Anda di halaman 1dari 34

OLEH:

DR. SYED SOFIAN BIN HJ. SYED SALIM


JABATAN PSIKOLOGI & KAUNSELING
FPPM
UPSI
43900 TG. MALIM, PERAK
TEL.: 05-4506015
E-MAIL: sofian@fppm.upsi.edu.my

KOMUNIKASI ATAU INTERAKSI


BERSEMUKA SECARA DUA HALA
ANTARA DUA ORANG MANUSIA
IAITU KAUNSELOR DAN KLIEN
PROSES KAUNSELING
MENCAPAI MATLAMAT YANG
DITENTUKAN

DALAM KAUNSELING KERJAYA MASALAH YANG DIBAWA


OLEH KLIEN DALAM SESI KAUNSELING IALAH YANG
BERKAITAN DENGAN MASALAH PEMILIHAN KERJAYA SAMA
ADA PEMILIHAN PROGRAM PENGAJIAN ATAUPUN
PEKERJAAN

KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES


PENYAMPAIAN MAKSUD/MASEJ OLEH INDIVIDU
KEPADA INDIVIDU LAIN
TERDAPAT ENAM ELEMEN UTAMA DALAM PROSES
KOMUNIKASI IAITU:
PENYAMPAI MESEJ

SALURAN

PENERIMA MESEJ

MAKLUM BALAS

MESEJ

KONTEKS

ELEMEN DALAM KOMUNIKASI


1

PENYAMPAI

SALURAN

PENERIMA
PENERIMA
MAKSUD

PENYAMPAI
MAKSUD
ENKOD
DEKOD

3
MASEJ
MAKLUM
BALAS
5
6 KONTEKS

DEKOD: FAHAM
MAKSUD
ENKOD

MEMBERI ARAHAN
MEMBERI MAKLUMAT
MEMBERI MOTIVASI
MENYELESAIKAN
MASALAH
UNTUK TUJUAN
MENGAJAR ATAU
MENDIDIK
UNTUK MENGEMUKAKAN
BUAH FIKIRAN
TUJUAN
MENGINGGATKAN
UNTUK TUJUAN
HIBURAN

KOMUNIKASI BUKAN LISAN BERLAKU TANPA


MENGGUNAKAN SEBARANG PERKATAAN
KOMUNIKASI BUKAN LISAN INI SEPERTI
SENYUMAN, CARA MENUTUP PINTU,
ANGGUKAN, ISYARAT TANGAN, POSTUR
BADAN, MATA, MIMIK MUKA, AIR MUKA,
TEKANAN NAFAS, CARA BERPAKAIAN, CARA
BERSALAMAN, NADA SUARA, SENYAP DAN
SEBAGAINYA
LAZIMNYA MESEJ KOMUNIKASI SAMA ADA LISAN
ATAU BUKAN LISAN AKAN TIMBUL SERENTAK

BERPELUK TUBUH: MEMBAWA ERTI SEORANG


YANG TERTUTUP, KURANG SELAMAT, KURANG
BERSEDIA UNTUK BERBINCANG, MERASA
NEGATIF ATAU DEFENSIF
MENUTUP MULUT DENGAN TANGAN: SAYA PERLU
BERHATI-HATI DENGAN APA YANG AKAN SAYA
KATAKAN; TERLEPAS CAKAP DAN RASA MALU
MENARIK NAFAS PANJANG: KELUHAN, MENAHAN
KESAKITAN, MENGHILANGKAN KETEGANGAN
MELIHAT KE ARAH LAIN DAN BERMAIN DENGAN
SESUATU: KURANG MINAT, TIDAK PUAS HATI,
RASA MALU

MELETAKKAN JARI KE PIPI: BERFIKIR SECARA


SERIUS
SENYUM, TETAPI TIDAK ADA YANG
MENGELIKAN HATI: TIDAK MEMAHAMI
SOALAN, SINDIRAN SINIS
MELEMPARKAN PANDANGAN JAUH APABILA DI
SOAL: MENCARI JAWAPAN YANG BAIK ATAU
MENCARI ALASAN, BERKHAYAL
MENGGOSOK MATA: SEDIH, MENGANTUK,
TERMASUK SESUATU KE DALAM MATA
MENGARAHKAN BADAN KE HADAPAN: BERMINAT
MENYANDARKAN BADAN KE BELAKANG: TIDAK
BERMINAT, LETIH
MENUNDUKKAN KEPALA: SEDIH, MENCARI
JAWAPAN, MENGELAK PANDANGAN

