Anda di halaman 1dari 4

4.0.

2 (b )Menyelesaikan Masalah : Kaedah Simplex


S:

Seorang penternak ayam menggunakan dua jenis makanan ayam A dan B untuk ayam
ternakannya. Bagi memastikan ayam ternakannya berkualiti tinggi, beliau perlu mendapatkan
sekurang - kurangnya 240 kg lemak, 150 kg protein dan 30 kg vitamin setiap minggu. Makanan
jenis B pula mengandungi 30kg lemak, 10 kgprotein dan 6kg vitamin. Jika kos makanan jenis A
dan B masing - masing ialah RM 15 per kg dan RM 30 per kg, berapa kilogramkah yang perlu
dibeli oleh penternak ini supaya beliau dapat meminimumkan kos tetapi masih dapat memenuhi
keperluan minima ayam ternakannya?
Lemak(kg)

Protein( kg)

Vitamin(kg)

kos(RM)

Ayam A

20

25

15

Ayam B

30

10

30

Jumlah

240

150

30

Dengan menggunakan x = nombor kg jenis makanan ayam A


y = nombor kg jenis makanan ayam B
Dengan itu,

Pembolehubah Slack
z- 15x -30y =0

Z = 15x + 30y

20x + 30y + s1 = 240


25x + 10y +s2 = 150
2x + 6y + s3 = 30

20x + 30y 240


25x + 10y 150

2x + 6y 30
Z

s1

s2

s3

RHS

1
0
0
0

-15
20
25
2

-30

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
240
150
30

30

10
6

R0
R1
R2
R3

PC

R3 6

s1

s2

s3

RHS

1
0
0
0

-15
20
25

-30

0
0
1
0

0
0
0

0
1
0
0

0
240
150
5

13

make y in R0 = 0, R1 = 0, R2 = 0
Z
x
R0+ (30 R3)
R1-30 R3
R2-10 R3
R3

1
0
0
0

30

10

16

s1

s2

s3

RHS

-5

10
65/3

0
0
1
0

5
0
0

0
1
0
0

150
90
100
5

13

16

R0
R1
R2
R3

R0
R1
R2
R3

PC

R265/3

s1

s2

s3

RHS

1
0
0

-5

10
1

0
1
0

0
0

5
0
0

150
90

365

6013

R0
R1
R2

13

Guna x ke dalam R0 = 0, R1 = 0, R2 = 0
Z
x
y
R0+ (5R3)
R1+(-10R2)
R2
R3-(1/3)R2

1
0
0
0

1
0

0
1

s1

s2

s3

0
1
0
0

365

5
0
0

(6)13
365
(1)65

Jawapan:
z = 177.70 - s1 - (3/65)s2 - 5(s3)
apabila s1=0, s2=0, s3=0
z = 173.10kg
x + s1 + (3/65)s2 = 4.6
apabila s1 = 0, s2=0
x = 4.54
y + s1 + (-1/65)s2 + (1/6)s3 = 3.5
apabila s1=0, s2=0, s3=0
y = 3.5
s1+ (-6/13)s2 = 43.8
apabila s2 = 0, s3 =0
s1 = 43.8
Maka untuk mendapat kos minimum sebanyak RM173.10, penternak perlu
membeli jenis makanan A sebanyak 4.54kg dan jenis makanan B sebanyak 3.5kg.

Lemak yang tidak terguna adalah 43.8kg.

16

16

R3

RHS
2310/13
570/13
60/13

R0
R1
R2

45/13

R3

240 30 = 8
150 10 = 5
30 6 = 5

9010= 9
10065/3=60/13
51/3=15