Anda di halaman 1dari 7

LITAR SIRI-SELARI JUMLAH RINTANGAN DAN

PENGGUNAAN HUKUM KIRCHOFF


Dalam menghitung arus dan voltan bagi litar perintang siri-selari, amat
penting kita memahami konsep dan ciri perintang siri dan perintang selari
yang telah dipelajari sebelum ini.
12.1.1

Ciri-ciri litar siri-selari

Rajah 12.1 Litar siri-selari

Litar yang mengandungi lebih perintang yang disambung secara


gabungan antara siri dan selari.
Nilai arus, I merentasi setiap perintang bergantung kepada rintangan
masing-masing.
Contoh 12 -1 :

Rajah 12.2

Cari litar setara, RJ bagi rajah 12.2.


Penyelesaian :
1. Selesaikan dahulu R1 dan R2 menggunakan formula sesiri dengan
menamakan sebagai RJ1
RJ1 = R1 + R2
= 10 + 15
= 25

Rajah 12.2 (a)

2. Selesaikan RJ1 dan R3 menggunakan formula selari untuk mendapatkan RJ


RJ = RJ1 x R3
1/RJ = 1/RJ1 + 1/R3
RJ1 + R3
= 1/25 + 1/10
= 7/50
RJ
Rajah 12.2 (b)

= 50/7
=

7.143

atau

= 25 x 10
(25 + 10)
= 250
35
= 7.143

Contoh 12-2 :

Rajah 12.3

Daripada rajah 12.3, tentukan jumlah rintangan, RJ.

Penyelesaian :
1. Selesaikan R4 dan R5 menggunakan formula sesiri dengan menamakan RJ1
RJ1 = R4 + R5
= 5 + 6
= 11

Rajah 12.3 (a)

2. Selesaikan RJ1 dan R3 menggunakan formula selari dengan menamakan RJ2


RJ2 = RJ1 x R3
RJ1 + R3
= 11 x 4
(11 + 4)

Rajah 12.3 (b)

= 44
15
= 2.933

3. Selesaikan RJ2 dan R2 menggunakan formula sesiri dengan menamakan R J3


RJ3 = RJ2 + R2
= 3 + 2.933
= 5.933

Rajah 12.3 (c)

4. Selesaikan R1 dan RJ3 menggunakan formula selari untuk mendapatkan RJ


RJ = RJ3 x R1
RJ3 + R1
= 5.933 x 2
(5.933 + 2)
= 11.866
7.933
Rajah 12.3 (d)

= 1.496

HUKUM OHM

Dalam satu litar, arus yang mengalir berkadar terus voltan dan berkadar
songsang dengan rintangan beban pada suhu tetap.
Hukum Ohm digunakan untuk menyelesaikan penghitungan nilai kuantiti
eletrik dalam litar eletrik.

HUKUM KIRCHHOFF

Hukum arus Kirchhoff (HAK)


Jumlah arus yang memasuki sesuau nod sama dengan jumlah arus yang
meninggalkan nod tersebut.

Hukum voltan Kirchhoff (HVK)

Dalam satu gelung litar lengkap, jumlah voltan punca bersamaan dengan
jumlah voltan yang susut pada beban.

PERINTANG TETAP

FUNGSI

Untuk mengawal pengaliran arus dan mendapatkan susunan voltan


dalam litar.
Digunakan pada radio, televisyen, dan amplifier.
Unit sukatan diukur dalam Ohm.

KOD WARNA PERINTANG TETAP

Anda mungkin juga menyukai