MENGUBAH KEDUDUKAN APABILA ORANG SEDANG


BERCAKAP: INGIN MENYATAKAN SESUATU
BERDIAM DIRI AGAK LAMA SELEPAS SOALAN
DIAJUKAN: RESAH DENGAN RESPON ATAU
KURANG YAKIN
MENGENGGAM TANGAN: MARAH, GUGUP,
MENAHAN SABAR
TANGAN DI DALAM KOCEK: SEOLAH-OLAH
MENYEMBUNYIKAN SESUATU
KEDUA-DUA BELAH TANGAN MEMEGANG KUAT
PADA LENGAN KERUSI: RASA TAKUT DAN RISAU
TERGARU-GARU: RAGU-RAGU, TIDAK PASTI ATAU
GELISAH

MENGIGIT JARI: TERTEKAN, RAGU-RAGU,


CEMAS ATAU RISAU
SENYUMAN: TANDA PERSAHABATAN,
PENERIMAAN ATAU MENGALU-ALUKAN DAN
KEINGINAN UNTUK BEKERJASAMA
NADA SUARA: KETINGGIAN ATAU
KELEMBUTAN SUARA; JARAK SERTA
KELAJUAN SESUATU SEBUTAN MEMBAWA
PENGERTIAN YANG BERBEZA. NADA SUARA
SELALUNYA MEMBAWA BERSAMA EMOSI
INDIVIDU

S - SQUARELY FACE
(Kedudukan yang selesa)
O - OPEN POSTURE
L - LEAN FORWARD (Condong
ke depan)
E - EYE CONTACT
R - RELAX

PANDUAN
KOMUNIKASI TANPA
LISAN OLEH EGAN,
1998

KOMUNIKASI LISAN BERERTI


MENGGUNAKAN PERKATAAN ATAU TULISAN
MESEJ BOLEH DINYATAKAN DENGAN SUARA
DAN PENGGUNAAN PERKATAAN.
NADA SUARA: TINGGI, SEDERHANA, RENDAH
KEJELASAN SEBUTAN
KETEPATAN PERKATAAN YANG DIGUNAKAN
SEMASA BERKOMUNIKASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SOALAN TERTUTUP
SOALAN TERBUKA
MINTA PENJELASAN
MEMBUAT DORONGAN MINIMA
MEMBUAT PARAFRASA
MEMBUAT REFLEKSI PERASAAN
MEMBUAT RUMUSAN
BERDIAM DIRI
MEMBUAT KONFRANTASI
MEMBERI MAKLUMAT
MEMIMPIN
MEMBUAT TAFSIRAN

SOALAN TERTUTUP BIASANYA


SOALANNYA PENDEK DAN JAWAPAN
PULA DALAM BENTUK KATEGORI
ATAU JAWAPAN PENDEK
UNTUK MEMULAKAN KOMUNIKASI
UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN
TENTANG SESUATU PERKARA
TIDAK SESUAI DIGUNAKAN TERLALU
BANYAK
MISALNYA: SIAPA NAMA ANDA?
ANDA SUDAH BEKERJA ATAU MASIH
BELAJAR?

SOALAN TERBUKA BIASANYA


SOALANNYA PENDEK DAN
JAWAPAN PULA TIDAK TERHAD
BERGANTUNG KEPADA KESEDIAAN
KLIEN BERKONGSI MAKLUMAT
DIKENALI JUGA DENGAN SOALAN
TIDAK BERSTRUKTUR ATAU
SOALAN ESEI
UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT
BERTUJUAN UNTUK MENEROKA
PERMASALAHAN KLIEN
MISALNYA: BOLEH JELASKAN
SIAPA DIRI ANDA?

APABILA KAUNSELOR TIDAK


JELAS TENTANG SESUATU
PERKARA, KAUNSELOR PERLU
MEMINTA PENJELASAN DARI
KLIENNYA
UNTUK MENDAPATKAN
KEPASTIAN TENTANG SESUATU
MAKLUMAT YANG KABUR ATAU
TIDAK JELAS
MISALNYA: SAYA KURANG JELAS
APA YANG ALI KATAKAN OK!
BOLEH ALI JELASKAN KEPADA
SAYA DENGAN LEBIH MENDALAM
LAGI

DORONGAN MINIMA BERTUJUAN


UNTUK MENGGALAKKAN KLIEN
TERUS BERCAKAP
LAGI BANYAK KLIEN BERCAKAP,
LAGI BANYAK MAKLUMAT YANG
DIPEROLEH DARI KLIEN
TIGA CARA MEMBUAT DORONGAN
MINIMA: PERGERAKAN BUKAN
VERBAL SEPERTI MENGANGGUK,
PERGERAKAN BUKAN VERBAL
BESERTA BUNYI-BUNYI RINGKAS
DAN MENGGUNAKAN SEMULA DUA
TIGA PERKATAAN TERAKHIR YANG
DIGUNA OLEH KLIEN

MEMBUAT PARAFRASA SAMA


DENGAN MEMBUAT RINGKASAN
KARANGAN
MENGGUNA PERKATAAN SENDIRI,
LEBIH RINGKAS, LEBIH PADAT
TETAPI TIDAK MENGHILANGKAN
MAKNA ASAL
BERTUJUAN UNTUK MEMBERITAHU
KLIEN YANG KAUNSELOR
SENTIASA BERSAMA KLIEN DAN
DAN MEMAHAMI APA YANG
DIPERKATAKAN. BUKTINYA
KAUNSELOR BERUPAYA MEMBUAT
PARAFRASA

REFLEKSI PERASAAN DIBUAT APABILA


KAUNSELOR MEMBERI RESPON KEPADA
PERASAAN KLIEN
KAEDAH PALING BAIK UNTUK
MENUNJUKKAN EMPATI
KAUNSELOR BERTINDAK SEBAGAI
CERMIN, MEMBERITAHU KLIEN
PERASAANNYA KETIKA ITU SEKALI GUS
MEMBERITAHU KLIEN YANG KAUNSELOR
FAHAM PERASAAN KLIENNYA
PERLU DIBUAT BERHATI-HATI KERANA
KESILAPAN YANG DIBUAT BOLEH
MEMBUATKAN KLIEN RASA YANG
DIRINYA DISINDIR.

MEMBUAT RUMUSAN BERTUJUAN


UNTUK MEMBERITAHU KLIEN YANG
KAUNSELOR FAHAM APA YANG
DIKATAKAN OLEH KLIEN
ADA DUA JENIS RUMUSAN IAITU
RUMUSAN KECIL DAN RUMUSAN
BESAR
BAGI SETIAP LEBIH KURANG 15
MINIT, RUMUSAN PERLU DIBUAT
JIKA SESI SEPANJANG 45 MINIT,
BERMAKNA TIGA RUMUSAN PERLU
DIBUAT (SESI PERTAMA) ATAU EMPAT
KALI RUMUSAN (SESI SETERUSNYA)

SATU KEMAHIRAN YANG SANGAT


BERKESAN JIKA IANYA DIGUNAKAN
DENGAN BETUL
BERDIAM DIRI SANGAT SESUAI
APABILA KLIEN DITANYA DENGAN
SOALAN YANG MEMERLUKAN KLIEN
MENGINGGAT ATAU KLIEN SEDANG
BEREMOSI
KEMAHIRAN INI TIDAK DISENANGI
OLEH KAUNSELOR
KEMAHIRAN INI PATUTNYA
DIANGGAP SEBAGAI SATU STRATEGI

KONFRANTASI HANYA DIBUAT


APABILA KLIEN BENAR-BENAR
PERCAYA TERHADAP KAUNSELOR
IA DIBUAT APABILA APA YANG
DIKATAKAN OLEH KLIEN DAHULU
TIDAK SAMA DENGAN APA YANG
DIKATAKAN OLEH KLIEN SEKARANG
BOLEH JUGA DIBUAT APABILA APA
YANG DIKATAKAN OLEH KLIEN
TIDAK SELARAS DENGAN TINGKAH
LAKU KLIEN
DIBUAT JUGA UNTUK MENENTUKAN
TINDAKAN KLIEN

MEMBERI MAKLUMAT DIBUAT


APABILA KLIEN MEMERLUKAN
MAKLUMAT-MAKLUMAT KHUSUS
DARI KAUNSELOR DAN
KAUNSELOR PULA MEMPUNYAI
MAKLUMAT TERSEBUT
KAUNSELOR BERTINDAK SEBAGAI
PAKAR RUJUK ATAU SEBAGAI
SUMBER MAKLUMAT
KAUNSELOR BERKONGSI TENTANG
SESUATU MAKLUMAT

MEMBUAT TAFSIRAN MEMPUNYAI


CIRI-CIRI PENILAIAN
TAFSIRAN DIBUAT KE ATAS APA YANG
DIKATAKAN OLEH KLIEN ATAU YANG
DITUNJUKKAN OLEH TINGKAHLAKU
KLIEN
TIDAK DINYATA ATAU DITUNJUK
SECARA JELAS OLEH KLIEN, TETAPI
KAUNSELOR MEMBUAT PENILAIANNYA
SENDIRI HASIL ANALISIS YANG
DIBUAT
BOLEH DIBUAT MISALNYA
MENGGUNAKAN METAFORA

