Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A.

Jawab semua semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul. (20


markah)
1. Antara yang berikut, yang manakah benda hidup?
A.

B.

C.

D.

2. Kita menggunakan ________________ untuk menghidu.


A.
B.
C.
D.

Mata
Hidung
Mulut
Tangan

3. Kapas ialah objek yang ______________ .


A.
B.
C.
D.

Keras
Lembut
Berat
Kasar

4.

Haiwan diatas bergerak dengan cara


A.
B.
C.
D.

Melompat
Merangkak
Merayap
Menyusur

5.

Apakah bahagian tubuh diatas?


A.
B.
C.
D.

Mata
Lidah
Mulut
Telinga

6. Antara yang berikut, yang manakah makanan sihat?


A.

C.

B.

D.

7. Bentuk yang manakah segi empat sama?


A.

C.

B.

D.

8.

Objek di atas __________ .


A.
B.
C.
D.

Benda hidup
Boleh timbul di air
Boleh tenggelam di air
Sangat berat

9.

Haiwan di atas hidup di _______________ .


A.
B.
C.
D.

Sungai
Laut
Rumah
Hutan

10.

Manakah yang merupakan ciri tumbuhan di atas?


3

A.
B.
C.
D.

Ada buah
Ada daun
Tiada daun
Ada dahan

11. Apakah warna lampu isyarat untuk berhenti kenderaan?


A.
B.
C.
D.

Hijau
Kuning
Merah
Tiada warna

12.

Apakah bentuk objek di atas?


A.
B.
C.
D.

Kon
Prisma
Piramid
Segitiga

13. Objek yang manakah akan tenggelam atas air?


A.

C.

B.

D.

14.
4

Apakah maksud bunyi yang dikeluarkan oleh objek diatas?


A.
B.
C.
D.

15.

Ada pencuri
Waktu persekolahan
Waktu bangun dari tidur
Waktu rehat sekolah

Ting ting ting

Objek yang manakah mengeluarkan bunyi seperti diatas?


A.

C.

B.

D.

16. Buah yang manakah mempunyai bau?


A.

C.

B.

D.

17.

Ahmad menonton televisyen. Dia menggunakan ________________ .


A.

C.

B.

D.

18. Objek yang manakah paling besar?


A.

C.

B.

D.

19.

Ais objek yang _________________ .


6

A.
B.
C.
D.

Sejuk
Kering
Panas
Kasar

20.

Apakah ciri yang ditunjjukan oleh benda hidup di atas?


A.
Bergerak
B.
Bernafas
C.
Membesar
D.
Bertelur
Bahagian B
Jawab semua soalan.
Tuliskan jawapan pada ruangan yang telah disediakan.
A. Kenal pasti bahagian tubuh yang betul dan tulis jawapan anda pada
ruangan dibawah. (10 Markah)

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Pernyataan
Menghidu bau bunga ros
Mendengar muzik
Menyentuh permukaan panas
Melihat persembahan bunga api
Merasa makanan

Bahagian tubuh terlibat

C. Padankan objek dengan bunyi yang betul. (10 Markah)

Brum Brum

Ting.. ting.. ting..

Meow... meow

Bek bek

Ring.. ring..

D. Tuliskan rasa makanan tersebut dengan betul. (5 markah)


Pahit

Masam

Manis

Masin

1.

2.

Manis

3.

4.

5.

E. Tandakan (/)pada petak yang betul. (5 Markah)


1.
Timbul
Tenggelam

Guli
2.
Timbul
Tenggelam

Gabus
3.
Timbul
Tenggelam
10

Duit
4.

Timbul
Tenggelam

Kelapa
5.
Timbul
Tenggelam

Klip kertas

11