Anda di halaman 1dari 6

POLA

PETEMPATAN DI
MALAYSIA
 Merujuk kepada susun atur rumah dan
bangunan yang didirikan oleh manusia.
 Susun atur ini membentuk pola atau
corak.
 Pola petempatan di Malaysia terdiri dari
pola berselerak, berjajar, berpusat dan
berkelompok.
Petempatan berpusat
 Rumah bangunan yang tersusun rapat dan
padat.
 Bertumpu di sekeliling sesuatu objek yang
menjadi tumpuan penduduk.
 Biasa terdapat di simpang jalan raya, jalan
keretapi, pelabuhan, pusat perniagaan dan
perdagangan, rumah ibadat.
 Petempatan berpusat terdapat di pekan,
bandar dan bandaraya seperti Kajang, Goerge
Town, dan Kuala Lumpur.
Petempatan berjajar atau linear
 Rumah dan bangunan tersusun di
sepanjang pinggir pantai, tebing sungai,
terusan, permatang, jalan raya, atau
landasan keretapi.
 Contoh:
 di kawasan penanaman padi Dataran
Kedah-Perlis.
 Pinggir pantai Kuala Kemaman,
Terengganu.
Petempatan berselerak
 Rumah dan bangunan dibina jauh
antara satu sama lain.

 Petempatan begini biasa terdapat di


kawasan pedalaman, luar bandar,
dan kebun-kebun kecil.

 Kebanyakan pemilik rumah membina


kediaman di atas tanah milik sendiri.

 Contohnya: Pekebun sayur di Tanah


Tinggi Cameron.
TUGASAN ANDA
Dengan merujuk buku teks (ms 123)…
► Senaraikan ciri-ciri Pola Petempatan
Berkelompok di Malaysia.

► Senaraikan 2 contoh lokasi yang memiliki pola


petempatan ini di Malaysia.

► Anda diberi masa 10 minit untuk mencatat


maklumat dari buku teks ke dalam buku nota
anda.