PENDEKATAN PSIKOANALISIS
PENDEKATAN AFEKTIF
PENDEKATAN KOGNITIF
PENDEKATAN TINGKAH LAKU
PENDEKATAN TIDAK BERARAH - TEORI
TUMPUAN KLIEN
PENDEKATAN BERARAH - TERAPI RASIONAL
EMOTIF

MEMBINA
HUBUNGAN
KAUNSELING

PENILAIAN
PERSONAL
BERHUBUNG
DENGAN
KERJAYA

PENJELAJAHAN
KERJAYA

1. TEMUDUGA

1. BAHAN BERTULIS

2. UJIAN

2. TEMUDUGA
PEKERJA

3. SENARAI SEMAK
4. MAKLUM BALAS
UJIAN DAN
KAUNSELOR

INTEGRASI
MAKLUMAT
DAN
MEMBUAT
PILIHAN

3. JOB SHADOWING
4. SISTEM
BERKOMPUTER

KAUNSELING KERJAYA MODEL TRET


DAN FAKTOR

TIDAK

MEMBINA
HUBUNGAN
DENGAN
KLIEN

KAUNSELING
INDIVIDU

PENILAIAN
TENTANG
KEJELASAN
KOGNITIF
KLIEN

YA

KAUNSELING
KERJAYA

PROSES KAUNSELING KERJAYA MODEL TRET


DAN FAKTOR YANG LEBIH KOMPLEKS

YA

KEJELASAN
KOGNITIF
ADA
KAUNSELING
KERJAYA

PENILAIAN
YANG AKAN
DIBUAT
KESESUAIAN
PILIHAN KERJAYA
KESAN PERANAN
LAIN TERHADAP
KERJAYA
KEMUNGKINAN
PENYESUAIAN
KESEDARAN KENDIRI
KESEDARAN
PELUANG PEKERJAAN

ALTERNATIF
PENDEKATAN
KAUNSELING
PENDEKATAN
BERORIENTASIKAN
TRET DAN FAKTOR
TERHADAP PILIHAN
KERJAYA
PENYESUAIAN
DALAM PERANAN
KERJA
PENYESUAIAN
ANTARA PERANAN

KESAN INDIVIDU
SIGNIFIKAN

KAUNSELING KERJAYA MODEL TRET DAN


FAKTOR

BINA HUBUNGAN

PENEROKAAN

SUSULAN

KENALPASTI
MASALAH

PENAMATAN

MENENTUKAN
MATLAMAT
KAUNSELING

TINDAKAN

MENENTUKAN
ALTERNATIF DAN
STRETEGI
PROSES KAUNSELING MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN

1.
2.

3.

4.

PENGERTIAN KAUNSELING
PROSEDUR ATAU TATACARA
BAGAIMANA SESI KAUNSELING
DIJALANKAN: JANGKAMASA,
KEKERAPAN SESI, BILANGAN SESI
TANGGUNGJAWAB: KAUNSELOR
DAN KLIEN
PERSETUJUAN MEMBINA
HUBUNGAN KAUNSELING SAMA
ADA SECARA BERTULIS ATAU
SECARA MULUT

BINA HUBUNGAN

SUSULAN

MENEROKA MASALAH
KLIEN BERKAITAN
KERJAYA

PENAMATAN

MENEROKA
KEKUATAN DAN
POTENSI KLIEN

MEMBUAT TINDAKAN

MEMBUAT
PILIHAN
KERJAYA

MENEROKA
MATLAMAT KERJAYA
MENGENAL PASTI
BEBERAPA
ALTERNATIF
KERJAYA

PROSES KAUNSELING KERJAYA MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN

KAUNSELING BERORIENTASIKAN MATLAMAT


MASALAH
RANTING
KELUARGA
KEWANGAN
ANAK-ANAK
RAKAN SEKERJA
SUAMI ISTERI

MASALAH
POKOK

MATLAMAT
DUNIAWI

MATLAMAT
TERAKHIR

KERJAYA

MATLAMAT
SEMASA

SYURGA*

MATLAMAT
JANGKA
PENDEK
MATLAMAT
JANGKA
PANJANG
PENGGERAKAN

NEGATIF

MOTIVASI

POSITIF

BINA HUBUNGAN

PENAMATAN

TINDAKAN
MEMBUAT
KEPUTUSAN
MAKLUMAT KERJAYA

INTERPRETASI
PROFIL UJIAN

MENEROKA LATAR
BELAKANG KLIEN

MENEROKA
MATLAMAT HIDUP
KLIEN

MENEROKA
PARAMETER KERJAYA

MENEROKA HALANGAN
KERJAYA

KAUNSELING KERJAYA BERBANTUKAN UJIAN PSIKOLOGI