Anda di halaman 1dari 15

EDU 3101

FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

TAJUK 2

Nordin Tahir, JIP

Konsep Asas Falsafah


Definisi Falsafah - 3 sudut:
1. Etimologi (bahasa)
Falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos (cinta) dan
sophia (ilmu/pengetahuan)- mencintai ilmu/pengetahuan atau
hikmah
Pendekatan yg libatkan usaha utk temui apa itu
hakikat/kebenaran dan apa yg bernilai dlm kehidupan diri dan
dunia mereka disamping hubungan mereka dgn dunia org lain.
Ahli falsafah sentiasa kemukakan masalah, beri dan justifikasi
penyelesaian dan bincang keseluruhan proses tersebut.
Nordin Tahir, JIP

2. Terminologi (Istilah)
Sekitar elemen elemen Tuhan dan alam:

Socrates- ....ilmu pengetahuan yg merangkumi yg merangkumi


kebenaran . Merangkumi metafizik, logik, retorik, etika,
ekonomi,politik dan estetika
Plato- ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorg menuju
ke arah pencapaian kebenaran semula jadi
Al-Farabi- ilmu pengetahuan mengenai alam maujud(fizikal)
Descartes- segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan
manusia menjadi fokus pendidikan.

Nordin Tahir, JIP

3. Praktikal

Berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat


oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik,
radikal, dan sejagat

Sistematik : berfikir secara logik dan berurutan


Radikal : berfikir sehingga ke akarnya dan
menyelesaikan dgn penuh tanggungjawab
Sejagat : berfikir tidak terhad kpd aspek tertentu sahaja
dan merangkumi keseluruhannya

Nordin Tahir, JIP

CABANG-CABANG FALSAFAH
Metafizik/Ontologi
Epistimologi
FALSAFAH
Aksiologi

Logik
Nordin Tahir, JIP

CABANG FALSAFAH
1. ONTOLOGI / METAFIZIK (Realiti)

Memberi perhatian utama kepada realiti


atau kewujudan yang mutakhir.
Mempersoalkan perkara-perkara seperti
alam, jiwa atau roh dan kehidupan.

Nordin Tahir, JIP

Apakah dia alam jagat?


Apakah dia hidup?
Apakah dia kebebasan manusia?

Nordin Tahir, JIP

Termasuk
soalan-soalan
yang
mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan.
Memberi perhatian kepada konsep-konsep
yang keadaannya tidak dapat diukur seperti
realiti, perubahan, kendiri, jiwa dan
sebagainya.

Nordin Tahir, JIP

2. EPISTEMOLOGI (Kebenaran)

Mengenai teori pengetahuan dan perihal


pengetahuan:
Apakah sumber-sumber pengetahuan?
Sejauh manakah sumber pengetahuan
tersebut boleh dipercayai?
Apakah yang dapat diketahui oleh seseorang?
Bagaimanakah kita mengetahui dan apakah
yang kita ketahui?
Nordin Tahir, JIP

Lebih berminat kepada konsep-konsep selain


daripada fakta (tidak seperti sains)
Memerlukan alasan yang rasional
Ahli psikologi mengkaji bagaimana manusia
berfikir dan merasai. Tugas ahli epitemologi
memberi
perhatian
kepada
apa
yang
dimaksudkan oleh konsep-konsep psikologi
seperti perasaan, penngamatan, pengukuhan dan
mempersoalkan adakah konsep-konsep tersebut
digunakan dengan betul atau tidak oleh ahli
psikologi.
(Kneller, 1971)
Nordin Tahir, JIP

3. AKSIOLOGI (Nilai)

Mempersoalkan tentang baik atau buruk,


benar atau salah, cantik atau hodoh.
Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan
nilai.
Boleh dibahagikan kepada dua cabang:
a)
Etika
b)
Estetika

Nordin Tahir, JIP

Etika:
memberi perhatian kepada kualiti moral dan
tingkah laku manusia.
mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan sesuatu
masyarakat, dan kebaikan kehidupan.
Estetika:
Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam
kesenian, pengalaman perseorangan, alam
sekeliling dan kehidupan (Van Scottes, Kraft dan
Haas 1979).

Nordin Tahir, JIP

4. LOGIK (Penaakulan)
Kaedah yang digunakan oleh ahli falsafah untuk
berfalsafah.
Peraturan-peraturan
yang
membolehkan
mereka
membuat cadangan dan hujah-hujah perbincangan
dengan cara yang betul.
Sains tentang pemikiran tepat.
Prosedur utk bezakan pemikiran sah dan yg mengelirukan.
Terbahagi kpd 2 iaitu logik induktif dan logik deduktif
Cth persoalan:
Bgmn tentukan taakulan baik atau kurang baik?

Nordin Tahir, JIP

SEKIAN, TERIMA KASIH

Nordin Tahir, JIP