Anda di halaman 1dari 7

MATERI PRAMUKA

SMPN 2 MATARAM

TALI TEMALI

Dalam tali temali kita sering


memcampuradukkan antara tali, simpul, dan ikatan.
Tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara
tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali
dengan benda lainnya.

A. MACAM SIMPUL DAN KEGUNAANNYA


1. Simpul ujung tali : agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas.
2. Simpul mati : untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin
3. Simpul anyam : menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam
keadaan kering
4. Simpul anyam berganda : menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan
dalam keadaan basah
5. Simpul erat : memendekkan tali tanpa pemotongan
6. Simpul kembar : menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan
licin
7. Simpul kursi : mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan
8. Simpul penarik : menarik benda yang cukup besar
9. Simpul laso

B. MACAM IKATAN DAN KEGUNAANNYA


1. Ikatan pangkal : mengikatkan tali pada kayu atau tiang. Biasa digunakan untuk memulai
suatu ikatan
2. Ikatan tiang : mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa.
Misalnya mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.
3. Ikatan jangkar : mengikat jangkar / benda lainnya yang berbentuk ring
4. Ikatan tambat : menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengat erat, tetapi mudah
juga untuk dilepaskan kembali
5. Ikatan Tarik : menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang
6. Ikatan turki : mengikat sapu lidi setangan leher
7. Ikatan palang
8. Ikatan canggah
9. Ikatan silang
10. Ikatan kaki tiga

TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT