Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran : Matematik

Kelas

: 3 Mawar

Masa

: 8 . 45 9. 45 PAGI

Tajuk

: Nilai Wang RM 1 RM 100

Objektif Pembelajaran : Selepas aktiviti pembelajaran, murid boleh :


a) Menyatakan nilai wang kertas dari RM1 RM 100
b) Membuat perbandingan di antara nilai wang dengan menukarkan bilangan
sesuatu jenis duit kepada sesuatu wang lain.
c) Boleh menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang
menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.
Hasil Pembelajaran :
a) Murid dapat menyatakan nilai duit yang diberi .
b) Murid dapat membuat perbandingan di antara nilai wang dengan
menukarkan bilangan sesuatu jenis duit kepada sesuatu yang lain.
c) Murid dapat menyelesaikan masalah harian melalui aktiviti jual beli yang
menggunakan kiraan wang dengan melibatkan jumlah dan baki.
Bahan Bantu Mengajar :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Gambar duit RM 1 RM 100


Duit Mainan RM 1 RM 100
Barang barang mainan dengan tanda harga
Kad imbasan yang ditulis nilai wang.
Klip Video
Power Point

LANGKAH
Set

TAJUK
AKTIVITI
Apa itu wang

FOKUS PEMBELAJARAN DAN BUTIRAN


PENGAJARAN
1) Guru menayangkan klip video mata

CATATAN/STRAT
EGI
Strategi

induksi
( 3 minit )

wang Malaysia .
2) Guru meminta murid menyatakan
nilai duit yang ditunjukkan.

berpusatkan
Guru.
BBM : Klip
Video, wang
sebenar.
Strategi
berpusatkan
guru.
Strategi
berpusatkan
murid.
Strategi
berpusatkan
murid
( koperatif )
BBM : Power
Point

Langkah
1
( 10 minit
)

Ciri ciri
wang

Langkah
2
( 10 minit
)

Melabel

1) Murid diminta untuk memberikan ciri


ciri mata wang yang ditayangkan
pada power point.
2) Guru meminta murid menyatakan
nilai dan symbol mata wang yang
ditayangkan.
1) Guru menyediakan beberapa jenis
barang berserta tanda harga dalam
bentuk power point.
2) Murid dipilih secara rawak untuk
memadankan jenis barang dengan
harga nya dengan menggunakan
power point.

Langkah
3
( 20 minit
)

Simulasi
Jual Beli

1) Murid dibahagikan kepada empat


kumpulan.
2) Guru member arahan mengenai
aktiviti yang dijalankan.
3) Setiap kumpulan akan diberikan
beberapa not wang untuk digunakan
dalam simulasi jual beli.
4) Mereka akan bertukar tukar giliran
sebagai penjual dan pembeli.

Strategi
berpusatkan
murid.
BBM : Buku,
Wang
Permainan,
Gambar Mainan.

Langkah
4
( 10 minit
)

Latihan
Pengukuhan

1) Murid akan diberikan lembaran kerja


yang mengandungi petak kosong
untuk diisikan nilai mata wang.
2) Murid diberikan masalah
penambahan dan penolakan dalam
system mata wang.

Strategi
berpusatkan
bahan

Penutup
( 5 minit )

Rumusan

1) Guru bertanya kepada murid tentang


pengajaran pada hari ini.
2) Guru membuat rumusan tentang
pengajaran yang diajar.

LANGKAH LANGKAH PENGINTERERASIAN


TEKNOLOGI PENGAJARAN DIMASUKKAN DALAM
PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Klip video mata wang Malaysia telah ditayangkan pada langkah Set Induksi.
Pada langkah pertama,melalui power point yang ditayangkan murid diminta untuk
memberikan ciri ciri mata wang serta menyatakan nilai dan symbol mata wang yang
ditayangkan.
Seterusnya, pada langkah kedua, pelajar diberi peluang menggunakan power point, iaitu

dengan meminta pelajar memadankan jenis barang dengan harganya dengan


menggunakan power point.

Anda mungkin juga menyukai