Anda di halaman 1dari 2

Nama: _________________

_____________

Aku bersyukur kerana pemilikku menjaga diriku dengan


cermat. Aku berjanji (6) _____________________ kepada tuan aku.
Selain itu, aku juga berharap aku (7) _______________________.
Nama: _________________

- dapat digunakan dengan


meluas

_____________

Aku Sebagai Wisel

Aku sebiji wisel. Aku digunakan oleh pengadil permainan. Aku


juga digunakan oleh anggota pasukan beruniform seperti polis,
pengakap dan pandu puteri.

- dapat digunakan dengan


meluas

Aku diperbuat daripada plastik yang keras. Badanku berwarna


merah.

Bentuk

_____________.

badanku
Aku

(3)

(1)

_____________

_____________

di

dan

hujung

(2)

supaya

Aku Sebagai Wisel

Aku sebiji wisel. Aku digunakan oleh pengadil permainan. Aku


juga digunakan oleh anggota pasukan beruniform seperti polis,
pengakap dan pandu puteri.

digantung pada leher.

Aku diperbuat daripada plastik yang keras. Badanku berwarna

Apabila tubuhku ditiup, aku akan mengeluarkan bunyi. Bunyiku

merah.

Bentuk

badanku

dapat menarik perhatian orang lain. Murid-murid menggunakan aku

_____________.

sebagai alat untuk (4) __________________________. Aku ditiup

digantung pada leher.

supaya orang lain dapat memberikan bantuan segera.


Apabila

berlaku

sesuatu

kecemasan,

Aku

(3)

(1)

_____________

_____________

di

dan

hujung

(2)

supaya

Apabila tubuhku ditiup, aku akan mengeluarkan bunyi. Bunyiku


aku

(5)

dapat menarik perhatian orang lain. Murid-murid menggunakan aku

__________________________. Bunyi yang dikeluarkan sangat

sebagai alat untuk (4) __________________________. Aku ditiup

kuat dan mampu menakutkan penjahat.

supaya orang lain dapat memberikan bantuan segera.

Apabila

berlaku

sesuatu

kecemasan,

aku

(5)

Aku bersyukur kerana pemilikku menjaga diriku dengan

__________________________. Bunyi yang dikeluarkan sangat

cermat. Aku berjanji (6) _____________________ kepada tuan aku.

kuat dan mampu menakutkan penjahat.

Selain itu, aku juga berharap aku (7) _______________________.