Anda di halaman 1dari 9

ALAMAT NG

AHAS

Bago pa man gumagapang ang


mga ahas ay dati na silang may
mga paa. Tulad ng iba pang mga
hayop, ang mga ahas ay may apat
na paa na kanilang ginagamit
upang makalakad.
Sa gubat, tinuruan ng isang guro
ang mga magkakaibigang kobra,
sawa
at
dahong
palay
ng
pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito
ay tinuruan ng guro sapagkat
napansin nito na ang mga ahas ay
maliliit at palagi silang kinakawawa

Matapos ang kanilang pag-aaral,


natuto
nga
ang
mga
ahas
ng
kakayahang ipagtanggol ang sarili.
Mahigpit na ipinagbilin ng guro sa mga
ito na huwag gamitin ang natutunang
kakayahan sa paghahambog lamang.
Ito ay gagamitin lang nila kung
kinakailangan at sa mabuting layunin
lamang.
Ngunit dahil sa bagong natutunan,
naging mataas ang tingin ng mga ito sa
sarili. Saan man sila magpunta ay
pinagyayabang nila na itinuro sa kanila
ng guro ang kakayahan na ipagtanggol

Isang araw, ang mga ahas ay


nagkatuwaan at nagpustahan kung sino
sa
kanila
ang
pinakamagaling.
Nagpatagisan ng gilas silang tatlo. Dahil
dito, ang lahat ng mga hayop sa gubat
ay nagkagulo. Sumakit ang katawan ni
leon ng pilipitin ni kobra. Iika-ika si
elepante matapos sipa-sipain ni sawa
ang kanyang mga binti. Si matsing
naman ay napagod at hinihingal sa
katatakbo upang maiwasan ang mga
suntok ni dahong palay.
Narinig ng guro ang ginawa ng mga
tinuruan niyang ahas. Napailing ito at
nag-isip kung paano niya tuturuan ng

Nang makita ng guro ang mga ahas,


ito ay nagdasal. Napatulog niya ang
mga ito. Itinali niya at inipit ang mga
paa ng malilikot na ahas at pinutol ang
mga ito.
Nagising ang tatlo at nakita ang putol
nilang mga paa. Nasa tabi nila ang
kanilang guro. Pinaunawa ng guro na
kaya niya pinutol ang mga paa nito ay
dahil sa naging hambog ang mga ito
dahil
sa
panibagong
natutunan.
Pinagsabihan niya ang mga ahas na
simula noon ay wala na silang paa at
gagapang
na
lamang
sila
para
makalakad. Hindi na rin nila magagamit

Simula noon ay gumagapang


na lang ang mga ahas. Dahil
hindi na rin nila magamit ang
kakayanan ng pagtatanggol at sa
hiyang dinulot ng pagkakaputol
ng paa, sila ngayon ay naging
mailap sa ibang mga hayop.
Nagtatago sila at nag-aantay ng
tamang
pagkakataon
upang
umatake sa kanilang biktima.
~Wakas~