Anda di halaman 1dari 20

Hari : _____________

Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan huruf vokal di bawah.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula dan warnakan huruf vokal di bawah.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Warnakan huruf vokal dengan warna merah.

u
h

y
g

prasekolahskpahit.blogspot.com

d
b

r
k

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Bulatkan huruf vokal.

q
a b

k
l

m
n
i
o
s
h
c
z
t
g f ed
u
y
v
x

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula huruf vokal dan warnakan gambar.

a a

a a a a a a
a a a

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula huruf vokal dan warnakan gambar.

e e

e e e e e e
e e e

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula huruf vokal dan warnakan gambar.

e e

e e e e e e
e e e

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula huruf vokal dan warnakan gambar.

o o

o o o o o o
o o o

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula huruf vokal dan warnakan gambar.

u u

u u u u u u
u u u

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula

huruf vokal dan warnakan gambar.

i
i

i
i

i
i

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Sebut dan warnakan.

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Padankan huruf vokal yang sesuai dengan gambar.

a
e
i
o
u
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Padankan huruf vokal yang sesuai dengan gambar.

a
e
i
o
u
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis huruf vokal yang sesuai berpandukan gambar.

yam

tik

bor

lat

mak

kor

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis huruf vokal yang sesuai berpandukan gambar.

wan

kan

tak

lar

nam

pal

prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Lengkapkan perkataan dengan huruf vokal yang sesuai

__ l __ r

__ y __ m

__ t __ k

__ t __ k

__ m __ s

__ k __ r

prasekolahskpahit.blogspot.com