Anda di halaman 1dari 2

PUSINGAN

PUSINGAN 1

PUSINGAN 2

PUSINGAN 3

PERMAINAN
PERMAINAN
Galah Panjang

Teng Teng

K1

K2

K3

K5

K4

K6

K3

K4

K1

K6

K2

K5

K4

K1

K3

Borang Pemarkahan Keseluruhan

K5

Susun Selipar

K6

K2

Kumpulan
K1
Perkara
Jumlah Markah

Kedudukan

K2

K3

K4

K4

K6

Borang Pemarkahan Keseluruhan


KUMPULAN
K1
PERMAINAN
Galah Panjang
Teng Teng
Susun Selipar
Jumlah Markah
Kedudukan

K2

K3

K4

K5

K6