Sihabudin laki-laki
1699 Maelah
perempuan
1700 Sarifudin laki-laki
1701 Siah
perempuan
1702 Ahmad
laki-laki
1703 Fathini
perempuan
1704 Indah
perempuan
1705 Khaerul
laki-laki
1706 Jmail
laki-laki
1707 Ridwan
laki-laki
1708 Ramzi
laki-laki
1709 Usman
laki-laki

12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 cukup
6 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
61 cukup
30 cukup
30 cukup
12 cukup
2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 baik
30 baik
30 baik
30 kurang
30 kurang
2 baik
61 kurang
30 kurang
30 kurang
17 kurang
30 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup
12 cukup
12 cukup
6 baik
6 baik
2 baik
2 baik
6 baik
12 baik

tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1710 Lilik
perempuan
1711 Ruman
laki-laki
1712 Nina
perempuan
1713 Pandi
laki-laki
1714 Risma
perempuan
1715 Indah
perempuan
1716 Minah
perempuan
1717 Salman
laki-laki
1718 Siti
perempuan
1719 Arman
laki-laki
1720 Tohri
laki-laki
1721 Mualim
laki-laki
1722 Suryati
perempuan
1723 Rohadi
laki-laki
1724 Salmah
perempuan
1725 Titi Asmi perempuan
1726 Rini Sri
perempuan
1727 Ahmadi
laki-laki
1728 Salihin
laki-laki
1729 Zahrah
perempuan
1730 Rusman laki-laki
1731 Lilik
perempuan
1732 Sahnep
perempuan
1733 Muri
laki-laki
1734 Ridwan
laki-laki
1735 Marni
perempuan
1736 Azis
laki-laki
1737 Dini
perempuan
1738 Purnama perempuan
1739 Mahdi
perempuan
1740 Rini
perempuan
1741 Dahlan
perempuan
1742 M. Effendi perempuan
1743 Nisa
perempuan
1744 Dewi
laki-laki
1745 Jumaini
perempuan
1746 Safwan
laki-laki
1747 Dewi
perempuan
1748 Ratna
perempuan
1749 Agus Suheri
laki-laki
1750 Asnia
perempuan
1751 Algi Abramlaki-laki
1752 Yusril
laki-laki
1753 Heriah
perempuan
1754 Heriah
perempuan

2 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 baik
12 baik
30 cukup
30 cukup
1 baik
17 cukup
17 cukup
30 cukup
61 baik
61 baik
30 baik
30 baik
17 baik
17 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 baik
12 baik
2 baik
17 baik
12 baik
30 cukup
17 cukup
12 baik
12 baik
61 baik
17 cukup
12 baik
6 baik
30 cukup
12 baik
12 baik
12 baik
30 cukup
6 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak

1755 Nawarti
laki-laki
1756 Abdulah laki-laki
1757 Dedi Putra laki-laki
1758 Maulana laki-laki
1759 M. Ghazali laki-laki
1760 Apriani
laki-laki
1761 Maria Ulfa laki-laki
1762 Intan
perempuan
1763 Nayla
perempuan
1764 Sumiati
perempuan
1765 Puji Aprilia perempuan
1766 Silva Ayunaperempuan
1767 Sahdam laki-laki
1768 Aminah
laki-laki
1769 Dina
perempuan
1770 Nadia
perempuan
1771 Zarna
perempuan
1772 Hilma
perempuan
1773 Mursid
laki-laki
1774 Agda
perempuan
1775 Hijratul
perempuan
1776 Yulia
perempuan
1777 Husnidayatiperempuan
1778 Abdurrahman
laki-laki
1779 Hadijah
perempuan
1780 Mujiburahman
laki-laki
1781 Saimah
perempuan
1782 M. Kaspul laki-laki
1783 M. Fairuz laki-laki
1784 M. Saefullah
laki-laki
1785 Saimah
perempuan
1786 Lina
perempuan
1787 Zaenul
laki-laki
1788 Laili
perempuan
1789 M. Dafa
laki-laki
1790 Sariyah
perempuan
1791 Adelia
perempuan
1792 Kaisa
perempuan
1793 Mahsun
laki-laki
1794 Maknah
perempuan
1795 Raehanah perempuan
1796 Zubaedah perempuan
1797 Tedi
laki-laki
1798 Raknah
perempuan
1799 Tera
perempuan

30 baik
30 baik
17 baik
6 baik
30 cukup
17 baik
30 baik
2 baik
1 baik
30 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
30 baik
12 baik
12 baik
12 baik
2 baik
61 kurang
30 cukup
12 baik
17 baik
30 baik
61 cukup
30 cukup
17 cukup
30 kurang
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
12 cukup
30 cukup
6 baik
2 baik
30 cukup
12 baik
2 baik
61 kurang
61 cukup
30 cukup
1 baik
30 cukup
12 cukup
2 baik

ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
tidak
tidak

1800 Masnah
perempuan
1801 H. Burhanudin
laki-laki
1802 Hairil Anwar
laki-laki
1803 Alfan
laki-laki
1804 Hilda
perempuan
1805 Rahmat
laki-laki
1806 Nadia
perempuan
1807 Firna
perempuan
1808 Haedar
laki-laki
1809 H. Abdul laki-laki
1810 Fathani
laki-laki
1811 Almi
perempuan
1812 Akila
perempuan
1813 Hj. Zulaiha perempuan
1814 Hamdan laki-laki
1815 Rizki
laki-laki
1816 Jumisah
perempuan
1817 Insani
perempuan
1818 Kursid
laki-laki
1819 Husni
laki-laki
1820 Musni
laki-laki
1821 Junaidi
laki-laki
1822 Istiqomah perempuan
1823 Nurilah
perempuan
1824 Suhaili
laki-laki
1825 Lailatul
perempuan
1826 Nandar
laki-laki
1827 Aulia
perempuan
1828 Safa
perempuan
1829 Nasrullah laki-laki
1830 iq. Nah
perempuan
1831 Masitah
perempuan
1832 Ruqiah
perempuan
1833 Norman
laki-laki
1834 Ahmadi
laki-laki
1835 Sintalani perempuan
1836 Insani
perempuan
1837 Iwan
perempuan
1838 Akila
perempuan
1839 Asimudin laki-laki
1840 Fatmawati perempuan
1841 Izibul Hair laki-laki
1842 Aiskumila perempuan
1843 Ahida Fitri perempuan
1844 Indi Khafifaperempuan

30 cukup
61 cukup
17 baik
12 baik
12 baik
30 cukup
17 cukup
17 baik
12 baik
30 baik
17 baik
17 baik
2 baik
30 baik
12 baik
12 baik
61 baik
61 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
12 baik
12 baik
1 baik
61 kurang
61 kurang
30 kurang
30 kurang
30 cukup
30 cukup
17 cukup
17 cukup
17 cukup
2 baik
30 baik
30 baik
2 baik
17 baik
12 baik
12 baik

ya
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak

1845 M. Zaiyan laki-laki


1846 Diniyati
laki-laki
1847 Juhairiah perempuan
1848 Ayu Sukmaperempuan
1849 Rizwanda laki-laki
1850 M. Rodian laki-laki
1851 Idayana perempuan
1852 M. Fahik laki-laki
1853 Ahmad Zunuran
laki-laki
1854 AL Ahmad laki-laki
1855 Aidi
laki-laki
1856 Pita
perempuan
1857 H. Ali
laki-laki
1858 Kalsum
perempuan
1859 Sipa'yah perempuan
1860 Hasnawati perempuan
1861 Mawardatun
perempuan
1862 Ayu
perempuan
1863 M. Athailahlaki-laki
1864 Auha
perempuan
1865 Ibnu Ardanlaki-laki
1866 Ependi
laki-laki
1867 Habibi
laki-laki
1868 Putri
perempuan
1869 Salam Ikhsan
laki-laki
1870 Tafsir
laki-laki
1871 Junaidi
laki-laki
1872 Edi
laki-laki
1873 Gufron
laki-laki
1874 Nurkholis laki-laki
1875 Bukhori
laki-laki
1876 Basrullah laki-laki
1877 Main
perempuan
1878 Adawiyah perempuan
1879 Hamdan laki-laki
1880 Khaerani perempuan
1881 Mustaimin laki-laki
1882 Lisna
perempuan
1883 Lilik
perempuan
1884 Zulfan
laki-laki
1885 Mazullah laki-laki
1886 Ishaini
perempuan
1887 Yeni
laki-laki
1888 Uswatun perempuan
1889 Makiah
perempuan

2 baik
30 cukup
30 cukup
17 cukup
12 baik
30 kurang
30 kurang
6 baik
2 baik
30 cukup
17 cukup
17 cukup
30 kurang
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
17 baik
12 baik
2 baik
17 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
12 baik
30 baik
30 baik
30 baik
30 baik
17 baik
17 baik
6 baik
6 baik
6 baik
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup
30 cukup

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

1890 Murni
1891 Rohani
1892 Eka
1893 Fatma
1894 Mahsun
1895 Zainal
1896 Hamdani
1897 Zainal
1898 Hamdani

perempuan
perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki

30 baik
17 baik
30 baik
30 baik
30 baik
30 baik
17 baik
30 baik
17 baik

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

pi

p2

p3

LO
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

Dusun
kr bedil selatan

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

kebon bare

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

kr. Kuripan barat

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

kr.bedil utara

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

kr kuripan timur

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

mt. Are saru

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

mt. Are Timur

nyiur gading

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ombae

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak

ombe desa

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ombe rerot barat

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

pelowok barat

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

pelowok selatan

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya

samah jaya

ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

samah ngiring

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak

terajon

dasan tebu

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya

mt. Are tengah

ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya

ombe rerot timur

ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

mt. Are barat

penadah

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

kr. Bedil timur

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

mt are gelegot

pelowok timur

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak